Microsoft đã phát hành một bản cập nhật tích lũy cho Skype for Business Server 2015, Máy chủ Cấu phần Web. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.619.

Các sự cố bản sửa lỗi cập nhật tích lũy

Bản cập nhật tích lũy này sẽ khắc phục các sự cố sau:

  • KB 4576666 Thẻ liên hệ hiển thị tiêu đề sai trong cuộc họp trên Skype for Business Mac

  • KB 4576668 Thông báo đẩy hỗ trợ cho iOS 13 trong Skype for Business Server 2019 và 2015

  • KB 5005516 Không thể tạo nhóm phản hồi IVR trong Skype for Business Server 2015

  • KB 5005523 Máy iPhone nhận cuộc gọi thay vì tệp từ máy khách Skype for Business máy tính

  • KB 5005525 Tin nhắn không chính xác nhận được khi sử dụng tên hợp lệ để tạo phòng trò chuyện trong Skype for Business Server 2015

Bản cập nhật tích lũy cũng khắc phục các sự cố đã được mô tả trước đó trong các bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Tải bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho Skype for Business Server 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×