Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực hiện mã từ xa của Microsoft SharePoint, lỗ hổng giả mạo SharePoint, lỗ hổng thực hiện mã từ xa của SharePoint Server và lỗ hổng của thông tin SharePoint Server. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem:

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Phát hành của Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013trên máy tính.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

DataFormWebPart có thể bị chặn truy nhập URL bên ngoài và tạo thẻ sự kiện "8scdc" trong nhật ký SharePoint hệ thống ghi nhật ký Hợp nhất (ULS). Để biết thêm thông tin, hãy xem KB 5004210.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai cập nhật bảo mật: 08/06/2021 (KB5004128).

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này sẽ thay thế bản cập nhật bảo mật 5001935 trước đây.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

sts2013-kb5001962-fullfile-x64-glb.exe

0256AAC90106991086877F4F72BF1C3953AC909D5AF87B106EA143A30F7873F4

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1211112

21/12/2011

12:45

csisrv.dll

csisrv.dll

15.0.5233.1000

1410656

21/12/2011

12:45

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203664

21/12/2011

12:45

onfda.dll

onfda.dll

15.0.5233.1000

2151312

21/12/2011

12:45

jsapiextensibilitymanager.debug.js

jsapiextensibilitymanager.debug.js

20163

21/12/2011

12:45

ganttsharepointapishim.generated.debug.js

ganttapishim.generated.debug.js

6812

21/12/2011

12:45

ganttsharedapi.generated.debug.js

ganttsharedapi.generated.debug.js

4617

21/12/2011

12:45

timelinesharepointapishim.generated.debug.js

timelineapishim.generated.debug.js

1842

21/12/2011

12:45

timelinesharedapi.generated.debug.js

timelinesharedapi.generated.debug.js

3420

21/12/2011

12:45

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

21/12/2011

12:44

msoidclil.dll.x64

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

21/12/2011

12:44

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

21/12/2011

12:44

msoidres.dll.x64

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

21/12/2011

12:44

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

21/12/2011

12:44

msoidclil.dll.x86

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

21/12/2011

12:44

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

21/12/2011

12:44

msoidres.dll.x86

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

21/12/2011

12:44

compat.bro

compat.browser

14781

21/12/2011

12:45

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5259.1000

2745752

21/12/2011

12:44

devdash15.png

devdash15.png

699

21/12/2011

12:43

devsitegettingstarted.png

devsitegettingstarted.png

4798

21/12/2011

12:43

gettingstarted.png

gettingstarted.png

4260

21/12/2011

12:43

gettingstartedwithappcatalogsite.png

gettingstartedwithappcatalogsite.png

1518

21/12/2011

12:43

spcommon.png

spcommon.png

19434

21/12/2011

12:43

spimn.png

spimn.png

4248

21/12/2011

12:43

spnav.png

spnav.png

651

21/12/2011

12:43

sproaming.png

sproaming.png

8717

21/12/2011

12:43

spstorefront.png

spstorefront.png

4785

21/12/2011

12:43

spstorefrontbkg.png

spstorefrontbkg.png

239

21/12/2011

12:43

acatrb16.png

stsappcatalogribbon16x16.png

475

21/12/2011

12:43

acatrb32.png

stsappcatalogribbon32x32.png

790

21/12/2011

12:43

attach16.png

attach16.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1025

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1026

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1027

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1028

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1029

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1030

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1031

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1032

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1035

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1036

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1037

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1038

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1040

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1041

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1042

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1043

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1044

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1045

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1046

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1048

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1049

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1050

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1051

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1053

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1054

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1055

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1057

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1058

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1060

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1061

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1062

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1063

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1066

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1069

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1071

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1081

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1086

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1087

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1106

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1110

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2052

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2070

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2074

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2108

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3082

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3098

112_16_n.16x16x32.png

261

21/12/2011

12:43

mb_taskhome.png

mb_taskhome.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1025

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1026

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1027

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1028

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1029

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1030

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1031

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1032

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1035

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1036

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1037

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1038

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1040

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1041

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1042

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1043

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1044

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1045

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1046

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1048

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1049

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1050

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1051

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1053

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1054

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1055

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1057

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1058

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1060

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1061

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1062

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1063

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1066

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1069

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1071

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1081

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1086

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1087

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1106

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1110

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2052

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2070

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2074

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2108

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3082

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3098

23_16_n.16x16x32.png

266

21/12/2011

12:43

sz256_icaccdb.png

256_icaccdb.png

3163

21/12/2011

12:43

sz256_icdocm.png

256_icdocm.png

4691

21/12/2011

12:43

sz256_icdocx.png

256_icdocx.png

3496

21/12/2011

12:43

sz256_icdotm.png

256_icdotm.png

4571

21/12/2011

12:43

sz256_icdotx.png

256_icdotx.png

3286

21/12/2011

12:43

sz256_icmpd.png

256_icmpd.png

2843

21/12/2011

12:43

sz256_icmpp.png

256_icmpp.png

2920

21/12/2011

12:43

sz256_icmpt.png

256_icmpt.png

2840

21/12/2011

12:43

sz256_icnotebk.png

256_icnotebk.png

2801

21/12/2011

12:43

sz256_icodp.png

256_icodp.png

4326

21/12/2011

12:43

sz256_icods.png

256_icods.png

4778

21/12/2011

12:43

sz256_icodt.png

256_icodt.png

4894

21/12/2011

12:43

sz256_icone.png

256_icone.png

2553

21/12/2011

12:43

sz256_iconp.png

256_iconp.png

2601

21/12/2011

12:43

sz256_icont.png

256_icont.png

2801

21/12/2011

12:43

sz256_icpotm.png

256_icpotm.png

4812

21/12/2011

12:43

sz256_icpotx.png

256_icpotx.png

3571

21/12/2011

12:43

sz256_icpps.png

256_icpps.png

4436

21/12/2011

12:43

sz256_icppsm.png

256_icppsm.png

5074

21/12/2011

12:43

sz256_icppsx.png

256_icppsx.png

3888

21/12/2011

12:43

sz256_icpptm.png

256_icpptm.png

4916

21/12/2011

12:43

sz256_icpptx.png

256_icpptx.png

3721

21/12/2011

12:43

sz256_icpub.png

256_icpub.png

2844

21/12/2011

12:43

sz256_icvdx.png

256_icvdx.png

4317

21/12/2011

12:43

sz256_icvsx.png

256_icvsx.png

2932

21/12/2011

12:43

sz256_icvtx.png

256_icvtx.png

4256

21/12/2011

12:43

sz256_icxlsb.png

256_icxlsb.png

3236

21/12/2011

12:43

sz256_icxlsm.png

256_icxlsm.png

4694

21/12/2011

12:43

sz256_icxltm.png

256_icxltm.png

4561

21/12/2011

12:43

sz256_icxltx.png

256_icxltx.png

3227

21/12/2011

12:43

sz256_icxsn.png

256_icxsn.png

2466

21/12/2011

12:43

addhero.20x20x32.png

addhero.20x20x32.png

437

21/12/2011

12:43

addimagecamera.11x11x32.png

addimagecamera.11x11x32.png

236

21/12/2011

12:43

addimagecamera.16x16x32.png

addimagecamera.16x16x32.png

289

21/12/2011

12:43

addlink.11x11x32.png

addlink.11x11x32.png

210

21/12/2011

12:43

addlink.16x16x32.png

addlink.16x16x32.png

267

21/12/2011

12:43

addr_getmap.16x16x32.png

addr_getmap.16x16x32.png

603

21/12/2011

12:43

addrbook.png

addressbook.png

235

21/12/2011

12:43

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

21/12/2011

12:43

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

21/12/2011

12:43

announcements.11x11x32.png

announcements.11x11x32.png

320

21/12/2011

12:43

askmeaboutupdated.11x11x32.png

askmeaboutupdated.11x11x32.png

199

21/12/2011

12:43

attractmodefollowstar.128x128x32.png

attractmodefollowstar.128x128x32.png

1398

21/12/2011

12:43

audiopreview.png

audiopreview.png

13196

21/12/2011

12:43

birthday.11x11x32.png

birthday.11x11x32.png

156

21/12/2011

12:43

blogabout96.png

blogabout96.png

1390

21/12/2011

12:43

cancelglyph.16x16x32.png

cancelglyph.16x16x32.png

183

21/12/2011

12:43

centraladmin_apps.48x48x32.png

centraladmin_apps.48x48x32.png

585

21/12/2011

12:43

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

721

21/12/2011

12:43

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

515

21/12/2011

12:43

centraladmin_office365.32x32x24.png

centraladmin_office365.32x32x24.png

395

21/12/2011

12:43

centraladmin_office365.48x48x24.png

centraladmin_office365.48x48x24.png

546

21/12/2011

12:43

checknames.png

checknames.png

379

21/12/2011

12:43

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

283

21/12/2011

12:43

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

378

21/12/2011

12:43

commentcollapse12.png

commentcollapse12.png

164

21/12/2011

12:43

commentcollapse12rtl.png

commentcollapse12rtl.png

166

21/12/2011

12:43

commentexpand12.png

commentexpand12.png

238

21/12/2011

12:43

commentexpand12rtl.png

commentexpand12rtl.png

222

21/12/2011

12:43

deletefilterglyph.png

deletefilterglyph.png

352

21/12/2011

12:43

disableddeletefilterglyph.png

disableddeletefilterglyph.png

352

21/12/2011

12:43

dwnarsml.png

downarrowsmall.11x7x32.png

272

21/12/2011

12:43

ecbtn.png

ecbbutton.png

132

21/12/2011

12:43

ecbtnr.png

ecbbuttonrtl.png

118

21/12/2011

12:43

ellipsis.11x11x32.png

ellipsis.11x11x32.png

140

21/12/2011

12:43

ellipsis.16x16x32.png

ellipsis.16x16x32.png

161

21/12/2011

12:43

errorbck.png

errorbck.png

318

21/12/2011

12:43

exit.png

exit.png

249

21/12/2011

12:43

exit.png_14

exit.png

249

21/12/2011

12:43

firstrundocmove48.png

firstrundocmove48.png

834

21/12/2011

12:43

firstrunfoldersync48.png

firstrunfoldersync48.png

816

21/12/2011

12:43

firstrunfollow48.png

firstrunfollow48.png

1262

21/12/2011

12:43

firstrunmobile48.png

firstrunmobile48.png

530

21/12/2011

12:43

firstrunprivacyemail48.png

firstrunprivacyemail48.png

1070

21/12/2011

12:43

firstrunprivacysettings48.png

firstrunprivacysettings48.png

1117

21/12/2011

12:43

firstrunupdateprofile48.png

firstrunupdateprofile48.png

617

21/12/2011

12:43

mb_folder.png

mb_folder.png

323

21/12/2011

12:43

folder.gif_0001

folder.gif

73

21/12/2011

12:43

helpbullet.5x15x32.png

helpbullet.5x15x32.png

99

21/12/2011

12:43

helpscrolldown.15x15x32.png

helpscrolldown.15x15x32.png

109

21/12/2011

12:43

helpscrollleft.15x15x32.png

helpscrollleft.15x15x32.png

107

