We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này xử lý lỗ hổng giả mạo Microsoft SharePoint Server. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng thường gặp của Microsoft CVE-2021-38651.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành Microsoft SharePoint Server 2019 trên máy tính.

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật bảo mật này chứa các bản sửa lỗi và cải thiện cho các sự cố không an toàn sau đây SharePoint Server 2019:

 • Khắc phục sự cố không thể hiển thị trang Appinv.aspx trong iFrame. Sau khi áp dụng bản cập nhật này, bạn có thể làm theo các bước được cung cấp trong KB 5005546 để thêm tên miền tin cậy vào AllowIframeAppAuthorizePageDomains trong máy chủ để có thể hiển thị trang Appinv.aspx trong iFrame.

 • Khắc phục sự cố mà trong đó bạn không thể nhận được tất cả chú thích bằng cách chọn nối kết Hiện Chú thích Khác trong trang site liên lạc.

 • Khắc phục sự cố bạn không thể mở tệp Visio dùng tính năng ID Tài liệu.

 • Khắc phục sự cố thực hiện công việc của bộ định giờ tự động dọn dẹp dòng công việc gây ra tình trạng chặn đáng kể trong cơ sở dữ liệu. Vấn đề này khiến các site được liệt kê trong cơ sở dữ liệu đó trở nên không sẵn dùng.

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn không thể sử dụng xác SQL Server để tạo một ứng dụng SharePoint vụ chính.

 • Cho phép bạn tạo một trang con có kế thừa bị hỏng trong một cấu hình Active Directory hoặc Bộ chọn Người cụ thể. Sau khi áp dụng bản cập nhật này, bạn có thể làm theo các bước được cung cấp trong Kb 5005835 đặt thuộc tính của WebApplication.

 • Khắc phục sự cố trong đó các thuộc tính được quản lý cho kết quả tìm kiếm bị cắt cụt đối với tệp có dấu số (#) trong tên tệp trong vùng mạng nội bộ.

 • Khắc phục sự cố Phần Web phụ thuộc vào WPProperty không hoạt động đúng cách. Để bật các Phần Web hoạt động, bạn cũng phải làm theo các bước được cung cấp trong KB 5003528 để khai báo các loại .NET bị ảnh hưởng được phép truy nhập WPProperty trong tệp Web.config.

Bản cập nhật này cũng chứa các bản sửa lỗi cho các sự cố sau. Để khắc phục hoàn toàn những vấn đề này, bạn phải cài đặt KB 5002019 với bản cập nhật này.

 • Khắc phục sự cố trợ năng khi ranh giới tiêu điểm bàn phím không hiển thị hoàn toàn cho các điều khiển Loại,Tên,Đã sửa đổi và Đã sửa đổi bởi cột khi tùy chọn dạng xem Tất cả Tài liệu được đặt thành Ô.

 • Khắc phục sự cố khi lời nhắc xác thực không mong muốn xuất hiện khi người dùng chỉ có quyền Đọc cố gắng thêm trang vào dẫn hướng trong giao diện người dùng (UI) hiện đại.

 • Khắc phục sự cố trong đó nút Loại bỏ được sử dụng để loại bỏ quyền người dùng hiển thị với người dùng không có quyền thích hợp.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai cập nhật bảo mật: 14/09/2021 (KB5005848).

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này sẽ thay thế bản cập nhật bảo mật 5002000 trước đây.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

sts2019-kb5002018-fullfile-x64-glb.exe

983EC4E549C93DA9392066F0295A45980E4B1185F83084FCB85FD856A52F1E16

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

accsvcdp.dll

accsvcdp.dll

16.0.10378.20002

267696

17/08/21

12:42

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10378.20002

767920

17/08/21

12:41

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10378.20002

972200

17/08/21

12:41

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10378.20002

614848

17/08/21

12:41

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

16.0.10378.20002

62384

17/08/21

12:41

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10378.20002

1410496

17/08/21

12:41

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575536

17/08/21

12:42

conversion.office.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10378.20002

