Triệu chứng

Trang Cấu hình Nhóm Phản hồi không tải khi bạn cố gắng tạo nhóm phản hồi bằng giọng nói (IVR) tương tác trong Microsoft Skype for Business Server 2015.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy tháng 8 năm 2021 6.0.9319.619 cho Skype for Business Server 2015, Máy chủCấu phần Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×