Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cải tiến

Khi bạn thiết lập Microsoft SQL Server 2019 cùng với các tiện ích mssql-conf và adutil, giờ đây bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

  • Giảm số lượng yêu cầu dịch vụ khách hàng của Active Directory (AD) trên Linux bằng cách đơn giản hóa việc triển khai.

  • Xoay các tab phím AD mà không giảm thời gian.

Giải pháp

Cải thiện này được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Cập nhật Tích lũy 15 cho SQL Server 2019

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và bản sửa lỗi bảo mật có trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản phiên bản SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy mới nhất SQL Server 2019

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ màMicrosoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×