We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem mục Microsoft Security Bulletin Microsoft ms16-099.

Lưu ý để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản của phần mềm Microsoft Office bị ảnh hưởng, hãy xem bài viết cơ sở tri thức KB3177451.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem mục "bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" của bài viết & Trung tâm bảo mật này.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức KB3177451.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành KB3085572.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

conv2013-kb3114340-fullfile-x86-glb.exe

F633BAF9E341D5AA5E4B2F16D27B05F992D1F4F2

0E4700DFDC1A5ED294F2756L28B50F4F9BDD5CF0F3CE08B961675711A 3BB8D26

conv2013-kb3114340-fullfile-x64-glb.exe

45E34TF08B800F4860DB3FA0018A 225115165C9E

726B5AD9A37E8CBA516CFA409574594E865CF3B56BF005101FT78CCC94CFF99F

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Đối với tất cả các phiên bản 2013 Office dựa trên x86 được hỗ trợ

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

html32.cnv_1033

html32. CNV

325712

Ngày 13 tháng 7

01:37

html32.cnv_1081

html32. CNV

325712

Ngày 13 tháng 7

01:37

recovr32.cnv_1033

recovr32. CNV

32336

Ngày 13 tháng 7

01:38

recovr32.cnv_1066

recovr32. CNV

32336

Ngày 13 tháng 7

01:38

recovr32.cnv_1081

recovr32. CNV

32336

Ngày 13 tháng 7

01:38

recovr32.cnv_1087

recovr32. CNV

32336

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft532.cnv_1033

wpft532. CNV

182456

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft532.cnv_1066

wpft532. CNV

182456

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft532.cnv_1081

wpft532. CNV

182456

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft532.cnv_1087

wpft532. CNV

182456

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft632.cnv_1033

wpft632. CNV

235096

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft632.cnv_1066

wpft632. CNV

235096

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft632.cnv_1081

wpft632. CNV

235096

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpft632.cnv_1087

wpft632. CNV

235096

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1025

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1026

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1028

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1029

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1030

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1031

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1032

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1033

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1035

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1036

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1037

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1038

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1040

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1041

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1042

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1043

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1044

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1045

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1046

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1048

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1049

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1050

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1051

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1053

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1054

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1055

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1057

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1058

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1060

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1061

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1062

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1063

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1066

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1081

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1086

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_1087

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_2052

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_2070

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_2074

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

wpequ532.dll_3082

wpequ532.dll

2012.1500.4454.1000

14440

Ngày 13 tháng 7

01:38

epsimp32.flt_1033

epsimp32. FLT

495320

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1057

epsimp32. FLT

495320

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1066

epsimp32. FLT

495320

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1081

epsimp32. FLT

495320

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1086

epsimp32. FLT

495320

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1033

gifimp32. FLT

190048

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1057

gifimp32. FLT

190048

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1081

gifimp32. FLT

190048

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1086

gifimp32. FLT

190048

Ngày 13 tháng 7

11:48

pictim32.flt_1033

pictim32. FLT

74992

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1081

pictim32. FLT

74992

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_1025

html32. CNV

325264

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1025

recovr32. CNV

31856

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1025

wpft532. CNV

182456

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_1025

wpft632. CNV

234608

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1026

wpft532. CNV

183976

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft532.cnv_1029

wpft532. CNV

182448

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_1030

html32. CNV

326800

Ngày 14 tháng 7

12:01

wpft532.cnv_1030

wpft532. CNV

183480

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_1031

html32. CNV

327288

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1031

recovr32. CNV

32904

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1031

wpft532. CNV

183472

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_1031

wpft632. CNV

236184

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1032

wpft532. CNV

184488

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_3082

html32. CNV

327312

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_3082

