Bài viết này mô tả sự cố xảy ra khi bạn phát video trong Windows 8.1, Windows RT 8.1, và Windows Server 2012 R2. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy kiểm tra phần Điều kiện tiên quyết .

Triệu chứng

Sự cố xảy ra khi một ứng dụng được hiển thị nội dung DirectX và chụp ảnh chụp màn hình liên tục trên một thiết bị ARM. Thiết bị có thể lỗi dừng thông báo lỗi tương tự như sau:

STOP: 0x00000119 ( parameter1, parameter2, parameter3, parameter4 )


Lưu ý:

  • Lỗi này cho biết một vấn đề VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR.

  • Các tham số trong thông báo lỗi dừng này thay đổi, tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính.

  • Không phải tất cả lỗi dừng "0x00000119" do vấn đề này.


Cách tải xuống bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×