Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản cập nhật sẵn có cho Windows Embedded Compact 2013.

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mgtt_o.lib

4,650

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.exp

2.591 người

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.exp

2.589 người

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.exp

2,590

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.exp

2,567

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.exp

2.565 người

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.exp

2,566

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,584,322

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,237,834

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,694,154

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,136,590

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,500,062

24-Jan-2014

17:48

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.def

628

24-Jan-2014

17:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,287,822

24-Jan-2014

17:49

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Btd.dll

696,320

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Btd.rel

335,868

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Btd.map

932,663

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Btd.dll

868,352

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Btd.rel

348,773

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Btd.map

942,087

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Btd.dll

409,600

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Btd.rel

172,453

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Btd.map

488,545

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Btd.dll

724,992

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Btd.rel

174,570

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Btd.map

1,678,876

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Btd.dll

819,200

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Btd.rel

152,066

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Btd.map

1,927,855

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Btd.dll

385,024

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Btd.rel

78,551

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Btd.map

857,143

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Btd.lib

30,300

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Btd.lib

30,300

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Btd.lib

30,300

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Btd.lib

29,862

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Btd.lib

29,862

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Btd.lib

29,862

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Cmservice.dll

217,088

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cmservice.map

458,676

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cmservice.rel

80,146

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Cmservice.dll

315,392

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cmservice.map

462,821

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cmservice.rel

87,048

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Cmservice.dll

90,112

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cmservice.map

180,388

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cmservice.rel

20,203

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Cmservice.dll

241,664

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cmservice.map

834,815

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cmservice.rel

75,361

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Cmservice.dll

335,872

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cmservice.map

1,247,305

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cmservice.rel

58,193

28-Jan-2014

18:18

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Cmservice.dll

90,112

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Cmservice.map

241,223

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Cmservice.rel

14,809

28-Jan-2014

18:19

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×