524720

17/08/21

12:42

ppt.conversion.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10378.20002

524720

17/08/21

12:42

ppt.edit.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10378.20002

524720

17/08/21

12:42

wac.office.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10378.20002

524720

17/08/21

12:42

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10378.20002

16148904

17/08/21

12:42

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10378.20002

16148904

17/08/21

12:42

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10378.20002

16148904

17/08/21

12:42

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10378.20002

16148904

17/08/21

12:42

prodfeat.xml

feature.xml

616

17/08/21

03:07

addgroup.asx

cmsslwpaddeditgroup.aspx

6406

03/08/21

04:25

astcmmn_js

assetcommon.js

18255

17/08/21

12:42

astpkrs_js

assetpickers.js

68294

17/08/21

12:42

sm.js

cmssitemanager.js

29281

17/08/21

12:42

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6017

17/08/21

12:42

editmenu_js

editingmenu.js

11361

17/08/21

12:42

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30329

17/08/21

12:42

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47727

17/08/21

12:42

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2952

17/08/21

12:42

select_js

select.js

2389

17/08/21

12:42

slctctls_js

selectorcontrols.js

13290

17/08/21

12:42

serializ_js

serialize.js

3221

17/08/21

12:42

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13220

17/08/21

12:42

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5369

17/08/21

12:42

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

17/08/21

12:42

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19409

17/08/21

12:42

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

17/08/21

12:42

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84981

17/08/21

12:42

microsoft.office.workflow.pages.dll

microsoft.office.workflow.pages.dll

16.0.10378.20002

92048

17/08/21

08:06

dlc.workflow.routing.dll

microsoft.office.workflow.routing.dll

16.0.10378.20002

123296

17/08/21

08:06

dlc.workflow.tasks.dll

microsoft.office.workflow.tasks.dll

16.0.10378.20002

44432

17/08/21

08:06

dlc.workflow.tasks.dll2

microsoft.office.workflow.tasks.dll

16.0.10378.20002

44432

17/08/21

08:06

microsoft.office.workflowsoap.dll

microsoft.office.workflowsoap.dll

16.0.10378.20002

56208

17/08/21

08:06

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10378.20002

2138568

17/08/21

12:39

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10378.20002

318952

17/08/21

12:39

microsoft.office.server.directory

microsoft.office.server.directory.dll

16.0.10378.20002

1374656

17/08/21

12:41

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

16.0.10378.20002

3487648

17/08/21

12:42

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10378.20002

4607928

17/08/21

12:42

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10378.20002

4607928

17/08/21

12:42

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10378.20002

5277608

17/08/21

12:42

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10378.20002

5277608

17/08/21

12:42

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10378.20002

5277608

17/08/21

12:42

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10378.20002

5277608

17/08/21

12:42

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10378.20002

12129176

17/08/21

12:40

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10378.20002

12129176

17/08/21

12:40

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10378.20002

12129176

17/08/21

12:40

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10378.20002

12129176

17/08/21

12:40

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

17/08/21

03:12

sldlib.js

sldlib.js

29295

17/08/21

03:10

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

17/08/21

03:08

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

17/08/21

03:08

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10378.20002

381920

17/08/21

12:43

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10378.20002

381920

17/08/21

12:43

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10378.20002

614336

17/08/21

12:43

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10378.20002

614336

17/08/21

12:43

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

03/08/21

04:31

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

03/08/21

04:31

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

03/08/21

04:31

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

03/08/21

04:31

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

03/08/21

04:31

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

03/08/21

04:31

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

03/08/21

04:31

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

03/08/21

04:31

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

03/08/21

04:30

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

03/08/21

04:30

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

03/08/21

04:31

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

03/08/21

04:31

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

03/08/21

04:31

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

03/08/21

04:31

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

03/08/21

04:31

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

03/08/21

04:31

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

03/08/21

04:31

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

03/08/21

04:31

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

03/08/21

04:31

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

03/08/21

04:31

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

03/08/21

04:31

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

03/08/21

04:31

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

03/08/21

04:31

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

03/08/21

04:31

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

03/08/21

04:31

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

03/08/21

04:31

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

03/08/21

04:31

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

03/08/21

04:31

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

03/08/21

04:31

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

03/08/21

04:31

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

03/08/21

04:31

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

03/08/21

04:31

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

03/08/21

04:31

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

03/08/21

04:31

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

03/08/21

04:31

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

03/08/21

04:31

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

03/08/21

04:31

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

03/08/21

04:31

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

03/08/21

04:31

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

03/08/21

04:31

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

03/08/21

04:31

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

03/08/21

04:31

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

03/08/21

04:31

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

03/08/21

04:31

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

03/08/21

04:31

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

03/08/21

04:31

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

03/08/21

04:31

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

03/08/21

04:31

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

03/08/21

04:31

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

03/08/21

04:31

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10378.20002

14980512

17/08/21

12:41

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10378.20002

14980512

17/08/21

12:41

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10378.20002

14980512

17/08/21

12:41

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10378.20002

14980512

17/08/21

12:41

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10378.20002

4399016

17/08/21

12:41

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10378.20002

4399016

17/08/21

12:41

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10378.20002

4399016

17/08/21

12:41

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10378.20002

4399016

17/08/21

12:41

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10378.20002

4399016

17/08/21

12:41

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10378.20002

5585336

17/08/21

12:40

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10378.20002

5585336

17/08/21

12:40

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10378.20002

5585336

17/08/21

12:40

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10378.20002

5585336

17/08/21

12:40

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10378.20002

5585336

17/08/21

12:40

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10378.20002

12497336

17/08/21

12:40

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10378.20002

12497336

17/08/21

12:40

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10378.20002

12497336

17/08/21

12:40

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10378.20002

12497336

17/08/21

12:40

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10378.20002

3952568

17/08/21

12:43

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10378.20002

3952568

17/08/21

12:43

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10378.20002

3952568

17/08/21

12:43

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10378.20002

3952568

17/08/21

12:43

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10378.20002

14484920

17/08/21

12:43

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10378.20002

14484920

17/08/21

12:43

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10378.20002

14484920

17/08/21

12:43

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10378.20002

14484920

17/08/21

12:43

conversion.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10378.20002

73688992

17/08/21

12:40

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

16.0.10378.20002

73688992

17/08/21

12:40

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

16.0.10378.20002

73688992

17/08/21

12:40

wac.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10378.20002

73688992

17/08/21

12:40

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

16.0.10378.20002

62432

17/08/21

12:41

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10378.20002

1973168

17/08/21

12:41

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10378.20002

7782880

17/08/21

12:41

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10378.20002

2708480

17/08/21

12:41

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10378.20002

3588112

17/08/21

12:41

prm0009.bin_osssearch

prm0009.bin

13280768

17/08/21

12:41

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10378.20002

3555744

17/08/21

12:43

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10378.20002

3555744

17/08/21

12:43

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10378.20002

3555744

17/08/21

12:43

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10378.20002

3555744

17/08/21

12:43

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10378.20002

18202552

17/08/21

12:43

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10378.20002

18202552

17/08/21

12:43

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10378.20002

18202552

17/08/21

12:43

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10378.20002

18202552

17/08/21

12:43

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10378.20002

62888

17/08/21

12:43

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2224560

17/08/21

12:40

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

16.0.10378.20002

1149384

17/08/21

12:43

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10378.20002

2855344

17/08/21

12:43

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

16.0.10378.20002

131048

17/08/21

12:43

busdatar.dll.x64

microsoft.businessdata.dll

16.0.10378.20002

131048

17/08/21

12:43

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

16.0.10378.20002

396224

17/08/21

12:43

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10378.20002

811960

17/08/21

12:43

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10378.20002

811960

17/08/21

12:43

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10378.20002

2866088

17/08/21

12:43

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10378.20002

164784

17/08/21

12:42

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10378.20002

164784

17/08/21

12:42

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10378.20002

734120

17/08/21

12:42

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10378.20002

734120

17/08/21

12:42

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10378.20002

487848

17/08/21

12:41

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10378.20002

487848

17/08/21

12:41

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10378.20002

286144

17/08/21

12:43

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10378.20002

498648

17/08/21

12:43

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10378.20002

16336

17/08/21

12:43

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50999

17/08/21

12:40

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10378.20002

1053136

17/08/21

12:43

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

03/08/21

04:36

ugcdot.xml

feature.xml

629

03/08/21

04:34

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10378.20002

747472

17/08/21

12:41

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10378.20002

3042712

17/08/21

12:40

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10378.20002

3042712

17/08/21

12:40

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

16.0.10378.20002

158136

17/08/21

12:40

microsoft.office.server.importprofileproperties

microsoft.office.server.importprofileproperties.dll

16.0.10378.20002

77776

17/08/21

12:40

osrvintl.dll

microsoft.office.server.intl.dll

16.0.10378.20002

287680

17/08/21

12:41

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10378.20002

1658312

17/08/21

12:41

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10378.20002

5333448

17/08/21

12:40

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10378.20002

5333448

17/08/21

12:40

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10378.20002

1744304

17/08/21

12:40

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10378.20002

1744304

17/08/21

12:40

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10378.20002

1744304

17/08/21

12:40

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10378.20002

1466328

17/08/21

12:43

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

17/08/21

12:43

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132939

03/08/21

04:27

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46516

03/08/21

04:27

ewafieldlist.png

ewafieldlist.png

3210

06/08/2019

05:21

ewanov.png

ewanov.png

6857

06/08/2019

05:21

ewaribbonchart.png

ewaribbonchart.png

13248

06/08/2019

05:21

ewaribboninsert.png

ewaribboninsert.png

46008

06/08/2019

05:21

ewaribbonview.png

ewaribbonview.png

1940

06/08/2019

05:21

pwagettingstarted.png_10266

pwagettingstarted.png

11170

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_10266

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1028

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1029

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1042

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1043

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1044

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1046

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1048

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1049

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1050

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1051

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1053

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1054

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1055

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1058

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1060

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1062

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1066

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1071

112_16_n.16x16x32.png

261

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1164

112_16_n.16x16x32.png

261

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2052

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2070

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3082

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_9242

112_16_n.16x16x32.png

261

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_10266

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1028

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1029

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1042

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1043

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1044

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1046

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1048

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1049

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1050

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1051

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1053

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1054

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1055

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1058

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1060

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1062

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1066

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1071

23_16_n.16x16x32.png

266

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1164

23_16_n.16x16x32.png

266

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2052

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2070

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3082

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

sts_spclientnewux5ead2154e3dee002a02735809a6910e5

segoeui-semilight_0e95088a90a65a1c397f347e9517826f.woff2

40128

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxdae0ed6737476841a9630b20f17d9928

segoeui-semilight_3ff95bf86e54359409f750eeb604bf95.woff

76836

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux04fb6d5d66cc49470a26f0658311f11a

segoeui-semilight_4d650c89d860efeb3a1c77d9c0742c4a.woff

28504

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux590ec3664f65c2eecf03fe3bea6cda63

segoeui-semilight_5000bfb344caca36abc9930579e87909.woff2

65788

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa5fd063fc3fbb406ff26b45a8d64f869

segoeui-semilight_6984a87b441bd33e9ef4106f43dda279.woff2

40236

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9b288e31dd56b4ae70b6371f77f4357e

segoeui-semilight_7263170323b9c598485bf2632f0d39fc.woff

47700

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc30d59866e0f48cf2365d76e9b04235c

segoeui-semilight_77a9efbe7a4f246e7e83ca2248e26a36.woff2

29936

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux18fcc9fcf00cc845ceb2662a5fdbfe31

segoeui-semilight_7bf8c217f3e999717e5a2b5c78d151b6.woff2

39920

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb62e8b720352b727ff4fd4c58f8c453f

segoeui-semilight_897f07bb31e3216cbf844b2c09e2cde5.woff

35300

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxbad569b0a4283dac2ccc0c8b4f81331e

segoeui-semilight_91a966e76f349cf84dcfcb30d24c3bd3.woff

52180

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxdb8899172a90cc6a287cea7d056a1e35

segoeui-semilight_9a12b3dbf8920a3174853867d0f0cbbf.woff

48316

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8f0c6d69a147418ffe80caafa921b889

segoeui-semilight_ac85d4edbcabf09efd9fb6cccc403e23.woff2

32128

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux44090e977086ec2a4143c2654ebd2a90

segoeui-semilight_e748f71274adb7dcc350e322f5802540.woff

38288

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3f1bfeb2bc729e696390c433c2d9ec64

segoeui-semilight_f5d83201b9de2f4d51a2cfb6cc8e3445.woff2

24432

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd948aa5673f2ae756920bb5382248233

seikik-bold_2c03fc898ff48ca28968079f3c9f5839.woff

19336

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux904f600a3f3bb704808fa8b9d2fa0f75

seikik-bold_685fb6280fec3582a82006a0a09e2b6f.woff2

14424

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc6387ceea9cbeb78ae56c6ee7b4f5e25

seikik-light_18b8c53b827002bac4d1eb60f9d8d207.woff

19524

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3dcccc03b51a669e4059049127785bfe

seikik-light_2080ecbe44abf1d585763d718c144d0f.woff2

14544

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxff93e55bf121b388f14b105c36973428

seikik-regular_c1aa8c51674cf0eb4a615b2e55e158c1.woff2

14632

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd09475a2bdf5f6be4aeb641708337a13

seikik-regular_ceebb048d952cbfe385109812d1e02da.woff

19596

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux23b3237dc6fabbe334dfd5d72b609f8b

seikik-semibold_17eab24cc0c2e0e43b886bf5e9b966e7.woff2

14896

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux72011d6116ef1ea31cd909aa0736792e

seikik-semibold_a8a0ec9a04c3e8089a2e4c1a95472bec.woff

19824

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux5394ce16dd0d7da4524a1dd1af87de1f

seikik-semilight_744e92b0cad631df4366f497d6bd644d.woff2

14864

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc33f3c4ba1d90763c4d099e669b33801

seikik-semilight_ff7350adb693801aa55f19afaafe0fa5.woff

19944

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxba1eaa313c38bf5fdca388af985407e6

sharepoint_16x1_5_54d4684c6511492a93a17c51e5cb453a.png

667

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4e09209825d0f30fee1a94fbe6ec31d8

sharepoint_16x1_60fed59eb24bba330eaa7134c2b35354.png

456

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux29911c62fc38df7a422dca1288ec3962

sharepoint_16x2_3d7f07c1ce3f3c67c81f8be76cefa954.png

927

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxdfbd21744c8ce511cfea23e31cfc5db8

sharepoint_16x3_994d525eb6f806a620b11f62d889ad0a.png

2748

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2cb223574ad67644afe54eaffb65e1ef

sharepoint_48x1_5_d49b03aa3acc2bd1a2c3e742faf95056.png

4523

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb68874e76f816a8d9c00572a089f1102

sharepoint_48x1_994d525eb6f806a620b11f62d889ad0a.png

2748

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux278d718673d0f0314b2f18a446a18cf3

sharepoint_48x2_92191738c1d805cd51156256ee1cdb17.png

6178

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4052d784ce1dcf1cd2d44282e23e5ba2

sharepoint_48x3_213cc2361d61cd7ddf2d840dc73f06dd.png

9576

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux61b323d30f83b76046f18eb8275f3186

sharepoint_96x1_5_031a1917fbc191f080148374355340f0.png

9487

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc0fcfec6842082a066c675f66dd7d2b7

sharepoint_96x1_c434aa9f4e4901a86fa4ca274076a3ff.png

6140

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux28b847b13b9d12716f97f8a5bbb1a384

sharepoint_96x2_858dfdb2a683ba6eba930bc4431b084c.png

13877

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6791844307e768b1cda0305d87d4710e

sharepoint_96x3_0ce9ea9c5a551308866960076d0de984.png

21919

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7ffed58434bba18019f8dc25a6921a4f

sp-a11y.js

18482

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux80477eda0db88481a24ec28e3ec1a3d4

sp-component-base.js

15558

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd06b22027fae659d53ac198990a2bb9a

sp-dragzone.js

8397

16/08/21

11:42

sts_spclientnewuxdce4aa0e772fc2b45853242803a8efdf

sp-flex-layout.js

6517

16/08/21

11:42

sts_spclientnewux121e8abb46c9ff351343b680014b113b

sp-hero-layout.js

20682

16/08/21

11:42

sts_spclientnewuxf915d58a5d7a11c9f0074f6a6b62e431

sp-masonry-layout.js

73604

16/08/21

11:42

sts_spclientnewuxa9691f2e24a93a05b2f0aea66ecd2b39

sp-page-context.js

24215

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxfbeae9f1dac898fc67ca0251087da6c7

sp-safehtml.js

17535

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux45c199cda8c597c6b22274f4ccd6346b

tab-test-field-customizer.js

5718

16/08/21

11:42

sts_spclientnewuxf27942de8bf5be30c8d15ef048860ddd

visio_16x1_4c1d923ec0faa9fb8eae2db30aef89e2.png

439

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe7396a59b5eedff5e7435233a62e9c21

visio_16x1_5_78cbfd0a1390cf35af2676cf1f2fbc21.png

534

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcd0b532d68b3df4f515bb9da2eb098e1

visio_16x2_9518363f6a0609c0e8fe02fb6bb55877.png

710

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxbc72d857c4c257cd97e0de75533a0374

visio_16x3_5412174a280e6e2855820adadf707a6d.png

1720

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc07033e73ab0b8d148b3384afc0ab2e7

visio_48x1_5_618764ef718bf23076904b4bfc0611c5.png

2791

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb6c0813b5c6459267eecd1ff9d6ef3b9

visio_48x1_5412174a280e6e2855820adadf707a6d.png

1720

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd9562d2b4303d2ecde3fa655005772eb

visio_48x2_dfcfb564a48b7fc49203c5050985a152.png

3732

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd0685442b622a3cfc540f6bdced1ad29

visio_48x3_eac6e2fd59138e9c2c0ab15f234bcd9e.png

6054

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe785979898e1367803b5edf061dbad7e

visio_96x1_45b9266fda6ff4bcb6b64cac55320532.png

3724

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxae33df669824e4720a4dbd076f834f08

visio_96x1_5_4428a305a7bc1b1ddc1e9cfce64ae6cb.png

6065

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux5f740b9132f808ba34b509429852deaf

visio_96x2_aa9d76ef7ce27682fae963a87dc848e3.png

8030

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb84db68e21caf2d2530b88ea74251490

visio_96x3_7bd21e75b273310b9206d68ec4399361.png

13387

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux593f7140154a8b70feae78d41e7271dc

vsdx_16x1_4430ba06293826a3c92891bd1e70a022.png

1407

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf3dc099a7e95a90107d54f133810a453

vsdx_16x1_5_7d61906b3614fb55f1963754bbdaa3a5.png

1643

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux914b8d40b763f49f13b3d6c1037cb6e8

vsdx_16x2_e454713a3cc9d266e9a58d90ed4a5c8e.png

746

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2c46cd33ead68fe394aa1a4c1d104b78

vsdx_16x3_5ddaa063d2f373cf8b2bc252f7dd36ac.png

984

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9fa1614717387e76385e88cae3961d6e

vsdx_48x1_5_bc7d1cf87bbc4dd921aecdb2deaf6705.png

2267

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb6c185672d32527b6b23674fd618c072

vsdx_48x1_67341fd0ff33731357594e3b092a2c8e.png

1989

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux46be2393a35a55172ff4bbbbd4d0e51c

vsdx_48x2_e3becfeb024cbd3c46477b32b6fd3cae.png

1601

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux522b80f3d51b476a0dda839d975ca09f

vsdx_48x3_bde94d5ae43f8bf84396338bd2f23a19.png

2285

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4bfd71d75f5c36d9ec4093b444c5b077

vsdx_96x1_5_eef3c215df8bb98b59db649569d6a0b7.png

2046

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux0c23522926745ff870fdb9c91e62e920

vsdx_96x1_70d2e9f604f1b5a341b5a4c0342768c0.png

2500

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux66bfb4af2c35d5a59041a193f44b5383

vsdx_96x2_f474a1b19da5215a7eab918efadbdb3e.png

2547

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2448ae88f11fb5d72da1e3885be94fb4

vsdx_96x3_16c2db9ccb2da0e93e3e31f6a81a96db.png

3891

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4f1b185849a54e36a4fd79a41b03ee4b

vssx_16x1_23673d773d2e84e8cb02ed0391e48950.png

1321

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf4783f501b24fda1bccf0a3aaa449bd1

vssx_16x1_5_ece371e69212b24bbe11123c1a56df9b.png

1499

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6989f8a7abd8ccd3ad0555ab5f968b88