recovr32. CNV

33440

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_3082

wpft532. CNV

184000

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_3082

wpft632. CNV

236688

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1061

wpft532. CNV

182448

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft532.cnv_1035

wpft532. CNV

182960

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_1036

html32. CNV

327304

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1036

recovr32. CNV

33432

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1036

wpft532. CNV

183488

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_1036

wpft632. CNV

236192

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_1037

html32. CNV

324224

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1037

recovr32. CNV

31856

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1037

wpft532. CNV

181416

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_1037

wpft632. CNV

234120

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1050

wpft532. CNV

183480

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1038

wpft532. CNV

182448

Ngày 13 tháng 7

11:48

recovr32.cnv_1057

recovr32. CNV

32336

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft532.cnv_1057

wpft532. CNV

182968

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft632.cnv_1057

wpft632. CNV

235608

Ngày 13 tháng 7

11:48

html32.cnv_1040

html32. CNV

327320

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1040

recovr32. CNV

33448

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1040

wpft532. CNV

184032

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_1040

wpft632. CNV

236168

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_1041

html32. CNV

322688

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1041

recovr32. CNV

30840

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1041

wpft532. CNV

179368

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_1041

wpft632. CNV

233088

Ngày 14 tháng 7

12:25

html32.cnv_1042

html32. CNV

322672

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1042

recovr32. CNV

30848

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1042

wpft532. CNV

179368

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft632.cnv_1042

wpft632. CNV

233072

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1063

wpft532. CNV

183480

Ngày 14 tháng 7

12:25

wpft532.cnv_1062

wpft532. CNV

182968

Ngày 14 tháng 7

12:26

recovr32.cnv_1086

recovr32. CNV

32352

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft532.cnv_1086

wpft532. CNV

182960

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft632.cnv_1086

wpft632. CNV

235096

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft532.cnv_1044

wpft532. CNV

182968

Ngày 14 tháng 7

12:26

html32.cnv_1043

html32. CNV

327840

Ngày 14 tháng 7

12:01

recovr32.cnv_1043

recovr32. CNV

33944

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1043

wpft532. CNV

184528

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft632.cnv_1043

wpft632. CNV

236704

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1045

wpft532. CNV

183488

Ngày 14 tháng 7

12:26

html32.cnv_1046

html32. CNV

326792

Ngày 14 tháng 7

12:02

recovr32.cnv_1046

recovr32. CNV

32904

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1046

wpft532. CNV

183992

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft632.cnv_1046

wpft632. CNV

236168

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_2070

wpft532. CNV

184504

Ngày 14 tháng 7

12:26

html32.cnv_1048

html32. CNV

326736

Ngày 14 tháng 7

12:02

wpft532.cnv_1048

wpft532. CNV

183480

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft632.cnv_1048

wpft632. CNV

236120

Ngày 14 tháng 7

12:26

html32.cnv_1049

html32. CNV

326784

Ngày 14 tháng 7

12:02

recovr32.cnv_1049

recovr32. CNV

32384

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1049

wpft532. CNV

182952

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft632.cnv_1049

wpft632. CNV

235632

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1051

wpft532. CNV

182976

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft532.cnv_1060

wpft532. CNV

183488

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft632.cnv_1060

wpft632. CNV

235616

Ngày 13 tháng 7

11:48

wpft532.cnv_2074

wpft532. CNV

183992

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1053

wpft532. CNV

183480

Ngày 14 tháng 7

12:26

recovr32.cnv_1054

recovr32. CNV

32384

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1054

wpft532. CNV

182456

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1055

wpft532. CNV

182448

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1058

wpft532. CNV

182952

Ngày 14 tháng 7

12:26

html32.cnv_2052

html32. CNV

321136

Ngày 14 tháng 7

12:02

recovr32.cnv_2052

recovr32. CNV

29824

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_2052

wpft532. CNV

178344

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft632.cnv_2052

wpft632. CNV

231536

Ngày 14 tháng 7

12:26

html32.cnv_1028

html32. CNV

321152

Ngày 14 tháng 7

12:02

recovr32.cnv_1028

recovr32. CNV

29832

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft532.cnv_1028

wpft532. CNV

178872

Ngày 14 tháng 7

12:26

wpft632.cnv_1028

wpft632. CNV

232064

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1025

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1025

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1025

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1026

epsimp32. FLT

495272

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1026

gifimp32. FLT

189096

Ngày 13 tháng 7

11:48

pictim32.flt_1026

pictim32. FLT

74952

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1029

epsimp32. FLT

495288

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1029

gifimp32. FLT

189136

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1029

pictim32. FLT

75008

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1030

epsimp32. FLT

495304

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1030

gifimp32. FLT

189136

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1030

pictim32. FLT

74992

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1031

epsimp32. FLT

495304

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1031

gifimp32. FLT

188608

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1031

pictim32. FLT

74984

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1032

