GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-025. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp. • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:34

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

544,768

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:49

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

118,784

06-Mar-2014

15:40

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:55

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

15:49

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

40.960

06-Mar-2014

12:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

528,384

06-Mar-2014

12:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

12:53

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

12:44

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

12:51

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

114,688

06-Mar-2014

12:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

14:23

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

557,056

06-Mar-2014

14:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

14:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

14:26

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

14:35

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

14:29

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

17:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

561,152

06-Mar-2014

17:06

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

17:13

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,656

06-Mar-2014

17:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

17:12

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

131,072

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

16:55

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

548,864

06-Mar-2014

16:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

17:09

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

16:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

17:07

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

17:00

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

17:11

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

17:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,656

06-Mar-2014

17:10

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

17:16

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

17:12

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

15:24

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

491,520

06-Mar-2014

15:27

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.120

06-Mar-2014

15:26

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:32

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

98,304

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

16:48

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

483,328

06-Mar-2014

16:51

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

16:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

16:50

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:56

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

94,208

06-Mar-2014

16:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

15:54

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:52

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

14:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

548,864

06-Mar-2014

14:32

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

14:43

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

14:32

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

14:40

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

14:34

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

548,864

06-Mar-2014

15:34

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

15:46

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:33

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

15:36

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

16:13

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

16:28

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

16:16

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

16:19

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

14:19

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

544,768

06-Mar-2014

14:22

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

14:34

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

14:22

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

14:31

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

14:25

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

540,672

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:52

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:50

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

118,784

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

17:05

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

536,576

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

17:15

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

17:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

118,784

06-Mar-2014

17:10

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

24,576

06-Mar-2014

16:10

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

466,944

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

16:21

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

86,016

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

28,672

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

471,040

06-Mar-2014

15:01

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:08

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

15:00

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:06

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

86,016

06-Mar-2014

15:02

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

544,768

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:21

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

118,784

06-Mar-2014

16:11

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

16:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

40.960

06-Mar-2014

13:23

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

528,384

06-Mar-2014

13:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

13:34

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

13:25

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

13:32

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

114,688

06-Mar-2014

13:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

14:38

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

557,056

06-Mar-2014

14:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

14:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

14:42

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

14:55

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

14:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:26

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

565,248

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,656

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:37

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

131,072

06-Mar-2014

16:32

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

548,864

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

15:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:02

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

16:06

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:19

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,656

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

491,520

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.120

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

98,304

06-Mar-2014

15:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

483,328

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

94,208

06-Mar-2014

15:30

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

14:52

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

14:57

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:12

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

14:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:08

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

15:00

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:42

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:39

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

15:32

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

548,864

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:42

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

15:31

