Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

• Có một quy trình được lưu trữ có một thử... BẮT xây dựng trong Microsoft SQL Server.
• Quy trình được lưu trữ bao gồm các điều khoản Với kết quả bộ và được thực hiện bằng phương pháp sp_prepare hoặc sp_execute.
• Trước khi bạn thực hiện Kết thúc thử phần, quy trình được lưu trữ được giảm xuống. Điều này khiến lỗi 2812 giống như "Không thể tìm thấy các quy trình được lưu trữ < SP_Name >".

Trong trường hợp này, SQL Server lỗi và tạo ra một vi phạm truy nhập (AV) mà có thể dẫn đến việc tắt máy chủ. Ngoài ra, một tệp kết xuất được tạo trong thư mục Nhật ký lỗi SQL Server.

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho SQL Server:

Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho SQL Server 2016 RTM

Bản Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2016 SP1

Cập Nhật tích luỹ 6 cho SQL Server 2014 SP2

Cập Nhật tích luỹ 13 cho SQL Server 2014 SP1

Cập Nhật tích luỹ 9 dành cho SQL Server 2012 SP3

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản cập nhật nóng và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đi kèm với bản cập nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản cập nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server 2016

Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server 2014

Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server 2012

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×