Microsoft MS16-099: mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013: ngày 9 tháng 8, 2016

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem mục Microsoft Security Bulletin Microsoft ms16-099.

Lưu ý để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản của phần mềm Microsoft Office bị ảnh hưởng, hãy xem bài viết cơ sở tri thức KB3177451.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho các vấn đề không bảo mật sau đây:

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem mục "bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" của bài viết & Trung tâm bảo mật này.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức KB3177451.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành KB3115016.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

mso2013-kb3115427-fullfile-x86-glb.exe

2F42F1F3D964260961657991E38420887DC90B9D

AEA7A08337AFAF7407D8956FF9D6DB65D62D03E9CA94E4FCCF206AAD6733B063

mso2013-kb3115427-fullfile-x64-glb.exe

4AE904411563EB1A2M9C 956A8T84653556A319B2

9570E94562DDE336F06T1971T9T78T7261294T24639962E2321321/

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Đối với tất cả các phiên bản 2013 Office dựa trên x86 được hỗ trợ

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

firstrun.exe

firstrun.exe

15.0.4847.1000

998592

Ngày 13 tháng 7

01:38

msointl.dll. x 86.1025

msointl.dll

15.0.4849.1000

4140800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1026

msointl.dll

15.0.4849.1000

3053816

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1027

msointl.dll

15.0.4845.1000

3048192

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1029

msointl.dll

15.0.4849.1000

3049720

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1030

msointl.dll

15.0.4849.1000

2834680

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1031

msointl.dll

15.0.4849.1000

2994424

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1032

msointl.dll

15.0.4849.1000

3416824

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.3082

msointl.dll

15.0.4849.1000

3023096

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1061

msointl.dll

15.0.4849.1000

2812152

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1069

msointl.dll

15.0.4845.1000

2904312

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1035

msointl.dll

15.0.4849.1000

2827520

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1036

msointl.dll

15.0.4849.1000

3682064

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1110

msointl.dll

15.0.4845.1000

2963200

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1095

msointl.dll

15.0.4845.1000

2830584

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1037

msointl.dll

15.0.4849.1000

3928768

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1081

msointl.dll

15.0.4849.1000

2903800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1050

msointl.dll

15.0.4849.1000

2915064

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1038

msointl.dll

15.0.4849.1000

3105528

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1057

msointl.dll

15.0.4849.1000

2623224

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1040

msointl.dll

15.0.4849.1000

2941688

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1041

msointl.dll

15.0.4849.1000

2904312

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1087

msointl.dll

15.0.4849.1000

3099384

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1099

msointl.dll

15.0.4845.1000

2973432

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1042

msointl.dll

15.0.4849.1000

3575032

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1063

msointl.dll

15.0.4849.1000

3056376

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1062

msointl.dll

15.0.4849.1000

3022072

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1086

msointl.dll

15.0.4849.1000

2642176

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1044

msointl.dll

15.0.4849.1000

2748664

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1043

msointl.dll

15.0.4849.1000

2909944

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1045

msointl.dll

15.0.4849.1000

3136760

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1046

msointl.dll

15.0.4849.1000

2941688

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.2070

msointl.dll

15.0.4849.1000

2966776

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1048

msointl.dll

15.0.4849.1000

3081976

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1049

msointl.dll

15.0.4849.1000

3096824

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1051

msointl.dll

15.0.4849.1000

3096312

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1060

msointl.dll

15.0.4849.1000

2909952

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.2074

msointl.dll

15.0.4849.1000

2951928

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1053

msointl.dll

15.0.4849.1000

2796288

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1054

msointl.dll

15.0.4849.1000

2744064

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1055

msointl.dll

15.0.4849.1000

2966256

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1058

msointl.dll

15.0.4849.1000

3076856

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.1066

msointl.dll

15.0.4849.1000

3086072

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll. x 86.2052

msointl.dll

15.0.4849.1000

2921152

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1028

msointl.dll

15.0.4849.1000

2993344

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll. x 86.1033

msointl.dll

15.0.4845.1000

3629816

Ngày 13 tháng 7

01:38

acmcompanion.mso.dll

mso.dll

15.0.4849.1000

26925312

mso.dll. x86

mso.dll

15.0.4849.1000

26925312

Ngày 13 tháng 7

01:37

msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:37

msores.dll. x86

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:43

acmserver.office.dll

office.dll

15.0.4849.1000

466640

Ngày 13 tháng 7

01:37

dcfoffice.dll

office.dll

15.0.4849.1000

466640

Ngày 13 tháng 7

01:37

dcfoffice.dll. x86

office.dll

15.0.4849.1000

466640

Ngày 13 tháng 7

01:37

office.dll

office.dll

15.0.4849.1000

466640

Ngày 13 tháng 7

01:37

msosqm.exe

msosqm.exe

15.0.4847.1000

559336

Ngày 13 tháng 7

01:37

msointl.rest.idx_dll. x 86.1025

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1499840

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1026

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1026

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1503424

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1027

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52848

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1027

msointl.rest.idx_dll

15.0.4801.1000

1476800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1029

msointl.dll .idx_dll

15.0.4454.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1029

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1468616

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1030

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1030

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1464512

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1031

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1470664

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll .idx_dll. x 86.1032

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1032

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1476296

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1033

msointl.rest.idx_dll

15.0.4801.1000

1493760

Ngày 13 tháng 7

01:38

msointl.rest.idx_dll. x 86.3082

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1479360

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll .idx_dll. x 86.1061

msointl.dll .idx_dll

15.0.4463.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1061

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1475264

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1069

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1069

msointl.rest.idx_dll

15.0.4801.1000

1476808

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1035

msointl.dll .idx_dll

15.0.4445.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1035

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1465024

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1036

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1476800

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll .idx_dll. x 86.1110

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1110

msointl.rest.idx_dll

15.0.4801.1000

1480384

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1095

msointl.dll .idx_dll

15.0.4527.1000

52392

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1095

msointl.rest.idx_dll

15.0.4801.1000

1488072

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1037

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1483968

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1081

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1081

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1499336

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1050

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53328

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1050

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1508040

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1038

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1038

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1462976

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1057

msointl.dll .idx_dll

15.0.4469.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1057

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1493192

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1040

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1454272

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.rest.idx_dll. x 86.1041

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1486016

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll .idx_dll. x 86.1087

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

52288

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1087

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1472712

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1099

msointl.dll .idx_dll

15.0.4487.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1099

msointl.rest.idx_dll

15.0.4801.1000

1510600

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1042

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1436352

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.dll .idx_dll. x 86.1063

msointl.dll .idx_dll

15.0.4463.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1063

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1493696

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1062

msointl.dll .idx_dll

15.0.4463.1000

53328

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1062

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1495744

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1086

msointl.dll .idx_dll

15.0.4469.1000

52288

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1086

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1493184

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1044

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1044

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1460928

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1043

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1467080

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1045

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52848

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1045

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1482952

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1046

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1510080

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.2070

msointl.dll .idx_dll

15.0.4569.1501

52904

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.2070

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1514696

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1048

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1048

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1476800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1049

