Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này cho Microsoft .NET Framework giải quyết lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật khi .NET Framework cốt lõi .NET (và) thành phần hoàn toàn không xác nhận chứng chỉ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-0248.

Bản cập nhật này cũng chứa các bản vá bảo mật nâng cao cho cấu phần Windows Presentation Framework PackageDigitalSignatureManager khả năng đăng gói với thuật toán băm SHA256.

Quan trọng

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Cảnh báo

Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng bằng cách sử dụng Registry Editor hoặc bằng cách sử dụng phương pháp khác. Các sự cố này có thể yêu cầu bạn phải cài đặt hệ điều hành. Microsoft không thể đảm bảo rằng các vấn đề có thể giải quyết. Sửa đổi sổ đăng ký rủi ro của riêng bạn.

Sử dụng khoá nâng cao (EKU) là mô tả trong RFC 5280 trong 4.2.1.12: phần mở rộng này cho biết một hoặc nhiều mục đích mà có thể sử dụng chính xác nhận công cộng , thêm vào hoặc thay cho mục đích cơ bản có được nêu trong phần mở rộng sử dụng chính. Ví dụ: chứng chỉ đó sử dụng xác thực máy khách đến máy chủ phải được cấu hình cho xác thực máy khách. Tương tự, chứng chỉ đó sử dụng xác thực máy chủ phải được cấu hình cho máy chủ xác thực.

Chứng chỉ được dùng để xác thực các nhận thực kiểm tra các khách hàng chứng chỉ và tìm kiếm danh mục đích đúng đối tượng trong ứng dụng chính sách Tiện ích mở rộng. Ví dụ: nhận dạng đối tượng xác thực máy khách là 1.3.6.1.5.5.7.3.2. Chứng chỉ dùng để xác thực máy khách nhận dạng đối tượng này phải có phần mở rộng EKU của chứng chỉ hoặc xác thực không thành công. Chứng chỉ có phần mở rộng EKU không tiếp tục xác thực đúng.

Nếu bạn tạm thời không thể truy cập chính xác phát hành lại chứng chỉ, bạn có thể chọn để chọn hoặc trong bảo mật thay đổi trên tất cả máy tính hoạt động để tránh bất kỳ tác dụng kết nối. Để thực hiện việc này, chỉ đăng ký sau khoá cài đặt, tuỳ thuộc vào Phiên bản.NET Framework của ứng dụnglication là mục tiêu .

Phương pháp 1: Cập nhật các khoá đăng ký (có sẵn cho tất cả các phiên bản)

Lưu ý Mục đăng ký này phải nhập giá.

Bạn cũng có thể chọn mỗi ứng dụnglication ngày. Tùy chọn sau đây có sẵn để vô hiệu hoá các thay đổi này để đảm bảo rằng ứng dụnglication tương thích được duy trì.

Phương pháp 2: Vô hiệu hoá chính sách đối với từng ứng dụng

Lưu ý Mục Tđăng ký của mình phải nhập giá. Giá trị chỉ có giá trị là 0. Bất kỳ giá trị bỏ qua.

Phương pháp 3: Sử dụng cấu hình API (có .NET Framework 4.6 và các phiên bản)

Bắt đầu trong các .NET Framework 4.6, bạn có thể thay đổi cấu hình một ứng dụng cấp mã, một ứng dụng cấu hình, hoặc thay đổi đăng ký.

Cấu hình chuyển đổi trong.NET Framework 4.6

Lưu ý Phần sau ví dụ vô hiệu hoá tính năng bảo mật. Chú ý theo mặc định, Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUsName = đúng cho tất cả .NET Framework 4. x ứng dụng chạy trên các .NET Framework 4.6 Phiên bản mới hơn.

