Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Kể từ khi phát hành Microsoft Exchange Server 2013 gói dịch vụ 1 (SP1), Microsoft đã trở thành nhận thức được vấn đề ảnh hưởng đến một số khách hàng sử dụng các đại diện truyền dẫn được cung cấp bởi OEMs của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về sự cố này và một bản sửa lỗi được hỗ trợ, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

2938053 Các đại diện truyền dẫn của bên thứ ba không thể được tải đúng cách trong Exchange Server 2013

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành Microsoft Exchange Server 2013 gói dịch vụ 1 (SP1). Gói dịch vụ này là ngày 25 tháng 2, 2014. Bài viết này mô tả các thông tin sau đây về gói dịch vụ:

 • Các vấn đề mà gói dịch vụ giải quyết

 • Cách tải gói dịch vụ

 • Các điều kiện tiên quyết để cài đặt gói dịch vụ

Để biết thêm thông tin về sự tồn tại của Exchange 2013 và các phiên bản cũ hơn của Exchange Server trong cùng một môi trường, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Yêu cầu hệ thống của Exchange 2013

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về việc xử lý gói dịch vụ

Gói dịch vụ này giải quyết các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:

 • 2860242 Định dạng HTML bị mất sau khi lưu dưới dạng tệp MSG trong Exchange 2013

 • 2900076 Thông báo cảnh báo hạn ngạch hộp thư sử dụng ngôn ngữ không chính xác trong Exchange Server 2013

 • 2910199 "trả lời tất cả bằng im" cửa sổ trò chuyện Hiển thị bảy người nhận trong Outlook Web App

 • 2913999 Nội dung yêu cầu họp và hướng dẫn bị mất trong yêu cầu họp chuyển tiếp tự động của đại diện

 • 2918655 Microsoft. Exchange. Servicehost. exe gặp sự cố sau khi bạn bật FIPS

 • 2918951 Người dùng không thể truy nhập vào các thư mục công cộng sau khi bạn nâng cấp lên Exchange Server 2013 Cumulative Update 3

 • 2925281 Vấn đề kết nối Outlook nếu SSLOffloading là "True" trong Exchange 2013

 • 2925544 Giá trị ExternalURL trống cho thư mục ảo ActiveSync sau khi xây dựng bản nâng cấp của Exchange Server 2013

 • 2927708 Các hộp thư tài nguyên được tạo bởi EAC sẽ không được Cập Nhật bởi các chính sách trong Exchange Server 2013

 • 2928748 Mặc định từ địa chỉ của đại diện trong hộp thư chung trong Exchange Server 2013

 • 2928803 Kết nối máy chủ dài cho Outlook sau khi chuyển đổi cơ sở dữ liệu trong Exchange Server 2013

 • 2930346 Truy nhập POP3 không hoạt động nếu tên của hộp thư tài nguyên khác với tên người dùng

 • 2930348 Chuyển hướng thủ công xảy ra trong Outlook Web App nếu URL bên ngoài trong mỗi site đều giống nhau

 • 2930352 Chuyển hướng im lặng của site Outlook Web App không hoạt động trong Exchange Server 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×