Tóm tắt

Sau khi cài đặt bản cập nhật bị ảnh hưởng và khởi động lại, một số thiết bị chạy Windows 10, Phiên bản 1703, Windows 10, phiên bản 1607 hoặc Windows Server 2016 có bật Hyper-V có thể chuyển sang chế độ phục hồi BitLocker và gặp lỗi "0xC0210000".

Giải pháp

Nếu thiết bị của bạn đang ở trong tình trạng này, bạn có thể khởi động thành công Windows sau khi tạm ngừng BitLocker từ Môi trường Phục hồi Windows (WinRE) bằng các bước sau:

 1. Truy lục mật khẩu phục hồi BitLocker 48 chữ số cho ổ đĩa HĐH từ cổng thông tin của tổ chức bạn hoặc từ bất cứ nơi nào có lưu trữ khóa khi kích hoạt BitLocker lần đầu tiên.

 2. Từ màn hình phục hồi, nhấn phím Enter và nhập mật khẩu phục hồi khi được nhắc.

 3. Nếu thiết bị của bạn bắt đầu trong Môi trường Phục hồi Windows và yêu cầu khóa phục hồi một lần nữa, hãy chọn Bỏ qua ổ đĩa để tiếp tục chuyển sang WinRE.

 4. Chọn Tùy chọn nâng cao, Khắc phục sự cố, Tùy chọn nâng cao, Dấu nhắc Lệnh.

 5. Mở khóa ổ đĩa bằng lệnh: Manage-bde -unlock c: -rp <48 digit numerical recovery password separated by “-“ in 6 digit group>

 6. Tạm ngừng BitLocker bằng lệnh: Manage-bde -protectors -disable c:

 7. Thoát khỏi cửa sổ lệnh bằng lệnh: exit

 8. Chọn Tiếp theo từ môi trường phục hồi.

 9. Lúc này, thiết bị sẽ khởi động Windows.

 10. Sau khi khởi động, cho chạy Dấu nhắc Lệnh Mức cao (tức là chạy Dấu nhắc Lệnh với tư cách người quản trị) và tiếp tục lại BitLocker để đảm bảo hệ thống vẫn được bảo vệ, bằng lệnh: Manage-bde -protectors -enable c:

Lưu ý Cần phải thực hiện theo các bước trong giải pháp này khi khởi động mọi hệ thống trừ khi BitLocker bị tạm ngừng trước khi khởi động lại.

Để ngăn chặn sự cố này, hãy thực thi lệnh sau để tạm ngừng BitLocker ngay trước khi khởi động lại hệ thống: Manage-bde -protectors -disable c: -rc 1

Lưu ý Lệnh này sẽ tạm ngừng BitLocker cho một lần khởi động lại thiết bị (tùy chọn -rc 1 chỉ hoạt động bên trong HĐH và không hoạt động từ môi trường phục hồi).

Các bước tiếp theo

Sự cố này hiện đã được giải quyết cho tất cả các nền tảng trong các bản cập nhật sau:

 • KB4507450 LCU dành cho Windows 10, phiên bản 1703.

 • KB4507460 LCU dành cho Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

Bản cập nhật bị ảnh hưởng

Các bản cập nhật bị ảnh hưởng là các bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) được phát hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 trở lên cho các nền tảng bị ảnh hưởng:

 • KB4499181 hoặc LCU mới hơn dành cho Windows 10, phiên bản 1703.

 • KB4494440 hoặc LCU mới hơn dành cho Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×