 • Trình 32-bit trên hệ thống 32-bit và 64-bit xử lý trên hệ thống 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@RequireCertificateEKUs=0

 • Trình 32-bit trên hệ thống 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@RequireCertificateEKUs=0

 • Trình 32-bit trên hệ thống 32-bit và 64-bit xử lý trên hệ thống 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@System.Net.ServicePointManager.RequireCertificateEKUs
  S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe=0
  C:\MyApp\MyApp.exe=0

 • Trình 32-bit trên hệ thống 64-bit:

  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319@System.Net.ServicePointManager.RequireCertificateEKUs
  S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe=0
  C:\MyApp\MyApp.exe=0

 • Programmatically

  Lần đầu tiên ứng dụng nên làm là để chạy mã sau. Điều này là do quản lý điểm dịch vụ khởi tạos chỉ một lần.
    private const string DisableCachingName = @"TestSwitch.LocalAppContext.DisableCaching"; private const string DontCheckCertificateEKUsName= @"Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUs"; AppContext.SetSwitch(DisableCachingName, true); AppContext.SetSwitch(DontCheckCertificateEKUsName, true);

 • Application configuration

  Để thay đổi cấu hình ứng dụng, thêm các mục sau đây:
    <runtime> <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUsName=true"/> </runtime>

 • Khoá đăng ký (máy toàn cầu):

  Registry location: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\AppContext\Switch.System.Net.DontCheckCertificateEKUsName

  Loại: Chuỗi
  Giá trị: "đúng"

 • Để biết thêm thông tin về bảo mật này Cập Nhật khi liên quan đến Windows Server 2012, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  4019113 an toàn và chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5 gói dịch vụ 1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 Cập Nhật cho Windows Server 2012: 9 tháng 5 năm 2017

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem Windows Update: FAQ.
 

Phương pháp 2: Windows Software Update Services (WSUS)

Trên máy chủ WSUS, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầu, bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. Mở rộng tên máy tính, và sau đó nhấp vào hành động.

 3. Bấm nhập bản Cập Nhật.

 4. WSUS sẽ mở một cửa sổ trình duyệt mà bạn có thể được nhắc cài đặt điều khiển ActiveX. Bạn phải cài đặt điều khiển ActiveX để tiếp tục.

 5. Khi điều khiển được cài đặt, bạn sẽ thấy màn hình Danh mục Cập Nhật của Microsoft . Nhập 4019113 vào ô Tìm kiếm, và sau đó bấm Tìm kiếm.

 6. Tìm gói .NET Framework phù hợp với hệ điều hành, ngôn ngữ và bộ xử lý trong môi trường của bạn. Bấm vào Thêm để thêm chúng vào giỏ.

 7. Khi bạn đã chọn tất cả các gói mà bạn cần, hãy nhấp vào Xem giỏ.

 8. Nhấp vào nhập nhập các gói vào máy chủ WSUS.

 9. Nhấp vào đóng khi các gói đã được nhập lại WSUS.

Các bản cập nhật ngay bây giờ sẵn có để cài đặt thông qua WSUS.

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các chi tiết bản Cập Nhật bảo mật này, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật 20170509 : 9 tháng 5 năm 2017

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến nghị bạn loại bỏ bất kỳ Cập Nhật bảo mật.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Tên gói