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1032

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1032

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_3082

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_3082

gifimp32. FLT

188640

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_3082

pictim32. FLT

75040

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1061

epsimp32. FLT

495304

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1061

gifimp32. FLT

188616

Ngày 13 tháng 7

11:48

pictim32.flt_1061

pictim32. FLT

75000

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1035

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1035

gifimp32. FLT

188624

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1035

pictim32. FLT

75000

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1036

epsimp32. FLT

495344

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1036

gifimp32. FLT

188640

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1036

pictim32. FLT

75016

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1037

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1037

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1037

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1050

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1050

gifimp32. FLT

189128

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1050

pictim32. FLT

74992

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1038

epsimp32. FLT

495312

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1038

gifimp32. FLT

188608

Ngày 13 tháng 7

11:48

pictim32.flt_1038

pictim32. FLT

74984

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1040

epsimp32. FLT

495312

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1040

gifimp32. FLT

189120

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1040

pictim32. FLT

75032

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1041

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1041

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1041

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1087

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1087

gifimp32. FLT

189096

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1087

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1042

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1042

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1042

pictim32. FLT

74432

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1063

epsimp32. FLT

495336

Ngày 14 tháng 7

12:25

gifimp32.flt_1063

gifimp32. FLT

189168

Ngày 14 tháng 7

12:25

pictim32.flt_1063

pictim32. FLT

75016

Ngày 14 tháng 7

12:25

epsimp32.flt_1062

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1062

gifimp32. FLT

188640

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1062

pictim32. FLT

75016

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1044

epsimp32. FLT

495312

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1044

gifimp32. FLT

189152

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1044

pictim32. FLT

75048

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1043

epsimp32. FLT

495336

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1043

gifimp32. FLT

189168

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1043

pictim32. FLT

75056

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1045

epsimp32. FLT

495312

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1045

gifimp32. FLT

189128

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1045

pictim32. FLT

74992

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1046

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1046

gifimp32. FLT

188632

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1046

pictim32. FLT

75048

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_2070

epsimp32. FLT

495328

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_2070

gifimp32. FLT

188640

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_2070

pictim32. FLT

75024

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1048

epsimp32. FLT

495312

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1048

gifimp32. FLT

188608

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1048

pictim32. FLT

75008

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1049

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1049

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1049

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1051

epsimp32. FLT

495336

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1051

gifimp32. FLT

189152

Ngày 13 tháng 7

11:48

pictim32.flt_1051

pictim32. FLT

75040

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_1060

epsimp32. FLT

495320

Ngày 13 tháng 7

11:48

gifimp32.flt_1060

gifimp32. FLT

189120

Ngày 13 tháng 7

11:48

pictim32.flt_1060

pictim32. FLT

74992

Ngày 13 tháng 7

11:48

epsimp32.flt_2074

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_2074

gifimp32. FLT

188616

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_2074

pictim32. FLT

74480

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1053

epsimp32. FLT

495304

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1053

gifimp32. FLT

189120

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1053

pictim32. FLT

74992

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1054

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1054

gifimp32. FLT

188608

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1054

pictim32. FLT

74992

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1055

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1055

gifimp32. FLT

189136

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1055

pictim32. FLT

75024

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1058

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1058

gifimp32. FLT

189096

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1058

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_2052

epsimp32. FLT

495272

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_2052

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_2052

pictim32. FLT

74432

Ngày 14 tháng 7

12:26

epsimp32.flt_1028

epsimp32. FLT

495320

Ngày 14 tháng 7

12:26

gifimp32.flt_1028

gifimp32. FLT

188584

Ngày 14 tháng 7

12:26

pictim32.flt_1028

pictim32. FLT

74944

Ngày 14 tháng 7

12:26

Đối với tất cả các phiên bản Office x64 được hỗ trợ của Office 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