vssx_16x2_41e188b398c92e9c3e5737366a941ae8.png

532

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf048ff5cf6f1bfe6dc7d190d48bd9bfa

vssx_16x3_c235741aadd6f2194ff6b0030772d1fa.png

705

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux905e08d7477fe697ab5c95ba6acb4825

vssx_48x1_5_133a4c533a831abfe262f6c3ae88a272.png

1824

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux589e933f9bc5ddc69f744bed90b3970c

vssx_48x1_e46d27a4d9f7161e7264798737511387.png

1626

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxffc0781ccc84e5c4b7674db088dc8efc

vssx_48x2_5db92e09f6e93f5ac9a6acd0c0b0efd0.png

1018

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8b9ade185d38647b14012b06f976f027

vssx_48x3_20cee415a165e5b1d9f5860f5a61730f.png

1416

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxfe69dda904861eab895266dcc33eafeb

vssx_96x1_304d4b3db91a5fab49a49ac71d4ad491.png

1940

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6bba68b13fc096a832e5110a66e5a17e

vssx_96x1_5_62ef76b7015b6acdb793ff8ceaa7f96d.png

1270

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux5ba777a9e10f9e3beb6b51b9d3077970

vssx_96x2_55ba8d81db214f9f2cfacc5a1ca947b8.png

1640

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux294f38c8d236c306a36e04fbb00bb7a4

vssx_96x3_6138d40859b5fa945df9d862fc3a77b7.png

2295

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux0523f888c49e50fef4713eaf8a4d1284

vstx_16x1_5_5cc00b7044c143b1ccfeedbd95806acf.png

1608

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxeb906a458ec4da9ddae1a0dd920f13ea

vstx_16x1_e8bbd84ad07d13458d5fe9a3e41d496f.png

1376

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2db81c901a09a60b94e37b2ff63f536b

vstx_16x2_564935220019958b0f4952e1342f3f09.png

728

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe1c0b3cd4c0ce30a0526327857a90839

vstx_16x3_c12c7a6f375155dac42e7b02dd46f002.png

1024

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux824c9b4b670debdfc2183094c0dd3d19

vstx_48x1_5_bd92f3ebbafa8cc68983a8822a8b99e8.png

2262

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4a72fcfc636555ae4d69f1d6edf3be60

vstx_48x1_a080021fb4cd85b590d146d5946662f3.png

1957

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux97b8a2af03fd84420ee8182ae1427212

vstx_48x2_845753ded3e968bf6600a502fd8e742d.png

1351

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf6009284223717865eadaae78adf2d6d

vstx_48x3_db83862135a37c85f07f7e263b7cb8b5.png

2224

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux74ba0bdcfb04f8635681372394cc608a

vstx_96x1_5_1c0b7cb1691e3c01184b9d5a6e49945a.png

1950

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux61340ccd70111e2786de01c4e9165959

vstx_96x1_da5bd9b6cdcc11bfecfd98356bd44391.png

2475

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux01d482f452da07ee8a793f53e336cc16

vstx_96x2_098089d613867c4a71c5c043534aad48.png

2501

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3192da3bfa2a20a11983c02c5de87aae

vstx_96x3_2904adb44857649814c781376d574d96.png

3794

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf944546bb71cd877a97d36c423740c5b

word_16x1_170c8b215333e956079ce7952b27642f.png

365

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcb5dcc99118b73e3628bc7725c347c31

word_16x1_5_23bc1a35f790a9e6cc967a5e5b5d7e83.png

447

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3eac1f8106d652be5d59857b451cac1e

word_16x2_972b09e6377d716ad86898f455329cf1.png

543

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxdd588b9b95c540c76520bf7d39d9439d

word_16x3_ea143039d306df4162229498c2dcefa0.png

1403

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux80d5d1f8a495aad41167b0eb5d0d6bb2

word_48x1_5_3cc4a4f6c2c8455cedc707099b0abd54.png

2202

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxaad81c6cb24b4e79ef3fe70e727f226e

word_48x1_ea143039d306df4162229498c2dcefa0.png

1403

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux90bc32d5864ce720368322c6b033dd41

word_48x2_d6cdf0009b6bf95356d953bbf929464c.png

2982

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1710e548340626fe269359d708253cc8

word_48x3_8ac5a5d7e625e320586836b55ac39f5a.png

4785

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxbf56fa563b6a78f537c2398a7fd1d7e6

word_96x1_5_f1e6c2137f47b3a11531b3ea0eea155f.png

4763

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux612f463faa2fa48d2ee8e97a30b7bd96

word_96x1_d3143f16ad95fc8ae5c7f541a6e8135f.png

3002

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux25858e900847d8497371db5042bd7168

word_96x2_45a9c8f359f8f7339995be3a6d742d47.png

6103

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxfb0b972552779549b87dfeb8273c2488

word_96x3_4e101d6264263a8df2b059dad999ee40.png

10265

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux169d7458041ed7f33f68923ebc0c71f4

xls_16x1_5_b306b2273aeb28b19848a1f22ccf67e2.png

1469

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux38c6e3d8098edbff902a695c88e22a43

xls_16x1_c070349ae47519fd6c414493693c12c8.png

1460

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux804e7bd414c1c01ea56c290ee3a62364

xls_16x2_4f5a0eab318a46a41e6c92ece008fae9.png

670

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux55acf5f2d9e930e7316a5ede09537a06

xls_16x3_2f855b289ee4706700bdc358c593c2f1.png

684

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux64d7c2af6960f21c5804d3eb8cec271a

xls_48x1_5_dc65e29921a17ab7eeecbea7b439c069.png

1916

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux289609e57c51889e5b870bf468db3b59

xls_48x1_6cc45efa4dd7ddb236eb71b6de2ceb4e.png

1706

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf29787f6a70c4efbe977daa16edf5647

xls_48x2_7e3f36ee57409ac238645c31d53379ef.png

957

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb60395a0402df93ef80cf3b956207747

xls_48x3_dd4d554a909b4690fa7932c503ecc108.png

1153

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux60671ce1e7d40b8dca9ee4dc41c68ae6

xls_96x1_5_535a6996efb5d6a5f68f0d8bb0694f9e.png

2109

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux584c7d200faf0ed7a4cad498107cc4c4

xls_96x1_b7e40330dfd777a5b3bfdd6e77c95d31.png

2010

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux46d7557d37043e959cc5871faaccfed7

xls_96x2_230640a0f5cb2ba035c089988f91c223.png

1529

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux83866892f76ac62a472d86697623ce8e

xls_96x3_2d2053f508d1c384833e77890db7a318.png

1948

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux193e68db71cf5489494fb960cd5568e9

xlsx_16x1_5_5483276dc29e83ea26a4b4938786be38.png

543

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux509e0958f21a117a482c074c504b123f

xlsx_16x1_751fd099c54b2b7a3da99b080eeca2e4.png

1474

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4f43fc6540bbb5a992916cea45021e3d

xlsx_16x2_a9b08b0f631119d3d595898147b37ab9.png

683

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxeea1e3b67ed20304e30715478124754c

xlsx_16x3_76f898eb25ce1b7d8583bef5e62db859.png

894

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux11fc5dbb14efae9fa6995fa7a01082c0

xlsx_48x1_5_2ac0528e37c96a4abe710da65d5dd9db.png

1053

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux0e5366efaf7d68e85fecf98cead9e00c

xlsx_48x1_8817915a2b258a5a4cc8bd809a0a83ae.png

1845

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1d8e179e5fef76f66d246a1786acd76a

xlsx_48x2_fde930a87fc61b0bdc057f8544aeb383.png

1301

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa8bb205cdf6250f21bedd463d7c757d2

xlsx_48x3_d0bd2d7f0da4d666c3adebfbc352783d.png

1799

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3603748bcb9c5a9ab55073ffe209bc88

xlsx_96x1_43589e4cdeeadb1ddbaf3d22a82fcf6c.png

2140

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1b063e3f3ad86ed12475728a9b040413

xlsx_96x1_5_ff9b977a88adea5fa1ad3ee0522a357f.png

1669

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7a491e6eccd936674ad4b4647e41130c

xlsx_96x2_4cb85e7afaf4e847965e1d1eadb3ed1b.png

2893

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux48890bf4e73aad7146e32d3339cf39ce

xlsx_96x3_9b1c4833c646556293ac076cac403db6.png

3817

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8301975b16e42de4112d9e6f24d0534f

xltx_16x1_228481ced91e9a2357ac4fbd0bc0d833.png

1409

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux80547fb9509151985fa53c880b508ec3

xltx_16x1_5_ddcb15910b685d2f6b52e1add0f4c582.png

523

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd45ade28d963d8e54de839b6892ee5a9

xltx_16x2_d8ea07232894718dbdda5e700719feac.png

634

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxac4c4d91889fcf5595ed71262f1e44f8

xltx_16x3_a50ade65aa08d25f13b6455859927505.png

874

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6c804b2643b95f5cc6af95d0bf7924bc

xltx_48x1_5_0a223d8a2fdd65be22242edcebcfb56a.png

1013

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux269e4a426ba1262dd81cce577806ca21

xltx_48x1_f92fcc9fb31bbcd4fb9d5d1b0d952721.png

1777

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb941eb557afedae4ad1026624e01f438

xltx_48x2_cd27c3a3a7c988361c38e7a65e8f1bb2.png

1202

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8cc553cc01174afcaf8e2417e6cb08ca

xltx_48x3_c3ddf7f9ada62c5f26f78ea8a1afdd06.png

1662

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6cca7a871051f0b0d4ec06f7e017fc59

xltx_96x1_5_79ab0afe48c7f408467258d5eb663888.png

1593

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6d6a10c9630caf79a5cd3f9f8995b281

xltx_96x1_98edf15f105d5e4bf249e6dd6026bf88.png

2143

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9b0d68d149897e13d7464cb33612bc8f

xltx_96x2_58084d6743f9132c2309420b7120da6f.png

2017

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd825db6215c3c3564db93be26fc3ae4d

xltx_96x3_fe2df9b9b42a1cb688dddeb650555ddb.png

2821

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc6fbaaf249a164465499494c5d7f4414

xsn_16x1_5_c010de05f55977d65b73747561684e45.png

1381

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxbfe4ecd5fd1dc53c3b98128a84558aec

xsn_16x1_6c8220ddeffaa1046149d679d32b578d.png

1326

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux81b8172cb52e6a93c61f83e1da071b1c

xsn_16x2_2643953284151fd5e8e29573998ac242.png

449

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9b27af62c111847e8aacdc03e43a29a4

xsn_16x3_b739f8a4f17d34d6856a96d83b524d8c.png

601

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxbe9f5f1ce26590b3eb9cdbc90a1be766

xsn_48x1_5_46afa00da1bf482ee121b402a223b3bc.png

1727

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4327591e61b336a89d224b4d36e249fc

xsn_48x1_d65422c82aa59e45db6a69a191b4cccc.png

1536

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux542d0f0e60250b4c2fef5c9978ffdaa5

xsn_48x2_7f04d0abec191245896205f22c311657.png

834

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa9c2c94463a6a7fc35bbecb2a196945c

xsn_48x3_7e815f5b7f701adfb95f774d1b99cee3.png

1146

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd143339058745a3fa58c6f6f40e9aaf5

xsn_96x1_5_87ea08d27a3693cf30863f0779a1ae32.png

1105

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc3eb0627ed2a299265865a96d6dba909