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:26

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:36

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

16:32

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

14:40

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

544,768

06-Mar-2014

14:45

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:02

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

14:45

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

14:49

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

14:36

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

540,672

06-Mar-2014

14:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

14:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

14:54

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

118,784

06-Mar-2014

14:45

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

540,672

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

118,784

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

24,576

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

466,944

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

16:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:36

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

86,016

06-Mar-2014

16:31

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

28,672

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

471,040

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

86,016

06-Mar-2014

16:07

Không áp dụng

Gpme.dll

6.0.6002.19047

722,432

06-Mar-2014

12:46

x86

Gppref.dll

6.0.6002.19047

3,764,736

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpprefbr.dll

6.0.6002.19047

691,200

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpprefcn.dll

6.0.6002.19047

202,240

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.19047

222,720

06-Mar-2014

12:46

x86

Propshts.dll

6.0.6002.19047

2,141,184

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpme.dll

6.0.6002.23339

722,432

06-Mar-2014

13:24

x86

Gppref.dll

6.0.6002.23339

3,838,464

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpprefbr.dll

6.0.6002.23339

691,200

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpprefcn.dll

6.0.6002.23339

202,240

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.23339

222,720

06-Mar-2014

13:24

x86

Propshts.dll

6.0.6002.23339

2,142,720

06-Mar-2014

13:24

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

34,304

06-Mar-2014

20:04

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

534,528

06-Mar-2014

20:09

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

8.704 người

06-Mar-2014

20:24

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

20:08

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

20:20

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

110,080

06-Mar-2014

20:12

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

39,424

06-Mar-2014

18:27

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

544,256

06-Mar-2014

18:32

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,216

06-Mar-2014

18:44

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

18:31

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

18:41

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

115,200

06-Mar-2014

18:34

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

15:03

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

519,168

06-Mar-2014

15:06

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

8.704 người

06-Mar-2014

15:13

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.120

06-Mar-2014

15:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

15:11

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

105,984

06-Mar-2014

15:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

38,400

06-Mar-2014

20:31

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

546,816

06-Mar-2014

20:36

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,728

06-Mar-2014

20:51

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

20:35

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

20:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

117,248

06-Mar-2014

20:40

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

40,448

06-Mar-2014

19:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

553,472

06-Mar-2014

19:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

10.240 người

06-Mar-2014

19:19

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

19:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

19:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

121,856

06-Mar-2014

19:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

37,376

06-Mar-2014

19:40

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

540,672

06-Mar-2014

19:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,728

06-Mar-2014

19:55

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

19:43

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

19:52

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

114,176

06-Mar-2014

19:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

38,400

06-Mar-2014

18:27

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

544,768

06-Mar-2014

18:32

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,728

06-Mar-2014

18:44

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

18:31

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

18:41

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

116,224

06-Mar-2014

18:34

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

23,040

06-Mar-2014

21:02

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

483,328

06-Mar-2014

21:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

7,680

06-Mar-2014

21:12

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

21:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

21:10

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

87,552

06-Mar-2014

21:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

21,504

06-Mar-2014

19:00

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

473,600

06-Mar-2014

19:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

7,168

06-Mar-2014

19:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

19:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

19:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

83,456

06-Mar-2014

19:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

36,864

06-Mar-2014

19:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

542,208

06-Mar-2014

19:45

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,216

06-Mar-2014

19:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

19:45

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

19:53

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

115,712

06-Mar-2014

19:47

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

36,352

06-Mar-2014

20:20

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

541,184

06-Mar-2014

20:25

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,216

06-Mar-2014

20:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

20:24

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

20:36

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

113,152

06-Mar-2014

20:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

37,376

06-Mar-2014

19:09

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

538,112

06-Mar-2014

19:13

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,728

06-Mar-2014

19:26

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

19:13

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

19:23

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

113,664

06-Mar-2014

19:16

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

37,888

06-Mar-2014

20:13

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

542,720

06-Mar-2014

20:18

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,728

06-Mar-2014

20:33

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

20:17

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

20:29

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

116,224

06-Mar-2014

20:21

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

35,840

06-Mar-2014

18:27

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

536,064

06-Mar-2014

18:32

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,216

06-Mar-2014

18:44

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

18:31

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

18:41

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

