You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Quan trọng Các bài viết này chứa thông tin cho bạn cách để giúp giảm các thiết đặt bảo mật hoặc tắt tính năng bảo mật trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để khắc phục sự cố cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, Microsoft khuyên bạn nên đánh giá rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường cụ thể của bạn. Nếu bạn muốn áp dụng cách này, thực hiện các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn

Triệu chứng

Bạn cài đặt bất kỳ bản Cập Nhật sau đây ngày 13 tháng 6 năm 2017:

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, bạn gặp sự cố sau đây trong phiên bản Internet Explorer 9 đến 11:

 • Khi bạn cố gắng in một iFrame hoặc khung trong phiên bản Internet Explorer 9 đến 11, trang trống hoặc thông báo lỗi "404-Không tìm thấy" được in thay vì nội dung thực tế.

Sự cố này xảy ra trên máy tính đang chạy bất kỳ hệ điều hành sau:

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 SP2

Giải pháp

Cảnh báo Giải pháp này có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ bị tấn công hơn bởi những người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Microsoft không khuyên bạn nên cách này nhưng cung cấp thông tin này để bạn có thể chọn để áp dụng cách này theo lựa chọn của bạn. Sử dụng cách này bạn sẽ phải tự chịu rủi ro.

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 4032782 từ Danh mục cập nhật Microsoft.

Lưu ý:

 • Cài đặt bản cập nhật này nếu bạn gặp sự cố được mô tả trong phần "Triệu chứng".

 • Chúng tôi khuyến nghị bạn dỡ cài đặt bất kỳ bản Cập Nhật bảo mật.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ áp dụng cài đặt 4032782 nếu bạn cần giải pháp.

 • Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt lại, sau đó cài đặt 4032782 nếu bạn cần giải pháp.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin bổ sung

Lưu ý rằng KB4032782 được cung cấp để thay thế cho khách hàng bị ảnh hưởng phải in từ trình duyệt IE an toàn hơn dỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tháng 6 năm 2017. Phương pháp thay thế này loại bỏ chỉ là bản Cập Nhật bảo mật duy nhất từ phiên bản ngày gây ra sự cố in trong khi vẫn giữ tất cả phần còn lại của ngày bảo vệ bảo mật tại chỗ.

Khách hàng cài đặt KB4032782 để khôi phục chức năng in sẽ dễ CVE-2017-8529, nhưng có thể được bảo vệ khỏi tất cả các lỗ hổng khác giải quyết trong bản Cập Nhật bảo mật tháng. Bài viết này sẽ được cập nhật khi có thông tin mới.

Các vấn đề trong bản Cập Nhật 4032782

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, Internet Explorer 11 có thể đóng đột ngột khi bạn truy cập một số trang web. Khi sự cố xảy ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Chúng tôi không thể đưa bạn trở lại trước URL]
Internet Explorer đã dừng nỗ lực khôi phục trang web này. Dường như các trang web vẫn tiếp tục gặp sự cố.

Sự cố có thể xảy ra nếu các trang web phức tạp và sử dụng các API web.

Vấn đề này được giải quyết trong Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 11 tháng 7 năm 2017 (KB4025252).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×