Lưu bài tập dưới dạng bản thảo trong Microsoft Teams

Lưu bài tập dưới dạng bản thảo nếu bạn chưa sẵn sàng để phân công bài tập cho học sinh. Quay lại bài tập sau để chỉnh sửa, phân công hoặc xóa.

  1. Điều hướng đến lớp học mong muốn và chọn Bài tập.

  2. Chọn Tạo bài >của bạn.

  3. Nhập chi tiết bài tập, rồi chọn Lưu

    Trang tạo bài tập mới


    Để xem danh sách bản thảo bài tập đã lưu, hãy chọn mũi tên bên cạnh Bản nháp.

Ảnh chụp màn hình bản nháp bài tập trong phiên bản web của Teams.

Lưu ý: 

  • Tất cả bài tập cần được đặt tiêu đề. Bài tập sẽ tự động lưu khi bạn chọn nút quay lại.

  • Mở bản thảo bài tập để chỉnh sửa, bỏ hoặc phân công cho học sinh.

Tìm hiểu thêm

Tạo bài tập

Chỉnh sửa bài tập

Xóa bài tập

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×