Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Cập nhật bảo mật này xử lý lỗ hổng Microsoft SharePoint Server thực mã từ xa. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng Thường gặp của Microsoft CVE-2021-31963.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Phát hành của Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 trên máy tính.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Khi các tập hợp bên thứ ba tìm cách truy nhập một số thuộc tính nhạy cảm, mã người dùng có thể bị chặn. Khi xảy ra sự cố này, các mục nhập sự kiện "8gaol" được ghi nhật ký trong nhật ký SharePoint nhật ký Hệ thống Ghi nhật ký Hợp nhất (ULS). Ví dụ: bạn có thể tìm thấy mục nhập sau trong nhật ký ULS:

8gaol Không thể truy nhập vào thuộc tính nhạy cảm này : <tên thuộc tính nhạy cảm> từ cắp ráp bên ngoài.

Để khắc phục vấn đề này, hãy cài đặt KB5002013 và làm theo hướng dẫn trong KB5004581 để kích hoạt các tập hợp bên thứ ba đáng tin cậy.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai cập nhật bảo mật: 08/06/2021.

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật trước đây 3203397.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

ifsloc2013-kb4011698-fullfile-x64-glb.exe

B12C537E832EC6D9A0B81A8643D85F4A962BE8C3A272E041C7F6FF4323F5C21A

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ifsadminpages.resx.1025

ipfsadminpages.ar-sa.resx

35374

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1025

ifsmain.css

9631

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1025

intlcorestrings.js

24283

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1025

ipfscore.ar-sa.resx

11789

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1025

ipfs.ar-sa.resx

11724

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1025

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

236664

21/12/2011

12:39

repres.dll_1025

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1068

ipfsadminpages.az-latn-az.resx

32280

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1068

ifsmain.css

9166

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1068

intlcorestrings.js

20967

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1068

ipfscore.az-latn-az.resx

11188

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1068

ipfs.az-latn-az.resx

11214

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1068

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

209584

21/12/2011

12:39

repres.dll_1068

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1026

ipfsadminpages.bg-bg.resx

39352

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1026

ifsmain.css

9200

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js.1026

intlcorestrings.js

27949

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1026

ipfscore.bg-bg.resx

13030

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1026

ipfs.bg-bg.resx

12994

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll.1026

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

271440

21/12/2011

12:39

repres.dll_1026

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12944

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.5146

ipfsadminpages.bs-latn-ba.resx

31859

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.5146

ifsmain.css

9158

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,5146

intlcorestrings.js

20158

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.5146

ipfscore.bs-latn-ba.resx

11043

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.5146

ipfs.bs-latn-ba.resx

10797

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,5146

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

196784

21/12/2011

12:39

repres.dll_5146

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1027

ipfsadminpages.ca-es.resx

32565

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1027

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1027

intlcorestrings.js

20653

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1027

ipfscore.ca-es.resx

11524

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1027

ipfs.ca-es.resx

11230

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1027

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

208504

21/12/2011

12:39

repres.dll_1027

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1029

ipfsadminpages.cs-cz.resx

32303

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1029

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js.1029

intlcorestrings.js

20258

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1029

ipfscore.cs-cz.resx

11202

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1029

ipfs.cs-cz.resx

11081

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll.1029

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

203864

21/12/2011

12:39

repres.dll_1029

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1106

ipfsadminpages.cy-gb.resx

31118

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1106

ifsmain.css

9158

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1106

intlcorestrings.js

19938

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1106

ipfscore.cy-gb.resx

10936

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1106

ipfs.cy-gb.resx

10829

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1106

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

200880

21/12/2011

12:39

repres.dll_1106

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1030

ipfsadminpages.da-dk.resx

30825

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1030

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1030

intlcorestrings.js

19687

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1030

ipfscore.da-dk.resx

10863

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1030

ipfs.da-dk.resx

10734

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1030

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

200312

21/12/2011

12:39

repres.dll_1030

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1031

ipfsadminpages.de-de.resx

31751

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1031

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1031

intlcorestrings.js

21239

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1031

ipfscore.de-de.resx

11069

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1031

ipfs.de-de.resx

10997

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1031

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

213624

21/12/2011

12:39

repres.dll_1031

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1032

ipfsadminpages.el-gr.resx

41816

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1032

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1032

intlcorestrings.js

30737

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1032

ipfscore.el-gr.resx

13552

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1032

ipfs.el-gr.resx

13236

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1032

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

301680

21/12/2011

12:39

repres.dll_1032

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.3082

ipfsadminpages.es-es.resx

32357

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.3082

