You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Cải tiến

Trong SQL Server 2019, bạn có những cải tiến sau đây cho sao chép ngang hàng (P2P):

  • Người viết Cuối cùng (LWW): Phát hiện xung đột và chính sách giải quyết xung đột mới để sao chép P2P.

  • Hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu P2P trong Nhóm Sẵn sàng.

Giải pháp

Cải thiện này được bao gồm trong các cập nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và bản sửa lỗi bảo mật có trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản phiên bản SQL Server:

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cải tiến Nhân bản trong bản phát hành SQL Server 2019 CU13.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×