21/12/2011

12:43

helpscrollright.15x15x32.png

helpscrollright.15x15x32.png

108

21/12/2011

12:43

helpscrollup.15x15x32.png

helpscrollup.15x15x32.png

108

21/12/2011

12:43

icaccdb.png

icaccdb.png

1376

21/12/2011

12:43

icaccde.png

icaccde.png

1376

21/12/2011

12:43

icdoc.png

icdoc.png

1375

21/12/2011

12:43

icdocm.png

icdocm.png

1474

21/12/2011

12:43

icdocx.png

icdocx.png

1398

21/12/2011

12:43

icdot.png

icdot.png

1329

21/12/2011

12:43

icdotm.png

icdotm.png

1414

21/12/2011

12:43

icdotx.png

icdotx.png

1360

21/12/2011

12:43

icgen.gif

icgen.gif

90

21/12/2011

12:43

icmpd.png

icmpd.png

1394

21/12/2011

12:43

icmpp.png

icmpp.png

1387

21/12/2011

12:43

icmpt.png

icmpt.png

1356

21/12/2011

12:43

icnotebk.png

icnotebk.png

1332

21/12/2011

12:43

icodp.png

icodp.png

1535

21/12/2011

12:43

icods.png

icods.png

1603

21/12/2011

12:43

icodt.png

icodt.png

1545

21/12/2011

12:43

icone.png

icone.png

1339

21/12/2011

12:43

iconp.png

iconp.png

1382

21/12/2011

12:43

icont.png

icont.png

1332

21/12/2011

12:43

icpdf.png

icpdf.png

236

21/12/2011

12:43

icpot.png

icpot.png

1343

21/12/2011

12:43

icpotm.png

icpotm.png

1441

21/12/2011

12:43

icpotx.png

icpotx.png

1373

21/12/2011

12:43

icppa.png

icppa.png

1278

21/12/2011

12:43

icppam.png

icppam.png

1309

21/12/2011

12:43

icpps.png

icpps.png

1394

21/12/2011

12:43

icppsm.png

icppsm.png

1425

21/12/2011

12:43

icppsx.png

icppsx.png

1335

21/12/2011

12:43

icppt.png

icppt.png

1395

21/12/2011

12:43

icpptm.png

icpptm.png

1464

21/12/2011

12:43

icpptx.png

icpptx.png

1413

21/12/2011

12:43

icpub.png

icpub.png

1395

21/12/2011

12:43

icspdgeneric.png

icspdgeneric.png

1430

21/12/2011

12:43

icvdx.png

icvdx.png

1407

21/12/2011

12:43

icvisiogeneric.png

icvisiogeneric.png

1407

21/12/2011

12:43

icvsx.png

icvsx.png

1321

21/12/2011

12:43

icvtx.png

icvtx.png

1376

21/12/2011

12:43

icxla.png

icxla.png

1362

21/12/2011

12:43

icxlam.png

icxlam.png

1373

21/12/2011

12:43

icxls.png

icxls.png

1460

21/12/2011

12:43

icxlsb.png

icxlsb.png

1430

21/12/2011

12:43

icxlsm.png

icxlsm.png

1535

21/12/2011

12:43

icxlsx.png

icxlsx.png

1474

21/12/2011

12:43

icxlt.png

icxlt.png

1428

21/12/2011

12:43

icxltm.png

icxltm.png

1470

21/12/2011

12:43

icxltx.png

icxltx.png

1409

21/12/2011

12:43

icxsn.png

icxsn.png

1326

21/12/2011

12:43

mb_picture.png

mb_picture.png

469

21/12/2011

12:43

itagnda.png

itagnda.png

220

21/12/2011

12:43

itann.png

itann.png

392

21/12/2011

12:43

itappcat.png

itappcatalog.png

265

21/12/2011

12:43

itappreq.png

itapprequests.png

294

21/12/2011

12:43

itcat.gif

itcat.gif

115

21/12/2011

12:43

itcommcat.png

itcommcat.png

271

21/12/2011

12:43

itcommem.png

itcommem.png

280

21/12/2011

12:43

itcommnt.gif

itcommnt.gif

189

21/12/2011

12:43

itcontct.gif

itcontct.gif

208

21/12/2011

12:43

itcontct.png

itcontct.png

280

21/12/2011

12:43

itdatash.png

itdatash.png

165

21/12/2011

12:43

itdecis.png

itdecis.png

300

21/12/2011

12:43

itdisc.png

itdisc.png

298

21/12/2011

12:43

itdl.png

itdl.png

277

21/12/2011

12:43

itebl.png

itebl.png

224

21/12/2011

12:43

itevent.png

itevent.png

223

21/12/2011

12:43

itfl.png

itfl.png

177

21/12/2011

12:43

itgbcall.gif

itgbcall.gif

308

21/12/2011

12:43

itgbfaci.gif

itgbfaci.gif

127

21/12/2011

12:43

itgbwher.gif

itgbwher.gif

222

21/12/2011

12:43

itgen.png

itgen.png

165

21/12/2011

12:43

itil.png

itil.png

292

21/12/2011

12:43

itime.png

itime.png

177

21/12/2011

12:43

itiss.png

itiss.png

345

21/12/2011

12:43

itissue.png

itissue.png

343

21/12/2011

12:43

itlink.png

itlink.png

482

21/12/2011

12:43

itobject.png

itobject.png

307

21/12/2011

12:43

itposts.gif

itposts.gif

81

21/12/2011

12:43

ittask.png

ittask.png

343

21/12/2011

12:43

itthgbrg.png

itthgbrg.png

323

21/12/2011

12:43

itwp.png

itwp.png

590

21/12/2011

12:43

mb_gear.png

mb_gear.png

455

21/12/2011

12:43

mb_audio.png

mb_audio.png

671

21/12/2011

12:43

lg_icdoc.png

lg_icdoc.png

1542

21/12/2011

12:43

lg_icdocm.png

lg_icdocm.png

1874

21/12/2011

12:43

lg_icdocx.png

lg_icdocx.png

1656

21/12/2011

12:43

lg_icdot.png

lg_icdot.png

1492

21/12/2011

12:43

lg_icdotm.png

lg_icdotm.png

1779

21/12/2011

12:43

lg_icdotx.png

lg_icdotx.png

1573

21/12/2011

12:43

lg_gen.gif

lg_icgen.gif

171

21/12/2011

12:43

lg_mpd.png

lg_icmpd.png

1587

21/12/2011

12:43

lg_mpp.png

lg_icmpp.png

1583

21/12/2011

12:43

lg_mpt.png

lg_icmpt.png

1552

21/12/2011

12:43

lg_icodp.png

lg_icodp.png

1786

21/12/2011

12:43

lg_icods.png

lg_icods.png

1845

21/12/2011

12:43

lg_icodt.png

lg_icodt.png

1861

21/12/2011

12:43

lg_icone.png

lg_icone.png

1484

21/12/2011

12:43

lg_iconp.png

lg_iconp.png

1558

21/12/2011

12:43

lg_icont.png

lg_icont.png

1544

21/12/2011

12:43

lg_icpdf.png

lg_icpdf.png

451

21/12/2011

12:43

lg_icpot.png

lg_icpot.png

1495

21/12/2011

12:43

lg_icpotm.png

lg_icpotm.png

1785

21/12/2011

12:43

lg_icpotx.png

lg_icpotx.png

1593

21/12/2011

12:43

lg_icppa.png

lg_icppa.png

1397

21/12/2011

12:43

lg_icppam.png

lg_icppam.png

1506

21/12/2011

12:43

lg_icpps.png

lg_icpps.png

1696

21/12/2011

12:43

lg_icppsm.png

lg_icppsm.png

1823

21/12/2011

12:43

lg_icppsx.png

lg_icppsx.png

1603

21/12/2011

12:43

lg_icppt.png

lg_icppt.png

1607

21/12/2011

12:43

lg_icpptm.png

lg_icpptm.png

1894

21/12/2011

12:43

lg_icpptx.png

lg_icpptx.png

1709

21/12/2011

12:43

lg_pub.png

lg_icpub.png

1587

21/12/2011

12:43

lgvdw.gif

lg_icvdw.gif

464

21/12/2011

12:43

lg_vdx.png

lg_icvdx.png

1839

21/12/2011

12:43

lg_vsdm.gif

lg_icvsdm.gif

577

21/12/2011

12:43

lg_vsdx.gif

lg_icvsdx.gif

540

21/12/2011

12:43

lg_vssm.gif

lg_icvssm.gif

468

21/12/2011

12:43

lg_vssx.gif

lg_icvssx.gif

468

21/12/2011

12:43

lg_vstm.gif

lg_icvstm.gif

502

21/12/2011

12:43

lg_vsx.png

lg_icvsx.png

1549

21/12/2011

12:43

lg_vtx.png

lg_icvtx.png

1686

21/12/2011

12:43

lg_icxla.png

lg_icxla.png

1553

21/12/2011

12:43

lg_icxlam.png

lg_icxlam.png

1579

21/12/2011

12:43

lg_icxls.png

lg_icxls.png

1558

21/12/2011

12:43

lg_icxlsb.png

lg_icxlsb.png

1598

21/12/2011

12:43

lg_icxlsm.png

lg_icxlsm.png

1856

21/12/2011

12:43

lg_icxlsx.png

lg_icxlsx.png

1635

21/12/2011

12:43

lg_icxlt.png

lg_icxlt.png

1498

21/12/2011

12:43

lg_icxltm.png

lg_icxltm.png

1783

21/12/2011

12:43

lg_xltx.gif

lg_icxltx.gif

377

21/12/2011

12:43

lg_icxltx.png

lg_icxltx.png

1570

21/12/2011

12:43

lg_xsn.png

lg_icxsn.png

1418

21/12/2011

12:43

link.gif

link.gif

359

21/12/2011

12:43

ltagnda.png

ltagnda.png

594

21/12/2011

12:43

ltann.png

ltann.png

905

21/12/2011

12:43

ltappcat.png

ltappcatalog.png

1167

21/12/2011

12:43

ltappreq.png

ltapprequests.png

1504

21/12/2011

12:43

ltcat.gif

ltcat.gif

402

21/12/2011

12:43

ltcommcat.png

ltcommcat.png

492

21/12/2011

12:43

ltcommem.png

ltcommem.png

589

21/12/2011

12:43

ltcommnt.gif

ltcommnt.gif

375

21/12/2011

12:43

ltcontct.gif

ltcontct.gif

409

21/12/2011

12:43

ltcontct.png

ltcontct.png

579

21/12/2011

12:43

ltdatash.png

ltdatash.png

195

21/12/2011

12:43

ltdecis.png

ltdecis.png

785

21/12/2011

12:43

ltdisc.png

ltdisc.png

472

21/12/2011

12:43

ltdl.png

ltdl.png

417

21/12/2011

12:43

ltebl.png

ltebl.png

459

21/12/2011

12:43

ltevent.png

ltevent.png

209

21/12/2011

12:43

ltfl.png

ltfl.png

409

21/12/2011

12:43

ltgbcall.gif

ltgbcall.gif

396

21/12/2011

12:43

ltgbfaci.gif

ltgbfaci.gif

390

21/12/2011

12:43

ltgbwher.gif

ltgbwher.gif

422

21/12/2011

12:43

ltgen.png

ltgen.png

195

21/12/2011

12:43

ltil.png

ltil.png

543

21/12/2011

12:43

ltime.png

ltime.png

346

21/12/2011

12:43

ltiss.png

ltiss.png

1426

21/12/2011

12:43

ltissue.png

ltissue.png

681

21/12/2011

12:43

ltlink.png

ltlink.png

2074

21/12/2011

12:43

ltobject.png

ltobject.png

821

21/12/2011

12:43

ltposts.gif

ltposts.gif

385

21/12/2011

12:43

ltsurvey.png

ltsurvey.png

225

21/12/2011

12:43

lttask.png

lttask.png

1176

21/12/2011

12:43

ltthgbrg.png

ltthgbrg.png

754

21/12/2011

12:43

ltwp.png

ltwp.png

706

21/12/2011

12:43

mb_video.png

mb_video.png

209

21/12/2011

12:43

mappushpin.25x39x32.png

mappushpin.25x39x32.png

1070

21/12/2011

12:43

mappushpindisabled.25x39x32.png

mappushpindisabled.25x39x32.png

1026

21/12/2011

12:43

mappushpinhover.25x39x32.png

mappushpinhover.25x39x32.png

1037

21/12/2011

12:43

mapview.31x22x32.png

mapview.31x22x32.png

672

21/12/2011

12:43

mb_button_bg.png

mb_button_bg.png

194

21/12/2011

12:43

mention.11x11x32.png

mention.11x11x32.png

274

21/12/2011

12:43

mtagnda.png

mtagnda.png

413

21/12/2011

12:43

mtann.png

mtann.png

520

21/12/2011

12:43

mtappcat.png

mtappcatalog.png

414

21/12/2011

12:43

mtappreq.png

mtapprequests.png

548

21/12/2011

12:43

mtcat.gif

mtcat.gif

197

21/12/2011

12:43

mtcommcat.png

mtcommcat.png

330

21/12/2011

12:43

mtcommem.png

mtcommem.png

388

21/12/2011

12:43

mtcommnt.gif

mtcommnt.gif

193

21/12/2011

12:43

mtcontct.gif

mtcontct.gif

137

21/12/2011

12:43

mtcontct.png

mtcontct.png

293

21/12/2011

12:43

mtdatash.png

mtdatash.png

129

21/12/2011

12:43

mtdecis.png

mtdecis.png

516

21/12/2011

12:43

mtdisc.png

mtdisc.png

307

21/12/2011

12:43

mtdl.png

mtdl.png

252

21/12/2011

12:43

mtebl.png

mtebl.png

245

21/12/2011

12:43

mtevent.png

mtevent.png

135

21/12/2011

12:43

mtfl.png

mtfl.png

227

21/12/2011

12:43

mtgbcall.gif

mtgbcall.gif

396

21/12/2011

12:43

mtgbfaci.gif

mtgbfaci.gif

377

21/12/2011

12:43

mtgbwher.gif

mtgbwher.gif

390

21/12/2011

12:43

mtgen.png

mtgen.png

129

21/12/2011

12:43

mtil.png

mtil.png

280

21/12/2011

12:43

mtime.png

mtime.png

188

21/12/2011

12:43

mtiss.png

mtiss.png

534

21/12/2011

12:43

mtissue.png

mtissue.png

447

21/12/2011

12:43

mtlink.png

mtlink.png

565

21/12/2011

12:43

mtobject.png

mtobject.png

460

21/12/2011

12:43

mtposts.gif

mtposts.gif

197

21/12/2011

12:43

mtsurvey.png

mtsurvey.png

141

21/12/2011

12:43

mttask.png

mttask.png

405

21/12/2011

12:43

mtthgbrg.png

mtthgbrg.png

526

21/12/2011

12:43

mtwp.png

mtwp.png

391

21/12/2011

12:43

mb_file.png

mb_file.png

215

21/12/2011

12:43

nowfollowing.11x11x32.png

nowfollowing.11x11x32.png

257

21/12/2011

12:43

o365brandsuite.png

o365brandsuite.png

2122

21/12/2011

12:43

personplaceholder200.png

personplaceholder.200x150x32.png

2438

21/12/2011

12:43

personplaceholder32.png

personplaceholder.32x32x32.png

737

21/12/2011

12:43

personplaceholder42.png

personplaceholder.42x42x32.png

728

21/12/2011

12:43

personplaceholder96.png

personplaceholder.96x96x32.png

1500

21/12/2011

12:43

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

219

21/12/2011

12:43

promotedsitetile.150x150x32.png

promotedsitetile.150x150x32.png

2530

21/12/2011

12:43

repliedto.11x11x32.png

repliedto.11x11x32.png

257

21/12/2011

12:43

mb_excel.png

mb_excel.png

572

21/12/2011

12:43

mb_onenote.png

mb_onenote.png

456

21/12/2011

12:43

mb_text.png

mb_text.png

268

21/12/2011

12:43

mb_ppt.png

mb_ppt.png

577

21/12/2011

12:43

mb_word.png

mb_word.png

535

21/12/2011

12:43

mb_site.png

mb_siteworkspace.png

822

21/12/2011

12:43

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

229

21/12/2011

12:43

sharepointfoundation16.png

sharepointfoundation16.png

560

21/12/2011

12:43

favicon.ico

favicon.ico

7886

21/12/2011

12:43

sharepointdesigner32.png

sharepointdesigner32.png

1613

21/12/2011

12:43

sharepointmetroapptile.png

sharepointmetroapptile.png

3992

21/12/2011

12:43

siteicon.png

siteicon.png

2345

21/12/2011

12:43

accsrv.images.progcircle16.gif

hig_progcircle_loading16.gif

420

21/12/2011

12:43

loadingcirclests16.gif

loadingcirclests16.gif

420

21/12/2011

12:43

accsrv.images.progcircle24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

21/12/2011

12:43

gears_anv4.gif_0001

gears_anv4.gif

878

21/12/2011

12:43

loadin24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

21/12/2011

12:43

loadin24.png

hig_progcircle_loading24.gif

878

21/12/2011

12:43

progress_circle_24.gif

progress-circle-24.gif

878

21/12/2011

12:43

mb_navigation.png

mb_navigation.png

255

21/12/2011

12:43

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

296

21/12/2011

12:43

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

1036

21/12/2011

12:43

tag.11x11x32.png

tag.11x11x32.png

228

21/12/2011

12:43

updatelink.16x16x32.png

updatelink.16x16x32.png

320

21/12/2011

12:43

usquig.png

usersquiggle.png

150

21/12/2011

12:43

videopreview.png

videopreview.png

7110

21/12/2011

12:43

mb_page.png

mb_page.png

710

21/12/2011

12:43

mb_xml.png

mb_xml.png

464

21/12/2011

12:43

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

21/12/2011

12:45

busdatar.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

21/12/2011

12:45

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

15.0.5345.1000

395160

21/12/2011

12:45

microsoft_web_design_server_intl.dll

microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21640

21/12/2011

12:45

bdcmdsch.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

bdcmeta.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

21/12/2011

12:45

bdcmdsc2.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

bdcmetar.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

21/12/2011

12:45

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5223.1000

517008

21/12/2011

12:45

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5223.1000

517008

21/12/2011

12:45

onetutil.dll

onetutil.dll

15.0.5353.1000

2617752

21/12/2011

12:45

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

35154

21/12/2011

12:45

osfserver_client_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39128

21/12/2011

12:45

osfserver_silverlight_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39152

21/12/2011

12:45

osfserver_serverproxy_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110280