xsn_96x1_51e42aafb97346413d26983a72aee7d7.png

1847

04/08/21

12:43

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

17/08/21

12:42

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49718

17/08/21

12:42

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

17/08/21

12:42

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36524

17/08/21

12:42

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6655

17/08/21

12:42

spelchek_js

spellchecker.js

34659

17/08/21

12:42

videoportal.js

videoportal.js

14744

17/08/21

12:42

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10378.20002

5414328

17/08/21

12:42

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10378.20002

5414328

17/08/21

12:42

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10378.20002

5414328

17/08/21

12:42

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10378.20002

350664

17/08/21

12:42

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10378.20002

350664

17/08/21

12:42

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

17/08/21

03:09

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

17/08/21

03:09

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

17/08/21

03:08

asflds.xml

assetfields.xml

1366

17/08/21

03:09

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

17/08/21

03:08

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

17/08/21

03:08

aslibft.xml

feature.xml

2763

17/08/21

03:09

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

17/08/21

03:08

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

17/08/21

03:09

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

17/08/21

03:11

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

17/08/21

03:11

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

17/08/21

03:12

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

17/08/21

03:12

convfeat.xml

feature.xml

766

17/08/21

03:12

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

17/08/21

03:11

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

17/08/21

03:11

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

17/08/21

03:12

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

17/08/21

03:11

xspfeat.xml

feature.xml

1514

17/08/21

03:12

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

17/08/21

03:11

depfeat.xml

feature.xml

788

17/08/21

03:10

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

17/08/21

03:08

pefeat.xml

feature.xml

793

17/08/21

03:09

enthmft.xml

feature.xml

564

17/08/21

03:08

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

17/08/21

03:07

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

17/08/21

03:08

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

17/08/21

03:08

enfet.xml

feature.xml

1168

17/08/21

03:08

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

17/08/21

03:10

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

17/08/21

03:10

enlayfet.xml

feature.xml

1618

17/08/21

03:10

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

17/08/21

03:10

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

17/08/21

03:10

ewiki2.xml

feature.xml

766

17/08/21

03:08

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

17/08/21

03:12

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

17/08/21

03:12

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

17/08/21

03:11

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

17/08/21

03:11

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

17/08/21

03:12

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

17/08/21

03:12

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

17/08/21

03:11

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

17/08/21

03:11

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

17/08/21

03:12

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

17/08/21

03:12

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

17/08/21

03:12

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

17/08/21

03:12

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

17/08/21

03:12

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

17/08/21

03:12

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

17/08/21

03:12

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

17/08/21

03:11

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

17/08/21

03:11

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

17/08/21

03:12

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

17/08/21

03:12

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

17/08/21

03:12

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

17/08/21

03:11

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

17/08/21

03:12

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

17/08/21

03:12

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

17/08/21

03:12

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

17/08/21

03:12

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

17/08/21

03:12

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

17/08/21

03:11

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

17/08/21

03:12

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

17/08/21

03:11

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

17/08/21

03:12

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

17/08/21

03:11

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

17/08/21

03:07

mwpfeat.xml

feature.xml

940

17/08/21

03:08

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

17/08/21

03:08

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

17/08/21

03:07

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

17/08/21

03:08

pnfeat.xml

feature.xml

782

17/08/21

03:10

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

17/08/21

03:10

plnfeat.xml

feature.xml

760

17/08/21

03:08

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

17/08/21

03:09

tpfeat.xml

feature.xml

2846

17/08/21

03:11

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

17/08/21

03:11

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

17/08/21

03:11

tptltsch.xml

schema.xml

4088

17/08/21

03:07

pclts.xml

schema.xml

2354

17/08/21

03:07

pcltf.xml

feature.xml

857

17/08/21

03:11

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

17/08/21

03:11

pcfeat.xml

feature.xml

1699

17/08/21

03:07

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

17/08/21

03:07

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

17/08/21

03:08

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

17/08/21

03:08

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

17/08/21

03:08

pubpubpf.xml

feature.xml

551

17/08/21

03:08

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

17/08/21

03:07

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

17/08/21

03:08

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

17/08/21

03:08

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

17/08/21

03:08

pubfeat.xml

feature.xml

2696

17/08/21

03:08

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

17/08/21

03:08

provui.xml

provisionedui.xml

40574

17/08/21

03:08

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

17/08/21

03:08

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

17/08/21

03:08

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

17/08/21

03:08

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

17/08/21

03:09

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

17/08/21

03:09

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

17/08/21

03:08

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

17/08/21

03:08

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

17/08/21

03:11

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

17/08/21

03:11

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

17/08/21

03:11

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

17/08/21

03:11

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

17/08/21

03:11

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

17/08/21

03:11

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

17/08/21

03:11

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

17/08/21

03:11

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

17/08/21

03:11

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

17/08/21

03:11

pubmelem.xml

elements.xml

4149

17/08/21

03:11

pubmele2.xml

elements2.xml

592

17/08/21

03:11

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

17/08/21

03:11

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

17/08/21

03:11

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

17/08/21

03:11

pubprft.xml

feature.xml

758

17/08/21

03:07

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

17/08/21

03:09

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

17/08/21

03:08

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

17/08/21

03:08

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

17/08/21

03:08

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

17/08/21

03:08

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

17/08/21

03:09

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

17/08/21

03:08

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

17/08/21

03:08

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

17/08/21

03:08

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

17/08/21

03:09

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

17/08/21

03:08

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

17/08/21

03:08

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

17/08/21

03:07

rollplf.xml

feature.xml

862

17/08/21

03:08

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

17/08/21

03:08

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

17/08/21

03:08

rollpf.xml

feature.xml

816

17/08/21

03:10

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

17/08/21

03:10

seofeatu.xml

feature.xml

1253

17/08/21

03:08

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

17/08/21

03:08

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

17/08/21

03:07

sppelm.xml

elements.xml

1843

17/08/21

03:08

sppfea.xml

feature.xml

1015

17/08/21

03:08

saicona.xml

consoleaction.xml

412

17/08/21

03:07

saifeat.xml

feature.xml

1324

17/08/21

03:08

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

17/08/21

03:08

saisset.xml

sitesettings.xml

584

17/08/21

03:07

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

17/08/21

03:08

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

17/08/21

03:08

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

17/08/21

03:07

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

17/08/21

03:08

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

17/08/21

03:08

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

17/08/21

03:07

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

17/08/21

03:07

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

17/08/21

03:07

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

17/08/21

03:07

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

17/08/21

03:08

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

17/08/21

03:07

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

17/08/21

03:07

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

17/08/21

03:07

sbwpages.xml

pages.xml

13120

17/08/21

03:07

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

17/08/21

03:07

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

17/08/21

03:07

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

17/08/21

03:08

sbwsearch.xml

search.xml

2352

17/08/21

03:07

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

17/08/21

03:08

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

17/08/21

03:08

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

17/08/21

03:08

sbwcss.xml

styles.xml

625

17/08/21

03:08

sbwwps.xml

webparts.xml

509

17/08/21

03:07

sbwfsf.xml

feature.xml

708

17/08/21

03:11

scfeatr.xml

feature.xml

856

17/08/21

03:09

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

17/08/21

03:08

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

17/08/21

03:08

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

17/08/21

03:07

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

17/08/21

03:07

topicplf.xml

feature.xml

732

17/08/21

03:08

topicpf.xml

feature.xml

713

17/08/21

03:10

plnkfeat.xml

feature.xml

621

17/08/21

03:11

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

17/08/21

03:10

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

17/08/21

03:11

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

17/08/21

03:08

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

17/08/21

03:07

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

17/08/21

03:11

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

17/08/21

03:08

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

17/08/21

03:09

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10378.20002

3081656

17/08/21

12:39

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10378.20002

874920

17/08/21

12:41

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193440

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

193440

03/08/21

04:31

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10378.20002

1283512

17/08/21

12:38

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10378.20002

328648

17/08/21

12:39

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10378.20002

2096592

17/08/21

12:38

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

17/08/21

08:06

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

17/08/21

08:06

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

17/08/21

08:06

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

17/08/21

08:06

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

17/08/21

08:06

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

17/08/21

08:06

microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

16.0.10378.20002

78736

17/08/21

08:06

microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

16.0.10378.20002

37272

17/08/21

08:06

microsoft.office.server.conversions.dll

microsoft.office.server.conversions.dll

16.0.10378.20002

26504

17/08/21

08:06

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

17/08/21

08:06

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

17/08/21

08:06

microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

16.0.10378.20002

162184

17/08/21

08:06

docsetversions.aspx

docsetversions.aspx

18741

17/08/21

08:06

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

17/08/21

08:06

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

17/08/21

08:06

microsoft.office.mhtexport.dll

microsoft.office.mhtexport.dll

16.0.10378.20002

28040

17/08/21

08:06

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10378.20002

1308576

17/08/21

08:06

microsoft.office.documentmanagement.dll

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10378.20002

567696

17/08/21

08:06

microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10378.20002

567696

17/08/21

08:06

mopap.dll

microsoft.office.policy.adminpages.dll

16.0.10378.20002

27528

17/08/21

08:06

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

17/08/21

08:06

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

17/08/21

08:06

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

17/08/21

08:06

default.aspx_edcons

default.aspx

4619

17/08/21

08:06

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

17/08/21

08:06

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10378.20002

2383752

17/08/21

08:06

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10378.20002

2383752

17/08/21

08:06

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10378.20002

538512

17/08/21

08:06

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

17/08/21

08:06

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

17/08/21

08:06

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

17/08/21

08:06

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

17/08/21

08:06

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

17/08/21

08:06

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

17/08/21

08:06

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

17/08/21

08:06

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

17/08/21

08:06

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

17/08/21

08:06

videothumbnailer.exe

videothumbnailer.exe

16.0.10378.20002

22928

17/08/21

08:06

dlcworkflowactions_dll

microsoft.office.workflow.actions.dll

16.0.10378.20002

152464

17/08/21

08:06

dlcworkflowactionsvs_dll

microsoft.office.workflow.actions.dll

16.0.10378.20002

152464

17/08/21

08:06

microsoft.office.workflow.feature.dll

microsoft.office.workflow.feature.dll

16.0.10378.20002

32656

17/08/21

08:06

sts_spclientnewux140b5b180905402f69db1e19ddcc061b

onetoc_48x3_24d09779a832388888d75f40e9d42f65.png

1580

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxfa93fc4422ba48314d91a42d18ce6338

onetoc_96x1_5_863f122960f17c2758421fa9809d2740.png

1490

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux701baccef454763d277311c9da280df1

onetoc_96x1_87b9b903487d64024a6b572d5c196eb0.png

1986

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux228a8630fb26a3c1de1df8b9ff2faa39

onetoc_96x2_71f3f24213e9e190e4138c6f6203e555.png

1972

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux66b85f880d6f28dd87c8c9801c4978a4

onetoc_96x3_a05100039b8bf7eac1615d39793aa2d6.png

2776

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux783e5e7fc06578bb5d69670760b88dfd

outlook_16x1_5_5c87e27ba6a10ecbad26a7aabbe2f455.png

669

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe4a93b93d654259675099057a8e9b3e7

outlook_16x1_b331f27256d6ef2f7556aeebe686b5cd.png

476

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux17282bf8087502c6b2d5eeaf342cd4aa

outlook_16x2_a68a44a677a1a658f6ccd091b5201f43.png

923

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux86f33977836e385af05c3262afeb98b1

outlook_16x3_938a57f2f8547d7bde6598d7f68a3a73.png

2479

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux17fa8ba606f8011f2eec4b534523efd8

outlook_48x1_5_8261b2df7fba563cfedad9e3e5dc846e.png

4216

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8bcd607ec2edb848f0229727e1cada6c

outlook_48x1_938a57f2f8547d7bde6598d7f68a3a73.png

2479

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa47707101d17b55f2fcb827b0746b95d

outlook_48x2_298abf80ae13e76e052563ef6b8f868e.png

6351

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxae369aebe4acdebb23b06b2db094efd5

outlook_48x3_90f49dc188fc0363d2b248c291996c26.png

10621

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux401469fa3c58e9f3daf01d33c53eb4d6

outlook_96x1_5_56673a9892d1e984c9c81316e80f1419.png

10610

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa4c99abed2aa704bdea2f53ade16f446

outlook_96x1_d55d0c23ea3d70136d36196f45443f3a.png

6335

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux23034083507a352ebf324d978e4f62f3

outlook_96x2_1ea11db60f1b7de9b611b8b8e59236e6.png

15167

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux14b8fab7144b1a6f5c0b0d10f5f87f60

outlook_96x3_e9da421dff71797d53baa3fc6ffad83c.png

26043

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa3c3c2ece22cfd2e4b2d5325eed20b9e

potx_16x1_5_d9b2f3417001f2d85dbd0d232e97a12b.png

531

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe5e70f63deb5478b170fa498dace9864

potx_16x1_ec38333385f5f918d9103af1283dff84.png

1373

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2464e0e858353b4330b00d9e5b7eb58b

potx_16x2_d0ac8cd8955a409b77e587af6f0ac3be.png

647

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf5c1d8378686871b09056b0544f23036

