Đối với một Microsoft Excel 97 và trước và Microsoft Excel 98 và các phiên bản trước của bài viết này, hãy xem 139405.

Tóm tắt

Microsoft Visual Basic for Applications cung cấp một phương pháp để xác định số trang sẽ in trong một bảng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng phương pháp ExecuteExcel4Macro nhận được sử dụng. DOCUMENT(50) chức năng trang tính macro tổng số trang sẽ được in trên trang tính hoạt động trở lại.

Thông tin

Microsoft cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ, không bảo hành hoặc rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm bán và/hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình được thể hiện và các công cụ được sử dụng để tạo và quy trình gỡ lỗi. Chuyên gia hỗ trợ của Microsoft có thể giúp giải thích các chức năng của một quy trình cụ thể, nhưng chúng sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Nếu bạn có giới hạn kinh nghiệm lập trình, bạn có thể muốn liên hệ với Microsoft Certified Partner hoặc dịch vụ tư vấn của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các Web site của Microsoft:

Đối tác được Microsoft Chứng nhận - https://partner.microsoft.com/global/30000104

Dịch vụ Microsoft Advisory - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Để biết thêm thông tin về các tuỳ chọn hỗ trợ sẵn có và làm thế nào để liên hệ với Microsoft, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh; EN-US; CNTACTMSđể sử dụng macro sau, thiết lập một tập tin Microsoft Excel như sau: 1. Tạo một sổ làm việc Microsoft Excel mới.

 2. Chọn phạm vi A1:J100.

 3. Nhập số 1 và nhấn CTRL + ENTER. Bạn sẽ thấy tất cả các ô được chọn với số 1.

 4. Chèn một mô-đun macro Visual Basic.

 5. Nhập mã sau trong mô-đun:

 6. Sub ShowMe()
  MsgBox ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)") & _
  " pages will be printed."
  End Sub
 7. Chạy các macro.
Tham khảo

Thêm thông tin về chức năng macro Get.Document có trong tài liệu tham khảo chức năng Excel.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×