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1469120

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1051

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1051

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1482952

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1060

msointl.dll .idx_dll

15.0.4466.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1060

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1484488

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.2074

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.2074

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1501376

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1053

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1053

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1461952

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1054

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52288

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1054

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1450184

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1055

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1055

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1483968

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1058

msointl.dll .idx_dll

15.0.4454.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1058

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1485512

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.dll .idx_dll. x 86.1066

msointl.dll .idx_dll

15.0.4481.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.1066

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1525448

Ngày 13 tháng 7

11:34

msointl.rest.idx_dll. x 86.2052

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1464512

Ngày 13 tháng 7

11:33

msointl.rest.idx_dll. x 86.1028

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1448136

Ngày 13 tháng 7

11:33

firstrun.veman.xml

firstrun.visualelementsmanifest.xml

344

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale100.png

excellogo.contrast-black_scale-100.png

1657

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale140.png

excellogo.contrast-black_scale-140.png

2571

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale180.png

excellogo.contrast-black_scale-180.png

3253

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale80.png

excellogo.contrast-black_scale-80.png

1288

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale100.png

excellogo.contrast-white_scale-100.png

1649

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale140.png

excellogo.contrast-white_scale-140.png

2556

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale180.png

excellogo.contrast-white_scale-180.png

3290

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale80.png

excellogo.contrast-white_scale-80.png

1303

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale100.png

excellogo.scale-100.png

1706

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale140.png

excellogo.scale-140.png

2511

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale180.png

excellogo.scale-180.png

3120

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale80.png

excellogo.scale-80.png

1402

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale100.png

excellogosmall.contrast-black_scale-100.png

1085

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale140.png

excellogosmall.contrast-black_scale-140.png

1339

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale180.png

excellogosmall.contrast-black_scale-180.png

2028

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale80.png

excellogosmall.contrast-black_scale-80.png

811

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale100.png

excellogosmall.contrast-white_scale-100.png

1053

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale140.png

excellogosmall.contrast-white_scale-140.png

1315

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale180.png

excellogosmall.contrast-white_scale-180.png

1927

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale80.png

excellogosmall.contrast-white_scale-80.png

772

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale100.png

excellogosmall.scale-100.png

1208

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale140.png

excellogosmall.scale-140.png

1454

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale180.png

excellogosmall.scale-180.png

2015

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale80.png

excellogosmall.scale-80.png

886

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale100.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-100.png

1125

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale140.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-140.png

1689

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale180.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-180.png

2181

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale80.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-80.png

850

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-100.png

1196

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-140.png

1817

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-180.png

2352

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-80.png

901

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale100.png

firstrunlogo.scale-100.png

15557

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale140.png

firstrunlogo.scale-140.png

16184

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale180.png

firstrunlogo.scale-180.png

16534

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale80.png

firstrunlogo.scale-80.png

15298

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-100.png

682

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-140.png

932

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1295

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-80.png

497

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-100.png

737

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-140.png

981

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1389

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-80.png

523

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale100.png

firstrunlogosmall.scale-100.png

15190

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale140.png

firstrunlogosmall.scale-140.png

15439

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale180.png

firstrunlogosmall.scale-180.png

15888

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale80.png

firstrunlogosmall.scale-80.png

15004

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale100.png

groovelogo.contrast-black_scale-100.png

1609

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale140.png

groovelogo.contrast-black_scale-140.png

2318

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale180.png

groovelogo.contrast-black_scale-180.png

3184

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale80.png

groovelogo.contrast-black_scale-80.png

1200

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale100.png

groovelogo.contrast-white_scale-100.png

1640

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale140.png

groovelogo.contrast-white_scale-140.png

2483

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale180.png

groovelogo.contrast-white_scale-180.png

3384

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale80.png

groovelogo.contrast-white_scale-80.png

1237

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale100.png

groovelogo.scale-100.png

3090

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale140.png

groovelogo.scale-140.png

4608

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale180.png

groovelogo.scale-180.png

6574

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale80.png

groovelogo.scale-80.png

2167

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale100.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-100.png

994

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale140.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1358

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale180.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1917

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale80.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-80.png

650

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale100.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-100.png

974

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale140.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1295

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale180.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1849

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale80.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-80.png

625

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale100.png

groovelogosmall.scale-100.png

1941

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale140.png

groovelogosmall.scale-140.png

2840

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale180.png

groovelogosmall.scale-180.png

4066

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale80.png

groovelogosmall.scale-80.png

1335

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale100.png

infopathlogo.contrast-black_scale-100.png

1552

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale140.png

infopathlogo.contrast-black_scale-140.png

2344

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale180.png

infopathlogo.contrast-black_scale-180.png

2850

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale80.png

infopathlogo.contrast-black_scale-80.png

1233

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale100.png

infopathlogo.contrast-white_scale-100.png

1545

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale140.png

infopathlogo.contrast-white_scale-140.png

2303

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale180.png

infopathlogo.contrast-white_scale-180.png

2812

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale80.png

infopathlogo.contrast-white_scale-80.png

1229

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale100.png

infopathlogo.scale-100.png

1602

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale140.png

infopathlogo.scale-140.png

2352

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale180.png

infopathlogo.scale-180.png

2819

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale80.png

infopathlogo.scale-80.png

1295

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1050

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1322

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1942

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-80.png

732

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1047

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1310

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1900

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-80.png

725

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale100.png

infopathlogosmall.scale-100.png

1109

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale140.png

infopathlogosmall.scale-140.png

1364

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale180.png

infopathlogosmall.scale-180.png

1927

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale80.png

infopathlogosmall.scale-80.png

774

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale100.png

lynclogo.contrast-black_scale-100.png

2528

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale140.png

lynclogo.contrast-black_scale-140.png

3857

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale180.png

lynclogo.contrast-black_scale-180.png

5403

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale80.png

lynclogo.contrast-black_scale-80.png

1854

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale100.png

lynclogo.contrast-white_scale-100.png

2519

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale140.png

lynclogo.contrast-white_scale-140.png

3845

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale180.png

lynclogo.contrast-white_scale-180.png

5504

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale80.png

lynclogo.contrast-white_scale-80.png

1853

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale100.png

lynclogo.scale-100.png

2704

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale140.png

lynclogo.scale-140.png

4055

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale180.png

lynclogo.scale-180.png

5493

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale80.png

lynclogo.scale-80.png

2039

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale100.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-100.png

