Triệu chứng

When you use the PolyBase SQL Server connector to create an external table in which the remote database name contains a period ( . ), bạn nhận được thông báo lỗi như sau:

105082; Lỗi ODBC chung: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Không thể tìm thấy máy chủ 'xxxxx' trong sys.servers. Xác minh rằng tên máy chủ chính xác đã được xác định. Nếu cần, hãy thực hiện thủ tục lưu sp_addlinkedserver để thêm máy chủ vào sys.servers.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và bản sửa lỗi bảo mật có trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản bản SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy mới nhất SQL Server 2019

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×