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,3082

intlcorestrings.js

20483

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.3082

ipfscore.es-es.resx

11331

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.3082

ipfs.es-es.resx

11005

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,3082

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

207480

21/12/2011

12:39

repres.dll_3082

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1061

ipfsadminpages.et-ee.resx

30597

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1061

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1061

intlcorestrings.js

19288

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1061

ipfscore.et-ee.resx

10775

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1061

ipfs.et-ee.resx

10702

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1061

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

187488

21/12/2011

12:39

repres.dll_1061

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1069

ipfsadminpages.eu-es.resx

31518

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1069

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1069

intlcorestrings.js

19863

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1069

ipfscore.eu-es.resx

11104

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1069

ipfs.eu-es.resx

10967

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1069

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

200312

21/12/2011

12:39

repres.dll_1069

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12936

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1035

ipfsadminpages.fi-fi.resx

31414

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1035

ifsmain.css

9200

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1035

intlcorestrings.js

20382

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1035

ipfscore.fi-fi.resx

10952

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1035

ipfs.fi-fi.resx

11028

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1035

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

199800

21/12/2011

12:39

repres.dll_1035

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12944

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1036

ipfsadminpages.fr-fr.resx

32806

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1036

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1036

intlcorestrings.js

20746

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1036

ipfscore.fr-fr.resx

11334

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1036

ipfs.fr-fr.resx

11205

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1036

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

214648

21/12/2011

12:39

repres.dll_1036

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.2108

ipfsadminpages.ga-ie.resx

32313

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.2108

ifsmain.css

9158

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js.2108

intlcorestrings.js

21674

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.2108

ipfscore.ga-ie.resx

11278

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.2108

ipfs.ga-ie.resx

11147

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll.2108

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

211632

21/12/2011

12:39

repres.dll_2108

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1110

ipfsadminpages.gl-es.resx

31864

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1110

ifsmain.css

9200

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1110

intlcorestrings.js

19922

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1110

ipfscore.gl-es.resx

11242

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1110

ipfs.gl-es.resx

10994

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1110

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

203384

21/12/2011

12:39

repres.dll_1110

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12944

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1037

ipfsadminpages.he-il.resx

33782

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1037

ifsmain.css

9371

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1037

intlcorestrings.js

22910

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1037

ipfscore.he-il.resx

11561

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1037

ipfs.he-il.resx

11537

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1037

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

221816

21/12/2011

12:39

repres.dll_1037

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1081

ipfsadminpages.hi-in.resx

43487

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1081

ifsmain.css

9003

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1081

intlcorestrings.js

33551

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1081

ipfscore.hi-in.resx

13970

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1081

ipfs.hi-in.resx

14513

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1081

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

318608

21/12/2011

12:39

repres.dll_1081

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12944

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1050

ipfsadminpages.hr-hr.resx

31720

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1050

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1050

intlcorestrings.js

19881

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1050

ipfscore.hr-hr.resx

11113

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1050

ipfs.hr-hr.resx

10880

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1050

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

197712

21/12/2011

12:40

repres.dll_1050

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1038

ipfsadminpages.hu-hu.resx

32257

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1038

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1038

intlcorestrings.js

20837

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1038

ipfscore.hu-hu.resx

11196

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1038

ipfs.hu-hu.resx

11142

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1038

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

208504

21/12/2011

12:40

repres.dll_1038

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1057

ipfsadminpages.id-id.resx

30440

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1057

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1057

intlcorestrings.js

19606

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1057

ipfscore.id-id.resx

10817

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1057

ipfs.id-id.resx

10752

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1057

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

194128

21/12/2011

12:40

repres.dll_1057

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

12896

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1040

ipfsadminpages.it-it.resx

31375

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1040

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1040

intlcorestrings.js

