Triệu chứng

Giả định rằng bạn luôn sử dụng các nhóm sẵn sàng (AG) trong SQL Server 2019. Khi bạn chạy truy vấn đọc trên cơ sở dữ liệu AG Secondary đã đọc ảnh chụp được bật, một lỗi không xác định xảy ra trên sqlmin.dll! XdesRMBase:: StartStmtSnapshot bên dưới một số điều kiện hiếm nhất.

DateTime spid57 * * * stack dump được gửi đến FileName\FilePathDateTime * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 57

FileName\FilePath:
biểu thức _gian DateTime *:! m_recoveryUnit->isacceptlogmode () | | GetReadSecGhostCleanupCookie ()! = nullptr | | (IsParallelXdes () && GetParentXdes ()->GetReadSecGhostCleanupCookie ()! = nullptr)
DateTime * SPID:
DateTime dịch vụ _ quy trình ID: processid
DateTime *
DateTime * bộ đệm nhập 88 byte-
DateTime * exec Proceduđổi tên

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản SQL Server của bạn:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2019

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×