21/12/2011

12:45

osfserver_shared_dll

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88360

21/12/2011

12:45

osfserver_shared_dll_intl

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12464

21/12/2011

12:45

proxylibrary.osfserver.xml

proxylibrary.osfserver.xml

164

21/12/2011

12:45

osfserver_clientdbg_js

sp.workflowservices.debug.js

58451

21/12/2011

12:45

osfserver_clientdbg_js.x64

sp.workflowservices.debug.js

58451

21/12/2011

12:34

osfserver_client_js

sp.workflowservices.js

34083

21/12/2011

12:45

osfserver_client_js.x64

sp.workflowservices.js

34083

21/12/2011

12:34

addwrkfl.aspx

addwrkfl.aspx

61362

21/12/2011

12:45

assocwrkfl.aspx

assocwrkfl.aspx

4655

21/12/2011

12:45

availableworkflow.aspx

availableworkflow.aspx

7966

21/12/2011

12:45

mytasks.aspx

mytasks.aspx

6818

21/12/2011

12:45

oextnmgr.aspx

officeextensionmanager.aspx

2196

21/12/2011

12:45

remwrkfl.aspx

remwrkfl.aspx

16619

21/12/2011

12:45

osfserver.resx

osfserver.resx

45025

21/12/2011

12:45

runningworkflows.aspx

runningworkflows.aspx

8570

21/12/2011

12:45

validapp.osfsrv.xml

validappendpoints.osfserver.xml

1245

21/12/2011

12:45

wfstart.asx

wfstart.aspx

202

21/12/2011

12:45

workflow.asx

workflow.aspx

25914

21/12/2011

12:45

workflowtaskpane.aspx

workflowtaskpane.aspx

1180

21/12/2011

12:45

wrksetng.aspx

wrksetng.aspx

15843

21/12/2011

12:45

wrkstat.aspx

wrkstat.aspx

27940

21/12/2011

12:45

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16480

21/12/2011

12:45

wfform.js

wfformtemplates.js

5024

21/12/2011

12:45

osfap.dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96880

21/12/2011

12:45

webconfig.osfserver.xml

webconfig.osfserver.xml

504

21/12/2011

12:45

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

368387

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

223756

21/12/2011

12:45

osscadmn.dll

microsoft.search.server.comadmin.dll

36232

21/12/2011

12:45

wsstlb.net

microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

90792

21/12/2011

12:45

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5129.1000

3601488

21/12/2011

12:45

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5129.1000

3601488

21/12/2011

12:45

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5351.1000

472472

21/12/2011

12:45

wsrchps.dll

microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31520

21/12/2011

12:45

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

32312

21/12/2011

12:45

filter_refinement.js

filter_default.js

21014

21/12/2011

12:45

filter_multirefinement.js

filter_multivalue.js

6263

21/12/2011

12:45

group_content.js

group_content.js

2159

21/12/2011

12:45

group_defaultgroup.js

group_default.js

6616

21/12/2011

12:45

hoverpanel_commonactions.js

item_commonhoverpanel_actions.js

12766

21/12/2011

12:45

hoverpanel_commonbody.js

item_commonhoverpanel_body.js

7771

21/12/2011

12:45

hoverpanel_community.js

item_community_hoverpanel.js

11080

21/12/2011

12:45

hoverpanel_default.js

item_default_hoverpanel.js

4222

21/12/2011

12:45

hoverpanel_microblog.js

item_microblog_hoverpanel.js

17457

21/12/2011

12:45

hoverpanel_site.js

item_site_hoverpanel.js

7582

21/12/2011

12:45

hoverpanel_webpage.js

item_webpage_hoverpanel.js

6608

21/12/2011

12:45

item_commonbody.js

item_commonitem_body.js

8742

21/12/2011

12:45

item_communityportal.js

item_communityportal.js

9225

21/12/2011

12:45

item_microblog.js

item_microblog.js

17108

21/12/2011

12:45

item_pdf.js

item_pdf.js

4102

21/12/2011

12:45

item_people.js

item_person.js

24413

21/12/2011

12:45

item_peopleintent.js

item_person_compacthorizontal.js

27705

21/12/2011

12:45

item_site.js

item_site.js

4544

21/12/2011

12:45

item_webpage.js

item_webpage.js

3827

21/12/2011

12:45

item_word.js

item_word.js

4157

21/12/2011

12:45

search.web.parts.feature.xml

feature.xml

5405

21/12/2011

12:45

search.web.parts.dwpfiles.xml

webpartdwpfiles.xml

68278

21/12/2011

12:45

wss.searchpowershell.types.ps1xml

wsssearchpowershell.types.ps1xml

10901

21/12/2011

12:45

wss.intl.dll

microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5197.1000

563296

21/12/2011

12:45

setup.exe

setup.exe

15.0.5337.1000

1080216

21/12/2011

12:44

svrsetup.exe

setup.exe

15.0.5337.1000

1080216

21/12/2011

12:44

wsssetup.dll

wsssetup.dll

15.0.5353.1000

10405280

21/12/2011

12:45

devftr.xml

feature.xml

1225

21/12/2011

12:45

appdev.dll

microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71384

21/12/2011

12:45

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5163.1000

662120

21/12/2011

12:45

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

15.0.5297.1000

1039768

21/12/2011

12:45

wssadmin.exe_0001

wssadmin.exe

15.0.4420.1017

17088

21/12/2011

12:45

appmng.svc

appmng.svc

375

21/12/2011

12:45

appmngclient.config

client.config

2159

21/12/2011

12:45

appmngweb.config

web.config

2641

21/12/2011

12:45

bgximg.png

bgximg.png

1770

21/12/2011

12:45

bgyimg.png

bgyimg.png

68

21/12/2011

12:45

client.svc

client.svc

402

21/12/2011

12:45

admwcfg.xml

adminwebconfig.sts.xml

3530

21/12/2011

12:45

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

232

21/12/2011

12:45

apppermissionprovider.content.xml

apppermissionprovider.content.xml

706

21/12/2011

12:45

capabilitycheckers.sts.xml

capabilitycheckers.sts.xml

2789

21/12/2011

12:45

docexflt.xml

docextflt.xml

4439

21/12/2011

12:45

docparse.xml

docparse.xml

2293

21/12/2011

12:45

gbwupgrade.xml

gbwupgrade.xml

4055

21/12/2011

12:45

gbwupgradeb2b.xml

gbwupgradeb2b.xml

311

21/12/2011

12:45

mdocview.xml

mdocview.xml

6975

21/12/2011

12:45

mpsupgrade.xml

mpsupgrade.xml

15459

21/12/2011

12:45

mpsupgradeb2b.xml

mpsupgradeb2b.xml

102

21/12/2011

12:45

mredirection.xml

mredirection.xml

4660

21/12/2011

12:45

proxylibrary.stsom.xml

proxylibrary.stsom.xml

217

21/12/2011

12:45

rgnldflt.xml

rgnldflt.xml

81253

21/12/2011

12:45

taupgrade.xml

tenantadminupgrade.xml

437

21/12/2011

12:45

timezone.xml

timezone.xml

99866

21/12/2011

12:45

webconfig_identitymodel_add

webconfig.identitymodel.add.xml

7529

21/12/2011

12:45

webconfig_identitymodel_remove

webconfig.identitymodel.remove.xml

3122

21/12/2011

12:45

wssupgrade.xml

wssupgrade.xml

9043

21/12/2011

12:45

wssupgradeb2b.xml

wssupgradeb2b.xml

4719

21/12/2011

12:45

oleprsx.dll

oleparser.dll

15.0.4454.1000

31880

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15768

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15768

21/12/2011

12:45

microsoft_sharepoint_dsp.dll

microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48248

21/12/2011

12:45

microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112768

21/12/2011

12:45

microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75912

21/12/2011

12:45

microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93312

21/12/2011

12:45

microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5351.1000

78232

21/12/2011

12:45

schema.xml_accreq

schema.xml

21500

21/12/2011

12:45

accreq.xml

accessrequests.xml

681

21/12/2011

12:45

feature.xml_accreq

feature.xml

497

21/12/2011

12:45

applications.xml

applications.xml

8249

21/12/2011

12:45

apps.xml

apps.xml

3078

21/12/2011

12:45

backups.xml

backups.xml

4398

21/12/2011

12:45

configurationwizards.xml

configurationwizards.xml

912

21/12/2011

12:45

default.xml

default.xml

12609

21/12/2011

12:45

feature.xml_sts

feature.xml

1712

21/12/2011

12:45

genappsettings.xml

generalapplicationsettings.xml

1989

21/12/2011

12:45

monitoring.xml

monitoring.xml

3736

21/12/2011

12:45

o365configuration.xml

office365configuration.xml

405

21/12/2011

12:45

quicklaunch.xml

quicklaunch.xml

555

21/12/2011

12:45

security.xml

security.xml

5954

21/12/2011

12:45

systemsettings.xml

systemsettings.xml

5280

21/12/2011

12:45

upgradeandmigration.xml

upgradeandmigration.xml

1630

21/12/2011

12:45

schema.xml_announce

schema.xml

26227

21/12/2011

12:45

announce.xml

announcements.xml

456

21/12/2011

12:45

feature.xml_announce

feature.xml

500

21/12/2011

12:45

applockdown.xml

applockdown.xml

2321

21/12/2011

12:45

feature.xml_apploc

feature.xml

400

21/12/2011

12:45

appreglinks.xml

appregistrationlinks.xml

793

21/12/2011

12:45

feature.xml_appreg

feature.xml

554

21/12/2011

12:45

schema.xml_apprequestslist

schema.xml

10229

21/12/2011

12:45

apprequestscontenttypes.xml_apprequestslist

apprequestscontenttypes.xml

1748

21/12/2011

12:45

apprequestsfields.xml_apprequestslist

apprequestsfields.xml

5336

21/12/2011

12:45

apprequestslistinstance.xml_apprequestslist

apprequestslistinstance.xml

403

21/12/2011

12:45

apprequestslisttemplate.xml_apprequestslist

apprequestslisttemplate.xml

627

21/12/2011

12:45

feature.xml_apprequestslist

feature.xml

1516

21/12/2011

12:45

autohostedlicensing_fields.xml_autohostedapplicensing

autohostedapplicensingfields.xml

771

21/12/2011

12:45

feature.xml_autohostedapplicensing

feature.xml

744

21/12/2011

12:45

autohostedlicensing_controls.xml_autohostedapplicensing

resourcebar.xml

412

21/12/2011

12:45

feature.xml_autohostedapplicensingstapling

feature.xml

487

21/12/2011

12:45

elements.xml_autohostedapplicensingstapling

staplingelements.xml

223

21/12/2011

12:45

blog.dwp_admintools

blogadmin.dwp

468

21/12/2011

12:45

blog.dwp_archives

blogarchives.dwp

462

21/12/2011

12:45

blog.webpart_notifications

blognotifications.webpart

883

21/12/2011

12:45

elements.xml_basicwebparts

elements.xml

1652

21/12/2011

12:45

elements14.xml_basicwebparts

elements14.xml

629

21/12/2011

12:45

elements15.xml_basicwebparts

elements15.xml

1407

21/12/2011

12:45

feature.xml_basicwebparts

feature.xml

3149

21/12/2011

12:45

gettingstarted.webpart_basicwebparts

gettingstarted.webpart

834

21/12/2011

12:45

mscontenteditor.dwp_basicwebparts

mscontenteditor.dwp

506

21/12/2011

12:45

msimage.dwp_basicwebparts

msimage.dwp

483

21/12/2011

12:45

msmembers.dwp_basicwebparts

msmembers.dwp

487

21/12/2011

12:45

