Giới thiệu

Ngày thứ ba 11 tháng 2014, Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau. Các bản cập nhật hàng tháng này nhằm giúp khách hàng giữ máy tính an toàn và luôn Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Thông tin

Cập nhật các bản Cập Nhật trong phần sau sở kiến thức Microsoft bài viết được bao gồm trong các ngày 11 tháng 4 năm 2014.

Office 2013

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Truy cập 2013

2863859 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Access 2013 (KB2863859)

Excel 2013

2899509 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Excel 2013 (KB2899509)

Lync 2013

Cập Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2014 2899507 Lync 2013 (KB2899507)

Office 2013

2837654 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2837654)

Office 2013

2881008 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2881008)

Office 2013

2889857 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2889857)

Office 2013

2899493 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2899493)

Office 2013

2899510 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2899510)

OneDrive cho doanh nghiệp

Cập Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2014 2899513 OneDrive dành cho doanh nghiệp (KB2899513)

Outlook 2013

2899504 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Outlook 2013 (KB2899504)

Outlook 2013

2899506 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho bộ lọc Email rác Outlook 2013 (KB2899506)

PowerPoint 2013

2889936 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật dành cho PowerPoint 2013 (KB2889936)

Visio 2013

Cập Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2014 2899497 Visio 2013 (KB2899497)

Word 2013

2899500 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Word 2013 (KB2899500)

Office 2010

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Excel 2010

2889935 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Excel 2010 (KB2889935)

Office 2010

2687275 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2010 (KB2687275)

Office 2010

2837602 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2010 (KB2837602)

Office 2010

2589386 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2010 (KB2837602)

Office 2010

2889828 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2010 (KB2889828)

Outlook 2010

2899521 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho bộ lọc Email rác Outlook 2010 (KB2899521)

PowerPoint 2010

2878251 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật dành cho PowerPoint 2010 (KB2878251)

Office 2007

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Office 2007

2889913 MS14-078: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office 2007: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Gói tương thích Microsoft Office

2899526 MS14-069: mô tả bản Cập Nhật tương thích Microsoft Office gói SP3: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Outlook 2007

2899525 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2899525)

PowerPoint 2007

2597972 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật dành cho PowerPoint 2007 (KB2597972)

Word 2007

2899527 MS14-069: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office Word 2007 SP3: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Office 2003

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Word Viewer

2899553 MS14-069: mô tả về Cập Nhật bảo mật dành cho Microsoft Word Viewer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

SharePoint Server 2013 và SharePoint Foundation 2013

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

SharePoint Foundation 2013

2899508 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB2899508)

SharePoint Server 2013

2883055 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2013 (KB2883055)

SharePoint Server 2013

2889845 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2013 (KB2889845)

SharePoint Server 2013

2899494 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2013 (KB2899494)

SharePoint Server 2010 và Office Web Apps Server 2010

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

SharePoint Foundation 2010

2889838 MS14-073: mô tả về Cập Nhật bảo mật dành cho SharePoint Foundation 2010: ngày 11 tháng 4 năm 2014

SharePoint Server 2010

2837585 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 (KB2837585)

SharePoint Server 2010

2883099 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 (KB2883099)

SharePoint Server 2010

2899515 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 (KB2899515)

SharePoint Server 2010 Excel Web App

2837584 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 Excel Web App (KB2837584)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

2889835 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps (KB2889835)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

2899520 ngày 11 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps (KB2899520)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×