Gói băm sa 1

Gói băm sa 2

Windows8-RT-KB4014513-x64.msu

2D52E9B4FA3377018AE143E166C3754655C38EAC

B20300515894E6D9679DB8C62A8FF66ED190A34CBDA1C11E634BAA954A40F135


Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.dll

4.0.30319.36366

5,220,008

11-Aug-2016

13:22

normidna.nlp

59,342

04-Jun-2015

22:53

normnfc.nlp

47,076

04-Jun-2015

22:53

normnfd.nlp

40,566

04-Jun-2015

22:53

normnfkc.nlp

67,808

04-Jun-2015

22:53

normnfkd.nlp

61,718

04-Jun-2015

22:53

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:33

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36366

29,888

11-Aug-2016

13:22

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36366

37,560

11-Aug-2016

13:22

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36366

25,776

11-Aug-2016

13:22

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36366

45,232

11-Aug-2016

13:22

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36366

90,280

11-Aug-2016

13:22

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36366

43,704

11-Aug-2016

13:22

aspnet_state.exe

4.0.30319.36366

50,864

11-Aug-2016

13:22

aspnet_state_perf.h

318

04-Jun-2015

22:53

aspnet_state_perf.ini

42,996

04-Jun-2015

22:53

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36366

47,784

11-Aug-2016

13:22

blackberry.browser

2.389 người

04-Jun-2015

22:53

chrome.browser

2.107 người

04-Jun-2015

22:53

default.browser

11,568

04-Jun-2015

22:53

firefox.browser

2,336

04-Jun-2015

22:53

gateway.browser

5,630

04-Jun-2015

22:53

generic.browser

5.569

04-Jun-2015

22:53

ie.browser

5.166 người

04-Jun-2015

22:53

iemobile.browser

4.045

04-Jun-2015

22:53

iphone.browser

1,759

04-Jun-2015

22:53

opera.browser

5,248

04-Jun-2015

22:53

safari.browser

3,560

04-Jun-2015

22:53

ucbrowser.browser

1.725 người

04-Jun-2015

22:53

clr-etw.man

303,557

04-Jun-2015

22:53

clretwrc.dll

4.0.30319.36366

228,008

11-Aug-2016

13:22

clrjit.dll

4.0.30319.36366

1,234,584

11-Aug-2016

13:22

clr.dll

4.0.30319.36366

10,070,160

11-Aug-2016

13:22

corperfmonext.dll

4.0.30319.36366

153,784

11-Aug-2016

13:22

csc.rsp

1.329 người

04-Jun-2015

22:53

csc.exe

4.0.30319.36366

2,637,456

11-Aug-2016

13:22

csc.exe.config

182

04-Jun-2015

22:53

culture.dll

4.0.30319.36366

63,648

22-Aug-2016

13:10

locale.nlp

419,632

22-Aug-2015

13:09

dfdll.dll

4.0.30319.36366

165,528

11-Aug-2016

13:22

installpersistsqlstate.sql

54,647

04-Jun-2015

22:53

installsqlstatetemplate.sql

56,233

04-Jun-2015

22:53

installsqlstate.sql

54,427

04-Jun-2015

22:53

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36366

1,191,144

11-Aug-2016

13:22

microsoft.build.dll

4.0.30319.36366

1,448,128

11-Aug-2016

13:22

microsoft.common.overridetasks

6,297

04-Jun-2015

22:53

microsoft.data.entity.targets

6,501

04-Jun-2015

22:53

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

06-Apr-2017

01:41

microsoft.xaml.targets

19,848

04-Jun-2015

22:53

mmcaspext.dll

4.0.30319.36366

113,320

11-Aug-2016

13:22

microsoft.common.targets

262,547

04-Jun-2015

22:53

microsoft.csharp.targets

23.618 người

04-Jun-2015

22:53

microsoft.netframework.props

11.957 người

04-Jun-2015

22:53

microsoft.netframework.targets

8,183

04-Jun-2015

22:53

microsoft.visualbasic.targets

23,329

04-Jun-2015

22:53

mscordacwks.dll

4.0.30319.36366

1,731,248

11-Aug-2016

13:22

mscordbi.dll

4.0.30319.36366

1,533,600

11-Aug-2016

13:22

mscoreei.dll

4.0.30319.36366

636,064

11-Aug-2016

13:22

mscorrc.dll

4.0.30319.36366

395,936

11-Aug-2016

13:22

mscorsvc.dll

4.0.30319.36366

523,424

11-Aug-2016

13:22

mscorsvw.exe

4.0.30319.36366

124,088

22-Aug-2016

13:10

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52389.36389

678,592

29-Mar-2017

13:09

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52389.36389

869,568

29-Mar-2017

13:09

ngen.exe

4.0.30319.36366

171,152