mspageviewer.dwp_basicwebparts

mspageviewer.dwp

498

21/12/2011

12:45

mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

mspicturelibraryslideshow.webpart

733

21/12/2011

12:45

msscripteditor.webpart_basicwebparts

msscripteditor.webpart

739

21/12/2011

12:45

mssimpleform.dwp_basicwebparts

mssimpleform.dwp

799

21/12/2011

12:45

msuserdocs.dwp_basicwebparts

msuserdocs.dwp

492

21/12/2011

12:45

msusertasks.dwp_basicwebparts

msusertasks.dwp

495

21/12/2011

12:45

msxml.dwp_basicwebparts

msxml.dwp

475

21/12/2011

12:45

silverlight.webpart_basicwebparts

silverlight.webpart

669

21/12/2011

12:45

timeline.webpart_basicwebparts

timeline.webpart

831

21/12/2011

12:45

extsubsh_feature.xml

feature.xml

570

21/12/2011

12:45

allcategories.asp_blog_categories

allcategories.aspx

2718

21/12/2011

12:45

editcategory.asp_blog_categories

editcategory.aspx

4167

21/12/2011

12:45

mycategories.asp_blog_categories

mycategories.aspx

2718

21/12/2011

12:45

newcategory.asp_blog_categories

newcategory.aspx

4197

21/12/2011

12:45

schema.xml_blog_categories

schema.xml

18153

21/12/2011

12:45

viewcategory.asp_blog_categories

viewcategory.aspx

4190

21/12/2011

12:45

allcomments.asp_blog_comments

allcomments.aspx

2718

21/12/2011

12:45

byauthor.asp_blog_comments

byauthor.aspx

2718

21/12/2011

12:45

editcomment.asp_blog_comments

editcomment.aspx

4167

21/12/2011

12:45

mycomments.asp_blog_comments

mycomments.aspx

2718

21/12/2011

12:45

newcomment.asp_blog_comments

newcomment.aspx

4197

21/12/2011

12:45

schema.xml_blog_comments

schema.xml

35968

21/12/2011

12:45

viewcomment.asp_blog_comments

viewcomment.aspx

4190

21/12/2011

12:45

allposts.asp_blog_posts

allposts.aspx

2718

21/12/2011

12:45

archive.asp_blog_posts

archive.aspx

2718

21/12/2011

12:45

byauthor.asp_blog_posts

byauthor.aspx

2718

21/12/2011

12:45

bycategory.asp_blog_posts

bycategory.aspx

2718

21/12/2011

12:45

calendar.asp_blog_posts

calendar.aspx

2718

21/12/2011

12:45

editpost.asp_blog_posts

editpost.aspx

4167

21/12/2011

12:45

myposts.asp_blog_posts

myposts.aspx

2718

21/12/2011

12:45

newpost.asp_blog_posts

newpost.aspx

4197

21/12/2011

12:45

schema.xml_blog_posts

schema.xml

81082

21/12/2011

12:45

viewpost.asp_blog_posts

viewpost.aspx

4190

21/12/2011

12:45

elements.xml_blog

elements.xml

1207

21/12/2011

12:45

feature.xml_blog

feature.xml

1326

21/12/2011

12:45

category.asp_blogcon

category.aspx

2649

21/12/2011

12:45

date.asp_blog_blogcon

date.aspx

2643

21/12/2011

12:45

elements.xml_blogcon

elements.xml

29090

21/12/2011

12:45

feature.xml_blogcon

feature.xml

517

21/12/2011

12:45

monthlyarchive.asp_blogcon

monthlyarchive.aspx

2737

21/12/2011

12:45

post.asp_blogcon

post.aspx

3153

21/12/2011

12:45

summary.asp_blog_blogcon

summary.aspx

3200

21/12/2011

12:45

default.asp_blog_bloghp

default.aspx

2682

21/12/2011

12:45

elements.xml_bloghp

elements.xml

8483

21/12/2011

12:45

feature.xml_bloghp

feature.xml

501

21/12/2011

12:45

schema.xml_calltrack

schema.xml

314515

21/12/2011

12:45

calltrack.xml

calltracklist.xml

5563

21/12/2011

12:45

feature.xml_calltrack

feature.xml

1178

21/12/2011

12:45

schema.xml_circulation

schema.xml

313711

21/12/2011

12:45

circulation.xml

circulationlist.xml

6489

21/12/2011

12:45

feature.xml_circulation

feature.xml

1196

21/12/2011

12:45

schema.xml_contacts

schema.xml

8715

21/12/2011

12:45

contacts.xml

contacts.xml

451

21/12/2011

12:45

feature.xml_contacts

feature.xml

480

21/12/2011

12:45

srcharea.xml

searcharea.xml

1279

21/12/2011

12:45

feature.xml_0004

feature.xml

527

21/12/2011

12:45

contenttypesettings.xml

contenttypesettings.xml

4678

21/12/2011

12:45

feature.xml_0010

feature.xml

537

21/12/2011

12:45

schema.xml_corpcatalog

schema.xml

32074

21/12/2011

12:45

corporatecatalogcustomactions.xml_corpcatalog

corporatecatalogcustomactions.xml

8553

21/12/2011

12:45

corporatecatalogfields.xml_corpcatalog

corporatecatalogfields.xml

11303

21/12/2011

12:45

corporatecataloginstance.xml_corpcatalog

corporatecataloginstance.xml

422

21/12/2011

12:45

corporatecatalogtemplate.xml_corpcatalog

corporatecatalogtemplate.xml

665

21/12/2011

12:45

feature.xml_corpcatalog

feature.xml

2174

21/12/2011

12:45

webeventreceiver.xml_corpcatalog

webeventreceiver.xml

578

21/12/2011

12:45

feature.xml_corpgallerysettings

feature.xml

408

21/12/2011

12:45

ctypswss.xml

ctypeswss.xml

48192

21/12/2011

12:45

ctpswss2.xml

ctypeswss2.xml

26052

21/12/2011

12:45

ctpswss3.xml

ctypeswss3.xml

2093

21/12/2011

12:45

feature_0004.xml

feature.xml

3974

21/12/2011

12:45

schema.xml_custom

schema.xml

3427

21/12/2011

12:45

custlist.xml

customlist.xml

442

21/12/2011

12:45

feature.xml_custom

feature.xml

479

21/12/2011

12:45

schema.xml_dsl

schema.xml

4343

21/12/2011

12:45

dsl.xml

datasourcelibrary.xml

512

21/12/2011

12:45

feature.xml_dsl

feature.xml

477

21/12/2011

12:45

ribbon.xml

ribbon.xml

4984

21/12/2011

12:45

schema.xml_discuss

schema.xml

266868

21/12/2011

12:45

discuss.xml

discussions.xml

1715

21/12/2011

12:45

feature.xml_discuss

feature.xml

1750

21/12/2011

12:45

editdlg.htm_doclib

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

editdlg.htm_ldoclib

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

editdlg.htm_pubfeap

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

editdlg.htm_pubresfeat

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

reportcenterdoclibeditdlg_htm

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

rleditdlg.htm

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

filedlg.htm_doclib

filedlg.htm

4754

21/12/2011

12:45

filedlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

21/12/2011

12:45

filedlg.htm_pubfeap

filedlg.htm

4754

21/12/2011

12:45

filedlg.htm_pubresfeat

filedlg.htm

4754

21/12/2011

12:45

reportcenterdoclibfiledlg_htm

filedlg.htm

4754

21/12/2011

12:45

rlfiledlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

21/12/2011

12:45

repair.aspx_doclib

repair.aspx

3259

21/12/2011

12:45

repair.aspx_ldoclib

repair.aspx

3259

21/12/2011

12:45

repair.aspx_pubfeap

repair.aspx

3259

21/12/2011

12:45

repair.aspx_pubresfeat

repair.aspx

3259

21/12/2011

12:45

reportcenterdoclibrepair_aspx

repair.aspx

3259

21/12/2011

12:45

reportcenterdoclibschema_xml

schema.xml

31199

21/12/2011

12:45

schema.xml_doclib

schema.xml

31199

21/12/2011

12:45

schema.xml_pubfeap

schema.xml

31199

21/12/2011

12:45

reportcenterdoclibupload_aspx

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

rlupload.aspx

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

upload.aspx_doclib

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

upload.aspx_ldoclib

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

upload.aspx_pubfeap

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

upload.aspx_pubresfeat

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

doclib.xml

documentlibrary.xml

476

21/12/2011

12:45

feature.xml_doclib

feature.xml

499

21/12/2011

12:45

elements.xml_downloadfromofficedotcom

elements.xml

114

21/12/2011

12:45

feature.xml_downloadfromofficedotcom

feature.xml

521

21/12/2011

12:45

emltemplates.xml

emailtemplates.xml

2233

21/12/2011

12:45

emltemplates.xml_14

emailtemplates.xml

2233

21/12/2011

12:45

evalnoupg.xml

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

21/12/2011

12:45

evalnoupg.xml_14

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

21/12/2011

12:45

evalupg.xml

evalsitecreationwithupgrade.xml

1184

21/12/2011

12:45

evalupg.xml_14

evalsitecreationwithupgrade.xml

1184

21/12/2011

12:45

evaldelete.xml

evalsitedeleted.xml

440

21/12/2011

12:45

evaldelete.xml_14

evalsitedeleted.xml

440

21/12/2011

12:45

evalexp.xml

evalsitenearingexpiry.xml

1030

21/12/2011

12:45

evalexp.xml_14

evalsitenearingexpiry.xml

1030

21/12/2011

12:45

evalrequest.xml

evalsiterequested.xml

363

21/12/2011

12:45

evalrequest.xml_14

evalsiterequested.xml

363

21/12/2011

12:45

emltemplatefeat.xml

feature.xml

518

21/12/2011

12:45

emltemplatefeat.xml_14

feature.xml

518

21/12/2011

12:45

siteupg.xml

siteupgraded.xml

922

21/12/2011

12:45

siteupg.xml_14

siteupgraded.xml

922

21/12/2011

12:45

siteupgfailed.xml

siteupgradefailed.xml

807

21/12/2011

12:45

siteupgfailed.xml_14

siteupgradefailed.xml

807

21/12/2011

12:45

upgavail.xml

upgradeavailable.xml

1129

21/12/2011

12:45

upgavail.xml_14

upgradeavailable.xml

1129

21/12/2011

12:45

schema.xml_events

schema.xml

27131

21/12/2011

12:45

events.xml

events.xml

481

21/12/2011

12:45

feature.xml_events

feature.xml

975

21/12/2011

12:45

schema.xml_external

schema.xml

3389

21/12/2011

12:45

extlist.xml

externallist.xml

437

21/12/2011

12:45

feature.xml_external

feature.xml

485

21/12/2011

12:45

extsubs_schema.xml

schema.xml

2775

21/12/2011

12:45

extsubs.xml

extsubs.xml

470

21/12/2011

12:45

extsubs_feature.xml

feature.xml

1216

21/12/2011

12:45

extsubs_listinstance.xml

listinstance.xml

446

21/12/2011

12:45

schema.xml_facility

schema.xml

5279

21/12/2011

12:45

facility.xml

facilitylist.xml

552

21/12/2011

12:45

feature.xml_facility

feature.xml

1064

21/12/2011

12:45

schema.xml_fcgroups

schema.xml

5266

21/12/2011

12:45

fcgroups.xml

fcgroupslist.xml

518

21/12/2011

12:45

feature.xml_fcgroups

feature.xml

546

21/12/2011

12:45

feature_0003.xml

feature.xml

1346

21/12/2011

12:45

fldswss.xml

fieldswss.xml

222599

21/12/2011

12:45

fldswss2.xml

fieldswss2.xml

469

21/12/2011

12:45

fldswss3.xml

fieldswss3.xml

50780

21/12/2011

12:45

fldswss4.xml

fieldswss4.xml

11512

21/12/2011

12:45

schema.xml_gantt

schema.xml

15783

21/12/2011

12:45

gantttl.xml

gantttaskslist.xml

496

21/12/2011

12:45

feature.xml_gantt

feature.xml

475

21/12/2011

12:45

feature_gbwprovision.xml

feature.xml

710

21/12/2011

12:45

listinstance_gbwprovision.xml

listinstance.xml

816

21/12/2011

12:45

elements.xml_gbwwebparts

elements.xml

596

21/12/2011

12:45

feature.xml_gbwwebparts