potx_16x3_6c625c175ded14041cf451e94506401d.png

865

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa686961b21b0004e0b70ebc20db83c82

potx_48x1_5_e6c7b36c680c5941ce0fdd32131c21e0.png

935

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7d981234a205bc409931c302fd363b0e

potx_48x1_c8acf1ef4bfec6897ad8243cf99bc995.png

1702

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1265e0ebd08c23bd3107d4bb6a93aee1

potx_48x2_69aeac5fb36d704967349bfe5edb4a71.png

1175

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux13f4479455af274eb635c2cf3ef816da

potx_48x3_ef8965d983b113bc768e59ec5bda6bd0.png

1682

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9296a560b95d31e96717ce7a4548b74b

potx_96x1_5_9de4b23189346de7a617fd5f5bbb858f.png

1720

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7f9a41c9fef528aab10abb377b00986a

potx_96x1_86101bbc9854b5658ed2aa69af5065e3.png

2212

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe8bd369dc9e6b1b99eebf43e274d45a1

potx_96x2_7a7b4f2bc984b48528381a37015e47fe.png

2186

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9c08f8aa7cfcdad56a1f9961ee1a80b7

potx_96x3_f5c913794b14a8c55b4ecd63a7d3f7e0.png

3143

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7c07c5abd3b9ca204bfa3f7f1e27c7d0

powerpoint_16x1_5_95899a21ab9c310d698591c16e221cc0.png

520

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux556924fa6d5090c7d8cd90cfc17b2d46

powerpoint_16x1_521f738a5689875072f5ecd701ad3535.png

411

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd67520fd57466e7cfff268bec82f4060

powerpoint_16x2_52d97bf259c360def5f418c5dfcd49a8.png

673

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux0ea9fae991ef48d4007fb3d2956e2826

powerpoint_16x3_205e941a085680ce9a6b4775425a4f69.png

2006

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux77a41409952364ecde16df4c38d4cf34

powerpoint_48x1_205e941a085680ce9a6b4775425a4f69.png

2006

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux28b54114a61ba24609a26e9975017a7a

powerpoint_48x1_5_941df5daa20d9e23eb3273671df6ee9b.png

3290

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxda8102846f212d7507de825c1210db4b

powerpoint_48x2_f0d4e64b4ea1d0b133bfb04696c1baf3.png

4400

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux02c37b81fb86983b189cb63ee2bb2c49

powerpoint_48x3_771503087da2b44dab70b9a8bd17a08c.png

6536

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf13b100e4c908753060ef1717b6d4e89

powerpoint_96x1_2c1e97b157ea50d3bc3a7220233cf203.png

4451

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb7ad25e087adc5dc35d680b9ddd2782b

powerpoint_96x1_5_767692ce7f9910b9e9360cd7f580fa7a.png

6543

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6811c249ded39e00f3ce640aeb8e612a

powerpoint_96x2_36b5fe9d29fff26172b06ef78395035a.png

8644

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux515474d19ee5cb55a172f89a8bf85697

powerpoint_96x3_a23c2c272c6892447b321fd658417a26.png

14389

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux410096cb746961bf0fa79953b3441436

ppsx_16x1_5_790982a1280a144ba74aacc975180a93.png

442

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux5b5443b4c7d423e670592dc511cfa0e5

ppsx_16x1_dbb56ba5b3feb65adc5139a785a3c840.png

1335

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3d96a3e35e637d464a56a6b5df0a7d7b

ppsx_16x2_3b6e07c1e80133bfa4a4eea9a52bebc9.png

1248

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxad0d131ac6202c368992f8b20fc6f432

ppsx_16x3_090fba79557ac8250abcd41c11fbba5f.png

526

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9b528b324594fe86c418b27113ffaded

ppsx_48x1_5_e32bcea5d9b968e5279530c2227e7cb1.png

1093

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux5c9201d1e4ca87bc4f2a9165451c0fc8

ppsx_48x1_e2a84878a933d987cf44de929a540953.png

1817

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7923a72c8523969e2215fb505b44fff5

ppsx_48x2_feaeccb8e4e602ba11111f05ef40b5a8.png

1260

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd0bd24e571b321169b2e36f59181ca38

ppsx_48x3_9e8af2676943ce9edd4ca9c3db4edbf3.png

1777

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7f0ee76f446b08a9fb0c7778a2260488

ppsx_96x1_5_f2ae7fe46cd84dbba844a070a1bc420b.png

1772

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxeaf3c389ae4a9ea15c42c4aa1dddf844

ppsx_96x1_8ecb28ba951229d595b065eee33d19ac.png

2286

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd3b37127beb0e8ed6e1b289a7f78af2d

ppsx_96x2_115a03817dda01884862bfa2b76874ba.png

2189

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2675959c90f4bcb6d6977febc1ece604

ppsx_96x3_4ac3d26c5baf19cf5da791d9aa64c273.png

3160

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxeb7932da59d337a06f90985ae7ffad6c

pptx_16x1_5_ece5b018d48b2f28ff296337e859b116.png

540

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux79cfbd7859371f3308a6bcb34bb504a8

pptx_16x1_b9d460ef31b53b0f11add2d612e6f562.png

1413

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxded2adf1d5cbbe51c55b4ded67b93318

pptx_16x2_3d9ad3c908be2eee976c8490414c42db.png

664

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux353b09747866726e40ea2475dc158224

pptx_16x3_88b44d104f3e4425e36aa14d3d772fd7.png

829

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7075757f5a7b664c3fafb313162bd664

pptx_48x1_5_b3e80007a9639f5cbd6e0b93078d2852.png

1074

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf9632325c6e8b0ac162a32439d7ff982

pptx_48x1_62bc7e26981e7f314e8767b4aac9b25b.png

1857

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4287d17f81e4e813ee912d87f810a771

pptx_48x2_8928056765d09f9381169968ac76e17c.png

1342

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd6e194558fd28ffd68d23f5c42b51760

pptx_48x3_6f37937f2bbb8053ef615c4b8a730710.png

1895

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux75a229e04c87f1e879167a6e4f9fe576

pptx_96x1_5_728a7eb2b8717833b5afce00214e9b2d.png

1829

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7c25f7e833388b2d0b8ed4a9bba9aea7

pptx_96x1_7057a44aa3dfe1a810f2afeeb12dcbca.png

2284

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxeb9a3e051ceeada2b12c8e999e2abd3a

pptx_96x2_a61408511135e2a2518b4c6e00564d85.png

2279

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux55ec2f9324b96009c0d2b118a0f88926

pptx_96x3_a80d73f9ebb1f993bede1414d9f38ce8.png

3334

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux88c7bef3c41cb96cb80f75b619cf3a3e

project_16x1_5_ae8a41016b428e83cfa15c7f54ef6a2e.png

1618

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux779d35fb6b0e753858a79a80a80d44b1

project_16x1_7a45d6b6f61b3c60285a755a4ede3cb3.png

332

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux993aa0bd8122b20cfaf12a18701b0bcf

project_16x2_6bdc785623090b36e0fcd9b6b50a7b80.png

644

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1ffe6fd77bb03c3e11be7ee95567321d

project_16x3_6c4998e2688565a69074ccbde25f272c.png

924

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux042dc99b22a974d6dc670e6de3ab23c7

project_48x1_5_c4e2dc8e6e76fe4d7d6abe17e2de99fc.png

2295

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux382c4836b19d03deb3d9d2ead113db1c

project_48x1_805f358f0b9e09afdabf5d6cdc6cbffc.png

1138

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4d2b0ffecac6b8ec15487fc34435dffd

project_48x2_c9765a2e16acfdcbcfa82a7c9b5db559.png

1438

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxc76816e1d04da6268d90cc9fdc5411ac

project_48x3_a8a782124e0e07a19dba004e251f9e07.png

2114

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7ccb688e54cd365a176703b20bf5f8d8

project_96x1_5_9132ac99aea4a726306e2be603b2bd18.png

2025

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf10189c48dc53407b4885615754bbe0c

project_96x1_b8230c25b4f52a99eac544ec61dedaa1.png

2294

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux174d8aea6e7922491890fb68131336aa

project_96x2_d41618c588c2f5fa243b6e53ffd0db7b.png

2685

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux0dc6bd095b77b305aafffc571aa8dba7

project_96x3_355e3cc8e18d97cdfe9ccb364c01bc8a.png

3899

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux5384cea7d9b52030c4aea6b2928b6c31

pub_16x1_5_2332e7318eaf797ddef18058c125b992.png

521

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3b98c2b60e1bf01e8bfc5acbd510a75a

pub_16x1_ebfdbe022c094edf0a8737db76480f98.png

1395

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2614cf1ac68c98b1ffc1fd62be40155d

pub_16x2_f72f9a551fcac38420ef310635332a91.png

602

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux90a71ab094e48b68ac0169c13c948f43

pub_16x3_cff1b6773f457c579d4b17a1e07b3c89.png

752

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4171cf8bb662a9ff223d6790307e0920

pub_48x1_5_76d5f60aa226e56178b44924d024d46c.png

830

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe5d14b0af75122ab4f237ee7ee3f3875

pub_48x1_8c5cc5e03db039797231ac2987a39677.png

1670

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa6be26b1046a5241f79a892338786b46

pub_48x2_b2cbf1007f3f2e83b504fd45b67acdfe.png

1918

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux109e6aec60eb33b950f3f7071f756e13

pub_48x3_d892aa688f7823f3d1456344b8b595f6.png

2249

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux98d3a57aac90e2ac555168da2d6e39ca

pub_96x1_5_587a0d668690ca0e984badc77a53b8a7.png

1397

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcb939d9c58ef0dc752ad056b91d52801

pub_96x1_cae35678c79c0f4705fc93866b1d0b51.png

1971

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux62c5d524238a798f830891f589c64e21

pub_96x2_64432be186ffaa13e66be1119cf03a13.png

1716

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxea1973a0a951d0497e9a2db970ea56cc

pub_96x3_732a5dcfd692f3c956a626572d01597d.png

2409

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux98fdc013a89de66164023b1a90d2b52a

segoeui-bold_00a8a2e0a7feded81b77e36622338dbe.woff2

43868

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux6bd17fa6a958814af77f24d7e3d3b77b

segoeui-bold_1729e0cca0b4e15a571c8943277f428e.woff

55496

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux69fde7923cb7dd9b3f9153cea6b01521

segoeui-bold_18738737200cf8e46a65db625abba8cc.woff2

35408

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8748e6e90bdeafbb7841b68c362567cc

segoeui-bold_2c47175b890a2788244dbbb04fd15810.woff2

32964

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux62d02d87d391eea9d4b481f178d5fd5f

segoeui-bold_2ece9866fc7c325f4593a8e8e151d7c1.woff2

42788

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux53b5d503481dca80876d6a3b975caa1d

segoeui-bold_6870e52f16d72f5085e9cf8dcbb6ab14.woff

41644

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxb895ee44a9aaaeaa33aec54f839f54bd

segoeui-bold_7670fcad720d662aeae5246acb160915.woff

38360

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd7f19e398290de2ddbd387f12232fc66

segoeui-bold_9d3adc4c7719ae2a3bb54b4281996bfe.woff2

63344

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd6110cac400251f3be610cf051fe0306

segoeui-bold_a6e7024959542da97b48764015cb2912.woff

76124

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux0abfc468174a7731d197c779850a4d96

segoeui-bold_b9c579295a2e1db8635d0a9a244954c4.woff

50536

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1d13369d81ef1b62eeda680cfe5260e4

segoeui-bold_cf12db8a2720d67c975b0b99951f3fe2.woff

79792

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux542a8333d6eb454003994dcb90adc921

segoeui-bold_db5a0e1149b0aa25176764ca925df569.woff2

42980

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxd2d5d9a94c848bbc7d0005c0181100a4

segoeui-bold_e7c62f35d3a8a60765846452cdea20f7.woff

51496

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3993b58044c950e07f3a7bc7f0d32a71

segoeui-bold_f964699843376a4cd45d10a41c41cc23.woff2

71732

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux43c0c60685bc2f23783e37b5a0102061

segoeui-light_0fde8f2a95d1517dad89c4c06b31deac.woff2

62788

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa9fa6e0d242efc33abbbda989b01eb44