1536

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale140.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-140.png

2138

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale180.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-180.png

3164

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale80.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-80.png

1008

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale100.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-100.png

1508

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale140.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-140.png

2085

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale180.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-180.png

3110

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale80.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-80.png

1009

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale100.png

lynclogosmall.scale-100.png

1796

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale140.png

lynclogosmall.scale-140.png

2417

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale180.png

lynclogosmall.scale-180.png

3571

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale80.png

lynclogosmall.scale-80.png

1203

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale100.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-100.png

2435

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale140.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-140.png

3298

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale180.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-180.png

4701

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale80.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-80.png

1871

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-100.png

2465

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-140.png

3392

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-180.png

4810

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-80.png

1894

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale100.png

msaccesslogo.scale-100.png

2537

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale140.png

msaccesslogo.scale-140.png

3315

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale180.png

msaccesslogo.scale-180.png

4845

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale80.png

msaccesslogo.scale-80.png

2000

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-100.png

1644

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-140.png

2116

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-180.png

2807

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-80.png

1017

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-100.png

1619

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-140.png

2108

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-180.png

2816

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-80.png

1007

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale100.png

msaccesslogosmall.scale-100.png

1767

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale140.png

msaccesslogosmall.scale-140.png

2252

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale180.png

msaccesslogosmall.scale-180.png

2815

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale80.png

msaccesslogosmall.scale-80.png

1144

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale100.png

mspublogo.contrast-black_scale-100.png

1537

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale140.png

mspublogo.contrast-black_scale-140.png

2271

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale180.png

mspublogo.contrast-black_scale-180.png

2973

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale80.png

mspublogo.contrast-black_scale-80.png

1238

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale100.png

mspublogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale140.png

mspublogo.contrast-white_scale-140.png

2276

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale180.png

mspublogo.contrast-white_scale-180.png

2969

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale80.png

mspublogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale100.png

mspublogo.scale-100.png

1571

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale140.png

mspublogo.scale-140.png

2249

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale180.png

mspublogo.scale-180.png

2866

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale80.png

mspublogo.scale-80.png

1288

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale100.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-100.png

1047

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale140.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-140.png

1300

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale180.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-180.png

1859

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale80.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-80.png

754

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale100.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-100.png

1036

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale140.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-140.png

1300

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale180.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-180.png

1868

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale80.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-80.png

749

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale100.png

mspublogosmall.scale-100.png

1093

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale140.png

mspublogosmall.scale-140.png

1324

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale180.png

mspublogosmall.scale-180.png

1797

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale80.png

mspublogosmall.scale-80.png

838

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-100.png

3061

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-140.png

4800

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-180.png

6552

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-80.png

2251

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-100.png

3077

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-140.png

4736

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-180.png

6553

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-80.png

2234

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale100.png

ocpubmgrlogo.scale-100.png

3252

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale140.png

ocpubmgrlogo.scale-140.png

5038

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale180.png

ocpubmgrlogo.scale-180.png

6678

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale80.png

ocpubmgrlogo.scale-80.png

2450

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1917

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2666

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3990

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1193

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1859

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2595

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3883

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1208

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale100.png

ocpubmgrlogosmall.scale-100.png

2206

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale140.png

ocpubmgrlogosmall.scale-140.png

2935

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale180.png

ocpubmgrlogosmall.scale-180.png

4567

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale80.png

ocpubmgrlogosmall.scale-80.png

1389

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale100.png

onenotelogo.contrast-black_scale-100.png

1566

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale140.png

onenotelogo.contrast-black_scale-140.png

2183

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale180.png

onenotelogo.contrast-black_scale-180.png

3150

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale80.png

onenotelogo.contrast-black_scale-80.png

1362

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale100.png

onenotelogo.contrast-white_scale-100.png

1558

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale140.png

onenotelogo.contrast-white_scale-140.png

2171

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale180.png

onenotelogo.contrast-white_scale-180.png

3162

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale80.png

onenotelogo.contrast-white_scale-80.png

1345

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale100.png

onenotelogo.scale-100.png

1636

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale140.png

onenotelogo.scale-140.png

2268

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale180.png

onenotelogo.scale-180.png

2945

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale80.png

onenotelogo.scale-80.png

1398

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-100.png

1097

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1311

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1803

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-80.png

711

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-100.png

1099

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1303

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1808

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-80.png

709

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale100.png

onenotelogosmall.scale-100.png

1196

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale140.png

onenotelogosmall.scale-140.png

1388

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale180.png

onenotelogosmall.scale-180.png

1806

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale80.png

onenotelogosmall.scale-80.png

811

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale100.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-100.png

2922

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale140.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-140.png

4102

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale180.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-180.png

5917

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale80.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-80.png

2001

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-100.png

2890

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-140.png

4074

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-180.png

5879

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-80.png

2004

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale100.png

onenotemlogo.scale-100.png

3005

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale140.png

onenotemlogo.scale-140.png

4287

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale180.png

onenotemlogo.scale-180.png

5769

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale80.png

onenotemlogo.scale-80.png

2156

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1801

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2602

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3594

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1130

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1790

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2583

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3554

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1119

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale100.png

onenotemlogosmall.scale-100.png

1913

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale140.png

onenotemlogosmall.scale-140.png

2718

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale180.png

onenotemlogosmall.scale-180.png

3598

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale80.png

onenotemlogosmall.scale-80.png

1234

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale100.png

outlooklogo.contrast-black_scale-100.png

1929

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale140.png

outlooklogo.contrast-black_scale-140.png

3091

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale180.png

outlooklogo.contrast-black_scale-180.png

4084

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale80.png

outlooklogo.contrast-black_scale-80.png

1574

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale100.png

outlooklogo.contrast-white_scale-100.png

1895

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale140.png

outlooklogo.contrast-white_scale-140.png

3096

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale180.png

outlooklogo.contrast-white_scale-180.png

4096

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale80.png

outlooklogo.contrast-white_scale-80.png

1541

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale100.png

outlooklogo.scale-100.png

2093

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale140.png

outlooklogo.scale-140.png

3241

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale180.png

outlooklogo.scale-180.png

4038

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale80.png

outlooklogo.scale-80.png

1705

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-100.png

1270

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-140.png

1597

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-180.png

2523

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-80.png

918

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-100.png

1268

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-140.png

1547

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-180.png

2449

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-80.png

902

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale100.png

outlooklogosmall.scale-100.png

1481

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale140.png

outlooklogosmall.scale-140.png

1838

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale180.png

outlooklogosmall.scale-180.png

2731

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale80.png

outlooklogosmall.scale-80.png

1053

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale100.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-100.png

