Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt Hỗ trợ Nhanh, hãy thử các bước sau để cài đặt và khắc phục sự cố. Thực hiện các bước sau theo thứ tự. 

1. Đảm bảo Microsoft Edge được cài đặt đúng cách và cập nhật


Hỗ trợ Nhanh sử dụng điều khiển trình duyệt Microsoft Edge. Nếu thiết bị của bạn đã cài đặt Microsoft Edge thì thiết bị có thể Hỗ trợ Nhanh hoạt động bình thường. Nếu bạn gặp sự cố, các mẹo khắc phục sự cố phổ biến ở đây có thể giúp khắc Hỗ trợ Nhanh hoạt động. Xem Mẹo khắc phục sự cố để cài đặt và cập nhật Microsoft Edge.

Sau khi cài đặt hoặc cập nhật Microsoft Edge, hãy thử mở Hỗ trợ Nhanh lại. 

Nếu Hỗ trợ Nhanh không chạy hoặc bạn nhận được thông báo lỗi rằng Microsoft Edge WebView2 chưa được cài đặt, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

2. Cài đặt Microsoft Edge WebView2

Microsoft Edge WebView2 là bắt buộc để sử dụng Hỗ trợ Nhanh. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi rằng WebView2 chưa được cài đặt khi bạn tìm cách mở Hỗ trợ Nhanh, hãy tải xuống và cài đặt Microsoft Edge WebView2 từ trang web của Microsoft. 

Lưu ý: WebView2 phải được cài đặt sẵn nếu thiết bị của bạn đang Windows 11 hoặc có Microsoft Edge.

Sau khi bạn đã tải xuống WebView2, hãy thử mở lại Hỗ trợ Nhanh này.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×