feature.xml

346

21/12/2011

12:45

timecard.dwp_gbwwebparts

timecard.dwp

442

21/12/2011

12:45

whatsnew.dwp_gbwwebparts

whatsnew.dwp

448

21/12/2011

12:45

whereabouts.dwp_gbwwebparts

whereabouts.dwp

445

21/12/2011

12:45

elements.xml

elements.xml

1584

21/12/2011

12:45

feature_gettingstarted.xml

feature.xml

957

21/12/2011

12:45

gettingstarted.asx

gettingstarted.aspx

2904

21/12/2011

12:45

elements.xml_gsappcatsite

elements.xml

483

21/12/2011

12:45

feature.xml_gsappcatsite

feature.xml

769

21/12/2011

12:45

gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

915

21/12/2011

12:45

schema.xml_gridlist

schema.xml

2824

21/12/2011

12:45

gridlist.xml

gridlist.xml

454

21/12/2011

12:45

feature.xml_gridlist

feature.xml

477

21/12/2011

12:45

feature_groupwork.xml

feature.xml

728

21/12/2011

12:45

listinstance_groupwork.xml

listinstance.xml

962

21/12/2011

12:45

schema.xml_helplibrary

schema.xml

18584

21/12/2011

12:45

helplibrary.xml

helplibrary.xml

587

21/12/2011

12:45

feature.xml_helplibrary

feature.xml

566

21/12/2011

12:45

helpcontenttypes

helpcontenttypes.xml

3976

21/12/2011

12:45

helpsitecolumns

helpsitecolumns.xml

7052

21/12/2011

12:45

schema.xml_hierarchy

schema.xml

20345

21/12/2011

12:45

hierarchyl.xml

hierarchytaskslist.xml

1459

21/12/2011

12:45

feature.xml_hierarchy

feature.xml

3460

21/12/2011

12:45

schema.xml_holiday

schema.xml

7813

21/12/2011

12:45

holiday.xml

holidayslist.xml

541

21/12/2011

12:45

feature.xml_holiday

feature.xml

1048

21/12/2011

12:45

feature.xml_ifedependentapps

feature.xml

412

21/12/2011

12:45

schema.xml_imedic

schema.xml

5726

21/12/2011

12:45

imedic.xml

imediclist.xml

1655

21/12/2011

12:45

feature.xml_imedic

feature.xml

894

21/12/2011

12:45

schema.xml_issues

schema.xml

9760

21/12/2011

12:45

issues.xml

issues.xml

446

21/12/2011

12:45

feature.xml_issues

feature.xml

466

21/12/2011

12:45

schema.xml_links

schema.xml

41072

21/12/2011

12:45

links.xml

links.xml

441

21/12/2011

12:45

feature.xml_links

feature.xml

476

21/12/2011

12:45

schema.xml_mainlo

schema.xml

2006

21/12/2011

12:45

schema.xml_mainlo_v14

schema.xml

2006

21/12/2011

12:45

feature.xml_mainlo

feature.xml

706

21/12/2011

12:45

feature.xml_mainlo_v14

feature.xml

706

21/12/2011

12:45

maintenancelogsinstance.xml_mainlo

maintenancelogsinstance.xml

412

21/12/2011

12:45

maintenancelogsinstance.xml_mainlo_v14

maintenancelogsinstance.xml

412

21/12/2011

12:45

maintenancelogstemplate.xml_mainlo

maintenancelogstemplate.xml

728

21/12/2011

12:45

maintenancelogstemplate.xml_mainlo_v14

maintenancelogstemplate.xml

728

21/12/2011

12:45

feature.xml_mbrowserredirect

feature.xml

418

21/12/2011

12:45

feature.xml_mbrowserredirectstapling

feature.xml

437

21/12/2011

12:45

feature.xml_mbrowserredirectfeaturestp

featurestapling.xml

637

21/12/2011

12:45

feature.xml_mds

feature.xml

520

21/12/2011

12:45

mriddflt.xml

default.aspx

1270

21/12/2011

12:45

mridelms.xml

elements.xml

210

21/12/2011

12:45

mridfeat.xml

feature.xml

461

21/12/2011

12:45

elements.xml_mpswebparts

elements.xml

583

21/12/2011

12:45

feature.xml_mpswebparts

feature.xml

469

21/12/2011

12:45

ncwfl.xml

nocodeworkflowlibrary.xml

1118

21/12/2011

12:45

schema.xml_nocodepublicwf

schema.xml

4515

21/12/2011

12:45

schema.xml_nocodewf

schema.xml

4455

21/12/2011

12:45

feature.xml_nocodewf

feature.xml

493

21/12/2011

12:45

schema.xml_oecatalog

schema.xml

24259

21/12/2011

12:45

feature.xml_oecatalog

feature.xml

1840

21/12/2011

12:45

oecatalogfields.xml_oecatalog

oecatalogfields.xml

7204

21/12/2011

12:45

oecataloginstance.xml_oecatalog

oecataloginstance.xml

436

21/12/2011

12:45

oecatalogtemplate.xml_oecatalog

oecatalogtemplate.xml

718

21/12/2011

12:45

feature.xml_openinclient

feature.xml

435

21/12/2011

12:45

pnsubr.xml

pnsubscriberreceivers.xml

516

21/12/2011

12:45

pnsubs.xml

pnsubscribers.xml

425

21/12/2011

12:45

schema.xml_pnsubs

schema.xml

1204

21/12/2011

12:45

feature.xml_pnsubs

feature.xml

883

21/12/2011

12:45

listinstance.xml_pnsubs

listinstance.xml

446

21/12/2011

12:45

piclib.xml

picturelibrary.xml

473

21/12/2011

12:45

allitems.aspx_piclib

allitems.aspx

3916

21/12/2011

12:45

dispform.aspx_piclib

dispform.aspx

4735

21/12/2011

12:45

editform.aspx_piclib

editform.aspx

4393

21/12/2011

12:45

schema.xml

schema.xml

43005

21/12/2011

12:45

selected.aspx_piclib

selected.aspx

3916

21/12/2011

12:45

slidshow.aspx_piclib

slidshow.aspx

4133

21/12/2011

12:45

upload.aspx_piclib

upload.aspx

6294

21/12/2011

12:45

webfldr.aspx_piclib

webfldr.aspx

2521

21/12/2011

12:45

feature.xml_piclib

feature.xml

864

21/12/2011

12:45

promotedlinks.xml

promotedlinks.xml

495

21/12/2011

12:45

schema.xml_promotedlinks

schema.xml

8219

21/12/2011

12:45

feature.xml_promotedlinks

feature.xml

497

21/12/2011

12:45

schedule.xml

schedulelist.xml

526

21/12/2011

12:45

feature.xml_schedule

feature.xml

546

21/12/2011

12:45

schema.xml_schedule

schema.xml

23502

21/12/2011

12:45

feature.xml_sharewitheveryone

feature.xml

622

21/12/2011

12:45

feature.xml_sharewitheveryonestapling

feature.xml

449

21/12/2011

12:45

feature.xml_sharewitheveryonefeaturestp

featurestapling.xml

215

21/12/2011

12:45

feature.xml_siteassets

feature.xml

526

21/12/2011

12:45

feature.xml_sitehelp

feature.xml

804

21/12/2011

12:45

feature.xml_sitenotebook

feature.xml

703

21/12/2011

12:45

feature.xml_0002

feature.xml

516

21/12/2011

12:45

sitesettings.xml

sitesettings.xml

21358

21/12/2011

12:45

elements.xml_sitestat

elements.xml

334

21/12/2011

12:45

elements14.xml_sitestat

elements.xml

334

21/12/2011

12:45

feature.xml_sitestat

feature.xml

397

21/12/2011

12:45

feature14.xml_sitestat

feature.xml

397

21/12/2011

12:45

upgfeature.xml

feature.xml

528

21/12/2011

12:45

upgfeature.xml_14

feature.xml

528

21/12/2011

12:45

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

970

21/12/2011

12:45

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

970

21/12/2011

12:45

elements.xml_suitenav

elements.xml

478

21/12/2011

12:45

feature.xml_suitenav

feature.xml

366

21/12/2011

12:45

surveys.xml

surveys.xml

477

21/12/2011

12:45

feature.xml_surveys

feature.xml

478

21/12/2011

12:45

schema.xml_surveys

schema.xml

40244

21/12/2011

12:45

tasks.xml

tasks.xml

468

21/12/2011

12:45

feature.xml_tasks

feature.xml

476

21/12/2011

12:45

schema.xml_tasks

schema.xml

17465

21/12/2011

12:45

feature_teamcollab.xml

feature.xml

3223

21/12/2011

12:45

default.xml_tenantadminbdc

default.xml

347

21/12/2011

12:45

feature.xml_tenantadminbdc

feature.xml

514

21/12/2011

12:45

feature.xml_tenantadminbdcstapling

feature.xml

443

21/12/2011

12:45

feature.xml_tenantadminbdcfeaturestp

featurestapling.xml

222

21/12/2011

12:45

default.xml_tenantadminlinks

default.xml

3573

21/12/2011

12:45

feature.xml_tenantadminlinks

feature.xml

517

21/12/2011

12:45

timecard.xml

timecardlist.xml

8045

21/12/2011

12:45

feature.xml_timecard

feature.xml

916

21/12/2011

12:45

schema.xml_timecard

schema.xml

8517

21/12/2011

12:45

feature.xml_excelserveredit

feature.xml

749

21/12/2011

12:45

feature.xml_excelserveredit_14

feature.xml

749

21/12/2011

12:45

feature.xml_officewebapps

feature.xml

752

21/12/2011

12:45

feature.xml_officewebapps_14

feature.xml

752

21/12/2011

12:45

feature.xml_onenoteserverviewing

feature.xml

752

21/12/2011

12:45

feature.xml_onenoteserverviewing_14

feature.xml

752

21/12/2011

12:45

feature.xml_wordserverviewing

feature.xml

752

21/12/2011

12:45

feature.xml_wordserverviewing_14

feature.xml

752

21/12/2011

12:45

wbpglib.xml

webpagelibrary.xml

496

21/12/2011

12:45

feature.xml_webpagelib

feature.xml

478

21/12/2011

12:45

schema.xml_webpagelib

schema.xml

16443

21/12/2011

12:45

upload.aspx_webpagelib

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

whatsnew.xml

whatsnewlist.xml

518

21/12/2011

12:45

feature.xml_whatsnew

feature.xml

521

21/12/2011

12:45

schema.xml_whatsnew

schema.xml

21487

21/12/2011

12:45

whereabouts.xml

whereaboutslist.xml

1704

21/12/2011

12:45

feature.xml_whereabouts

feature.xml

1067

21/12/2011

12:45

schema.xml_whereabouts

schema.xml

149506

21/12/2011

12:45

feature.xml_wikipagehomepage

feature.xml

902

21/12/2011

12:45

feature.xml_wikiwelcome

feature.xml

594

21/12/2011

12:45

workflowhistory.xml

workflowhistory.xml

489

21/12/2011

12:45

feature.xml_wrkflhis

feature.xml

482

21/12/2011

12:45

schema.xml_wrkflhis

schema.xml

8019

21/12/2011

12:45

workflowprocess.xml

workflowprocess.xml

496

21/12/2011

12:45

feature.xml_wrkflproc

feature.xml

531

21/12/2011

12:45

schema.xml_wrkflprc

schema.xml

629

21/12/2011

12:45

formlib.xml

xmlformlibrary.xml

477

21/12/2011

12:45

feature.xml_xmlform

feature.xml

472

21/12/2011

12:45

editdlg.htm_xmlform

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

filedlg.htm_xmlform

filedlg.htm

4754

21/12/2011

12:45

repair.aspx_xmlform

repair.aspx

3272

21/12/2011

12:45

schema.xml_xmlform

schema.xml

20593

21/12/2011

12:45

upload.aspx_xmlform

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

fgimg.png

fgimg.png

11776

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4989.1000

109896

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5249.1000

263048

21/12/2011

12:45

admin.dll_0001

admin.dll

15.0.4454.1000

18528

21/12/2011

12:45

author.dll_0001

author.dll

15.0.4454.1000

18528

21/12/2011

12:45

shtml.dll_0001

shtml.dll

15.0.4454.1000

18544

21/12/2011

12:45

jsgridcluster.png

jsgridcluster.png

2003

21/12/2011

12:45

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48832

21/12/2011

12:45

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79608

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.client.dll

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5353.1000

499080

21/12/2011

12:07

microsoft.sharepoint.client.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5353.1000

