Triệu chứng

Trong Microsoft SQL Server 2019, khi bạn chạy một truy vấn như SELECT MAX(LEN(MAPKEY)) FROM <TableName> OPTION(MAXDOP 1), trong đó giá trị MAPKEY là cột được tính toán, sự hủy bỏ sau đây sẽ xảy ra:

Msg 3624, Level 20, State 1, Line<LineNumber>

Kiểm tra assertion hệ thống đã không thành công. Hãy kiểm tra nhật SQL Server nhật ký lỗi để biết chi tiết. Thông thường, lỗi càng càng xảy ra là do lỗi phần mềm hoặc hỏng dữ liệu. Để kiểm tra lỗi cơ sở dữ liệu, hãy cân nhắc chạy DBCC CHECKDB. Nếu bạn đồng ý gửi kết xuất tới Microsoft trong quá trình thiết lập, ảnh kết xuất mini sẽ được gửi tới Microsoft. Bản cập nhật có thể sẵn dùng từ Microsoft trong Gói Dịch vụ mới nhất hoặc trong Hotfix từ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật.

Msg 596, Level 21, State 1, Line <LineNumber>

Không thể tiếp tục thực thi vì phiên đang ở trạng thái kill.

Msg 0, Level 20, State 0, Line <LineNumber>

Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng trên lệnh hiện tại. Kết quả, nếu có, nên được loại bỏ.

Lưu ý Sự cố này xảy ra vì gói được tạo cho truy vấn có chứa toán tử Vô hướng Tính toán hoạt động trên lobs tạm thời, được tính toán bằng chế độ lô.

Giải pháp

Thông tin cập nhật tích lũy

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Cập nhật Tích lũy 14 cho SQL Server 2019

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và bản sửa lỗi bảo mật có trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản Bản cập SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy mới nhất SQL Server 2019

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×