20019

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1040

ipfscore.it-it.resx

11079

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1040

ipfs.it-it.resx

10850

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1040

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

203384

21/12/2011

12:40

repres.dll_1040

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1041

ipfsadminpages.ja-jp.resx

34199

21/12/2011

12:39

ifsmain.css.1041

ifsmain.css

11638

21/12/2011

12:39

intlcorestrings.js,1041

intlcorestrings.js

23131

21/12/2011

12:39

ipfscore.resx.1041

ipfscore.ja-jp.resx

11661

21/12/2011

12:39

ipfs.resx.1041

ipfs.ja-jp.resx

11466

21/12/2011

12:39

ifsintl.dll,1041

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

233592

21/12/2011

12:39

repres.dll_1041

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:39

ifsadminpages.resx.1087

ipfsadminpages.kk-kz.resx

38393

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1087

ifsmain.css

9204

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1087

intlcorestrings.js

26929

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1087

ipfscore.kk-kz.resx

12573

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1087

ipfs.kk-kz.resx

12659

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1087

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

265808

21/12/2011

12:40

repres.dll_1087

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12864

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1042

ipfsadminpages.ko-kr.resx

31506

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1042

ifsmain.css

9832

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1042

intlcorestrings.js

20992

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1042

ipfscore.ko-kr.resx

11036

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1042

ipfs.ko-kr.resx

10874

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1042

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

211064

21/12/2011

12:40

repres.dll_1042

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1063

ipfsadminpages.lt-lt.resx

31596

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1063

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1063

intlcorestrings.js

20079

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1063

ipfscore.lt-lt.resx

11077

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1063

ipfs.lt-lt.resx

10884

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1063

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

195168

21/12/2011

12:40

repres.dll_1063

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1062

ipfsadminpages.lv-lv.resx

31636

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1062

ifsmain.css

9147

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1062

intlcorestrings.js

20252

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1062

ipfscore.lv-lv.resx

11211

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1062

ipfs.lv-lv.resx

10981

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1062

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

198288

21/12/2011

12:40

repres.dll_1062

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1071

ipfsadminpages.mk-mk.resx

39885

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1071

ifsmain.css

9158

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1071

intlcorestrings.js

27605

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1071

ipfscore.mk-mk.resx

12964

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1071

ipfs.mk-mk.resx

12891

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1071

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

271024

21/12/2011

12:40

repres.dll_1071

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1086

ipfsadminpages.ms-my.resx

30493

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1086

ifsmain.css

9216

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1086

intlcorestrings.js

19705

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1086

ipfscore.ms-my.resx

10762

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1086

ipfs.ms-my.resx

10725

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1086

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

195152

21/12/2011

12:40

repres.dll_1086

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1044

ipfsadminpages.nb-no.resx

30116

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1044

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1044

intlcorestrings.js

19242

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1044

ipfscore.nb-no.resx

10746

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1044

ipfs.nb-no.resx

10566

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1044

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

191632

21/12/2011

12:40

repres.dll_1044

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1043

ipfsadminpages.nl-nl.resx

31781

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1043

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1043

intlcorestrings.js

21054

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1043

ipfscore.nl-nl.resx

11138

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1043

ipfs.nl-nl.resx

11044

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1043

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

207992

21/12/2011

12:40

repres.dll_1043

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1045

ipfsadminpages.pl-pl.resx

32265

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1045

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1045

intlcorestrings.js

20582

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1045

ipfscore.pl-pl.resx

11335

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1045

ipfs.pl-pl.resx

11157

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1045

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

209552

21/12/2011

12:40

repres.dll_1045

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12952

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1164

ipfsadminpages.prs-af.resx

35762

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1164

ifsmain.css

9142

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1164

intlcorestrings.js

25391

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1164

ipfscore.prs-af.resx

11977

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1164

ipfs.prs-af.resx

12211

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1164

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

241840

21/12/2011

12:40

repres.dll_1164

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1046

ipfsadminpages.pt-br.resx

32127

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1046

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1046

intlcorestrings.js

19944

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1046

ipfscore.pt-br.resx

11246

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1046

ipfs.pt-br.resx

11015

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1046

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

204920

21/12/2011

12:40