113,664

06-Mar-2014

18:34

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

34,304

06-Mar-2014

20:37

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

529,920

06-Mar-2014

20:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

8.704 người

06-Mar-2014

20:54

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.120

06-Mar-2014

20:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

20:51

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

109,568

06-Mar-2014

20:44

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

33,792

06-Mar-2014

20:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

528,896

06-Mar-2014

20:30

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

8.704 người

06-Mar-2014

20:45

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.120

06-Mar-2014

20:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

20:42

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

110,592

06-Mar-2014

20:33

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

16,896

06-Mar-2014

19:58

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

458,752

06-Mar-2014

20:02

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

20:18

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

20:02

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

20:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

76,288

06-Mar-2014

20:06

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

17,408

06-Mar-2014

19:40

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

460,288

06-Mar-2014

19:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

19:54

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

19:43

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

19:51

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

76,800

06-Mar-2014

19:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

34,304

06-Mar-2014

17:49

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

534,528

06-Mar-2014

17:52

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

8.704 người

06-Mar-2014

18:02

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

17:52

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

17:59

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

110,080

06-Mar-2014

17:54

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

39,424

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

544,256

06-Mar-2014

15:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,216

06-Mar-2014

15:54

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:51

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

115,200

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

13:49

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

519,680

06-Mar-2014

13:55

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

8.704 người

06-Mar-2014

13:53

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.120

06-Mar-2014

13:54

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

13:49

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

105,984

06-Mar-2014

13:58

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

38,400

06-Mar-2014

15:39

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

546,816

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,728

06-Mar-2014

15:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:53

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

117,248

06-Mar-2014

15:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

40,448

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

553,984

06-Mar-2014

15:34

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

10.240 người

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:34

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:45

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

121,856

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

37,376

06-Mar-2014

15:27

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

541,184

06-Mar-2014

15:31

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,728

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

15:31

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

114,176

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

38,400

06-Mar-2014

16:45

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

545,280

06-Mar-2014

16:50

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,728

06-Mar-2014

17:06

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:49

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

17:03

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

116,224

06-Mar-2014

16:55

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

23,040

06-Mar-2014

17:15

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

483,840

06-Mar-2014

17:19

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

7,680

06-Mar-2014

17:28

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

17:19

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

17:26

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

87,552

06-Mar-2014

17:21

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

21,504

06-Mar-2014

16:42

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

473,600

06-Mar-2014

16:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

7,168

06-Mar-2014

17:04

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

16:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

17:01

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

83,456

06-Mar-2014

16:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

36,864

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

542,720

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,216

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

16:11

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

16:22

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

115,712

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

36,352

06-Mar-2014

16:13

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

541,696

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,216

06-Mar-2014

16:30

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

16:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

113,152

06-Mar-2014

16:20

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

37,376

06-Mar-2014

15:31

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

538,624

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,728

06-Mar-2014

15:51

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

15:36

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

113,664

06-Mar-2014

15:40

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

37,888

06-Mar-2014

15:34

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

543,232

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,728

06-Mar-2014

15:52

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

116,224

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

35,840

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

536,064

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,216

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

16:11

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

16:22

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

113,664

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

34,304

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

530,432

06-Mar-2014

15:45

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

8.704 người

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.120

06-Mar-2014

15:45

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:54

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

109,568

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

33,792

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

529,408

06-Mar-2014

16:22

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

8.704 người

06-Mar-2014

16:34

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.120

06-Mar-2014

16:22

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

16:31

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

110,592

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

16,896

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

459,264

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:24

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

16:11

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

16:21

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

76,288

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

17,408

06-Mar-2014

15:19

