Triệu chứng

Microsoft SQL Server 2017 sẽ ngừng phản hồi và tạo ra tệp kết xuất sự cố khi bạn sử dụng loại dữ liệu đối tượng lớn (LOB) cùng với chỉ mục columnstore.

Chú ý Nếu số lượng tham chiếu của đối tượng hiện tại đạt đến không, đối tượng bị hủy. Khi bạn tìm cách truy nhập vào một biến thành viên từ đối tượng bị hủy, vi phạm truy nhập (AV) sẽ xảy ra.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Cập nhật Tích lũy 27 cho SQL Server 2017

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được tích hợp trong bản cập nhật tích lũy trước đó. Xem các bản cập nhật tích lũy mới nhất cho mọi SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy mới nhất SQL Server 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ màMicrosoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×