Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả phiên bản điện thoại Lync Microsoft Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy được phát hành tháng 10 năm 2013.

Bài viết này chứa thông tin sau về bản Cập Nhật tích luỹ:

 • Các vấn đề cập nhật tích lũy sửa chữa.

 • Điều kiện tiên quyết cho việc áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ.

 • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ.

 • Xem bản Cập Nhật tích luỹ được thay thế bởi bất kỳ bản Cập Nhật tích lũy khác.

 • Cho dù bạn phải thay đổi sổ đăng ký.

 • Các tệp có bản Cập Nhật tích luỹ.


Lưu ý Đổi tên của Lync 2010 điện thoại Edition Phiên bản điện thoại Lync. Phần mềm làm việc với Lync 2010 và Lync 2013.

Giới thiệu

Vấn đề này Cập Nhật tích lũy sửa chữa

Bản Cập Nhật tích luỹ này giải quyết các vấn đề sau:

 • 2889645 gọi là bị mất sau khi bạn trả lời cuộc gọi bị khóa phiên bản điện thoại Lync

 • 2890842 bản Cập Nhật cho phép mục "Thư thoại" trên thiếp trong điện thoại Phiên bản điện thoại Lync

 • 2890843 thông báo lỗi khi người dùng đăng nhập vào điện thoại Lync Phiên bản điện thoại bằng cách sử dụng xác thực

 • 2890844 không thể đăng nhập vào điện thoại Phiên bản điện thoại Lync khi chứng chỉ của máy chủ Lync Server 2010 hoặc Lync Server 2013 mới

Bản Cập Nhật tích luỹ này cũng khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:

 • Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2860671 : tháng 7 năm 2013

 • Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2819322 : tháng 4 năm 2013

 • Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2737911 : tháng 1 / 2013

 • 2701671 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 6 năm 2012

 • 2672349 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 2 năm 2012

 • 2636067 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 11 năm 2011

 • 2577594 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 7 năm 2011

 • Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2529977 : tháng 4 năm 2011

 • Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2493723 : tháng 1 năm 2011

Thông tin

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2860671 : tháng 7 năm 2013

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Gói cập nhật này chứa một hình ảnh có thể được sử dụng để cập nhật điện thoại sau:

 • Polycom CX500

 • Polycom CX600

 • Polycom CX3000

Hình ảnh phiên bản là 4.0.7577.4411.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×