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

460,800

06-Mar-2014

15:24

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

15:23

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

76,800

06-Mar-2014

15:27

Không áp dụng

Gpme.dll

6.0.6002.19047

771,584

06-Mar-2014

15:03

x64

Gppref.dll

6.0.6002.19047

4,234,752

06-Mar-2014

15:03

x64

Gpprefbr.dll

6.0.6002.19047

956,928

06-Mar-2014

15:03

x64

Gpprefcn.dll

6.0.6002.19047

265,728

06-Mar-2014

15:03

x64

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.19047

290,816

06-Mar-2014

15:03

x64

Propshts.dll

6.0.6002.19047

3,106,816

06-Mar-2014

15:03

x64

Gpme.dll

6.0.6002.23339

771,584

06-Mar-2014

13:50

x64

Gppref.dll

6.0.6002.23339

4,329,984

06-Mar-2014

13:50

x64

Gpprefbr.dll

6.0.6002.23339

956,928

06-Mar-2014

13:50

x64

Gpprefcn.dll

6.0.6002.23339

265,728

06-Mar-2014

13:50

x64

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.23339

290,816

06-Mar-2014

13:50

x64

Propshts.dll

6.0.6002.23339

3,109,376

06-Mar-2014

13:50

x64

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:34

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

544,768

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:49

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

118,784

06-Mar-2014

15:40

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:55

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

15:49

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

40.960

06-Mar-2014

12:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

528,384

06-Mar-2014

12:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

12:53

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

12:44

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

12:51

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

114,688

06-Mar-2014

12:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

14:23

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

557,056

06-Mar-2014

14:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

14:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

14:26

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

14:35

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

14:29

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

17:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

561,152

06-Mar-2014

17:06

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

17:13

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,656

06-Mar-2014

17:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

17:12

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

131,072

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

16:55

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

548,864

06-Mar-2014

16:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

17:09

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

16:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

17:07

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

17:00

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

17:11

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

17:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,656

06-Mar-2014

17:10

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

17:16

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

17:12

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

15:24

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

491,520

06-Mar-2014

15:27

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.120

06-Mar-2014

15:26

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:32

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

98,304

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

16:48

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

483,328

06-Mar-2014

16:51

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

16:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

16:50

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:56

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

94,208

06-Mar-2014

16:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

15:54

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:52

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

14:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

548,864

06-Mar-2014

14:32

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

14:43

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

14:32

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

14:40

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

14:34

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

548,864

06-Mar-2014

15:34

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

15:46

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:33

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

15:36

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

16:13

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

16:28

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

16:16

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

126,976

06-Mar-2014

16:19

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

14:19

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

544,768

06-Mar-2014

14:22

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

14:34

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

14:22

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

14:31

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

14:25

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

15:37

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

540,672

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:52

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

15:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:50

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

118,784

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

45,056

06-Mar-2014

17:05

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

536,576

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

17:15

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

17:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

118,784

06-Mar-2014

17:10

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

24,576

06-Mar-2014

16:10

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

466,944

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

16:21

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

86,016

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

28,672

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

471,040

06-Mar-2014

15:01

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:08

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

15:00

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:06

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

86,016

06-Mar-2014

15:02

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

544,768

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:21

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

118,784

06-Mar-2014

16:11

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

16:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

40.960

06-Mar-2014

13:23

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

528,384

06-Mar-2014

13:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

13:34

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

13:25

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

13:32

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

114,688

06-Mar-2014

13:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

14:38

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

557,056

06-Mar-2014

14:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

14:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

14:42

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

14:55

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

14:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:26

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

565,248

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,656

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:37

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

131,072

06-Mar-2014

16:32

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

548,864

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

15:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:02

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

16:06

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:19

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,656