22-Aug-2016

13:10

penimc.dll

4.0.30319.36389

94,360

29-Mar-2017

13:09

peverify.dll

4.0.30319.36366

225,952

11-Aug-2016

13:22

presentationframework.aero2.dll

4.0.30319.36366

256,912

11-Aug-2016

13:22

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36366

177,560

11-Aug-2016

13:22

presentationframework.dll

4.0.30319.36389

6,221,680

29-Mar-2017

13:09

presentationhost_v0400.dll

4.0.30319.36389

232,152

29-Mar-2017

13:09

presentationnative_v0400.dll

4.0.30319.36389

1,077,984

29-Mar-2017

13:09

reachframework.dll

4.0.30319.36366

595,280

11-Aug-2016

13:22

servicemodel.mof

88,383

04-Jun-2015

22:53

servicemodel.mof.uninstall

896

04-Jun-2015

22:53

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36366

28,888

11-Aug-2016

13:22

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36366

73,384

11-Aug-2016

13:22

sos.dll

4.0.30319.36366

822,928

11-Aug-2016

13:22

system.activities.core.presentation.dll

4.0.30319.36366

718,256

06-Apr-2017

01:41

system.activities.presentation.dll

4.0.30319.36366

2,140,576

11-Aug-2016

13:22

system.activities.dll

4.0.30319.36366

1,582,792

11-Aug-2016

13:22

system.addin.dll

4.0.30319.36366

163,504

11-Aug-2016

13:22

system.componentmodel.composition.dll

4.0.30319.36366

312,096

06-Apr-2017

01:41

system.configuration.dll

4.0.30319.36366

402,640

11-Aug-2016

13:22

system.core.dll

4.0.30319.36389

1,271,968

29-Mar-2017

13:09

system.data.entity.dll

4.0.30319.36366

4,099,272

11-Aug-2016

13:22

system.data.linq.dll

4.0.30319.36366

698,568

11-Aug-2016

13:22

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36366

752,336

11-Aug-2016

13:22

system.deployment.dll

4.0.30319.36366

853,696

11-Aug-2016

13:22

system.design.dll

4.0.30319.36366

5,056,176

11-Aug-2016

13:22

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.0.30319.36366

297,776

06-Apr-2017

01:41

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36366

203,048

06-Apr-2017

01:41

system.directoryservices.dll

4.0.30319.36366

425,704

11-Aug-2016

13:22

system.drawing.design.dll

4.0.30319.36366

113,880

11-Aug-2016

13:22

system.drawing.dll

4.0.30319.36366

598,704

11-Aug-2016

13:22

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36366

199,928

11-Aug-2016

13:22

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36366

1,093,848

11-Aug-2016

13:22

system.io.compression.dll

4.0.30319.36366

71,904

11-Aug-2016

13:22

system.management.dll

4.0.30319.36386

416,960

21-Mar-2017

13:09

system.messaging.dll

4.0.30319.36366

275,640

11-Aug-2016

13:22

system.net.dll

4.0.30319.36366

259,736

11-Aug-2016

13:22

system.numerics.dll

4.0.30319.36366

86,192

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.remoting.dll

4.0.30319.36366

347,880

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36366

1,060,096

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.windowsruntime.dll

4.0.30319.36366

152,328

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.dll

4.0.30319.36366

36.536

11-Aug-2016

13:22

system.security.dll

4.0.30319.36389

296,632

29-Mar-2017

13:09

system.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.36366

204,184

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36366

159,632

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36366

312,728

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.36366

254,728

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.routing.dll

4.0.30319.36366

132,496

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36366

39,680

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.web.dll

4.0.30319.36366

332,520

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36366

6,384,336

11-Aug-2016

13:22

system.serviceprocess.dll

4.0.30319.36366

134,872

11-Aug-2016

13:22

system.threading.timer.dll

4.0.30319.36366

29,400

11-Aug-2016

13:22

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36366