1654

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale140.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-140.png

2314

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale180.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-180.png

3077

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale80.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-80.png

1280

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-100.png

1650

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-140.png

2348

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-180.png

3059

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale100.png

powerpntlogo.scale-100.png

1721

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale140.png

powerpntlogo.scale-140.png

2348

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale180.png

powerpntlogo.scale-180.png

3023

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale80.png

powerpntlogo.scale-80.png

1354

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1026

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1364

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1894

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-80.png

746

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1022

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1307

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1874

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-80.png

758

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale100.png

powerpntlogosmall.scale-100.png

1154

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale140.png

powerpntlogosmall.scale-140.png

1438

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale180.png

powerpntlogosmall.scale-180.png

1896

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale80.png

powerpntlogosmall.scale-80.png

874

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale100.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-100.png

1559

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale140.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-140.png

2383

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale180.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-180.png

3497

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale80.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-80.png

1298

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-140.png

2534

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-180.png

3725

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-80.png

1298

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale100.png

spdesignlogo.scale-100.png

2163

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale140.png

spdesignlogo.scale-140.png

3058

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale180.png

spdesignlogo.scale-180.png

4614

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale80.png

spdesignlogo.scale-80.png

1745

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1008

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1278

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1990

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-80.png

617

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-100.png

977

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1193

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1876

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-80.png

602

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale100.png

spdesignlogosmall.scale-100.png

1546

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale140.png

spdesignlogosmall.scale-140.png

1910

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale180.png

spdesignlogosmall.scale-180.png

2614

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale80.png

spdesignlogosmall.scale-80.png

1003

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale100.png

visiologo.contrast-black_scale-100.png

1804

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale140.png

visiologo.contrast-black_scale-140.png

3195

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale180.png

visiologo.contrast-black_scale-180.png

3478

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale80.png

visiologo.contrast-black_scale-80.png

1474

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale100.png

visiologo.contrast-white_scale-100.png

1801

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale140.png

visiologo.contrast-white_scale-140.png

3254

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale180.png

visiologo.contrast-white_scale-180.png

3626

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale80.png

visiologo.contrast-white_scale-80.png

1447

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale100.png

visiologo.scale-100.png

1872

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale140.png

visiologo.scale-140.png

3262

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale180.png

visiologo.scale-180.png

3403

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale80.png

visiologo.scale-80.png

1526

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale100.png

visiologosmall.contrast-black_scale-100.png

1196

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale140.png

visiologosmall.contrast-black_scale-140.png

1497

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale180.png

visiologosmall.contrast-black_scale-180.png

2675

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale80.png

visiologosmall.contrast-black_scale-80.png

848

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale100.png

visiologosmall.contrast-white_scale-100.png

1165

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale140.png

visiologosmall.contrast-white_scale-140.png

1453

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale180.png

visiologosmall.contrast-white_scale-180.png

2618

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale80.png

visiologosmall.contrast-white_scale-80.png

836

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale100.png

visiologosmall.scale-100.png

1285

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale140.png

visiologosmall.scale-140.png

1597

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale180.png

visiologosmall.scale-180.png

2722

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale80.png

visiologosmall.scale-80.png

960

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale100.png

winprojlogo.contrast-black_scale-100.png

1662

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale140.png

winprojlogo.contrast-black_scale-140.png

2705

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale180.png

winprojlogo.contrast-black_scale-180.png

3391

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale80.png

winprojlogo.contrast-black_scale-80.png

1393

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale100.png

winprojlogo.contrast-white_scale-100.png

1698

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale140.png

winprojlogo.contrast-white_scale-140.png

2737

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale180.png

winprojlogo.contrast-white_scale-180.png

3396

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale80.png

winprojlogo.contrast-white_scale-80.png

1392

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale100.png

winprojlogo.scale-100.png

1740

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale140.png

winprojlogo.scale-140.png

2642

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale180.png

winprojlogo.scale-180.png

3257

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale80.png

winprojlogo.scale-80.png

1514

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1124

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1430

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-180.png

2183

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-80.png

721

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1119

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1380

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-180.png

2148

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-80.png

711

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale100.png

winprojlogosmall.scale-100.png

1308

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale140.png

winprojlogosmall.scale-140.png

1461

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale180.png

winprojlogosmall.scale-180.png

2189

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale80.png

winprojlogosmall.scale-80.png

855

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale100.png

winwordlogo.contrast-black_scale-100.png

1668

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale140.png

winwordlogo.contrast-black_scale-140.png

1984

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale180.png

winwordlogo.contrast-black_scale-180.png

3061

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale80.png

winwordlogo.contrast-black_scale-80.png

1385

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale100.png

winwordlogo.contrast-white_scale-100.png

1663

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale140.png

winwordlogo.contrast-white_scale-140.png

1979

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale180.png

winwordlogo.contrast-white_scale-180.png

3067

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale80.png

winwordlogo.contrast-white_scale-80.png

1386

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale100.png

winwordlogo.scale-100.png

1784

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale140.png

winwordlogo.scale-140.png

2165

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale180.png

winwordlogo.scale-180.png

3187

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale80.png

winwordlogo.scale-80.png

1435

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1152

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1422

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1619

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-80.png

845

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1156

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1409

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1605

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-80.png

832

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale100.png

winwordlogosmall.scale-100.png

1219

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale140.png

winwordlogosmall.scale-140.png

1490

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale180.png

winwordlogosmall.scale-180.png

1706

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale80.png

winwordlogosmall.scale-80.png

881

Ngày 13 tháng 7

01:38

tài nguyên. PRI

tài nguyên. PRI

47040

Ngày 13 tháng 7

01:38

mso.tpn.txt. ARM

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 13 tháng 7

01:37

mso.tpn.txt. x64

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 13 tháng 7

01:38

mso.tpn.txt. x86

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 13 tháng 7

01:37

Đối với tất cả các phiên bản Office x64 được hỗ trợ của Office 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

