Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13 073. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết này chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.

  • 2760583 MS13-073: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office Excel 2007: 10 tháng 9 năm 2012

  • 2760588 MS13-073: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Excel 2007 (xlconv-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

  • 2760590 MS13-073: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office Excel Viewer 2007: 10 tháng 9 năm 2012

  • 2760597 MS13-073: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Excel 2010: 10 tháng 9 năm 2012

  • 2768017 MS13-073: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Excel 2013: ngày 10 tháng 8 năm 2013

  • 2810048 MS13-073: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Excel 2003: 10 tháng 9 năm 2012

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

excel2007-kb2760583-fullfile-x86-glb.exe

8FD16A3D1C4DA075891721202BC5734B75229F21

A741EA7CE7FABB40D011C3141EBBB06C6B6473DB23B57D90A8A52A24A5820AE0

excel2010-kb2760597-fullfile-x64-glb.exe

EA9BEBA1E7D06C13531A67671A5E73259FBDE93D

134497AEA1D38DB03032CD58BFF4B619D8CD16938709E1EE7F73EDFCE59A6CDF

excel2010-kb2760597-fullfile-x86-glb.exe

0A329ED77A783DBAE7DB221DEA444E2508671A38

FE471E005A512AD64B9F4DD9CE653741A7874E6088D48E6BD78F3C582191832A

graph2010-kb2687275-fullfile-x64-glb.exe

07D569E5CA650CB5E4BDF090E4BE6EAC91511018

98999DDB40B437D0A2E9C9DA6827F6A369F7D914E0FF1E6F0A8AD468797CFC13

graph2010-kb2687275-fullfile-x86-glb.exe

71598A0D6E189AD0D4E4785EC5ACC2A4F4823814

32458E0DDDBD6D9805C94E419B567050AE0943CFC8B333FBAAA7734033F38AE2

wdsrv2010-kb2760755-fullfile-x64-glb.exe

F55883F6C0D5A5EDD2F04747880159D96A72743F

5B4F1B2D87C63D0B9DCB017FF5B09ED309A7C8402AD34694FACEB1F43150E126

xlconv2007-kb2760588-fullfile-x86-glb.exe

60F61CB663E9562E32799E2188D11DB346313E31

6644B99D1A83B7D32D8D9C8A90FEE7742160A3B6F020FE3BF303FE454CD0ABEB

xlsrv2010-kb2760595-fullfile-x64-glb.exe

B4D49782733AC2158F1C07177DB44320A543AC34

CAA100BC32C152A21E0391D3779360E70F8062006C938A7E2D3F51F378C0ECF0

xlsrvapp2007-kb2760589-fullfile-x64-glb.exe

B188BF54191B670760C514ED44A8066FC03A528A

295C2683D3D0BC90604694735F1C20C98B350217BEC7BCB8F0E35A8567F9D768

xlsrvapp2007-kb2760589-fullfile-x86-glb.exe

6E90D96E807A8694CEBFA1459F2AB696FDD56DF6

6AA3CC62A521B10629C4998567A63A3BEC61F48243780AA79C40F96FAF7B8B44

xlview2007-kb2760590-fullfile-x86-glb.exe

55C7B6442366AFC6EACFDF6047EA9F1335933B0D

EF672F28301954566CC33E9425155729AF1EF9E350EB055E735DF464DB1A9F95

xlwac2010-kb2760594-fullfile-x64-glb.exe

722CDD51E9AF23F29372D020938AEFC5DA350096

E7116450C7F9304939EFA1F74B9D0E2655243455964478DA485229CD7D55EBF3


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×