repres.dll_1046

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.2070

ipfsadminpages.pt-pt.resx

31960

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.2070

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js.2070

intlcorestrings.js

20362

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.2070

ipfscore.pt-pt.resx

11174

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.2070

ipfs.pt-pt.resx

11040

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll.2070

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

206456

21/12/2011

12:40

repres.dll_2070

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1048

ipfsadminpages.ro-ro.resx

31798

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1048

ifsmain.css

9220

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1048

intlcorestrings.js

20321

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1048

ipfscore.ro-ro.resx

11136

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1048

ipfs.ro-ro.resx

10967

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1048

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

203360

21/12/2011

12:40

repres.dll_1048

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1049

ipfsadminpages.ru-ru.resx

38683

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1049

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1049

intlcorestrings.js

27083

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1049

ipfscore.ru-ru.resx

12767

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1049

ipfs.ru-ru.resx

12649

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1049

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

271992

21/12/2011

12:40

repres.dll_1049

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1051

ipfsadminpages.sk-sk.resx

32188

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1051

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1051

intlcorestrings.js

20402

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1051

ipfscore.sk-sk.resx

11309

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1051

ipfs.sk-sk.resx

11077

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1051

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

204384

21/12/2011

12:40

repres.dll_1051

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

12880

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1060

ipfsadminpages.sl-si.resx

30992

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1060

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1060

intlcorestrings.js

19830

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1060

ipfscore.sl-si.resx

11091

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1060

ipfs.sl-si.resx

10913

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1060

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

196688

21/12/2011

12:40

repres.dll_1060

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12920

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.3098

ipfsadminpages.sr-cyrl-cs.resx

39383

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.3098

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,3098

intlcorestrings.js

27599

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.3098

ipfscore.sr-cyrl-cs.resx

12634

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.3098

ipfs.sr-cyrl-cs.resx

12445

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,3098

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

269392

21/12/2011

12:40

repres.dll_3098

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12864

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.2074

ipfsadminpages.sr-latn-cs.resx

31923

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.2074

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js.2074

intlcorestrings.js

20194

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.2074

ipfscore.sr-latn-cs.resx

11058

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.2074

ipfs.sr-latn-cs.resx

10842

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll.2074

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

201296

21/12/2011

12:40

repres.dll_2074

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12880

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1053

ipfsadminpages.sv-se.resx

30790

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1053

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1053

intlcorestrings.js

19489

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1053

ipfscore.sv-se.resx

10894

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1053

ipfs.sv-se.resx

10834

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1053

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

197264

21/12/2011

12:40

repres.dll_1053

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1054

ipfsadminpages.th-th.resx

43502

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1054

ifsmain.css

9251

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1054

intlcorestrings.js

33682

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1054

ipfscore.th-th.resx

13301

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1054

ipfs.th-th.resx

13759

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1054

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

324704

21/12/2011

12:40

repres.dll_1054

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12944

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1055

ipfsadminpages.tr-tr.resx

31365

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1055

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1055

intlcorestrings.js

20111

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1055

ipfscore.tr-tr.resx

10940

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1055

ipfs.tr-tr.resx

10852

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1055

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

197200

21/12/2011

12:40

repres.dll_1055

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12944

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1058

ipfsadminpages.uk-ua.resx

38181

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1058

ifsmain.css

9146

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1058

intlcorestrings.js

26340

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1058

ipfscore.uk-ua.resx

12851

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1058

ipfs.uk-ua.resx

12582

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1058

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

265328

21/12/2011

12:40

repres.dll_1058

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

13424

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1066

ipfsadminpages.vi-vn.resx

33432

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1066

ifsmain.css

9190

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1066

intlcorestrings.js

22596

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1066

ipfscore.vi-vn.resx

11537

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1066

ipfs.vi-vn.resx

11676

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1066

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