499080

21/12/2011

12:07

taps_client.dll

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5353.1000

499080

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5353.1000

434056

21/12/2011

12:44

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206616

21/12/2011

12:44

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298240

21/12/2011

12:07

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298240

21/12/2011

12:07

taps_client.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298240

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630608

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4905.1000

630608

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5353.1000

433568

21/12/2011

12:07

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197424

21/12/2011

12:07

spmintl.dll

microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17032

21/12/2011

12:45

spldtsvc.dll

microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42720

21/12/2011

12:45

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376032

21/12/2011

12:45

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376032

21/12/2011

12:45

splintl.dll

microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26784

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5351.1000

1420688

21/12/2011

12:45

spnativerequestmoduledll_0001

spnativerequestmodule.dll

42064

21/12/2011

12:45

offprsx.dll

offparser.dll

15.0.5337.1000

1489304

21/12/2011

12:45

oisimg.dll

oisimg.dll

15.0.5085.1000

96848

21/12/2011

12:45

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

15.0.4971.1000

184576

21/12/2011

12:45

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

15.0.5353.1000

6378912

21/12/2011

12:45

sts11plc.config

policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

590

21/12/2011

12:45

sts11plc.dll

policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12456

21/12/2011

12:45

spsec11.config

policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

21/12/2011

12:45

spsec11.dll

policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12496

21/12/2011

12:45

sts12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

590

21/12/2011

12:45

sts12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12456

21/12/2011

12:45

spsec12.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

21/12/2011

12:45

spsec12.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12456

21/12/2011

12:45

wfa12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

606

21/12/2011

12:45

wfa12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12488

21/12/2011

12:45

wfs12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

600

21/12/2011

12:45

wfs12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12496

21/12/2011

12:45

businessdata14.config

policy.14.0.microsoft.businessdata.config

592

21/12/2011

12:45

businessdata14.dll

policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12464

21/12/2011

12:45

clt14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

597

21/12/2011

12:45

clt14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12472

21/12/2011

12:45

cltrtm14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

605

21/12/2011

12:45

cltrtm14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12488

21/12/2011

12:45

cltsvr14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

611

21/12/2011

12:45

cltsvr14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12496

21/12/2011

12:45

sts14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

590

21/12/2011

12:45

sts14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12472

21/12/2011

12:45

linq14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

595

21/12/2011

12:45

linq14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12464

21/12/2011

12:45

powshl14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

601

21/12/2011

12:45

powshl14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12480

21/12/2011

12:45

spsec14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

21/12/2011

12:45

spsec14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12456

21/12/2011

12:45

wfa14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

606

21/12/2011

12:45

wfa14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12488

21/12/2011

12:45

wfs14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

600

21/12/2011

12:45

wfs14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12496

21/12/2011

12:45

cmdui14.config

policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

593

21/12/2011

12:45

cmdui14.dll

policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12464

21/12/2011

12:45

format.ps1xml

sharepointpowershell.format.ps1xml

61362

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4949.1000

993024

21/12/2011

12:45

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4863.1000

95488

21/12/2011

12:45

psconsole.psc1

psconsole.psc1

181

21/12/2011

12:45

sharepoint.ps1

sharepoint.ps1

9838

21/12/2011

12:45

spcmdletschema.xsd

spcmdletschema.xsd

1114

21/12/2011

12:45

wsscmdlet.xml

wsscmdlet.xml

113235

21/12/2011

12:45

types.ps1xml

sharepointpowershell.types.ps1xml

18000

21/12/2011

12:45

pscintl.dll

microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5197.1000

2087008

21/12/2011

12:45

psconfig.exe

psconfig.exe

15.0.4939.1000

564544

21/12/2011

12:45

psconfig.exe.config

psconfig.exe.config

273

21/12/2011

12:45

psconfigui.exe

psconfigui.exe

15.0.4939.1000

825664

21/12/2011

12:45

psconfigui.exe.config

psconfigui.exe.config

273

21/12/2011

12:45

core_0.rsx

core.resx

490005

21/12/2011

12:45

admincfg.xml

adminconfig.xml

1288

21/12/2011

12:45

bdcservice.xml

bdcservice.xml

632

21/12/2011

12:45

joinfarm.xml

joinfarm.xml

648

21/12/2011

12:45

silverlight.js_script

silverlight.js

7950

21/12/2011

12:45

sts_addgallery_ooprovider

addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43144

21/12/2011

12:45

addgallery.aspx_silverlight

addgallery.aspx

11755

21/12/2011

12:45

dldsln16.png

dldsln16.png

912

21/12/2011

12:45

dldsln32.png

dldsln32.png

2612

21/12/2011

12:45

sts_addgallery_server

microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.5345.1000

118168

21/12/2011

12:45

sp.datetimeutil.res_0.resx

sp.datetimeutil.res.resx

5825

21/12/2011

12:45

sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

255

21/12/2011

12:45

sp.jsgrid.res_0.resx

sp.jsgrid.res.resx

16415

21/12/2011

12:45

sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

sp.jsgrid.res.resx.scriptx

249

21/12/2011

12:45

sp.res_0.resx

sp.res.resx

74046

21/12/2011

12:45

spmetal.exe

spmetal.exe

15.0.4420.1017

140488

21/12/2011

12:45

sts.spuchostservice.exe

spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118040

21/12/2011

12:45

sts.spuchostservice.exe.config

spuchostservice.exe.config

644

21/12/2011

12:45

sts.spucworkerprocess.exe

spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46856

21/12/2011

12:45

sts.spucworkerprocess.exe.config

spucworkerprocess.exe.config

654

21/12/2011

12:45

sts.spucworkerprocessproxy.exe

spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115440

21/12/2011

12:45

sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

spucworkerprocessproxy.exe.config

644

21/12/2011

12:45

spusercode.dll_0001

microsoft.sharepoint.usercode.dll

15.0.4525.1000

26816

21/12/2011

12:45

admsoap.dll

admsoap.dll

15.0.4420.1017

15496

21/12/2011

12:45

admin.amx

admin.asmx

86

21/12/2011

12:45

admdisco.asx

admindisco.aspx

1283

21/12/2011

12:45

admwsdl.asx

adminwsdl.aspx

9474

21/12/2011

12:45

web.cfg_0001

web.config

445

21/12/2011

12:45

stsadm.exe

stsadm.exe

15.0.4420.1017

350392

21/12/2011

12:45

stsadm.exe.config

stsadm.exe.config

272

21/12/2011

12:45

stscfg.exe

stscfg.exe

15.0.4420.1017

14944

21/12/2011

12:45

becwebserviceclientconfig

client.config

1437

21/12/2011

12:45

securitytokenappsvc

appsts.svc

452

21/12/2011

12:45

appwrweb.cfg

appwpresweb.config

1210

21/12/2011

12:45

cloudweb.cfg

cloudweb.config

67626

21/12/2011

12:45

stsomdia.dll

microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18080

21/12/2011

12:45

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5353.1000

26892696

21/12/2011

12:43

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5353.1000

26892696

21/12/2011

12:43

xlsrv.ecs.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5353.1000

26892696

21/12/2011

12:43

xlsrv.ecswatchdog.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5353.1000

26892696

21/12/2011

12:43

xlsrv.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5353.1000

26892696

21/12/2011

12:43

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5297.1000

1260440

21/12/2011

12:45

bdcservice.svc

bdcservice.svc

383

21/12/2011

12:45

bdcwebclient.config

client.config

2125

21/12/2011

12:45

bdcserviceweb.config

web.config

3156

21/12/2011

12:45

securitytokenclientconfig

client.config

3448

21/12/2011

12:45

securitytokenconfig

web.config

6235

21/12/2011

12:45

securitytokensvc

securitytoken.svc

443

21/12/2011

12:45

wintokcachesvc

windowstokencache.svc

395

21/12/2011

12:45

subscriptionsettingsclientconfig

client.config

2369

21/12/2011

12:45

subscriptionsettingsservicesvc

subscriptionsettings.svc

367

21/12/2011

12:45

subscriptionsettingsserviceconfig

web.config

2647

21/12/2011

12:45

cấu hình topologyclient

client.config

982

21/12/2011

12:45

topologyservicesvc

topology.svc

347

21/12/2011

12:45

topologyserviceconfig

web.config

1604

21/12/2011

12:45

usercodeweb.cfg

web.config

1002

21/12/2011

12:45

web.cfg

web.config

67626

21/12/2011

12:45

web.cfg_0003

web.config

258

21/12/2011

12:45

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5345.1000

1483688

21/12/2011

12:45

stsomsec.dll

microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16512

21/12/2011

12:07

stsomsec.dll_0001

microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16512

21/12/2011

12:07

xlsrv.spsec.dll

microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16512

21/12/2011

12:07

sppimps.xml

sharepointpermission.impersonate.xml

207

21/12/2011

12:45

sppom.xml

sharepointpermission.objectmodel.xml

207

21/12/2011

12:45

sppusog.xml

sharepointpermission.unsafesaveonget.xml

211

21/12/2011

12:45

wssmedtr.cfg

wss_mediumtrust.config

13782

21/12/2011

12:45

wssmintr.cfg

wss_minimaltrust.config

