Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Ngày thứ ba 12 tháng 8, năm 2014, Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau. Các bản cập nhật hàng tháng này nhằm giúp khách hàng giữ máy tính an toàn và luôn Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Thông tin Bổ sung

Cập nhật các bản Cập Nhật trong phần sau sở kiến thức Microsoft bài viết được bao gồm trong các ngày 12 tháng 4 năm 2014.

Office 2013

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Excel 2013

2883061 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Excel 2013 (KB2883061)

Lync 2013

2881070 Tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Lync 2013 (KB2881070)

Lync 2013

2881083 Tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Lync 2013 (KB2881083)

Office 2013

2883062 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2883062)

Office 2013

2883060 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2883060)

Office 2013

2883052 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2883052)

Office 2013

2883049 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2883049)

Office 2013

2883036 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2883036)

Office 2013

2881009 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2881009)

Office 2013

2760249 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2013 (KB2760249)

OneDrive cho doanh nghiệp

2883066 Bản cập nhật ngày 12 tháng 8 năm 2014 cho OneDrive for Business (KB2883066)

Outlook 2013

2881011 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Outlook 2013 (KB2881011)

Bộ lọc Email rác Outlook 2013

2760587 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho bộ lọc Email rác Outlook 2013 (KB2760587)

PowerPoint 2013

2883051 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật dành cho PowerPoint 2013 (KB2883051)

Visio 2013

2881079 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Visio 2013 (KB2881079)

Word 2013

2883058 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Word 2013 (KB2883058)

Office 2010

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Office 2010

2881071 MS14-036: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: ngày 12 tháng 4 năm 2014

Office 2010

2687502 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office 2010 (KB2687502)

Bộ lọc Email rác Outlook 2010

982726 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho bộ lọc Email rác Outlook 2010 (KB982726)

Office 2007

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

OneNote 2007

2596857 MS14-048: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho OneNote 2007 Service Pack 3: ngày 12 tháng 4 năm 2014

Bộ lọc Email rác Outlook 2007

2883097 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2883097)

SharePoint Server 2013 và Office Web Apps Server 2013

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

SharePoint Services

2880994 MS14-050: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Services: ngày 12 tháng 4 năm 2014

Máy chủ ứng dụng Web Office 2013

2883057 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Office Web Apps Server 2013 (KB2883057)

SharePoint Server 2013

2881034 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2013 (KB2881034)

SharePoint Server 2013

2880998 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2013 (KB2880998)

SharePoint Server 2013

2760319 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2013 (KB2760319)

SharePoint Server 2010 và Office Web Apps

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

SharePoint Server 2010

2880518 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 (KB2880518)

SharePoint Server 2010

2880542 Ngày 12 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps (KB2880542)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×