firstrun.exe

firstrun.exe

15.0.4847.1000

1051840

Ngày 13 tháng 7

01:40

msointl.dll. x 64.1025

msointl.dll

15.0.4849.1000

4179200

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1026

msointl.dll

15.0.4849.1000

3079416

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1029

msointl.dll

15.0.4849.1000

3075320

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1030

msointl.dll

15.0.4849.1000

2860280

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1031

msointl.dll

15.0.4849.1000

3020024

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1032

msointl.dll

15.0.4849.1000

3441912

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.3082

msointl.dll

15.0.4849.1000

3048184

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1061

msointl.dll

15.0.4849.1000

2837240

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1035

msointl.dll

15.0.4849.1000

2852608

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1036

msointl.dll

15.0.4849.1000

3707144

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1037

msointl.dll

15.0.4849.1000

3967688

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1081

msointl.dll

15.0.4849.1000

2928888

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1050

msointl.dll

15.0.4849.1000

2940152

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1038

msointl.dll

15.0.4849.1000

3130616

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1057

msointl.dll

15.0.4849.1000

2648824

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1040

msointl.dll

15.0.4849.1000

2966776

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1041

msointl.dll

15.0.4849.1000

2929400

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1087

msointl.dll

15.0.4849.1000

3124472

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1042

msointl.dll

15.0.4849.1000

3600120

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1063

msointl.dll

15.0.4849.1000

3081464

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1062

msointl.dll

15.0.4849.1000

3047160

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1086

msointl.dll

15.0.4849.1000

2667768

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1044

msointl.dll

15.0.4849.1000

2773752

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1043

msointl.dll

15.0.4849.1000

2935032

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1045

msointl.dll

15.0.4849.1000

3162360

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1046

msointl.dll

15.0.4849.1000

2966784

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.2070

msointl.dll

15.0.4849.1000

2991864

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1048

msointl.dll

15.0.4849.1000

3107064

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1049

msointl.dll

15.0.4849.1000

3121912

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1051

msointl.dll

15.0.4849.1000

3121400

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1060

msointl.dll

15.0.4849.1000

2935544

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.2074

msointl.dll

15.0.4849.1000

2977016

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1053

msointl.dll

15.0.4849.1000

2821880

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1054

msointl.dll

15.0.4849.1000

2769144

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1055

msointl.dll

15.0.4849.1000

2991352

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1058

msointl.dll

15.0.4849.1000

3101952

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.1066

msointl.dll

15.0.4849.1000

3111160

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll. x 64.2052

msointl.dll

15.0.4849.1000

2946240

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1028

msointl.dll

15.0.4849.1000

3018440

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll. x 64.1033

msointl.dll

15.0.4845.1000

3655424

Ngày 13 tháng 7

01:40

mso.dll. x64

mso.dll

15.0.4849.1000

37531904

Ngày 13 tháng 7

01:40

xlsrv.ecs.mso.dll

mso.dll

15.0.4849.1000

37531904

Ngày 13 tháng 7

01:40

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:40

msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:37

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:40

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:40

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:40

office.dll

office.dll

15.0.4849.1000

466640

Ngày 13 tháng 7

01:40

acmcompanion.mso.dll

mso.dll

15.0.4849.1000

26925312

mso.dll. x86

mso.dll

15.0.4849.1000

26925312

Ngày 13 tháng 7

01:37

msores.dll

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:37

msores.dll. x86

msores.dll

15.0.4769.1000

112326848

Ngày 13 tháng 7

01:43

msosqm.exe

msosqm.exe

15.0.4847.1000

663792

Ngày 13 tháng 7

01:40

msointl.rest.idx_dll. x 64.1025

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1499848

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1026

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1026

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1503424

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1029

msointl.dll .idx_dll

15.0.4454.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1029

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1468608

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1030

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1030

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1464512

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1031

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1470664

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll .idx_dll. x 64.1032

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1032

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1476296

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1033

msointl.rest.idx_dll

15.0.4801.1000

1493760

Ngày 13 tháng 7

01:40

msointl.rest.idx_dll. x 64.3082

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1479360

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll .idx_dll. x 64.1061

msointl.dll .idx_dll

15.0.4463.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1061

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1475264

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1035

msointl.dll .idx_dll

15.0.4445.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1035

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1465032

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1036

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1476800

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.rest.idx_dll. x 64.1037

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1483968

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1081

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1081

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1499328

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1050

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1050

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1508032

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1038

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1038

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1462984

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1057

msointl.dll .idx_dll

15.0.4469.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1057

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1493192

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1040

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1454272

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.rest.idx_dll. x 64.1041

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1486024

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll .idx_dll. x 64.1087

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

52288

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1087

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1472704

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1042

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1436352

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.dll .idx_dll. x 64.1063

msointl.dll .idx_dll

15.0.4463.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1063

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1493704

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1062

msointl.dll .idx_dll

15.0.4463.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1062

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1495744

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1086

msointl.dll .idx_dll

15.0.4469.1000

52288

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1086

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1493192

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1044

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1044

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1460936

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1043

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1467072

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1045

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52848

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1045

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1482944

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1046

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1510080

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.2070

msointl.dll .idx_dll

15.0.4569.1501

52904

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.2070

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1514696

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1048

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1048

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1476808

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1049

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1469128

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1051

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1051

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1482944

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1060

msointl.dll .idx_dll

15.0.4466.1000

52816

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1060

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1484480

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.2074

msointl.dll .idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.2074

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1501376

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1053

msointl.dll .idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1053

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1461960

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1054

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52304

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1054

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1450184

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1055

msointl.dll .idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1055

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1483976

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1058

msointl.dll .idx_dll

15.0.4454.1000

53312

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1058

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1485504

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.dll .idx_dll. x 64.1066

msointl.dll .idx_dll

15.0.4481.1000

52800

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.1066

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1525440

Ngày 13 tháng 7

11:39

msointl.rest.idx_dll. x 64.2052

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1464512

Ngày 13 tháng 7

11:38

msointl.rest.idx_dll. x 64.1028

msointl.rest.idx_dll

15.0.4805.1000

1448136

Ngày 13 tháng 7

11:38

firstrun.veman.xml

firstrun.visualelementsmanifest.xml

344

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale100.png

excellogo.contrast-black_scale-100.png

1657

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale140.png

excellogo.contrast-black_scale-140.png

2571

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale180.png

excellogo.contrast-black_scale-180.png

3253

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastblack_scale80.png

excellogo.contrast-black_scale-80.png

1288

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale100.png