71,440

11-Aug-2016

13:22

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36366

1,859,288

11-Aug-2016

13:22

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36366

839,880

11-Aug-2016

13:22

system.web.services.dll

4.0.30319.36366

858,312

11-Aug-2016

13:22

system.windows.controls.ribbon.dll

4.0.30319.36389

751,512

29-Mar-2017

13:09

system.windows.forms.dll

4.0.30319.36366

4,859,608

11-Aug-2016

13:22

system.workflow.activities.dll

4.0.30319.36366

1,068,432

11-Aug-2016

13:22

system.workflow.componentmodel.dll

4.0.30319.36366

1,559,968

22-Aug-2016

13:10

system.workflow.runtime.dll

4.0.30319.36366

503,680

11-Aug-2016

13:22

system.xaml.dll

4.0.30319.36389

640,672

29-Mar-2017

13:09

system.xml.dll

4.0.30319.36366

2,703,000

11-Aug-2016

13:22

system.dll

4.0.30319.36389

3,487,872

28-Mar-2017

13:10

vbc.rsp

1,467

04-Jun-2015

22:54

vbc.exe

12.0.52366.36366

3,546,256

11-Aug-2016

13:22

vbc.exe.config

182

04-Jun-2015

22:54

webengine4.dll

4.0.30319.36366

621,224

11-Aug-2016

13:22

webengine.dll

4.0.30319.36366

26,792

11-Aug-2016

13:22

windowsbase.dll

4.0.30319.36389

1,241,928

29-Mar-2017

13:09

windowsformsintegration.dll

4.0.30319.36366

102,784

11-Aug-2016

13:22

wminet_utils.dll

4.0.30319.36386

174,256

21-Mar-2017

13:09

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.0.30319.36366

84,768

06-Apr-2017

01:41

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36389

2,108,592

29-Mar-2017

13:09

xamlbuildtask.dll

4.0.30319.36366

133,968

11-Aug-2016

13:22

presentationcore.dll

4.0.30319.36389

3,210,944

29-Mar-2017

13:09

system.data.dll

4.0.30319.36372

3,239,088

01-Dec-2016

14:10

system.printing.dll

4.0.30319.36366

342,720

11-Aug-2016

13:22

system.transactions.dll

4.0.30319.36366

292,560

11-Aug-2016

13:22

system.web.dll

4.0.30319.36366

5,456,552

11-Aug-2016

13:22

microsoft.build.tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36366

1,191,144

11-Aug-2016

13:22

microsoft.build.dll

4.0.30319.36366

1,448,128

11-Aug-2016

13:22

presentationframework.aero2.dll

4.0.30319.36366

256,912

11-Aug-2016

13:22

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36366

177,560

11-Aug-2016

13:22

presentationframework.dll

4.0.30319.36389

6,221,680

29-Mar-2017

13:09

reachframework.dll

4.0.30319.36366

595,280

11-Aug-2016

13:22

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36366

73,384

11-Aug-2016

13:22

system.activities.core.presentation.dll

4.0.30319.36366

718,256

11-Aug-2016

13:22

system.activities.presentation.dll

4.0.30319.36366

2,140,576

11-Aug-2016

13:22

system.activities.dll

4.0.30319.36366

1,582,792

11-Aug-2016

13:22

system.addin.dll

4.0.30319.36366

163,504

11-Aug-2016

13:22

system.componentmodel.composition.dll

4.0.30319.36366

312,096

11-Aug-2016

13:22

system.configuration.dll

4.0.30319.36366

402,640

11-Aug-2016

13:22

system.core.dll

4.0.30319.36389

1,271,968

29-Mar-2017

13:09

system.data.entity.dll

4.0.30319.36366

4,099,272

11-Aug-2016

13:22

system.data.linq.dll

4.0.30319.36366

698,568

11-Aug-2016

13:22

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36366

752,336

11-Aug-2016

13:22

system.deployment.dll

4.0.30319.36366

853,696

11-Aug-2016

13:22

system.design.dll

4.0.30319.36366

5,056,176

11-Aug-2016

13:22

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.0.30319.36366

297,776

06-Apr-2017

01:41

system.directoryservices.protocols.dll

4.0.30319.36366

203,048

11-Aug-2016

13:22

system.directoryservices.dll

4.0.30319.36366

425,704

11-Aug-2016

13:22

system.drawing.design.dll

4.0.30319.36366

113,880

11-Aug-2016

13:22

system.drawing.dll

4.0.30319.36366

598,704

11-Aug-2016

13:22

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36366

199,928

11-Aug-2016

13:22

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36366

1,093,848