html32.cnv_1033

html32. CNV

407120

Ngày 13 tháng 7

01:40

html32.cnv_1081

html32. CNV

407120

Ngày 13 tháng 7

01:40

recovr32.cnv_1033

recovr32. CNV

38992

Ngày 13 tháng 7

01:40

recovr32.cnv_1066

recovr32. CNV

38992

Ngày 13 tháng 7

01:40

recovr32.cnv_1081

recovr32. CNV

38992

Ngày 13 tháng 7

01:40

recovr32.cnv_1087

recovr32. CNV

38992

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft532.cnv_1033

wpft532. CNV

202936

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft532.cnv_1066

wpft532. CNV

202936

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft532.cnv_1081

wpft532. CNV

202936

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft532.cnv_1087

wpft532. CNV

202936

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft632.cnv_1033

wpft632. CNV

302168

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft632.cnv_1066

wpft632. CNV

302168

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft632.cnv_1081

wpft632. CNV

302168

Ngày 13 tháng 7

01:40

wpft632.cnv_1087

wpft632. CNV

302168

Ngày 13 tháng 7

01:40

epsimp32.flt_1033

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1057

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1066

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1081

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1086

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1033

gifimp32. FLT

256192

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1057

gifimp32. FLT

256192

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1081

gifimp32. FLT

256192

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1086

gifimp32. FLT

256192

Ngày 14 tháng 7

12:15

pictim32.flt_1033

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1081

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1025

html32. CNV

406656

Ngày 14 tháng 7

12:31

recovr32.cnv_1025

recovr32. CNV

38512

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1025

wpft532. CNV

202936

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1025

wpft632. CNV

301680

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1026

html32. CNV

408688

Ngày 14 tháng 7

12:31

recovr32.cnv_1026

recovr32. CNV

40064

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft532.cnv_1026

wpft532. CNV

204456

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft632.cnv_1026

wpft632. CNV

303232

Ngày 14 tháng 7

12:15

html32.cnv_1029

html32. CNV

407672

Ngày 14 tháng 7

12:31

recovr32.cnv_1029

recovr32. CNV

39056

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1029

wpft532. CNV

202928

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1029

wpft632. CNV

302240

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1030

html32. CNV

408208

Ngày 14 tháng 7

12:31

recovr32.cnv_1030

recovr32. CNV

39568

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1030

wpft532. CNV

203960

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1030

wpft632. CNV

302744

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1031

html32. CNV

408696

Ngày 14 tháng 7

12:31

recovr32.cnv_1031

recovr32. CNV

39560

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1031

wpft532. CNV

203952

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1031

wpft632. CNV

303232

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1032

html32. CNV

409216

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1032

recovr32. CNV

40048

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1032

wpft532. CNV

204968

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1032

wpft632. CNV

303744

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_3082

html32. CNV

408720

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_3082

recovr32. CNV

40072

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_3082

wpft532. CNV

204480

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_3082

wpft632. CNV

303776

Ngày 14 tháng 7

12:59

recovr32.cnv_1061

recovr32. CNV

39048

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft532.cnv_1061

wpft532. CNV

202928

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft632.cnv_1061

wpft632. CNV

302232

Ngày 14 tháng 7

12:15

html32.cnv_1035

html32. CNV

407672

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1035

recovr32. CNV

39552

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1035

wpft532. CNV

203440

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1035

wpft632. CNV

302720

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1036

html32. CNV

408728

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1036

recovr32. CNV

40088

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1036

wpft532. CNV

203968

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1036

wpft632. CNV

303248

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1037

html32. CNV

405632

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1037

recovr32. CNV

38512

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1037

wpft532. CNV

201896

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1037

wpft632. CNV

301192

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1050

html32. CNV

408216

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1050

recovr32. CNV

39576

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1050

wpft532. CNV

203960

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1050

wpft632. CNV

302744

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1038

html32. CNV

407696

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1038

recovr32. CNV

39040

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft532.cnv_1038

wpft532. CNV

202928

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft632.cnv_1038

wpft632. CNV

302208

Ngày 14 tháng 7

12:15

recovr32.cnv_1057

recovr32. CNV

38992

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft532.cnv_1057

wpft532. CNV

203448

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft632.cnv_1057

wpft632. CNV

302680

Ngày 14 tháng 7

12:15

html32.cnv_1040

html32. CNV

408728

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1040

recovr32. CNV

40104

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1040

wpft532. CNV

204512

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1040

wpft632. CNV

303240

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1041

html32. CNV

404080

Ngày 14 tháng 7

12:31

recovr32.cnv_1041

recovr32. CNV

37496

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1041

wpft532. CNV

199848

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1041

wpft632. CNV

300144

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1042

html32. CNV

404080

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1042

recovr32. CNV

37488

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1042

wpft532. CNV

199848

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1042

wpft632. CNV

300160

