Bài viết này áp dụng cho các sản phẩm sau:

  • Microsoft BizTalk Adapter gói 2.0

  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010

  • Bộ điều hợp WCF độc lập dựa trên BizTalk cho SQL Server

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một số Microsoft BizTalk Server nhận vị trí hoặc gửi cổng.

  • Nhận vị trí hoặc gửi cổng sử dụng bộ điều hợp WCF SQL từ Microsoft BizTalk Adapter gói 2.0 hoặc BizTalk Adapter Pack 2010 để truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

  • Xảy ra lỗi trong bộ điều hợp WCF-SQL.

Trong trường hợp này, mục nhập Nhật ký sự kiện bao gồm các thông tin hữu ích như sau:

  • Tên vị nhận hoặc gửi cổng

  • Tên Phiên bản của SQL Server

  • Tên cơ sở dữ liệu

Điều này khiến khó xác định vị trí nhận hoặc gửi cổng gây ra sự cố. Ví dụ: một quy trình được lưu trữ trong vị trí nhận được gọi là tăng ngoại lệ và bộ điều hợp WCF SQL ghi nhật ký sự kiện sau đây:

Loại sự kiện: Lỗi sự kiện nguồn: <BizTalk Server Phiên bản> thể loại sự kiện: <BizTalk Server Phiên bản> ID sự kiện: 5750Description: bộ điều hợp "WCF-SQL" đưa ra thông báo lỗi. Thông tin chi tiết: System.Data.SqlClient.SqlException: thời gian chờ hết hạn. Thời gian chờ trôi qua trước khi hoàn thành các hoạt động hoặc máy chủ không đáp ứng. tại System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (ngoại trừ SqlException, Boolean breakConnection)

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

BizTalk Adapter Pack 2010

Hotfix giải quyết vấn đề này nằm trong 1 Cập Nhật tích luỹ BizTalk Adapter Pack 2010. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:2539794 gói Cập Nhật tích luỹ 1 BizTalk Adapter Pack 2010

BizTalk Adapter gói 2.0

Hotfix giải quyết vấn đề này nằm trong 2 bản Cập Nhật tích luỹ cho BizTalk Adapter gói 2.0. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2531605 Gói Cập Nhật tích luỹ 2 cho BizTalk Adapter gói 2.0

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 Thông tin về BizTalk Server hotfix

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×