11-Aug-2016

13:22

system.io.compression.dll

4.0.30319.36366

71,904

11-Aug-2016

13:22

system.management.dll

4.0.30319.36386

416,960

21-Mar-2017

13:09

system.messaging.dll

4.0.30319.36366

275,640

11-Aug-2016

13:22

system.net.dll

4.0.30319.36366

259,736

11-Aug-2016

13:22

system.numerics.dll

4.0.30319.36366

86,192

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.remoting.dll

4.0.30319.36366

347,880

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36366

1,060,096

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.windowsruntime.dll

4.0.30319.36366

152,328

11-Aug-2016

13:22

system.runtime.dll

4.0.30319.36366

36.536

11-Aug-2016

13:22

system.security.dll

4.0.30319.36389

296,632

29-Mar-2017

13:09

system.servicemodel.activation.dll

4.0.30319.36366

204,184

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36366

159,632

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36366

312,728

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.36366

254,728

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.routing.dll

4.0.30319.36366

132,496

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36366

39,680

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.web.dll

4.0.30319.36366

332,520

11-Aug-2016

13:22

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36366

6,384,336

11-Aug-2016

13:22

system.serviceprocess.dll

4.0.30319.36366

134,872

11-Aug-2016

13:22

system.threading.timer.dll

4.0.30319.36366

29,400

11-Aug-2016

13:22

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36366

71,440

11-Aug-2016

13:22

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36366

1,859,288

11-Aug-2016

13:22

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36366

839,880

11-Aug-2016

13:22

system.web.services.dll

4.0.30319.36366

858,312

11-Aug-2016

13:22

system.windows.controls.ribbon.dll

4.0.30319.36389

751,512

29-Mar-2017

13:09

system.windows.forms.dll

4.0.30319.36366

4,859,608

11-Aug-2016

13:22

system.workflow.activities.dll

4.0.30319.36366

1,068,432

11-Aug-2016

13:22

system.workflow.componentmodel.dll

4.0.30319.36366

1,559,968

22-Aug-2016

13:09

system.workflow.runtime.dll

4.0.30319.36366

503,680

11-Aug-2016

13:22

system.xaml.dll

4.0.30319.36389

640,672

29-Mar-2017

13:09

system.xml.dll

4.0.30319.36366

2,703,000

11-Aug-2016

13:22

system.dll

4.0.30319.36389

3,487,872

28-Mar-2017

13:09

windowsbase.dll

4.0.30319.36389

1,241,928

29-Mar-2017

13:09

windowsformsintegration.dll

4.0.30319.36366

102,784

11-Aug-2016

13:22

xamlbuildtask.dll

4.0.30319.36366

133,968

11-Aug-2016

13:22

mscorlib.dll

4.0.30319.36366

5,266,080

11-Aug-2016

13:22

normidna.nlp

59,342

04-Jun-2015

23:02

normnfc.nlp

47,076

04-Jun-2015

23:02

normnfd.nlp

40,566

04-Jun-2015

23:02

normnfkc.nlp

67,808

04-Jun-2015

23:02

normnfkd.nlp

61,718

04-Jun-2015

23:02

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36366

28,352

11-Aug-2016

13:22

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36366

34,488

11-Aug-2016

13:22

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36366

24,752

11-Aug-2016

13:22

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36366

41,648

11-Aug-2016

13:22

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36366

90,280

11-Aug-2016

13:22

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36366

41,136

11-Aug-2016

13:22

aspnet_state.exe

4.0.30319.36366

45,744

11-Aug-2016

13:22

aspnet_state_perf.h

318

04-Jun-2015

23:02

aspnet_state_perf.ini

42,996

04-Jun-2015

23:02

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36366

43,176

11-Aug-2016

13:22

blackberry.browser

2.389 người

04-Jun-2015

23:02

chrome.browser

2.107 người

04-Jun-2015

23:02

default.browser

11,568

04-Jun-2015

23:02

firefox.browser

2,336

04-Jun-2015

23:02

gateway.browser

5,630

04-Jun-2015

23:02

generic.browser

5.569

04-Jun-2015

