Mục lục
×

Lịch sử cập nhật Windows 10

Ngày Phát hành:

18/05/2021

Phiên bản:

Windows 10, phiên bản 21H1

Cập nhật cho Windows 10, phiên bản 21H1

Windows 10 là một dịch vụ, điều đó có nghĩa là hệ điều hành này sẽ ngày càng tốt hơn thông qua các bản cập nhật phần mềm định kỳ.

Tin vui là bạn thường không phải làm gì cả! Nếu bạn đã kích hoạt các bản cập nhật tự động, các bản cập nhật mới sẽ tự động tải xuống và cài đặt bất cứ khi nào có sẵn, vì vậy, bạn sẽ không phải bận tâm về điều đó.

Ở bên trái của trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các bản cập nhật đã phát hành cho phiên bản Windows này. Bạn cũng có thể tìm thấy thêm thông tin về các bản phát hành và mọi sự cố đã biết. Việc cài đặt bản cập nhật gần đây nhất sẽ đảm bảo bạn cũng nhận được mọi bản cập nhật trước đó mà có thể bạn đã bỏ lỡ, bao gồm cả mọi bản sửa lỗi bảo mật quan trọng.

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật và cách tải xuống, hãy xem: 

Có gì mới cho bản phát hành Windows 10, phiên bản 21H1, Windows 10, phiên bản 20H2 và Windows 10, phiên bản 2004

Windows 10, các phiên bản 21H1, 20H2 và 2004 dùng chung hệ điều hành cốt lõi và một bộ tệp hệ thống giống hệ thống. Do đó, ghi chú phát hành cho Windows 10, các phiên bản 21H1, 20H2 và 2004 sẽ chia sẻ trang lịch sử cập nhật. Mỗi trang phát hành sẽ chứa một danh sách các sự cố được giải quyết cho các phiên bản 21H1, 20H2 và 2004. Lưu ý rằng các phiên bản 21H1 và 20H2 sẽ luôn chứa bản sửa lỗi cho bản 2004; tuy nhiên, 2004 sẽ không chứa các bản sửa lỗi cho 21H1 và 20H2. Trang lịch sử cập nhật sẽ cung cấp cho bạn số bản dựng cho các phiên bản 21H1, 20H2 và 2004 để hỗ trợ bạn nếu gặp phải sự cố dễ dàng hơn.

Trạng thái hiện tại của Windows 10, phiên bản 21H1

Để biết thông tin cập nhật nhất về các sự cố đã biết đối với Windows và Windows Server, vui lòng đi đến bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows động.

Sự cố đã biết

Triệu chứng

Giải pháp

Một số ký tự Katakana có độ rộng bán phần và độ rộng đầy đủ của tiếng Nhật có dấu phụ âm không được hiểu là cùng một ký tự. Khi bạn sử dụng hàm CompareStringEx() với cờ NORM_IGNOREWIDTH để so sánh chúng, những ký tự này được đánh giá khác nhau do sự cố trong quy tắc sắpxếp. Sự cố này ảnh hưởng tới tất cả các bản cập nhật kể từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 cho Windows 10, phiên bản 2004.

12/9/20:

  1. Mở cửa sổ Nhắc Lệnh (cmd.exe) với đặc quyền mức cao.

  2. Chạy "reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Sorting\Versions /ve /d 0006020F /f"

  3. Khởi động lại máy tính hoặc các quy trình để xem hiệu ứng đầy đủ.

Quan trọng Nếu bạn chưa cài  đặt KB4586853trở lên trên máy tính, việc thiết đặt giá trị không hợp lệ trong sổ đăng ký này có thể ngăn máy tính khởi động.

Giải pháp thay thế này sẽ hoàn nguyên quy tắc sắp xếp Hỗ trợ Ngôn ngữ Quốc gia (NLS) về phiên bản 6.2, được sử dụng trong Windows 10, phiên bản 1909 trở về trước. Khi chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, hãy cân nhắc áp dụng giải pháp thay thế một cách nhất quán. Nếu bạn dùng giải pháp thay thế này, hãy thực hiện đủ kiểm tra và đánh giá để giảm thiểu các vấn đề gây ra bởi các phiên bản quy tắc sắp xếp khác nhau trên nhiều hệ thống.

Ghi chú và thư

Không có.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp kích hoạt hay khắc phục sự cố Windows, hãy xem các chủ đề trợ giúp của chúng tôi bên dưới:

Thông tin liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×