Ngày 14 tháng 7

12:59

recovr32.cnv_1063

recovr32. CNV

39040

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1063

wpft532. CNV

203960

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1063

wpft632. CNV

302728

Ngày 14 tháng 7

12:59

recovr32.cnv_1062

recovr32. CNV

39040

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1062

wpft532. CNV

203448

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1062

wpft632. CNV

302752

Ngày 14 tháng 7

12:59

recovr32.cnv_1086

recovr32. CNV

39008

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft532.cnv_1086

wpft532. CNV

203440

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft632.cnv_1086

wpft632. CNV

302168

Ngày 14 tháng 7

12:15

html32.cnv_1044

html32. CNV

407680

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1044

recovr32. CNV

39560

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1044

wpft532. CNV

203448

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1044

wpft632. CNV

302728

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1043

html32. CNV

409248

Ngày 14 tháng 7

12:32

recovr32.cnv_1043

recovr32. CNV

40600

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1043

wpft532. CNV

205008

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1043

wpft632. CNV

303776

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1045

html32. CNV

408224

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1045

recovr32. CNV

39560

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1045

wpft532. CNV

203968

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1045

wpft632. CNV

303264

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1046

html32. CNV

408200

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1046

recovr32. CNV

39584

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1046

wpft532. CNV

204472

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1046

wpft632. CNV

303240

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_2070

html32. CNV

408712

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_2070

recovr32. CNV

40096

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_2070

wpft532. CNV

204984

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_2070

wpft632. CNV

303256

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1048

html32. CNV

408144

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1048

recovr32. CNV

39552

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1048

wpft532. CNV

203960

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1048

wpft632. CNV

303192

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1049

html32. CNV

408176

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1049

recovr32. CNV

39040

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1049

wpft532. CNV

203432

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1049

wpft632. CNV

302720

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1051

html32. CNV

407680

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1051

recovr32. CNV

39048

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft532.cnv_1051

wpft532. CNV

203456

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft632.cnv_1051

wpft632. CNV

302728

Ngày 14 tháng 7

12:15

html32.cnv_1060

html32. CNV

408208

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1060

recovr32. CNV

39576

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft532.cnv_1060

wpft532. CNV

203968

Ngày 14 tháng 7

12:15

wpft632.cnv_1060

wpft632. CNV

302688

Ngày 14 tháng 7

12:15

html32.cnv_2074

html32. CNV

408720

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_2074

recovr32. CNV

40080

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_2074

wpft532. CNV

204472

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_2074

wpft632. CNV

303240

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1053

html32. CNV

408208

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1053

recovr32. CNV

39592

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1053

wpft532. CNV

203960

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1053

wpft632. CNV

303248

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1054

html32. CNV

407168

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1054

recovr32. CNV

39024

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1054

wpft532. CNV

202936

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1054

wpft632. CNV

302232

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1055

html32. CNV

407176

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1055

recovr32. CNV

39040

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1055

wpft532. CNV

202928

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1055

wpft632. CNV

302224

Ngày 14 tháng 7

12:59

recovr32.cnv_1058

recovr32. CNV

39536

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1058

wpft532. CNV

203432

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1058

wpft632. CNV

302704

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_2052

html32. CNV

402544

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_2052

recovr32. CNV

36480

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_2052

wpft532. CNV

198824

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_2052

wpft632. CNV

298624

Ngày 14 tháng 7

12:59

html32.cnv_1028

html32. CNV

402560

Ngày 14 tháng 7

12:33

recovr32.cnv_1028

recovr32. CNV

36488

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft532.cnv_1028

wpft532. CNV

199352

Ngày 14 tháng 7

12:59

wpft632.cnv_1028

wpft632. CNV

299120

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1025

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1025

gifimp32. FLT

256160

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1025

pictim32. FLT

85696

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1026

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1026

gifimp32. FLT

256680

Ngày 14 tháng 7

12:15

pictim32.flt_1026

pictim32. FLT

85696

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1029

epsimp32. FLT

650936

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1029

gifimp32. FLT

256720

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1029

pictim32. FLT

85760

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1030

epsimp32. FLT

650952

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1030

gifimp32. FLT

256712

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1030

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1031

epsimp32. FLT

650952

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1031

gifimp32. FLT

256184

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1031

pictim32. FLT

85736

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1032

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1032

gifimp32. FLT

256160

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1032