23:02

ie.browser

5.166 người

04-Jun-2015

23:02

iemobile.browser

4.045

04-Jun-2015

23:02

iphone.browser

1,759

04-Jun-2015

23:02

opera.browser

5,248

04-Jun-2015

23:02

safari.browser

3,560

04-Jun-2015

23:02

ucbrowser.browser

1.725 người

04-Jun-2015

23:02

clr-etw.man

303,549

28-Dec-2016

04:30

clretwrc.dll

4.0.30319.36366

228,008

28-Dec-2016

04:30

clrjit.dll

4.0.30319.36366

509,088

11-Aug-2016

13:22

clr.dll

4.0.30319.36366

6,937,744

11-Aug-2016

13:22

corperfmonext.dll

4.0.30319.36366

127,672

11-Aug-2016

13:22

csc.rsp

1.329 người

04-Jun-2015

23:02

csc.exe

4.0.30319.36366

1,853,072

11-Aug-2016

13:22

csc.exe.config

182

04-Jun-2015

23:02

culture.dll

4.0.30319.36366

54,432

22-Aug-2016

13:09

locale.nlp

419,632

22-Aug-2015

13:09

dfdll.dll

4.0.30319.36366

141,976

11-Aug-2016

13:22

installpersistsqlstate.sql

54,647

28-Dec-2016

04:30

installsqlstatetemplate.sql

56,233

28-Dec-2016

04:30

installsqlstate.sql

54,427

28-Dec-2016

04:30

microsoft.common.overridetasks

6,297

04-Jun-2015

23:02

microsoft.data.entity.targets

6,501

04-Jun-2015

23:02

microsoft.workflowbuildextensions.targets

7,537

06-Apr-2017

01:41

microsoft.xaml.targets

19,848

04-Jun-2015

23:02

mmcaspext.dll

4.0.30319.36366

107,176

11-Aug-2016

13:22

microsoft.common.targets

262,547

04-Jun-2015

23:02

microsoft.csharp.targets

23.618 người

04-Jun-2015

23:02

microsoft.netframework.props

11.957 người

04-Jun-2015

23:02

microsoft.netframework.targets

8,183

04-Jun-2015

23:02

microsoft.visualbasic.targets

23,329

04-Jun-2015

23:02

mscordacwks.dll

4.0.30319.36366

1,284,272

11-Aug-2016

13:22

mscordbi.dll

4.0.30319.36366

1,107,616

11-Aug-2016

13:22

mscoreei.dll

4.0.30319.36366

516,256

11-Aug-2016

13:22

mscorrc.dll

4.0.30319.36366

395,936

11-Aug-2016

13:22

mscorsvc.dll

4.0.30319.36366

414,880

11-Aug-2016

13:22

mscorsvw.exe

4.0.30319.36366

103,600

22-Aug-2016

13:09

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52389.36389

536,768

29-Mar-2017

13:09

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52389.36389

875,712

29-Mar-2017

13:09

ngen.exe

4.0.30319.36366

140,944

22-Aug-2016

13:09

penimc.dll

4.0.30319.36389

81,048

29-Mar-2017

13:09

peverify.dll

4.0.30319.36366

164,008

11-Aug-2016

13:22

presentationhost_v0400.dll

4.0.30319.36389

186,080

29-Mar-2017

13:09

presentationnative_v0400.dll

4.0.30319.36389

790,248

29-Mar-2017

13:09

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36366

28.376

11-Aug-2016

13:22

sos.dll

4.0.30319.36366

762,512

11-Aug-2016

13:22

system.addin.dll

4.0.30319.36366

163,504

11-Aug-2016

13:22

system.core.dll

4.0.30319.36389

1,271,968

29-Mar-2017

13:09

system.data.entity.dll

4.0.30319.36366

4,099,272

11-Aug-2016

13:22

system.data.linq.dll

4.0.30319.36366

698,568

11-Aug-2016

13:22

system.net.dll

4.0.30319.36366

259,736

11-Aug-2016

13:22

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36366

1,859,288

11-Aug-2016

13:22

vbc.rsp

1,467

04-Jun-2015

23:03

vbc.exe

12.0.52366.36366

2,459,280

11-Aug-2016

13:22

vbc.exe.config

182

04-Jun-2015

23:03

webengine4.dll

4.0.30319.36366

509,608

11-Aug-2016

13:22

webengine.dll

4.0.30319.36366

24,744

11-Aug-2016

13:22

wminet_utils.dll

4.0.30319.36386

126,136

21-Mar-2017

13:09

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.0.30319.36366

75,544

06-Apr-2017

01:41

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36389

1,648,312

29-Mar-2017

13:09

presentationcore.dll

4.0.30319.36389

3,226,464

29-Mar-2017

13:09

system.data.dll

4.0.30319.36372

3,209,904

01-Dec-2016

14:10

system.printing.dll

4.0.30319.36366

343,384

11-Aug-2016

13:22

system.transactions.dll

4.0.30319.36366

289,488

11-Aug-2016

13:22

system.web.dll

4.0.30319.36366

5,462,696

11-Aug-2016

13:22

 

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×