227920

21/12/2011

12:40

repres.dll_1066

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

12944

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.2052

ipfsadminpages.zh-cn.resx

28978

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.2052

ifsmain.css

10572

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,2052

intlcorestrings.js

17651

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.2052

ipfscore.zh-cn.resx

10490

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.2052

ipfs.zh-cn.resx

10378

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,2052

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

177784

21/12/2011

12:40

repres.dll_2052

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

21/12/2011

12:40

ifsadminpages.resx.1028

ipfsadminpages.zh-tw.resx

29231

21/12/2011

12:40

ifsmain.css.1028

ifsmain.css

10413

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js,1028

intlcorestrings.js

17798

21/12/2011

12:40

ipfscore.resx.1028

ipfscore.zh-tw.resx

10486

21/12/2011

12:40

ipfs.resx.1028

ipfs.zh-tw.resx

10408

21/12/2011

12:40

ifsintl.dll,1028

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

179320

21/12/2011

12:40

repres.dll_1028

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

21/12/2011

12:40

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

12:44

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

12:44

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

12:44

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

12:44

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

12:44

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

12:44

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/12/2011

12:44

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

12:45

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

12:45

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

12:45

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/12/2011

12:45

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

12:45

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

12:45

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

12:45

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/12/2011

12:45

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

12:44

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

12:44

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

12:44

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

12:44

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/12/2011

12:44

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5353.1000

25834904

21/12/2011

12:45

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5353.1000

25834904

21/12/2011

12:45

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5353.1000

25834904

21/12/2011

12:45

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5353.1000

25834904

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/12/2011

12:45

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/12/2011

12:45

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/12/2011

12:45

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/12/2011

12:45

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/12/2011

12:45

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

12:45

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

12:45

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

12:45

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/12/2011

12:45

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/12/2011

12:45

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/12/2011

12:45

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/12/2011

12:45

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/12/2011

12:45

ipfsimages.png,1025

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png.1026

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1027

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1028

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png.1029

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1030

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1031

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1032

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1033

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1035

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1036

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1037

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1038

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1040

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1041

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1042

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1043

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1044

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1045

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1046

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1048

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1049

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1050

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1051

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1053

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1054

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1055

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1057

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1058

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1060

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1061

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1062

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1063

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1066

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1068

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1069

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1071

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1081

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1086

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1087

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1106

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1110

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,1164

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,2052

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png.2070

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png.2074

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png.2108

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,3082

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,3098

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfsimages.png,5146

ipfsimages.png

5615

21/12/2011

12:39

ipfscustomizeform16.png

ipfscustomizeform16.png

342

21/12/2011

12:43

ipfscustomizeform32.png

ipfscustomizeform32.png

713

21/12/2011

12:43

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

12:44

office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

12:44

office.odf.x64

office.odf

5243488

21/12/2011

12:46

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

12:44

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

12:44