segoeui-light_1f57bc2cb31f22bc9094d22c5134d589.woff2

39776

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxe2093a46ead921462c515abb5a3abf01

segoeui-light_2fd9614c0deb54d27b7f8257e237ccc1.woff2

30836

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux90560c9f5867981d0594c177ebe1c56b

segoeui-light_330e17beeeecee428dea32f39b679d3b.woff2

28740

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux0c51ec3bf94d7b42b14c8354f59cadee

segoeui-light_3cead85155e0de2d7e9b721eb34fee76.woff

46632

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxeca141a7e6c5fcfc83b31e5a56be0539

segoeui-light_89dc18e4fa3fac2779928262e8e2f4e6.woff

73624

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2d7b33d4a9796de999fe52ef820053c6

segoeui-light_9e15a0188be993b49f37286f9d759ff0.woff

45000

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxea7b612f0ad0746591d118e3be5e376d

segoeui-light_a7a0d35a2e5d0c1e3bc30b45a11dc36c.woff

46744

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux99a368ffbc9e315e65b1dbd4d25d98e8

segoeui-light_b734f1fd85091592e77747be6ea5a910.woff

36844

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux2f9e4c0839f9f5460ff2fb2c0059269b

segoeui-light_b9f0073120dc85d152929803a1080c4b.woff2

38336

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa3c3d5b27cb7e088b6c70ab8819dc368

segoeui-light_dd854137779d360dc33d99866c62aec5.woff2

67992

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxee37f05f925a33d8f972ce7a90d3b52c

segoeui-light_e48ea1ac1846a2e80cb60f9a23494a50.woff

33752

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux545df6c3cea8abf4e281022a817f1d1b

segoeui-light_f1d4b0e953fa0758da4db09e88531b93.woff

75568

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux4366170e7dbdb045a4ebad49b8581faa

segoeui-light_fe64866d56c34385e3833dde54a08b9c.woff2

37892

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux11fee05cd1897fe9512edf62e33a5474

segoeui-regular_28959e485d3ae31c66dbef059dce1265.woff

55604

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxba227bdf3fa698cf6c49711b887d5dd0

segoeui-regular_53b650cb4ad3b562dd9e152400eaf2c2.woff2

47288

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcde9de09101026016f177ef0e53015d0

segoeui-regular_5fa620c9eefcd9c86b00199b3733d6e8.woff

75464

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux90a46abf7b8ff5c083d11554258b281b

segoeui-regular_697230d0942e89a4e8582ea9f463bc30.woff2

39176

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux3666c8b7d79269023ca66dcf996ca281

segoeui-regular_78aea412d491b3c930b06f2007feff44.woff

45616

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8c8b85fe70573ba86b67c8b1aac0a24b

segoeui-regular_7b6cba99d25f22ff1ccdee97c12482d1.woff

60540

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8664aa54fef9844d3ddfb3905d6082d5

segoeui-regular_7db9efbd4f0051eec003a69d52208a40.woff

66632

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa84b2cf53c1d31eb9c2e939143b12e4a

segoeui-regular_7e0879cc50cdc9845eef81efe62d76d2.woff2

59140

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux395310c463d2122fda0dc96c2b4ed122

segoeui-regular_865f1db6545fc94a2f4444dd60e7bbc6.woff2

36344

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux37a4e2868b2413a6651c2a02f7f22aaa

segoeui-regular_8e5beaebb27bbf92146977bd1062eb11.woff

42236

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxa5417e269e594aab4089c7cef6849ae3

segoeui-regular_a174c5c5aca9fc207f0774e74b6a5017.woff

56896

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcc2f9dc9071267ec95c94c923a14d179

segoeui-regular_a66ac4b246c87c08e18b5ba6d7e83798.woff2

47716

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux626592d53cbcdf9efb4fa570480949ec

segoeui-regular_de7cd3a972e93e3f2c920b53c13b58ae.woff2

63928

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1c639428f948d14fce3267118b782fa4

segoeui-regular_f51d4cde8cd85b1caa064a18c0fa8b92.woff2

48012

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf3e9d7b2eecb84d597ce582d94a137be

segoeui-semibold_03f00b8d19f7f27318f4653f9d5bab24.woff2

69908

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9c9d4d531b690b69d774b59793279494

segoeui-semibold_204b492169988b818ea24253774d6ee1.woff

40692

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxdb1bfd34224db15a24c475a2efe46ac7

segoeui-semibold_2aab0c00d3723964e503969f2d554c13.woff2

65772

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8791a953c99bfbb0a9af1ba0161d1620

segoeui-semibold_40f607089688633d2659e6042ac33620.woff

78492

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux7658de07d18b46fbcf668e6a7cf0c3b0

segoeui-semibold_66d11e55b7a413ddf6a84e858697e7b6.woff2

31824

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1f827be026738099fcf4acaff86813bf

segoeui-semibold_67a64f575e084b02e863817a1242b92a.woff

76908

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcf1e222f0ee3fc0b96cbb456fceeda44

segoeui-semibold_690fc91487e8393ee7496881ba915389.woff

50184

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux1456b68af58274e2d2e5b9ba39aeb114

segoeui-semibold_6b8d94ee3b0185feaafe1f19e9587f1f.woff

37236

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux29bec47b357612107fa8a25d9f0a9561

segoeui-semibold_8551e8694644280ece249254e10bf910.woff

49212

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcab33662f63ea8dcd23c0758f866b1ea

segoeui-semibold_87bd68a4637619c40a489d9d13e42747.woff2

41724

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux9be6c00153f9d18d9d8d0d9b1c69ab02

segoeui-semibold_917c51fdfabab1435e52275e3f460017.woff

54224

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux85fba1389bf729b7ea5c7a5e3bba027a

segoeui-semibold_9b3d5bf54cd48c3eefd8ac1217253a56.woff2

42800

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxf01340f50fe9a547d6d2a65d55801aa0

segoeui-semibold_c9307fd69140b02de407557064719c73.woff2

34572

04/08/21

12:43

sts_spclientnewuxcde125ec6309d831574dd26d5791738c

segoeui-semibold_ebd6cfb03ec224b96c3fe02c13befa55.woff2

41532

04/08/21

12:43

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_9242

23_16_n.16x16x32.png

266

06/08/2019

05:21

ewaanth.gif

ewaanth.gif

216

06/08/2019

05:22

ewaantv.gif

ewaantv.gif

213

06/08/2019

05:22

ewr023.gif

ewr023.gif

908

06/08/2019

05:22

favicon_excel.ico

favicon_excel.ico

8958

06/08/2019

05:22

openfromurl.web.favicon_excel.ico

favicon_excel.ico

8958

06/08/2019

05:22

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

53013

17/08/21

08:23

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

117408

17/08/21

08:23

addgal.xap

addgallery.xap

416830

17/08/21

08:23

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

109787

17/08/21

08:23

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

383127

17/08/21

08:23

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

321113

17/08/21

08:23

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

231455

17/08/21

08:23

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

231455

17/08/21

08:23

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

231455

17/08/21

08:23

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

231455

17/08/21

08:23

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

480983

17/08/21

08:23

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

193121

17/08/21

08:25

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

193121

17/08/21

08:25

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

193121

17/08/21

08:25

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

193121

17/08/21

08:25

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

528315

17/08/21

08:25

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10378.20002

2233824

17/08/21

12:41

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10378.20002

333816

17/08/21

12:41

mossbi.wfe.gac.scorecards.webcontrols.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll

16.0.10378.20002

345088

17/08/21

12:41

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10378.20002

12353464

17/08/21

12:43

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10378.20002

12353464

17/08/21

12:43

ppt.conversion.webclient.config

client.config

2059

03/08/21

04:36

ppt.conversion.web.config

web.config

3375

03/08/21

04:35

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10378.20002

108992

17/08/21

12:41

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14355

03/08/21

04:37

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10378.20002

4898744

17/08/21

12:43

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10378.20002

16468440

17/08/21

12:43

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10378.20002

888808

17/08/21

12:43

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10378.20002

396192

17/08/21

12:43

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10378.20002

396200

17/08/21

12:43

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8488983

17/08/21

12:42

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10378.20002

6844312

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10378.20002

371640

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10378.20002

761272

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10378.20002

10451376

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10378.20002

4384184

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10378.20002

9607584

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10378.20002

59312

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10378.20002

802232

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10378.20002

1971624

17/08/21

12:43

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10378.20002

1971624

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

16.0.10378.20002

262560

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10378.20002

196528

17/08/21

12:43

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10378.20002

196528

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10378.20002

1897376

17/08/21

12:43

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10378.20002

1897376

17/08/21

12:43

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10378.20002

396240

17/08/21

12:43

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10378.20002

396240

17/08/21

12:43

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10378.20002

888808

17/08/21

12:43

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10378.20002

1305056

17/08/21

12:43

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

03/08/21

04:37

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

03/08/21

04:37

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10378.20002

1051624

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10378.20002

2758608

17/08/21

12:43

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10378.20002

1003440

17/08/21

12:43

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

03/08/21

04:37

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

03/08/21

04:37

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

03/08/21

04:36

pwa.common.respicker.aspx

respicker.aspx

3737

03/08/21

04:37

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

03/08/21

04:30

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

03/08/21

04:30

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

03/08/21

04:31

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

03/08/21

04:31

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

03/08/21

04:31

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

03/08/21

04:31

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

03/08/21

04:31

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

03/08/21

04:31

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

03/08/21

04:31

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

03/08/21

04:31

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

81336

03/08/21

04:30

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

69689

03/08/21

04:30

pwa.resx

pwa.resx

824177

17/08/21

12:43

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4300

03/08/21

04:31

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10378.20002

55208

17/08/21

12:43

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10378.20002

3242920

17/08/21

12:43

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10378.20002

3242920

17/08/21

12:43

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10378.20002

3242920

17/08/21

12:43

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10378.20002

3242920

17/08/21

12:43

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10378.20002

3242920

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10378.20002

18848

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10378.20002

109863840

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10378.20002

16800

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10378.20002

16816

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10378.20002

24984

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10378.20002

46496

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10378.20002

1533856

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10378.20002

18336

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10378.20002

2098080

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10378.20002

17824

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10378.20002

33214880

17/08/21

12:43

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10378.20002

9888152

17/08/21

12:43

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10378.20002

32672

17/08/21

12:43

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10378.20002

24632744

17/08/21

12:43

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10378.20002

1840584

17/08/21

12:40

offfilt.dll_0002.x64

offfilt.dll

16.0.10378.20002

290736

17/08/21

12:40

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10378.20002

2115008

17/08/21

12:40

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

16.0.10378.20002

95672

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10378.20002

322464

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10378.20002

160160

17/08/21

12:43

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10378.20002

517576

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10378.20002

251816

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10378.20002

37280

17/08/21

12:40

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

03/08/21

04:28

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

03/08/21

04:28

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10378.20002

4218808

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

16.0.10378.20002

288176

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10378.20002

402872

17/08/21

12:41

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10378.20002

138656

17/08/21

12:42

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

03/08/21

04:24

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10378.20002

97696

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

16.0.10378.20002

124344

17/08/21

12:41

microsoft.contentpushhybridflow.dll

microsoft.contentpushhybridflow.dll

16.0.10378.3000

105904

17/08/21

12:41

microsoft.crawlerlfow.dll

microsoft.crawlerflow.dll

16.0.10378.3000

68016

17/08/21

12:41

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

16.0.10378.3000

27584

17/08/21

12:41

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10378.3000

27072

17/08/21

12:42

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10378.20002

62376

17/08/21

12:43

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10378.20002

128424

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10378.20002

30648

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10378.20002

87480

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10378.20002

583072

17/08/21

12:43

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10378.20002

132512

17/08/21

12:41

srchresources.rsx

srch.resources.resx

83170

17/08/21

12:41

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

315067

03/08/21

04:37

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

134449

03/08/21

04:37

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

381237

03/08/21

04:37

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204534

03/08/21

04:37

srchuicd.js

searchui.debug.js

117192

03/08/21

04:35

srchuicc.js

searchui.js

51365

03/08/21

04:34

connfxom.dll

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.10378.20002

1586096

17/08/21

12:43

connfxom.dll_0001

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.10378.20002

1586096

17/08/21

12:43

srchportability.dll

microsoft.office.server.search.portability.dll

16.0.10378.20002

18872

17/08/21

12:43

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10378.20002

1103784

17/08/21

12:43

searchrs.dll

microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

16.0.10378.20002

50104

17/08/21

12:43

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10378.20002

455096

17/08/21

12:43

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10378.20002

455096

17/08/21

12:43

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10378.20002

202664

17/08/21

12:43

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10378.20002

21207480

17/08/21

12:43

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10378.20002

21207480

17/08/21

12:43

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10378.20002

107464

17/08/21

12:43

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10378.20002

107464

17/08/21

12:43

oschps.dll

microsoft.office.server.search.powershell.dll

16.0.10378.20002

312760

17/08/21

12:43

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10378.20002

3882424

17/08/21

12:43

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10378.20002

3882424

17/08/21

12:43

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10378.20002

485848

17/08/21

12:43

wsrchps.dll

microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

16.0.10378.20002

24504

17/08/21

12:43

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10378.20002

359352

17/08/21

12:43

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10378.20002

625592

17/08/21

12:43

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10378.20002

292296

17/08/21

12:43

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10378.20002

205240

17/08/21

12:43

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10378.20002

2204600

17/08/21

12:43

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10378.20002

3266488

17/08/21

12:43

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10378.20002

136128

17/08/21

12:43

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10378.20002

760256

17/08/21

12:43

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10378.20002

740288

17/08/21

12:40

control_defaultsearchbox.html

control_searchbox.html

6622

03/08/21

04:37

control_defaultsearchbox.js

control_searchbox.js

7298

03/08/21

04:37

control_sitesearchbox.html

control_searchbox_compact.html

6409

03/08/21

04:37

control_sitesearchbox.js

control_searchbox_compact.js

7176

03/08/21

04:37

control_defaultresult.html

control_searchresults.html

32502

03/08/21

04:37

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

34160

03/08/21

04:37

filter_refinement.html

filter_default.html

19850

03/08/21

04:36

filter_refinement.js

filter_default.js

21183

03/08/21

04:36

filter_multirefinementbody.html

filter_multivalue_body.html

5764

03/08/21

04:36

filter_multirefinementbody.js

filter_multivalue_body.js

6929

03/08/21

04:36

filter_slider.html

filter_slider.html

4163

03/08/21

04:36

filter_slider.js

filter_slider.js

5311

03/08/21

04:36

filter_sliderwithbargraph.html

filter_sliderbargraph.html

4623

03/08/21

04:36

filter_sliderwithbargraph.js

filter_sliderbargraph.js

5791

03/08/21

04:36

hoverpanel_commonheader.html

item_commonhoverpanel_header.html

4454

03/08/21

04:37

hoverpanel_commonheader.js

item_commonhoverpanel_header.js

5938

03/08/21

04:37

item_commonbody.html

item_commonitem_body.html

7639

03/08/21

04:37

item_commonbody.js

item_commonitem_body.js

9049

03/08/21

04:37

item_excel.html

item_excel.html

2696

03/08/21

04:37

item_excel.js

item_excel.js

4014

03/08/21

04:37

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

03/08/21

04:37

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

03/08/21

04:37

item_word.html

item_word.html

2832

03/08/21

04:37

item_word.js

item_word.js

4160

03/08/21

04:37

searchcenterlitefiles.default.aspx

default.aspx

2866

03/08/21

04:29

searchcenterlitefiles.results.aspx

results.aspx

3395

03/08/21

04:30

addsnm.apx

addservernamemappings.aspx

10829

03/08/21

04:34

edtrelst.apx

editrelevancesettings.aspx

13350

03/08/21

04:34

lstsnm.apx

listservernamemappings.aspx

10204

03/08/21

04:34

mchrule1.apx

matchingrule.aspx

22333

03/08/21

04:34

categ.apx

category.aspx

14271

03/08/21

04:36

crprop.apx

crawledproperty.aspx

15447

03/08/21

04:36

lstcat.apx

listcategories.aspx

11119

03/08/21

04:36

lstcct.apx

listcrawledproperties.aspx

14243

03/08/21

04:37

lstmnp.apx

listmanagedproperties.aspx

16328

03/08/21

04:37

mprop.apx

managedproperty.aspx

35108

03/08/21

04:36

scope1.apx

scope.aspx

15130

03/08/21

04:34

srcadmin.apx

searchadministration.aspx

11329

03/08/21

04:34

schpause.apx

searchapppause.aspx

9223

03/08/21

04:34

schreset.apx

searchreset.aspx

9733

03/08/21

04:34

resrem.apx

searchresultremoval.aspx

10164

03/08/21

04:34

vwscope1.apx

viewscopes.aspx

11793

03/08/21

04:34

vwscpse1.apx

viewscopesettings.aspx

11421

03/08/21

04:34

addcs.apx

addcontentsource.aspx

9315

03/08/21

04:29

editcs.apx

editcontentsource.aspx

36714

03/08/21

04:29

lstcs.apx

listcontentsources.aspx

8045

03/08/21

04:29

clcss.apx

crawllogcontentsources.aspx

15891

03/08/21

04:37

clcrawls.apx

crawllogcrawls.aspx

17110

03/08/21

04:37

cldbs.apx

crawllogdatabases.aspx

14408

03/08/21

04:37

sts_spclientnewux02ab5360b0a27a83c0d8e62779362e4a

xsn_96x2_9988070767c0460fd82a16ec1fa12418.png

1391

04/08/21

12:43

sts_spclientnewux8a24c2795d22123dce3f204dac06a11b

xsn_96x3_a6444c641777a2debfe921a4c6581e77.png

1905

04/08/21

12:43

sts_sphomenewux47c2f9686e99961bcfa3599f0e14cb26

sharepointhome.json

40268

04/08/21

12:43

sts_sphomenewuxc0250aabec4b1e71150a3c5e78e664b7

searchux-main-sphome.js

1600572

04/08/21

12:43

sts_sphomenewuxab3efcb3b4702929d33f754cfd563158

searchux-resources.js

25528

04/08/21

12:43

sts_sphomenewuxc68fcb315164c60c6aace83a71fcbbe2

sharepointhome.js

1557340

04/08/21

12:43

sts_sphomenewux5764a9aadaf922139c9748a2b692c69f

sphome-react.js

208322

04/08/21

12:43

sts_sphomenewuxe5fc5d0c85aa24eb1adbac8ec1c9b954

sphome-rx.js

66245

04/08/21

12:43

sts_sphomenewux9e081e46518267288e7b11980f7811a4

sphome-signalr.js

129937

04/08/21

12:43

sts_sphomenewux4bf88d694ee8449f7f0ea170824568fb

sphome-utilities.js

123605

04/08/21

12:43

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

17/08/21

12:43

cui.js

cui.js

364466

17/08/21

12:43

microsoft.web.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

16.0.10378.20002

128424

17/08/21

12:43

microsoft.web.commandui.dll_0001

microsoft.web.commandui.dll

16.0.10378.20002

128424

17/08/21

12:43

xlsrv.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

16.0.10378.20002

128424

17/08/21

12:43

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

17/08/21

12:43

xui.js

xui.js

18954

17/08/21

12:43

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10378.20002

12661144

17/08/21

12:42

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10378.20002

12661144

17/08/21

12:42

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10378.20002

376232

17/08/21

12:43

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.10378.20002

376232

17/08/21

12:43

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

16.0.10378.20002

417208

17/08/21

12:42

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

16.0.10378.20002

550328

17/08/21

12:42

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

17/08/21

12:42

core.js

core.js

646739

03/08/21

04:32

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10378.20002

3175864

17/08/21

12:42

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10378.20002

3175864

17/08/21

12:42

ipomload.dll

microsoft.office.infopath.clrloader.dll

16.0.10378.20002

17880

17/08/21

12:42

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10378.20002

412576

17/08/21

12:42

clerrors.apx

crawllogerrors.aspx

15830

03/08/21

04:37

clhosts.apx

crawlloghosts.aspx

16035

03/08/21

04:37

clurlex.apx

crawllogurlexplorer.aspx

28624

03/08/21

04:37

addtype.apx

addfiletype.aspx

10522

03/08/21

04:29

editrule.apx

editcrawlrule.aspx

9413

03/08/21

04:29

mngrules.apx

managecrawlrules.aspx

8033

03/08/21

04:29

mngtypes.apx

managefiletypes.aspx

10128

03/08/21

04:29

edtresss.apx

editresultsourcessa.aspx

9668

03/08/21

04:28

mngresss.apx

manageresultsourcesssa.aspx

8750

03/08/21

04:28

hrcpumem.apx

cpumemoryusage.aspx

20285

03/08/21

04:31

hrfrsh.apx

crawlfreshness.aspx

18343

03/08/21

04:31

hrclrate.apx

crawlhealthreports.aspx

20847

03/08/21

04:31

hrltncy.apx

crawllatency.aspx

23194

03/08/21

04:31

hrqueue.apx

crawlqueue.aspx

14512

03/08/21

04:31

qrdeffl.apx

defaultflowquerylatency.aspx

17032

03/08/21

04:31

hrsutime.apx

documentprocessingactivity.aspx

14728

03/08/21

04:31

qrfed.apx

federationquerylatency.aspx

14972

03/08/21

04:31

hrhipri.apx

highprioritytransactions.aspx

16906

03/08/21

04:31

qrindex.apx

indexenginequerylatency.aspx

14996

03/08/21

04:31

qrall.apx

overallquerylatency.aspx

15704

03/08/21

04:31

qrps.apx

peoplesearchproviderquerylatency.aspx

17485

03/08/21

04:31

qrmain.apx

queryhealthreports.aspx

16747

03/08/21

04:31

qrsps.apx

sharepointsearchproviderquerylatency.aspx

17502

03/08/21

04:31

eqctssa.apx

editqueryclienttypesssa.aspx

8169

03/08/21

04:29

mqctssa.apx

managequeryclienttypesssa.aspx

8097

03/08/21

04:29

edtqrs.apx

editqueryrule.aspx

71815

03/08/21

04:36

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

03/08/21

04:36

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

18660

03/08/21

04:36

mngrb.apx

manageresultblock.aspx

39447

03/08/21

04:36

qrorsel.apx

orderselectedrules.aspx

12383

03/08/21

04:36

qradsrcs.apx

queryruleaddsource.aspx

9375

03/08/21

04:36

qredtbbs.apx

queryruleeditbestbet.aspx

20715

03/08/21

04:36

qraddtxs.apx

queryruletaxonomy.aspx

9852

03/08/21

04:36

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

03/08/21

04:34

qsset.apx

querysuggestionsettings.aspx

15207

03/08/21

04:35

qsimp.apx

querysuggestionsimport.aspx

9830

03/08/21

04:35

scsets.apx

searchcentersettings.aspx

10043

03/08/21

04:36

pplsearchres.aspx

peoplesearchresults.aspx

3821

03/08/21

04:29

reportsanddataresults_aspx

reportsanddataresults.aspx

3821

03/08/21

04:29

searchmain.aspx

searchmain.aspx

3361

03/08/21

04:29

searchres.aspx

searchresults.aspx

3821

03/08/21

04:29

oss.intl.dll

microsoft.office.server.search.intl.dll

16.0.10378.20002

985016

17/08/21

12:43

wss.intl.dll

microsoft.sharepoint.search.intl.dll

16.0.10378.20002

573408

17/08/21

12:42

microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dllmsil

microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

16.0.10378.20002

237992

17/08/21

12:41

setup.exe

setup.exe

16.0.10378.20002

1972648

17/08/21

12:41

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10378.20002

1972648

17/08/21

12:41

