Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

26/05/2009

Phiên bản:

Windows Server 2008 SP2

tìm hiểu về tất cả các bản Cập Nhật về bảo mật và không liên quan đến bảo mật được phát hành cho Windows Server 2008 SP2 thông qua Windows Update. Các sự cố này là các bản Cập Nhật và cải thiện độ tin cậy tổng thể của hệ điều hành.

Ở bên trái của trang này, có phần tham chiếu đến tất cả các bản cập nhật đã được phát hành cho phiên bản Windows này. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt toàn bộ các bản Cập Nhật cho Windows sẵn dùng cho thiết bị của bạn. Việc cài đặt bản cập nhật gần đây nhất có nghĩa là bạn có tất cả các bản cập nhật trước đó, kể cả các bản sửa lỗi bảo mật quan trọng. 

Trạng thái hiện tại của Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Đối với thông tin Cập Nhật nhất về các sự cố đã biết đối với Windows và Windows Server, vui lòng đi tới bảng điều khiển trạng thái phát hành của Windows.

Ghi chú và thư

Chung

QUAN TRỌNGCác tệp cab quét WSUS tiếp tục có sẵn cho Windows Server 2008 SP2. nếu bạn có một tập hợp con của các thiết bị đang chạy hệ điều hành này mà không có ESU, thì họ có thể hiển thị dưới dạngkhông tuân thủtrong bộ công cụ quản lý và tuân thủ vá lỗi của bạn.

 

Cập Nhật bảo mật mở rộng (ESU)

Quan trọng  Khách hàng đã mua bản Cập Nhật bảo mật mở rộng (ESU) đối với các phiên bản tại chỗ của hệ điều hành này phải làm theo các quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận được các bản Cập Nhật bảo mật sau khi kết thúc hỗ trợ mở rộng vào ngày 14 tháng 1 2020. Để biết thêm thông tin về ESU và các phiên bản được hỗ trợ, xem KB4497181.

Thông tin liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×