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

12:44

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

12:44

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5243488

21/12/2011

12:44

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

15.0.5267.1000

1032080

21/12/2011

12:45

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5353.1000

2617224

21/12/2011

12:45

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

21/12/2011

12:45

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

21/12/2011

12:45

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

21/12/2011

12:45

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

21/12/2011

12:45

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/12/2011

12:45

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/12/2011

12:45

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/12/2011

12:45

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

21/12/2011

12:07

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

21/12/2011

12:07

dsigres.cab.x64.1025

dsigres.cab

392051

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1026

dsigres.cab

392175

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1027

dsigres.cab

391903

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1029

dsigres.cab

391989

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1030

dsigres.cab

391889

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1031

dsigres.cab

391731

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1032

dsigres.cab

392335

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.1033

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.1068

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.1071

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.1087

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.1106

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.1164

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.2108

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.3098

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.5146

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.3082

dsigres.cab

391731

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1061

dsigres.cab

391825

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1069

dsigres.cab

391689

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1035

dsigres.cab

391745

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1036

dsigres.cab

391843

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1110

dsigres.cab

391739

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1037

dsigres.cab

392189

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1081

dsigres.cab

392401

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1050

dsigres.cab

391883

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1038

dsigres.cab

392431

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1057

dsigres.cab

391657

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1040

dsigres.cab

392891

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1041

dsigres.cab

392469

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x64.1042

dsigres.cab

391773

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1063

dsigres.cab

392003

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1062

dsigres.cab

391929

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1086

dsigres.cab

391819

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1044

dsigres.cab

391705

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1043

dsigres.cab

392103

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1045

dsigres.cab

392073

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1046

dsigres.cab

391767

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.2070

dsigres.cab

391773

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1048

dsigres.cab

391965

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1049

dsigres.cab

392279

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1051

dsigres.cab

392087

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1060

dsigres.cab

391959

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.2074

dsigres.cab

391819

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1053

dsigres.cab

392225

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1054

dsigres.cab

392105

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1055

dsigres.cab

392311

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1058

dsigres.cab

392127

21/12/2011

12:40

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

406537

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x64.2052

dsigres.cab

391745

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x64.1028

dsigres.cab

391787

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1025

dsigres.cab

420787

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1026

dsigres.cab

420997

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1027

dsigres.cab

420501

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1029

dsigres.cab

420845

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1030

dsigres.cab

420733

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1031

dsigres.cab

420577

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1032

dsigres.cab

421179

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.1033

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.1068

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.1071

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.1087

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.1106

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.1164

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.2108

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.3098

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.5146

dsigres.cab

421497

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.3082

dsigres.cab

420439

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1061

dsigres.cab

420657

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1069

dsigres.cab

420507

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1035

dsigres.cab

420767

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1036

dsigres.cab

420661

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1110

dsigres.cab

420579

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1037

dsigres.cab

420671

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1081

dsigres.cab

422387

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1050

dsigres.cab

420721

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1038

dsigres.cab

420685

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1057

dsigres.cab

420391

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1040

dsigres.cab

420629

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1041

dsigres.cab

420895

21/12/2011

12:39

dsigres.cab.x86.1042

dsigres.cab

420647

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1063

dsigres.cab

420727

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1062

dsigres.cab

420737

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1086

dsigres.cab