9149

21/12/2011

12:45

usercode.cfg

wss_usercode.config

5855

21/12/2011

12:45

sub.amx

alerts.asmx

88

21/12/2011

12:45

subdisco.asx

alertsdisco.aspx

1313

21/12/2011

12:45

subwsdl.asx

alertswsdl.aspx

8824

21/12/2011

12:45

auth.amx

authentication.asmx

96

21/12/2011

12:45

autdisco.asx

authenticationdisco.aspx

1301

21/12/2011

12:45

autwsdl.asx

authenticationwsdl.aspx

5968

21/12/2011

12:45

bdcadminservice.svc

bdcadminservice.svc

332

21/12/2011

12:45

bdcexecutionservice.svc

bdcremoteexecutionservice.svc

197

21/12/2011

12:45

bdcresolverpickerservice.svc

bdcresolverpickerservice.svc

402

21/12/2011

12:45

cellstorage.https.svc

cellstorage.https.svc

205

21/12/2011

12:45

cellstorage.svc

cellstorage.svc

200

21/12/2011

12:45

copy.amx

copy.asmx

86

21/12/2011

12:45

copdisco.asx

copydisco.aspx

1281

21/12/2011

12:45

copwsdl.asx

copywsdl.aspx

11267

21/12/2011

12:45

diagnostics.amx

diagnostics.asmx

103

21/12/2011

12:45

diagdata.svc

diagnosticsdata.svc

391

21/12/2011

12:45

diagnosticsdisco.asx

diagnosticsdisco.aspx

1329

21/12/2011

12:45

diagnosticswsdl.asx

diagnosticswsdl.aspx

4677

21/12/2011

12:45

documentsharing.svc

documentsharing.svc

331

21/12/2011

12:45

dspsts.amx

dspsts.asmx

179

21/12/2011

12:45

dspstsdi.asx_0001

dspstsdisco.aspx

1289

21/12/2011

12:45

dspstsws.asx_0001

dspstswsdl.aspx

10966

21/12/2011

12:45

dws.amx

dws.asmx

85

21/12/2011

12:45

dwsdisco.asx

dwsdisco.aspx

1287

21/12/2011

12:45

dwswsdl.asx

dwswsdl.aspx

20223

21/12/2011

12:45

excelrest.asx

excelrest.aspx

202

21/12/2011

12:45

exportwp.asx

exportwp.aspx

498

21/12/2011

12:45

expurlwp.asx

expurlwp.aspx

243

21/12/2011

12:45

forms.amx

forms.asmx

87

21/12/2011

12:45

fordisco.asx

formsdisco.aspx

1283

21/12/2011

12:45

forwsdl.asx

formswsdl.aspx

5644

21/12/2011

12:45

imaging.amx

imaging.asmx

89

21/12/2011

12:45

imadisco.asx

imagingdisco.aspx

1295

21/12/2011

12:45

imawsdl.asx

imagingwsdl.aspx

24227

21/12/2011

12:45

listdata.svc

listdata.svc

392

21/12/2011

12:45

lists.amx

lists.asmx

87

21/12/2011

12:45

lisdisco.asx

listsdisco.aspx

1283

21/12/2011

12:45

liswsdl.asx

listswsdl.aspx

73094

21/12/2011

12:45

meetings.amx

meetings.asmx

90

21/12/2011

12:45

meedisco.asx

meetingsdisco.aspx

1307

21/12/2011

12:45

meewsdl.asx

meetingswsdl.aspx

26921

21/12/2011

12:45

onenote.ashx

onenote.ashx

89

21/12/2011

12:45

people.amx

people.asmx

88

21/12/2011

12:45

ppldisco.asx

peopledisco.aspx

1285

21/12/2011

12:45

pplwsdl.asx

peoplewsdl.aspx

9093

21/12/2011

12:45

perms.amx

permissions.asmx

94

21/12/2011

12:45

perdisco.asx

permissionsdisco.aspx

1315

21/12/2011

12:45

perwsdl.asx

permissionswsdl.aspx

13698

21/12/2011

12:45

sharedaccess.amx

sharedaccess.asmx

94

21/12/2011

12:45

sharedaccessdisco.asx

sharedaccessdisco.aspx

1297

21/12/2011

12:45

sharedaccesswsdl.asx

sharedaccesswsdl.aspx

4036

21/12/2011

12:45

sharepointemailws.amx

sharepointemailws.asmx

98

21/12/2011

12:45

sharepointemailwsdisco.asx

sharepointemailwsdisco.aspx

1349

21/12/2011

12:45

sharepointemailwswsdl.asx

sharepointemailwswsdl.aspx

25799

21/12/2011

12:45

sitedata.amx

sitedata.asmx

90

21/12/2011

12:45

sdadisco.asx

sitedatadisco.aspx

1289

21/12/2011

12:45

sdawsdl.asx

sitedatawsdl.aspx

36711

21/12/2011

12:45

sites.amx

sites.asmx

87

21/12/2011

12:45

sitdisco.asx

sitesdisco.aspx

1283

21/12/2011

12:45

sitwsdl.asx

siteswsdl.aspx

22976

21/12/2011

12:45

spclaimproviderwebservice.https.svc

spclaimproviderwebservice.https.svc

115

21/12/2011

12:45

spclaimproviderwebservice.svc

spclaimproviderwebservice.svc

110

21/12/2011

12:45

spdisco.asx

spdisco.aspx

11428

21/12/2011

12:45

spsearchdisco.asx

spsearchdisco.aspx

1319

21/12/2011

12:45

spsearchwsdl.asx

spsearchwsdl.aspx

8629

21/12/2011

12:45

spsecuritytokenservice.svc

spsecuritytokenservice.svc

476

21/12/2011

12:45

web.config_sts

web.config

4845

21/12/2011

12:45

usergrp.amx

usergroup.asmx

92

21/12/2011

12:45

usedisco.asx

usergroupdisco.aspx

1311

21/12/2011

12:45

usewsdl.asx

usergroupwsdl.aspx

82880

21/12/2011

12:45

versions.amx

versions.asmx

90

21/12/2011

12:45

verdisco.asx

versionsdisco.aspx

1289

21/12/2011

12:45

verwsdl.asx

versionswsdl.aspx

9474

21/12/2011

12:45

views.amx

views.asmx

87

21/12/2011

12:45

viedisco.asx

viewsdisco.aspx

1283

21/12/2011

12:45

viewsdl.asx

viewswsdl.aspx

25520

21/12/2011

12:45

web.cfg_0010

web.config

13944

21/12/2011

12:45

wppages.amx

webpartpages.asmx

186

21/12/2011

12:45

wppdisco.asx

webpartpagesdisco.aspx

1315

21/12/2011

12:45

wppwsdl.asx

webpartpageswsdl.aspx

56408

21/12/2011

12:45

webs.amx

webs.asmx

86

21/12/2011

12:45

webdisco.asx

websdisco.aspx

1281

21/12/2011

12:45

webwsdl.asx

webswsdl.aspx

41302

21/12/2011

12:45

wopi.ashx

wopi.ashx

86

21/12/2011

12:45

wsdisco.asx

wsdisco.aspx

1806

21/12/2011

12:45

wswsdl.asx

wswsdl.aspx

1904

21/12/2011

12:45

stssoap.dll

stssoap.dll

15.0.5172.1000

554088

21/12/2011

12:45

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

15.0.5353.1000

842632

21/12/2011

12:45

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

15.900.5353.1000

2134920

21/12/2011

12:45

alerttmp.xml

alerttemplates.xml

458234

21/12/2011

12:45

alerttms.xml

alerttemplates_sms.xml

51863

21/12/2011

12:45

default.aspx_app

default.aspx

1168

21/12/2011

12:45

onet.xml_app

onet.xml

4911

21/12/2011

12:45

default.aspx_appcatalog

default.aspx

4026

21/12/2011

12:45

onet.xml_appcatalog

onet.xml

6262

21/12/2011

12:45

apphostwebfeatures.xsd

apphostwebfeatures.xsd

17579

21/12/2011

12:45

appmanifest.xsd

appmanifest.xsd

20392

21/12/2011

12:45

apppartconfig.xsd

apppartconfig.xsd

2826

21/12/2011

12:45

appsolution.xsd

appsolution.xsd

101258

21/12/2011

12:45

blog.xsl

blog.xsl

37383

21/12/2011

12:45

onet.xml_blog

onet.xml

6549

21/12/2011

12:45

camlqry.xsd

camlquery.xsd

10890

21/12/2011

12:45

camlview.xsd

camlview.xsd

19014

21/12/2011

12:45

cpchkers.xsd

capabilitycheckers.xsd

1924

21/12/2011

12:45

schema.xml_0010

schema.xml

16975

21/12/2011

12:45

dmslstallitems_aspx

allitems.aspx

2731

21/12/2011

12:45

dmslstcreatedls_aspx

createdls.aspx

2731

21/12/2011

12:45

dmslstdeletedls_aspx

deletedls.aspx

2731

21/12/2011

12:45

dmslstdispform_aspx

dispform.aspx

4190

21/12/2011

12:45

dmslsteditform_aspx

editform.aspx

4167

21/12/2011

12:45

dmslstmodifydls_aspx

modifydls.aspx

2731

21/12/2011

12:45

dmslstnewform_aspx

newform.aspx

4197

21/12/2011

12:45

dmslstschema_xml

schema.xml

22840

21/12/2011

12:45

topology.dwp

topologyview.dwp

495

21/12/2011

12:45

schema.xml_1221

schema.xml

9478

21/12/2011

12:45

schema.xml_1220

schema.xml

7583

21/12/2011

12:45

applications.asx_0014

applications.aspx

3724

21/12/2011

12:45

apps.asx_0014

apps.aspx

3708

21/12/2011

12:45

backups.asx_0014

backups.aspx

3714

21/12/2011

12:45

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

3740

21/12/2011

12:45

default.asx_0014

default.aspx

5454

21/12/2011

12:45

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

3753

21/12/2011

12:45

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3720

21/12/2011

12:45

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

3838

21/12/2011

12:45

security.asx_0014

security.aspx

3716

21/12/2011

12:45

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

3728

21/12/2011

12:45

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

3738

21/12/2011

12:45

onet.xml_0006

onet.xml

10552

21/12/2011

12:45

coredefs.xsd

coredefinitions.xsd

3308

21/12/2011

12:45

deplset.xsd

deploymentexportsettings.xsd

4494

21/12/2011

12:45

depllook.xsd

deploymentlookuplistmap.xsd

1632

21/12/2011

12:45

depl.xsd

deploymentmanifest.xsd

79362

21/12/2011

12:45

deplreq.xsd

deploymentrequirements.xsd

1262

21/12/2011

12:45

deplroot.xsd

deploymentrootobjectmap.xsd

1642

21/12/2011

12:45

deplsys.xsd

deploymentsystemdata.xsd

3065

21/12/2011

12:45

depluser.xsd

deploymentusergroupmap.xsd

3386

21/12/2011

12:45

deplform.xsd

deploymentviewformslist.xsd

877

21/12/2011

12:45

dip.css

dip.css

1781

21/12/2011

12:45

dip.css_14

dip.css

1781

21/12/2011

12:45

dip.html

dip.html

4328

21/12/2011

12:45

dip.html_14

dip.html

4328

21/12/2011

12:45

dip.js

dip.js

63039

21/12/2011

12:45

dip.js_14

dip.js

63039

21/12/2011

12:45

messagebanner.js

messagebanner.js

4968

21/12/2011

12:45

messagebanner.js_14

messagebanner.js

4968

21/12/2011

12:45

docicon.xml

docicon.xml

16363

21/12/2011

12:45

wkpstd.asx_wiki

wkpstd.aspx

3356

21/12/2011

12:45

fldtypes.xml

fldtypes.xml

256018

21/12/2011

12:45

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

133256

21/12/2011

12:45

ftacpl.xml

fldtypes_accessrequestspermissionlevel.xml

753

21/12/2011

12:45

fluidapp.xsd

fluidapplicationsettings.xsd

2721

21/12/2011

12:45

formxml.xsl

formxml.xsl

20914

21/12/2011

12:45

gbwdef.asc

gbwdefaulttemplates.ascx

57071

21/12/2011

12:45

gbwmdef.asc

gbwmobiledefaulttemplates.ascx

13722

21/12/2011

12:45

dispsr.asx_mobile

dispsr.aspx

2702

21/12/2011

12:45

editsr.asx_mobile

editsr.aspx

2574

21/12/2011

12:45

newsr.asx_mobile

newsr.aspx

2570

21/12/2011

12:45

viewdaily.asx_mobile

viewdaily.aspx

4994

21/12/2011

12:45

waview.asx_mobile

waview.aspx

2986

21/12/2011

12:45

default.aspx_gbw

default.aspx

3458

21/12/2011

12:45

onet.xml_gbw

onet.xml

10911

21/12/2011

12:45

schema.xml_appdatalib

schema.xml

314

21/12/2011

12:45

default.spc

default.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette001.spcolor

palette001.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette002.spcolor

palette002.spcolor

5251

21/12/2011

12:45

palette003.spcolor

palette003.spcolor

5247

21/12/2011

12:45

palette004.spcolor

palette004.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette005.spcolor

palette005.spcolor

5247

21/12/2011

12:45

palette006.spcolor

palette006.spcolor

5249

21/12/2011

12:45

palette007.spcolor

palette007.spcolor

5251

21/12/2011

12:45

palette008.spcolor

palette008.spcolor

5251

21/12/2011

12:45

palette009.spcolor

palette009.spcolor

5248

21/12/2011

12:45

palette010.spcolor

palette010.spcolor

5250

21/12/2011

12:45

palette011.spcolor

palette011.spcolor

5248

21/12/2011

12:45

palette012.spcolor