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

491,520

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.120

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

98,304

06-Mar-2014

15:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

483,328

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

94,208

06-Mar-2014

15:30

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

14:52

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

14:57

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:12

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

14:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:08

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

15:00

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:42

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:39

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

15:32

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

548,864

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:42

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

15:31

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:26

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:36

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

126,976

06-Mar-2014

16:32

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

14:40

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

544,768

06-Mar-2014

14:45

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

15:02

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

14:45

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

14:49

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

14:36

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

540,672

06-Mar-2014

14:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

14:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

14:54

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

118,784

06-Mar-2014

14:45

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

45,056

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

540,672

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

118,784

06-Mar-2014

16:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

24,576

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

466,944

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

16:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:36

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

86,016

06-Mar-2014

16:31

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

28,672

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

471,040

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

86,016

06-Mar-2014

16:07

Không áp dụng

Gpme.dll

6.0.6002.19047

722,432

06-Mar-2014

12:46

x86

Gppref.dll

6.0.6002.19047

3,764,736

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpprefbr.dll

6.0.6002.19047

691,200

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpprefcn.dll

6.0.6002.19047

202,240

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.19047

222,720

06-Mar-2014

12:46

x86

Propshts.dll

6.0.6002.19047

2,141,184

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpme.dll

6.0.6002.23339

722,432

06-Mar-2014

13:24

x86

Gppref.dll

6.0.6002.23339

3,838,464

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpprefbr.dll

6.0.6002.23339

691,200

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpprefcn.dll

6.0.6002.23339

202,240

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.23339

222,720

06-Mar-2014

13:24

x86

Propshts.dll

6.0.6002.23339

2,142,720

06-Mar-2014

13:24

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

39,424

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

544,256

06-Mar-2014

15:54

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

9,216

06-Mar-2014

15:52

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

15:53

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

115,200

06-Mar-2014

15:58

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

14:13

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

519,168

06-Mar-2014

14:17

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

8.704 người

06-Mar-2014

14:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.120

06-Mar-2014

14:17

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

14:13

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

105,984

06-Mar-2014

14:20

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

40,448

06-Mar-2014

16:00

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

553,472

06-Mar-2014

16:06

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

10.240 người

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

16:00

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

121,856

06-Mar-2014

16:10

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

23,040

06-Mar-2014

16:44

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

483,328

06-Mar-2014

16:46

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

7,680

06-Mar-2014

16:52

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

16:46

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

16:51

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

87,552

06-Mar-2014

16:47

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

21,504

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

473,600

06-Mar-2014

16:20

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

7,168

06-Mar-2014

16:19

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

16:19

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

16:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

83,456

06-Mar-2014

16:22

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

16,896

06-Mar-2014

16:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

458,752

06-Mar-2014

16:34

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

16:33

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

16:33

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

76,288

06-Mar-2014

16:36

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

17,408

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

460,288

06-Mar-2014

16:02

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4.096

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3,072

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

76,800

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

39,424

06-Mar-2014

15:07

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

544,256

06-Mar-2014

15:13

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

9,216

06-Mar-2014

15:12

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

15:12

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:07

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

115,200

06-Mar-2014

15:17

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

12:58

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

519,680

06-Mar-2014

13:03

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

8.704 người

06-Mar-2014

13:02

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.120

06-Mar-2014

13:02

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

12:58

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

105,984

06-Mar-2014

13:06

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

40,448

06-Mar-2014

15:20

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

553,984

06-Mar-2014

15:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

10.240 người

06-Mar-2014

15:24

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:20

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

121,856

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

23,040

06-Mar-2014

14:54

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

483,840

06-Mar-2014

14:57

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

7,680

06-Mar-2014

15:04

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

14:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:02

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

87,552

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

21,504

06-Mar-2014

15:06

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

473,600

06-Mar-2014

15:10

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

7,168

06-Mar-2014

15:09

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

15:09

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:05

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

83,456

06-Mar-2014

15:13

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

16,896

06-Mar-2014

15:18