pictim32. FLT

85696

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_3082

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_3082

gifimp32. FLT

256224

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_3082

pictim32. FLT

85792

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1061

epsimp32. FLT

650952

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1061

gifimp32. FLT

256192

Ngày 14 tháng 7

12:15

pictim32.flt_1061

pictim32. FLT

85752

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1035

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1035

gifimp32. FLT

256200

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1035

pictim32. FLT

85752

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1036

epsimp32. FLT

650992

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1036

gifimp32. FLT

256216

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1036

pictim32. FLT

85768

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1037

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1037

gifimp32. FLT

256160

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1037

pictim32. FLT

85704

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1050

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1050

gifimp32. FLT

256704

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1050

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1038

epsimp32. FLT

650960

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1038

gifimp32. FLT

256184

Ngày 14 tháng 7

12:15

pictim32.flt_1038

pictim32. FLT

85736

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1040

epsimp32. FLT

650960

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1040

gifimp32. FLT

256704

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1040

pictim32. FLT

85784

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1041

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1041

gifimp32. FLT

256160

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1041

pictim32. FLT

85696

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1087

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1087

gifimp32. FLT

256680

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1087

pictim32. FLT

85704

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1042

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1042

gifimp32. FLT

256168

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1042

pictim32. FLT

85184

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1063

epsimp32. FLT

650984

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1063

gifimp32. FLT

256752

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1063

pictim32. FLT

85768

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1062

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1062

gifimp32. FLT

256224

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1062

pictim32. FLT

85768

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1044

epsimp32. FLT

650960

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1044

gifimp32. FLT

256728

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1044

pictim32. FLT

85800

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1043

epsimp32. FLT

650984

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1043

gifimp32. FLT

256744

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1043

pictim32. FLT

85808

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1045

epsimp32. FLT

650960

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1045

gifimp32. FLT

256704

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1045

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1046

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1046

gifimp32. FLT

256208

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1046

pictim32. FLT

85800

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_2070

epsimp32. FLT

650976

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_2070

gifimp32. FLT

256224

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_2070

pictim32. FLT

85776

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1048

epsimp32. FLT

650960

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1048

gifimp32. FLT

256192

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1048

pictim32. FLT

85760

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1049

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1049

gifimp32. FLT

256160

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1049

pictim32. FLT

85696

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1051

epsimp32. FLT

650984

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1051

gifimp32. FLT

256728

Ngày 14 tháng 7

12:15

pictim32.flt_1051

pictim32. FLT

85792

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_1060

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:15

gifimp32.flt_1060

gifimp32. FLT

256696

Ngày 14 tháng 7

12:15

pictim32.flt_1060

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:15

epsimp32.flt_2074

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_2074

gifimp32. FLT

256192

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_2074

pictim32. FLT

85240

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1053

epsimp32. FLT

650952

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1053

gifimp32. FLT

256696

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1053

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1054

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1054

gifimp32. FLT

256184

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1054

pictim32. FLT

85744

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1055

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1055

gifimp32. FLT

256712

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1055

pictim32. FLT

85776

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1058

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1058

gifimp32. FLT

256672

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1058

pictim32. FLT

85704

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_2052

epsimp32. FLT

650920

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_2052

gifimp32. FLT

256168

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_2052

pictim32. FLT

85192

Ngày 14 tháng 7

12:59

epsimp32.flt_1028

epsimp32. FLT

650968

Ngày 14 tháng 7

12:59

gifimp32.flt_1028

gifimp32. FLT

256160

Ngày 14 tháng 7

12:59

pictim32.flt_1028

pictim32. FLT

85696

Ngày 14 tháng 7

12:59


Trợ giúp cài đặt Cập Nhật:
hỗ trợ cho

các giải pháp bảo mật Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT:
TechNet khắc phục sự cố và hỗ trợ bảo

vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware:
giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

cục bộ hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×