excellogo.contrast-white_scale-100.png

1649

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale140.png

excellogo.contrast-white_scale-140.png

2556

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale180.png

excellogo.contrast-white_scale-180.png

3290

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.contrastwhite_scale80.png

excellogo.contrast-white_scale-80.png

1303

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale100.png

excellogo.scale-100.png

1706

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale140.png

excellogo.scale-140.png

2511

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale180.png

excellogo.scale-180.png

3120

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogo.scale80.png

excellogo.scale-80.png

1402

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale100.png

excellogosmall.contrast-black_scale-100.png

1085

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale140.png

excellogosmall.contrast-black_scale-140.png

1339

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale180.png

excellogosmall.contrast-black_scale-180.png

2028

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastblack_scale80.png

excellogosmall.contrast-black_scale-80.png

811

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale100.png

excellogosmall.contrast-white_scale-100.png

1053

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale140.png

excellogosmall.contrast-white_scale-140.png

1315

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale180.png

excellogosmall.contrast-white_scale-180.png

1927

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.contrastwhite_scale80.png

excellogosmall.contrast-white_scale-80.png

772

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale100.png

excellogosmall.scale-100.png

1208

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale140.png

excellogosmall.scale-140.png

1454

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale180.png

excellogosmall.scale-180.png

2015

Ngày 13 tháng 7

01:38

excellogosmall.scale80.png

excellogosmall.scale-80.png

886

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale100.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-100.png

1125

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale140.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-140.png

1689

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale180.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-180.png

2181

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastblack_scale80.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-80.png

850

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-100.png

1196

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-140.png

1817

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-180.png

2352

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-80.png

901

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale100.png

firstrunlogo.scale-100.png

15557

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale140.png

firstrunlogo.scale-140.png

16184

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale180.png

firstrunlogo.scale-180.png

16534

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogo.scale80.png

firstrunlogo.scale-80.png

15298

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-100.png

682

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-140.png

932

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1295

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-80.png

497

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-100.png

737

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-140.png

981

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1389

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-80.png

523

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale100.png

firstrunlogosmall.scale-100.png

15190

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale140.png

firstrunlogosmall.scale-140.png

15439

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale180.png

firstrunlogosmall.scale-180.png

15888

Ngày 13 tháng 7

01:38

firstrunlogosmall.scale80.png

firstrunlogosmall.scale-80.png

15004

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale100.png

groovelogo.contrast-black_scale-100.png

1609

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale140.png

groovelogo.contrast-black_scale-140.png

2318

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale180.png

groovelogo.contrast-black_scale-180.png

3184

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastblack_scale80.png

groovelogo.contrast-black_scale-80.png

1200

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale100.png

groovelogo.contrast-white_scale-100.png

1640

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale140.png

groovelogo.contrast-white_scale-140.png

2483

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale180.png

groovelogo.contrast-white_scale-180.png

3384

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.contrastwhite_scale80.png

groovelogo.contrast-white_scale-80.png

1237

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale100.png

groovelogo.scale-100.png

3090

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale140.png

groovelogo.scale-140.png

4608

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale180.png

groovelogo.scale-180.png

6574

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogo.scale80.png

groovelogo.scale-80.png

2167

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale100.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-100.png

994

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale140.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1358

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale180.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1917

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastblack_scale80.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-80.png

650

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale100.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-100.png

974

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale140.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1295

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale180.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1849

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.contrastwhite_scale80.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-80.png

625

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale100.png

groovelogosmall.scale-100.png

1941

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale140.png

groovelogosmall.scale-140.png

2840

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale180.png

groovelogosmall.scale-180.png

4066

Ngày 13 tháng 7

01:38

groovelogosmall.scale80.png

groovelogosmall.scale-80.png

1335

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale100.png

infopathlogo.contrast-black_scale-100.png

1552

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale140.png

infopathlogo.contrast-black_scale-140.png

2344

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale180.png

infopathlogo.contrast-black_scale-180.png

2850

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastblack_scale80.png

infopathlogo.contrast-black_scale-80.png

1233

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale100.png

infopathlogo.contrast-white_scale-100.png

1545

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale140.png

infopathlogo.contrast-white_scale-140.png

2303

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale180.png

infopathlogo.contrast-white_scale-180.png

2812

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.contrastwhite_scale80.png

infopathlogo.contrast-white_scale-80.png

1229

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale100.png

infopathlogo.scale-100.png

1602

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale140.png

infopathlogo.scale-140.png

2352

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale180.png

infopathlogo.scale-180.png

2819

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogo.scale80.png

infopathlogo.scale-80.png

1295

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1050

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1322

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1942

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastblack_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-80.png

732

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1047

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1310

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1900

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-80.png

725

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale100.png

infopathlogosmall.scale-100.png

1109

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale140.png

infopathlogosmall.scale-140.png

1364

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale180.png

infopathlogosmall.scale-180.png

1927

Ngày 13 tháng 7

01:38

infopathlogosmall.scale80.png

infopathlogosmall.scale-80.png

774

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale100.png

lynclogo.contrast-black_scale-100.png

2528

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale140.png

lynclogo.contrast-black_scale-140.png

3857

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale180.png

lynclogo.contrast-black_scale-180.png

5403

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastblack_scale80.png

lynclogo.contrast-black_scale-80.png

1854

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale100.png

lynclogo.contrast-white_scale-100.png

2519

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale140.png

lynclogo.contrast-white_scale-140.png

3845

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale180.png

lynclogo.contrast-white_scale-180.png

5504

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.contrastwhite_scale80.png

lynclogo.contrast-white_scale-80.png

1853

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale100.png

lynclogo.scale-100.png

2704

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale140.png

lynclogo.scale-140.png

4055

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale180.png

lynclogo.scale-180.png

5493

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogo.scale80.png

lynclogo.scale-80.png

2039

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale100.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-100.png

1536

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale140.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-140.png

2138

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale180.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-180.png

3164

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastblack_scale80.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-80.png

1008

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale100.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-100.png

1508

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale140.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-140.png

2085

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale180.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-180.png

3110

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.contrastwhite_scale80.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-80.png

1009

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale100.png

lynclogosmall.scale-100.png

1796

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale140.png

lynclogosmall.scale-140.png

2417

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale180.png

lynclogosmall.scale-180.png

3571

Ngày 13 tháng 7

01:38

lynclogosmall.scale80.png

lynclogosmall.scale-80.png

1203

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale100.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-100.png

2435

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale140.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-140.png

3298

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale180.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-180.png

4701

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastblack_scale80.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-80.png

