Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-106. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.


  • 2850016 MS13-106: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013

  • 2850022 MS13-106: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho gói Office 2007: ngày 10 tháng 8 năm 2013

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

mshelp2007-kb2850022-fullfile-x86-glb.exe

37BDA6AE7D8B5CAD2092E2A2A2A730BC1451CDA6

D993D5CAAAC4888B501C08AFA19390BA0C061388FF5332C3EEB9D72FAF9CF814

mshelp2010-kb2850016-fullfile-x64-glb.exe

807F124D8FB36F22F9D3C2B73EC2BB4086DC7ECD

F2A4DE8015CD9E0E27107DF9E1B5339FA4AF0A39CD4A76AA0BEADAF234486D53

mshelp2010-kb2850016-fullfile-x86-glb.exe

AFA0C0012A636F1E0D7433E04318A4F07724187F

06943CA3DA2AB4ED72D59A53DF65602141057DC639C35BD3BA817A43278F4DBD


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×