420565

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1044

dsigres.cab

420483

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1043

dsigres.cab

420607

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1045

dsigres.cab

420749

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1046

dsigres.cab

420493

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.2070

dsigres.cab

420529

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1048

dsigres.cab

420695

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1049

dsigres.cab

420893

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1051

dsigres.cab

420683

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1060

dsigres.cab

420707

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.2074

dsigres.cab

420635

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1053

dsigres.cab

420651

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1054

dsigres.cab

420995

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1055

dsigres.cab

420739

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1058

dsigres.cab

421029

21/12/2011

12:40

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

431195

21/12/2011

12:45

dsigres.cab.x86.2052

dsigres.cab

420561

21/12/2011

12:40

dsigres.cab.x86.1028

dsigres.cab

420577

21/12/2011

12:40

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

12:44

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

12:44

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

12:44

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

12:44

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

12:44

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

12:44

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/12/2011

12:44

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/12/2011

12:44

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/12/2011

12:44

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/12/2011

12:44

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/12/2011

12:44

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/12/2011

12:44

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/12/2011

12:44

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/12/2011

12:44

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/05/21

03:39

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/05/21

03:39

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/05/21

03:39

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/05/21

03:39

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/05/21

03:39

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/05/21

03:39

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/05/21

03:39

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/05/21

03:39

ipfshelp.xml,1031

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226332

21/12/2011

12:41

ipfshelp.xml,3082

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

224609

21/12/2011

12:41

ipfshelp.xml,1036

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226326

21/12/2011

12:39

ipfshelp.xml,1040

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

224635

21/12/2011

12:41

ipfshelp.xml,1041

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

240036

21/12/2011

12:50

ipfshelp.xml,1042

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226435

21/12/2011

12:41

ipfshelp.xml,1046

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

222037

21/12/2011

12:40

ipfshelp.xml,1049

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

253831

21/12/2011

12:41

ipfshelp.xml,2052

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

208564

21/12/2011

12:40

ipfshelp.xml,1028

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

211239

21/12/2011

12:41

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

21/12/2011

12:45

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

21/12/2011

12:45

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/12/2011

12:45

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/12/2011

12:45

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/12/2011

12:45

dsigres.cab_14,1026

dsigres.cab

79744

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14.1027

dsigres.cab

79578

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14,1029

dsigres.cab

79808

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14,1032

dsigres.cab

80090

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14,1061

dsigres.cab

79554

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14,1069

dsigres.cab

79556

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14,1035

dsigres.cab

79988

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14,1110

dsigres.cab

79504

21/12/2011

12:39

dsigres.cab_14,1050

dsigres.cab

79632

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1038

dsigres.cab

79728

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1087

dsigres.cab

79810

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1063

dsigres.cab

79874

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1062

dsigres.cab

79640

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1044

dsigres.cab

79726

21/12/2011

12:40

ifsmain.css_14,1164

ifsmain.css

8195

21/12/2011

12:40

intlcorestrings.js_14,1164

intlcorestrings.js

25447

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14.2070

dsigres.cab

79544

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1048

dsigres.cab

79820

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1051

dsigres.cab

79770

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1060

dsigres.cab

79880

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14.2074

dsigres.cab

79684

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1055

dsigres.cab

79600

21/12/2011

12:40

dsigres.cab_14,1058

dsigres.cab

79886

21/12/2011

12:40

core.js_14

core.js

636448

21/12/2011

12:45

mobileformserver.aspx_14

mobileformserver.aspx

1036

21/12/2011

12:45

signatureeula.aspx_14

signatureeula.formserver.aspx

9143

21/12/2011

12:45

ifsintl.dll,1033

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.5197.1000

191096

21/12/2011

12:45

ipform.xml

ipfs.format.ps1xml

15682

21/12/2011

12:45

core.js

core.js

646659

21/12/2011

12:45

formsettings.xml

formsettings.xml

19687

21/12/2011

12:45

formsettings.aspx

formsettings.aspx

18804

21/12/2011

12:45

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.5351.1000

3027352

21/12/2011

12:45

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.5351.1000

3027352

21/12/2011

12:45

ifsdefaultintl.dll

microsoft.office.infopath.server.intl.dll

15.0.5197.1000

191096

21/12/2011

12:45

ipomload.dll

microsoft.office.infopath.clrloader.dll

15.0.4615.1000

17128

21/12/2011

12:44

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Microsoft Security

Lịch sử thay đổi

 Bảng sau đây tóm tắt một số thay đổi quan trọng nhất đối với chủ đề này.

Ngày

Mô tả

29/06/2021

Đã thêm sự cố đã biết vào mục "Sự cố đã biết trong bản cập nhật này".

10/08/2021

Đã cập nhật mục "Sự cố đã biết trong bản cập nhật này" để cung cấp giải pháp cho sự cố.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×