1871

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-100.png

2465

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-140.png

3392

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-180.png

4810

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-80.png

1894

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale100.png

msaccesslogo.scale-100.png

2537

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale140.png

msaccesslogo.scale-140.png

3315

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale180.png

msaccesslogo.scale-180.png

4845

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogo.scale80.png

msaccesslogo.scale-80.png

2000

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-100.png

1644

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-140.png

2116

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-180.png

2807

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-80.png

1017

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-100.png

1619

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-140.png

2108

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-180.png

2816

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-80.png

1007

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale100.png

msaccesslogosmall.scale-100.png

1767

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale140.png

msaccesslogosmall.scale-140.png

2252

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale180.png

msaccesslogosmall.scale-180.png

2815

Ngày 13 tháng 7

01:38

msaccesslogosmall.scale80.png

msaccesslogosmall.scale-80.png

1144

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale100.png

mspublogo.contrast-black_scale-100.png

1537

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale140.png

mspublogo.contrast-black_scale-140.png

2271

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale180.png

mspublogo.contrast-black_scale-180.png

2973

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastblack_scale80.png

mspublogo.contrast-black_scale-80.png

1238

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale100.png

mspublogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale140.png

mspublogo.contrast-white_scale-140.png

2276

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale180.png

mspublogo.contrast-white_scale-180.png

2969

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.contrastwhite_scale80.png

mspublogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale100.png

mspublogo.scale-100.png

1571

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale140.png

mspublogo.scale-140.png

2249

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale180.png

mspublogo.scale-180.png

2866

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogo.scale80.png

mspublogo.scale-80.png

1288

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale100.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-100.png

1047

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale140.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-140.png

1300

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale180.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-180.png

1859

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastblack_scale80.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-80.png

754

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale100.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-100.png

1036

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale140.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-140.png

1300

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale180.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-180.png

1868

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.contrastwhite_scale80.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-80.png

749

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale100.png

mspublogosmall.scale-100.png

1093

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale140.png

mspublogosmall.scale-140.png

1324

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale180.png

mspublogosmall.scale-180.png

1797

Ngày 13 tháng 7

01:38

mspublogosmall.scale80.png

mspublogosmall.scale-80.png

838

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-100.png

3061

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-140.png

4800

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-180.png

6552

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-80.png

2251

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-100.png

3077

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-140.png

4736

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-180.png

6553

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-80.png

2234

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale100.png

ocpubmgrlogo.scale-100.png

3252

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale140.png

ocpubmgrlogo.scale-140.png

5038

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale180.png

ocpubmgrlogo.scale-180.png

6678

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogo.scale80.png

ocpubmgrlogo.scale-80.png

2450

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1917

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2666

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3990

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1193

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1859

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2595

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3883

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1208

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale100.png

ocpubmgrlogosmall.scale-100.png

2206

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale140.png

ocpubmgrlogosmall.scale-140.png

2935

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale180.png

ocpubmgrlogosmall.scale-180.png

4567

Ngày 13 tháng 7

01:38

ocpubmgrlogosmall.scale80.png

ocpubmgrlogosmall.scale-80.png

1389

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale100.png

onenotelogo.contrast-black_scale-100.png

1566

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale140.png

onenotelogo.contrast-black_scale-140.png

2183

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale180.png

onenotelogo.contrast-black_scale-180.png

3150

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastblack_scale80.png

onenotelogo.contrast-black_scale-80.png

1362

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale100.png

onenotelogo.contrast-white_scale-100.png

1558

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale140.png

onenotelogo.contrast-white_scale-140.png

2171

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale180.png

onenotelogo.contrast-white_scale-180.png

3162

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.contrastwhite_scale80.png

onenotelogo.contrast-white_scale-80.png

1345

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale100.png

onenotelogo.scale-100.png

1636

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale140.png

onenotelogo.scale-140.png

2268

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale180.png

onenotelogo.scale-180.png

2945

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogo.scale80.png

onenotelogo.scale-80.png

1398

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-100.png

1097

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1311

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1803

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-80.png

711

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-100.png

1099

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1303

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1808

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-80.png

709

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale100.png

onenotelogosmall.scale-100.png

1196

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale140.png

onenotelogosmall.scale-140.png

1388

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale180.png

onenotelogosmall.scale-180.png

1806

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotelogosmall.scale80.png

onenotelogosmall.scale-80.png

811

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale100.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-100.png

2922

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale140.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-140.png

4102

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale180.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-180.png

5917

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastblack_scale80.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-80.png

2001

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-100.png

2890

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-140.png

4074

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-180.png

5879

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-80.png

2004

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale100.png

onenotemlogo.scale-100.png

3005

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale140.png

onenotemlogo.scale-140.png

4287

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale180.png

onenotemlogo.scale-180.png

5769

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogo.scale80.png

onenotemlogo.scale-80.png

2156

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1801

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2602

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3594

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1130

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1790

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2583

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3554

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1119

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale100.png

onenotemlogosmall.scale-100.png

1913

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale140.png

onenotemlogosmall.scale-140.png

2718

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale180.png

onenotemlogosmall.scale-180.png

3598

Ngày 13 tháng 7

01:38

onenotemlogosmall.scale80.png

onenotemlogosmall.scale-80.png

1234

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale100.png

outlooklogo.contrast-black_scale-100.png

1929

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale140.png

outlooklogo.contrast-black_scale-140.png

3091

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale180.png

outlooklogo.contrast-black_scale-180.png

4084

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastblack_scale80.png

outlooklogo.contrast-black_scale-80.png

1574

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale100.png

outlooklogo.contrast-white_scale-100.png

1895

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale140.png

outlooklogo.contrast-white_scale-140.png

3096

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale180.png

outlooklogo.contrast-white_scale-180.png

4096

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.contrastwhite_scale80.png

outlooklogo.contrast-white_scale-80.png

1541

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale100.png

outlooklogo.scale-100.png

2093

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale140.png

outlooklogo.scale-140.png

3241

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale180.png

outlooklogo.scale-180.png

4038

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogo.scale80.png

outlooklogo.scale-80.png

1705

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-100.png

1270

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-140.png

1597

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-180.png

2523

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastblack_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-80.png

918

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-100.png

1268

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-140.png

1547

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-180.png

2449

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-80.png

902

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale100.png

outlooklogosmall.scale-100.png

1481

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale140.png

outlooklogosmall.scale-140.png

1838

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale180.png

outlooklogosmall.scale-180.png

2731

Ngày 13 tháng 7

01:38

outlooklogosmall.scale80.png

outlooklogosmall.scale-80.png

1053

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale100.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-100.png

1654

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale140.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-140.png

2314

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale180.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-180.png