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10378.20002

17144736

17/08/21

12:41

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10378.20002

17143704

17/08/21

12:41

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10378.20002

13148096

17/08/21

12:43

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.10378.20002

1105840

17/08/21

12:40

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10378.20002

981936

17/08/21

12:42

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10378.20002

65960

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10378.20002

2284960

17/08/21

12:43

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

17/08/21

12:41

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

985

17/08/21

12:41

bitreeview.js

bitreeview.js

12881

17/08/21

12:41

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

17/08/21

12:41

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54230

17/08/21

12:41

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

17/08/21

12:41

followedtags.js

followedtags.js

2728

17/08/21

12:41

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

17/08/21

12:41

followingcommon.js

followingcommon.js

9648

17/08/21

12:41

group.debug.js

group.debug.js

125958

17/08/21

12:41

group.js

group.js

75985

17/08/21

12:41

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

17/08/21

12:41

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3287

17/08/21

12:41

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8801

17/08/21

12:41

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21159

17/08/21

12:41

kpilro.js

kpilro.js

3184

17/08/21

12:41

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

17/08/21

12:41

mrudocs.js

mrudocs.js

5864

17/08/21

12:41

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

17/08/21

12:41

mydocs.js

mydocs.js

34455

17/08/21

12:41

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

17/08/21

12:41

mylinks.js

mylinks.js

2631

17/08/21

12:41

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

17/08/21

12:41

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41312

17/08/21

12:41

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

17/08/21

12:41

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7019

17/08/21

12:41

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

17/08/21

12:41

portal.js

portal.js

52483

17/08/21

12:41

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

17/08/21

12:41

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28064

17/08/21

12:41

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

17/08/21

12:41

projectsummary.js

projectsummary.js

13120

17/08/21

12:41

ratings.js

ratings.js

18207

17/08/21

12:41

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

17/08/21

12:41

reputation.js

reputation.js

3430

17/08/21

12:41

soccom.js

socialcomment.js

23528

17/08/21

12:41

socdata.js

socialdata.js

14891

17/08/21

12:41

soctag.js

socialtag.js

9994

17/08/21

12:41

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

17/08/21

12:41

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18262

17/08/21

12:41

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

17/08/21

12:41

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8784

17/08/21

12:41

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

17/08/21

12:41

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7594

17/08/21

12:41

communities.js

sp.ui.communities.js

43982

17/08/21

12:41

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8540

17/08/21

12:41

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9999

17/08/21

12:41

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8225

17/08/21

12:41

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

17/08/21

12:41

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2212

17/08/21

12:41

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

17/08/21

12:41

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24712

17/08/21

12:41

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

17/08/21

12:41

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20182

17/08/21

12:41

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

17/08/21

12:41

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3070

17/08/21

12:41

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

17/08/21

12:41

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230149

17/08/21

12:41

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

17/08/21

12:41

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75540

17/08/21

12:41

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

17/08/21

12:41

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

17/08/21

12:41

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

17/08/21

12:41

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7268

17/08/21

12:41

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

17/08/21

12:41

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

17/08/21

12:41

people.js

sp.ui.people.js

59579

17/08/21

12:41

people.js1

sp.ui.people.js

59579

17/08/21

12:41

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

17/08/21

12:41

spui_person.js

sp.ui.person.js

10326

17/08/21

12:41

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

17/08/21

12:41

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15125

17/08/21

12:41

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

17/08/21

12:41

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11911

17/08/21

12:41

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

17/08/21

12:41

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25976

17/08/21

12:41

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20742

17/08/21

12:41

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10378.20002

352168

17/08/21

12:40

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10378.20002

352168

17/08/21

12:40

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10378.20002

6996392

17/08/21

12:43

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10378.20002

6996392

17/08/21

12:43

spsintl.dll

microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

16.0.10378.20002

1257944

17/08/21

12:43

profileext.sql

profileext.sql

1388377

03/08/21

04:37

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

03/08/21

04:36

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

03/08/21

04:36

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

03/08/21

04:36

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

03/08/21

04:23

microsoft_office_securestoreservice.dll

microsoft.office.securestoreservice.dll

16.0.10378.20002

645568

17/08/21

12:41

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10378.20002

688576

17/08/21

12:43

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10378.20002

1173496

17/08/21

12:41

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

03/08/21

04:30

timezone.xml

timezone.xml

89327

03/08/21

04:29

microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

16.0.10378.20002

78280

17/08/21

12:42

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

03/08/21

04:32

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

03/08/21

04:32

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10378.20002

136160

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10378.20002

658368

17/08/21

12:40

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

03/08/21

04:30

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

03/08/21

04:30

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10378.20002

852384

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10378.20002

852384

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10378.20002

797112

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10378.20002

813488

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10378.20002

813488

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10378.20002

740832

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10378.20002

740832

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10378.20002

796608

17/08/21

12:41

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10378.20002

48552

17/08/21

12:41

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10378.20002

388536

17/08/21

12:41

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10378.20002

388536

17/08/21

12:41

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10378.20002

22952

17/08/21

12:41

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10378.20002

2882000

17/08/21

12:41

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

03/08/21

04:23

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10378.20002

2139072

17/08/21

12:41

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

03/08/21

04:23

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10378.20002

230320

17/08/21

12:43

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10378.20002

6900168

17/08/21

12:43

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10378.20002

1070528

17/08/21

12:43

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10378.20002

97200

17/08/21

12:43

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10378.20002

539104

17/08/21

12:43

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10378.20002

810968

17/08/21

12:43

core_0.rsx

core.resx

526140

17/08/21

12:40

sts_addgallery_server

microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

16.0.10378.20002

118208

17/08/21

12:43

sp.res_0.resx

sp.res.resx

78081

17/08/21

12:41

sts.spuchostservice.exe

spuchostservice.exe

16.0.10378.20002

154128

17/08/21

12:43

spusercode.dll_0001

microsoft.sharepoint.usercode.dll

16.0.10378.20002

26024

17/08/21

12:43

cloudweb.cfg

cloudweb.config

79824

03/08/21

04:28

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10378.20002

38544280

17/08/21

12:43

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10378.20002

38544280

17/08/21

12:43

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10378.20002

1409968

17/08/21

12:43

web.cfg

web.config

79824

03/08/21

04:28

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10378.20002

2449392

17/08/21

12:43

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10378.20002

775616

17/08/21

12:43

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10378.20002

1141728

17/08/21

12:41

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2450360

17/08/21

12:43

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

03/08/21

04:23

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

03/08/21

04:23

blog.xsl

blog.xsl

37382

03/08/21

04:30

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

03/08/21

04:32

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

03/08/21

04:32

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

03/08/21

04:32

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

03/08/21

04:32

default.asx_0014

default.aspx

5440

03/08/21

04:32

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

03/08/21

04:32

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

03/08/21

04:32

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

03/08/21

04:32

security.asx_0014

security.aspx

3986

03/08/21

04:32

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

03/08/21

04:32

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

03/08/21

04:32

depl.xsd.x64

deploymentmanifest.xsd

91463

03/08/21

04:30

dip.js

dip.js

50374

03/08/21

04:30

dip.js_14

dip.js

50374

03/08/21

04:30

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

134868

03/08/21

04:29

internal.xsl

internal.xsl

11270

03/08/21

04:30

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

17/08/21

12:41

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11684

17/08/21

12:41

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

17/08/21

12:41

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22933

17/08/21

12:41

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

17/08/21

12:41

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3695

17/08/21

12:41

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

17/08/21

12:41

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11552

17/08/21

12:41

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

17/08/21

12:41

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1476

17/08/21

12:41

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

17/08/21

12:41

autofill.js

autofill.js

11562

17/08/21

12:41

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

17/08/21

12:41

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8989

17/08/21

12:41

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

17/08/21

12:41

bform.js

bform.js

259449

17/08/21

12:41

blank.debug.js

blank.debug.js

755

17/08/21

12:41

blank.js

blank.js

456

17/08/21

12:41

callout.debug.js

callout.debug.js

92058

17/08/21

12:41

callout.js

callout.js

29842

17/08/21

12:41

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

17/08/21

12:41

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2743

17/08/21

12:41

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

156496

17/08/21

12:41

clientforms.js

clientforms.js

79487

17/08/21

12:41

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83429

17/08/21

12:41

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44310

17/08/21

12:41

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

17/08/21

12:41

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12960

17/08/21

12:41

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

398977

17/08/21

12:41

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203894

17/08/21

12:41

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

17/08/21

12:41

comval.js

commonvalidation.js

4224

17/08/21

12:41

core.debug.js

core.debug.js

955929

17/08/21

12:41

core.js_0001

core.js

507224

17/08/21

12:41

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43148

17/08/21

12:41

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18922

17/08/21

12:41

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160480

17/08/21

12:41

datepick.js

datepicker.js

71517

17/08/21

12:41

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

17/08/21

12:41

designgallery.js

designgallery.js

29175

17/08/21

12:41

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

17/08/21

12:41

devdash.js

devdash.js

38404

17/08/21

12:41

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237846

17/08/21

12:41

dragdrop.js

dragdrop.js

122533

17/08/21

12:41

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

17/08/21

12:41

entityeditor.js

entityeditor.js

38999

17/08/21

12:41

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

17/08/21

12:41

filepreview.js

filepreview.js

14046

17/08/21

12:41

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

17/08/21

12:41

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1863

17/08/21

12:41

form.debug.js

form.debug.js

241306

17/08/21

12:41

form.js

form.js

129252

17/08/21

12:41

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

17/08/21

12:41

ganttscr.js

ganttscript.js

5100

17/08/21

12:41

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

41051

17/08/21

12:41

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15436

17/08/21

12:41

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

17/08/21

12:41

groupboard.js

groupboard.js

9550

17/08/21

12:41

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

17/08/21

12:41

gip.js

groupeditempicker.js

12057

17/08/21

12:41

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

17/08/21

12:41

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20088

17/08/21

12:41

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

17/08/21

12:41

imglib.js

imglib.js

53907

17/08/21

12:41

init.debug.js

init.debug.js

626836

17/08/21

12:41

init.js_0001

init.js

303226

17/08/21

12:41

inplview.debug.js

inplview.debug.js

156138

17/08/21

12:41

inplview.js

inplview.js

79678

17/08/21

12:41

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1186695

17/08/21

12:41

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

17/08/21

12:41

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42306

17/08/21

12:41

jsgrid.js

jsgrid.js

445124

17/08/21

12:41

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11518

17/08/21

12:41

listview.debug.js

listview.debug.js

933331

17/08/21

12:41

listview.js

listview.js

401280

17/08/21

12:41

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

17/08/21

12:41

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15544

17/08/21

12:41

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

17/08/21

12:41

menu.js_0001

menu.js

52561

17/08/21

12:41

suitenav.js

suitenav.js

204925

03/08/21

04:31

suitenavstandalone.js

suitenavstandalone.js

243992

03/08/21

04:31

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

17/08/21

12:41

mountpt.js

mountpoint.js

6213

17/08/21

12:41

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

17/08/21

12:41

mquery.js

mquery.js

22616

17/08/21

12:41

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

717392

17/08/21

12:41

ms.rte.js

ms.rte.js

402863

17/08/21

12:41

offline.debug.js

offline.debug.js

22154

17/08/21

12:41

offline.js

offline.js

11385

17/08/21

12:41

ows.debug.js

ows.debug.js

714698

17/08/21

12:41

ows.js

ows.js

377274

17/08/21

12:41

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24954

17/08/21

12:41

owsbrows.js

owsbrows.js

13302

17/08/21

12:41

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84678

17/08/21

12:41

pivotcontrol.debug.js

pivotcontrol.debug.js

18165

03/08/21

04:29

pivotcontrol.js

pivotcontrol.js

8592

03/08/21

04:29

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

17/08/21

12:41

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74050

17/08/21

12:41

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3557

17/08/21

12:41

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

17/08/21

12:41

roamingapps.js

roamingapps.js

21855

17/08/21

12:41

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

17/08/21

12:41

sharing.js

sharing.js

135350

17/08/21

12:41

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

17/08/21

12:41

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5807

17/08/21

12:41

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

17/08/21

12:41

singlesignon.js

singlesignon.js

6062

17/08/21

12:41

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

17/08/21

12:41

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

17/08/21

12:41

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1121

17/08/21

12:41

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1121

17/08/21

12:41

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

17/08/21

12:41

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21843

17/08/21

12:41

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

166073

17/08/21

12:41

sp.core.js

sp.core.js

87930

17/08/21

12:41

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

116020

17/08/21

12:41

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

66952

17/08/21

12:41

sp.debug.js

sp.debug.js

1703154

17/08/21

12:41

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

17/08/21

12:41

sp.exp.js

sp.exp.js

24500

17/08/21

12:41

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

17/08/21

12:41

sp.init.js

sp.init.js

32954

17/08/21

12:41

sp.js

sp.js

1042987

17/08/21

12:41

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

17/08/21

12:41

spmap.js

sp.map.js

8533

17/08/21

12:41

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

17/08/21

12:41

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1397

17/08/21

12:41

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js