palette012.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette013.spcolor

palette013.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette014.spcolor

palette014.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette015.spcolor

palette015.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette016.spcolor

palette016.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette017.spcolor

palette017.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette018.spcolor

palette018.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette019.spcolor

palette019.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette020.spcolor

palette020.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette021.spcolor

palette021.spcolor

5243

21/12/2011

12:45

palette022.spcolor

palette022.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette023.spcolor

palette023.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette024.spcolor

palette024.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette025.spcolor

palette025.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette026.spcolor

palette026.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette027.spcolor

palette027.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette028.spcolor

palette028.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette029.spcolor

palette029.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette030.spcolor

palette030.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette031.spcolor

palette031.spcolor

5246

21/12/2011

12:45

palette032.spcolor

palette032.spcolor

5245

21/12/2011

12:45

palette1.spcolor

palette1.spcolor

3110

21/12/2011

12:45

palette2.spcolor

palette2.spcolor

3121

21/12/2011

12:45

palette3.spcolor

palette3.spcolor

3122

21/12/2011

12:45

palette4.spcolor

palette4.spcolor

3121

21/12/2011

12:45

palette5.spcolor

palette5.spcolor

3116

21/12/2011

12:45

palette6.spcolor

palette6.spcolor

3118

21/12/2011

12:45

schema.xml_designlib

schema.xml

4033

21/12/2011

12:45

fnt001.spfont

fontscheme001.spfont

15354

21/12/2011

12:45

fnt002.spfont

fontscheme002.spfont

13545

21/12/2011

12:45

fnt003.spfont

fontscheme003.spfont

15461

21/12/2011

12:45

fnt004.spfont

fontscheme004.spfont

15884

21/12/2011

12:45

fnt005.spfont

fontscheme005.spfont

16065

21/12/2011

12:45

fnt006.spfont

fontscheme006.spfont

14209

21/12/2011

12:45

fnt007.spfont

fontscheme007.spfont

15880

21/12/2011

12:45

default.spf

default.spfont

13976

21/12/2011

12:45

sharepoint.spfont

sharepointpersonality.spfont

13976

21/12/2011

12:45

schema.xml_listtemp

schema.xml

80036

21/12/2011

12:45

upload.asx_listtemp

upload.aspx

6141

21/12/2011

12:45

app.mas_mplib

app.master

19062

21/12/2011

12:45

default.mas

default.master

26292

21/12/2011

12:45

default.mas_mplib

default.master

26292

21/12/2011

12:45

lv3.mas

layoutsv3.master

13587

21/12/2011

12:45

minimal.mas

minimal.master

8825

21/12/2011

12:45

minimal.mas_mplib

minimal.master

8825

21/12/2011

12:45

mwsdef.mas_mplib

mwsdefault.master

26950

21/12/2011

12:45

mwsv15.mas_mplib

mwsdefaultv15.master

30580

21/12/2011

12:45

mwsv4.mas_mplib

mwsdefaultv4.master

27509

21/12/2011

12:45

oslo.mas_mplib

oslo.master

29416

21/12/2011

12:45

oslo.prev

oslo.preview

10159

21/12/2011

12:45

schema.xml_mplib

schema.xml

84417

21/12/2011

12:45

seattle.mas

seattle.master

29925

21/12/2011

12:45

seattle.mas_mplib

seattle.master

29925

21/12/2011

12:45

seattle.prev

seattle.preview

10725

21/12/2011

12:45

upload.asp_mplib

upload.aspx

5911

21/12/2011

12:45

v4.mas

v4.master

26916

21/12/2011

12:45

v4.mas_mplib

v4.master

26916

21/12/2011

12:45

activate.asx_solutionslib

activate.aspx

3861

21/12/2011

12:45

schema.xml_solutionslib

schema.xml

83463

21/12/2011

12:45

upload.asx_solutionslib

upload.aspx

5914

21/12/2011

12:45

viewpage.asx_solutionslib

viewpage.aspx

2718

21/12/2011

12:45

schema.xml_themeslib

schema.xml

1849

21/12/2011

12:45

schema.xml_users

schema.xml

392079

21/12/2011

12:45

editdlg.htm_webtemp

editdlg.htm

4892

21/12/2011

12:45

schema.xml_webtemp

schema.xml

166908

21/12/2011

12:45

upload.asx_webtemp

upload.aspx

6141

21/12/2011

12:45

schema.xml_wplib

schema.xml

92345

21/12/2011

12:45

upload.asx_wplib

upload.aspx

5914

21/12/2011

12:45

cmdui.xml_global

cmdui.xml

631119

21/12/2011

12:45

onet.xml_global

onet.xml

313439

21/12/2011

12:45

stdview.xml_global

stdview.xml

54852

21/12/2011

12:45

vwstyles.xml_global

vwstyles.xml

422824

21/12/2011

12:45

groupbd.xsl

groupboard.xsl

14233

21/12/2011

12:45

htrinfo.xml_0001

htmltransinfo.xml

5136

21/12/2011

12:45

default.asx_forms

default.aspx

2788

21/12/2011

12:45

web.cfg_forms

web.config

216

21/12/2011

12:45

default.asx_multilogin

default.aspx

2284

21/12/2011

12:45

web.cfg_multilogin

web.config

216

21/12/2011

12:45

default.asx_trust

default.aspx

530

21/12/2011

12:45

web.cfg_trust

web.config

2190

21/12/2011

12:45

default.asx_windows

default.aspx

522

21/12/2011

12:45

web.cfg_windows

web.config

214

21/12/2011

12:45

internal.xsl

internal.xsl

11158

21/12/2011

12:45

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

18870

21/12/2011

12:45

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

10674

21/12/2011

12:45

accreqctl.xml

accessrequestscontrol.xml

103

21/12/2011

12:45

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

28650

21/12/2011

12:45

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

11376

21/12/2011

12:45

accreqviewtmpl.xml

accessrequestsviewtemplate.xml

108

21/12/2011

12:45

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9040

21/12/2011

12:45

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3342

21/12/2011

12:45

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

22542

21/12/2011

12:45

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11197

21/12/2011

12:45

addb.xml

appdeveloperdash.xml

158

21/12/2011

12:45

autofill.debug.js

autofill.debug.js

18404

21/12/2011

12:45

autofill.js

autofill.js

10322

21/12/2011

12:45

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

20576

21/12/2011

12:45

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8623

21/12/2011

12:45

autohostedlicensingtemplates.xml

autohostedlicensingtemplates.xml

110

21/12/2011

12:45

bform.debug.js

bform.debug.js

459758

21/12/2011

12:45

bform.js

bform.js

258656

21/12/2011

12:45

bform.xml

bform.xml

87

21/12/2011

12:45

blank.debug.js

blank.debug.js

164

21/12/2011

12:45

blank.js

blank.js

119

21/12/2011

12:45

callout.debug.js

callout.debug.js

84762

21/12/2011

12:45

callout.js

callout.js

26526

21/12/2011

12:45

callout.xml

callout.xml

155

21/12/2011

12:45

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

5782

21/12/2011

12:45

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2388

21/12/2011

12:45

cbft.xml

choicebuttonfieldtemplate.xml

97

21/12/2011

12:45

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

153736

21/12/2011

12:45

clientforms.js

clientforms.js

77613

21/12/2011

12:45

clientforms.xml

clientforms.xml

145

21/12/2011

12:45

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

77565

21/12/2011

12:45

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

41210

21/12/2011

12:45

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

23510

21/12/2011

12:45

clientrenderer.js

clientrenderer.js

9805

21/12/2011

12:45

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

294399

21/12/2011

12:45

clienttemplates.js

clienttemplates.js

150440

21/12/2011

12:45

clienttemplates.xml

clienttemplates.xml

101

21/12/2011

12:45

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

5376

21/12/2011

12:45

comval.js

commonvalidation.js

3369

21/12/2011

12:45

commonvalidation.xml

commonvalidation.xml

98

21/12/2011

12:45

core.debug.js

core.debug.js

636512

21/12/2011

12:45

core.js_0001

core.js

331719

21/12/2011

12:45

core.xml

core.xml

86

21/12/2011

12:45

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

48715

21/12/2011

12:45

datepick.js

datepicker.js

27099

21/12/2011

12:45

datepicker.xml

datepicker.xml

92

21/12/2011

12:45

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

46223

21/12/2011

12:45

designgallery.js

designgallery.js

28550

21/12/2011

12:45

designgallery.xml

designgallery.xml

95

21/12/2011

12:45

devdash.debug.js

devdash.debug.js

86004

21/12/2011

12:45

devdash.js

devdash.js

36366

21/12/2011

12:45

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

160299

21/12/2011

12:45

dragdrop.js

dragdrop.js

85346

21/12/2011

12:45

dragdrop.xml

dragdrop.xml

90

21/12/2011

12:45

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73212

21/12/2011

12:45

entityeditor.js

entityeditor.js

38537

21/12/2011

12:45

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

18731

21/12/2011

12:45

filepreview.js

filepreview.js

10123

21/12/2011

12:45

filepreview.xml

filepreview.xml

91

21/12/2011

12:45

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3360

21/12/2011

12:45

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1544

21/12/2011

12:45

form.debug.js

form.debug.js

240967

21/12/2011

12:45

form.js

form.js

128992

21/12/2011

12:45

form.xml

form.xml

86

21/12/2011

12:45

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

8826

21/12/2011

12:45

ganttscr.js

ganttscript.js

4787

21/12/2011

12:45

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40200

21/12/2011

12:45

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

14901

21/12/2011

12:45

glft.xml

geolocationfieldtemplate.xml

88

21/12/2011

12:45

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

15630

21/12/2011

12:45

groupboard.js

groupboard.js

9088

21/12/2011

12:45

groupboard.xml

groupboard.xml

92

21/12/2011

12:45

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

20302

21/12/2011

12:45

gip.js

groupeditempicker.js

11630

21/12/2011

12:45

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

59315

21/12/2011

12:45

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

19494

21/12/2011

12:45

hierarchytaskslist.xml

hierarchytaskslist.xml

57

21/12/2011

12:45

imglib.debug.js

imglib.debug.js

85024

21/12/2011

12:45

imglib.js

imglib.js

50445

21/12/2011

12:45

imglib.xml

imglib.xml

88

21/12/2011

12:45

init.debug.js

init.debug.js

304096

21/12/2011

12:45

init.js_0001

init.js

161957

21/12/2011