3077

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastblack_scale80.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-80.png

1280

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-100.png

1650

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-140.png

2348

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-180.png

3059

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale100.png

powerpntlogo.scale-100.png

1721

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale140.png

powerpntlogo.scale-140.png

2348

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale180.png

powerpntlogo.scale-180.png

3023

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogo.scale80.png

powerpntlogo.scale-80.png

1354

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1026

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1364

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1894

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-80.png

746

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1022

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1307

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1874

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-80.png

758

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale100.png

powerpntlogosmall.scale-100.png

1154

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale140.png

powerpntlogosmall.scale-140.png

1438

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale180.png

powerpntlogosmall.scale-180.png

1896

Ngày 13 tháng 7

01:38

powerpntlogosmall.scale80.png

powerpntlogosmall.scale-80.png

874

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale100.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-100.png

1559

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale140.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-140.png

2383

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale180.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-180.png

3497

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastblack_scale80.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-80.png

1298

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-140.png

2534

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-180.png

3725

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-80.png

1298

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale100.png

spdesignlogo.scale-100.png

2163

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale140.png

spdesignlogo.scale-140.png

3058

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale180.png

spdesignlogo.scale-180.png

4614

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogo.scale80.png

spdesignlogo.scale-80.png

1745

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1008

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1278

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1990

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-80.png

617

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-100.png

977

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1193

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1876

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-80.png

602

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale100.png

spdesignlogosmall.scale-100.png

1546

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale140.png

spdesignlogosmall.scale-140.png

1910

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale180.png

spdesignlogosmall.scale-180.png

2614

Ngày 13 tháng 7

01:38

spdesignlogosmall.scale80.png

spdesignlogosmall.scale-80.png

1003

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale100.png

visiologo.contrast-black_scale-100.png

1804

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale140.png

visiologo.contrast-black_scale-140.png

3195

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale180.png

visiologo.contrast-black_scale-180.png

3478

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastblack_scale80.png

visiologo.contrast-black_scale-80.png

1474

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale100.png

visiologo.contrast-white_scale-100.png

1801

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale140.png

visiologo.contrast-white_scale-140.png

3254

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale180.png

visiologo.contrast-white_scale-180.png

3626

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.contrastwhite_scale80.png

visiologo.contrast-white_scale-80.png

1447

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale100.png

visiologo.scale-100.png

1872

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale140.png

visiologo.scale-140.png

3262

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale180.png

visiologo.scale-180.png

3403

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologo.scale80.png

visiologo.scale-80.png

1526

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale100.png

visiologosmall.contrast-black_scale-100.png

1196

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale140.png

visiologosmall.contrast-black_scale-140.png

1497

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale180.png

visiologosmall.contrast-black_scale-180.png

2675

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastblack_scale80.png

visiologosmall.contrast-black_scale-80.png

848

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale100.png

visiologosmall.contrast-white_scale-100.png

1165

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale140.png

visiologosmall.contrast-white_scale-140.png

1453

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale180.png

visiologosmall.contrast-white_scale-180.png

2618

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.contrastwhite_scale80.png

visiologosmall.contrast-white_scale-80.png

836

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale100.png

visiologosmall.scale-100.png

1285

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale140.png

visiologosmall.scale-140.png

1597

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale180.png

visiologosmall.scale-180.png

2722

Ngày 13 tháng 7

01:38

visiologosmall.scale80.png

visiologosmall.scale-80.png

960

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale100.png

winprojlogo.contrast-black_scale-100.png

1662

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale140.png

winprojlogo.contrast-black_scale-140.png

2705

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale180.png

winprojlogo.contrast-black_scale-180.png

3391

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastblack_scale80.png

winprojlogo.contrast-black_scale-80.png

1393

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale100.png

winprojlogo.contrast-white_scale-100.png

1698

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale140.png

winprojlogo.contrast-white_scale-140.png

2737

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale180.png

winprojlogo.contrast-white_scale-180.png

3396

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.contrastwhite_scale80.png

winprojlogo.contrast-white_scale-80.png

1392

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale100.png

winprojlogo.scale-100.png

1740

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale140.png

winprojlogo.scale-140.png

2642

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale180.png

winprojlogo.scale-180.png

3257

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogo.scale80.png

winprojlogo.scale-80.png

1514

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1124

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1430

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-180.png

2183

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastblack_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-80.png

721

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1119

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1380

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-180.png

2148

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-80.png

711

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale100.png

winprojlogosmall.scale-100.png

1308

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale140.png

winprojlogosmall.scale-140.png

1461

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale180.png

winprojlogosmall.scale-180.png

2189

Ngày 13 tháng 7

01:38

winprojlogosmall.scale80.png

winprojlogosmall.scale-80.png

855

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale100.png

winwordlogo.contrast-black_scale-100.png

1668

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale140.png

winwordlogo.contrast-black_scale-140.png

1984

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale180.png

winwordlogo.contrast-black_scale-180.png

3061

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastblack_scale80.png

winwordlogo.contrast-black_scale-80.png

1385

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale100.png

winwordlogo.contrast-white_scale-100.png

1663

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale140.png

winwordlogo.contrast-white_scale-140.png

1979

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale180.png

winwordlogo.contrast-white_scale-180.png

3067

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.contrastwhite_scale80.png

winwordlogo.contrast-white_scale-80.png

1386

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale100.png

winwordlogo.scale-100.png

1784

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale140.png

winwordlogo.scale-140.png

2165

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale180.png

winwordlogo.scale-180.png

3187

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogo.scale80.png

winwordlogo.scale-80.png

1435

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1152

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1422

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1619

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastblack_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-80.png

845

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1156

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1409

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1605

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-80.png

832

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale100.png

winwordlogosmall.scale-100.png

1219

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale140.png

winwordlogosmall.scale-140.png

1490

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale180.png

winwordlogosmall.scale-180.png

1706

Ngày 13 tháng 7

01:38

winwordlogosmall.scale80.png

winwordlogosmall.scale-80.png

881

Ngày 13 tháng 7

01:38

tài nguyên. PRI

tài nguyên. PRI

47040

Ngày 13 tháng 7

01:38

mso.tpn.txt. ARM

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 13 tháng 7

01:37

mso.tpn.txt. x64

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 13 tháng 7

01:38

mso.tpn.txt. x86

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 13 tháng 7

01:37


Trợ giúp cài đặt Cập Nhật:
hỗ trợ cho

các giải pháp bảo mật Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT:
TechNet khắc phục sự cố và hỗ trợ bảo

vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware:
giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

cục bộ hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×