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

459,264

06-Mar-2014

15:22

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:21

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

15:22

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:18

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

76,288

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

17,408

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

460,800

06-Mar-2014

15:33

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

15:32

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4.096

06-Mar-2014

15:32

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3,072

06-Mar-2014

15:29

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

76,800

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Gpme.dll

6.0.6002.19047

1,038,848

06-Mar-2014

14:17

IA-64

Gppref.dll

6.0.6002.19047

5,749,760

06-Mar-2014

14:17

IA-64

Gpprefbr.dll

6.0.6002.19047

1,842,688

06-Mar-2014

14:17

IA-64

Gpprefcn.dll

6.0.6002.19047

480,256

06-Mar-2014

14:17

IA-64

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.19047

563,200

06-Mar-2014

14:17

IA-64

Propshts.dll

6.0.6002.19047

5,746,176

06-Mar-2014

14:17

IA-64

Gpme.dll

6.0.6002.23339

1,038,848

06-Mar-2014

12:57

IA-64

Gppref.dll

6.0.6002.23339

5,989,376

06-Mar-2014

12:57

IA-64

Gpprefbr.dll

6.0.6002.23339

1,842,688

06-Mar-2014

12:57

IA-64

Gpprefcn.dll

6.0.6002.23339

480,256

06-Mar-2014

12:57

IA-64

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.23339

563,200

06-Mar-2014

12:57

IA-64

Propshts.dll

6.0.6002.23339

5,750,272

06-Mar-2014

12:57

IA-64

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

15:44

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

552,960

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,144

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:55

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

122,880

06-Mar-2014

15:49

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

40.960

06-Mar-2014

12:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

528,384

06-Mar-2014

12:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

12:53

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.632

06-Mar-2014

12:44

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

12:51

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

114,688

06-Mar-2014

12:46

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

49,152

06-Mar-2014

17:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

561,152

06-Mar-2014

17:06

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

20,480

06-Mar-2014

17:13

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

6,656

06-Mar-2014

17:05

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

17:12

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

131,072

06-Mar-2014

17:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

15:24

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

491,520

06-Mar-2014

15:27

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

5.120

06-Mar-2014

15:26

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:32

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

98,304

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

32,768

06-Mar-2014

16:48

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

483,328

06-Mar-2014

16:51

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

16:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

16:50

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:56

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

94,208

06-Mar-2014

16:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

24,576

06-Mar-2014

16:10

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

466,944

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

16:21

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

16:12

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

16:18

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

86,016

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.19047

28,672

06-Mar-2014

14:58

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.19047

471,040

06-Mar-2014

15:01

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.19047

16,384

06-Mar-2014

15:08

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.19047

4,608

06-Mar-2014

15:00

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.19047

3.584 người

06-Mar-2014

15:06

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.19047

86,016

06-Mar-2014

15:02

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

552,960

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,144

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

122,880

06-Mar-2014

16:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

40.960

06-Mar-2014

13:23

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

528,384

06-Mar-2014

13:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

13:34

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.632

06-Mar-2014

13:25

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

13:32

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

114,688

06-Mar-2014

13:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

49,152

06-Mar-2014

16:26

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

565,248

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

20,480

06-Mar-2014

16:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

6,656

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:37

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

131,072

06-Mar-2014

16:32

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

15:43

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

491,520

06-Mar-2014

15:48

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

5.120

06-Mar-2014

15:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:57

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

98,304

06-Mar-2014

15:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

32,768

06-Mar-2014

15:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

483,328

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

15:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

15:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

15:35

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

94,208

06-Mar-2014

15:30

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

24,576

06-Mar-2014

16:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

466,944

06-Mar-2014

16:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

16:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:36

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

86,016

06-Mar-2014

16:31

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.0.6002.23339

28,672

06-Mar-2014

16:01

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.0.6002.23339

471,040

06-Mar-2014

16:05

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.0.6002.23339

16,384

06-Mar-2014

16:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.0.6002.23339

4,608

06-Mar-2014

16:04

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.0.6002.23339

3.584 người

06-Mar-2014

16:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.0.6002.23339

86,016

06-Mar-2014

16:07

Không áp dụng

Gpme.dll

6.0.6002.19047

722,432

06-Mar-2014

12:46

x86

Gppref.dll

6.0.6002.19047

3,764,736

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpprefbr.dll

6.0.6002.19047

691,200

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpprefcn.dll

6.0.6002.19047

202,240

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.19047

222,720

06-Mar-2014

12:46

x86

Propshts.dll

6.0.6002.19047

2,141,184

06-Mar-2014

12:46

x86

Gpme.dll

6.0.6002.23339

722,432

06-Mar-2014

13:24

x86

Gppref.dll

6.0.6002.23339

3,838,464

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpprefbr.dll

6.0.6002.23339

691,200

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpprefcn.dll

6.0.6002.23339

202,240

06-Mar-2014

13:24

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.0.6002.23339

222,720

06-Mar-2014

13:24

x86

Propshts.dll

6.0.6002.23339

2,142,720

06-Mar-2014

13:24

x86


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

34,304

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

587,264

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8.704 người

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

148,992

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

39,424

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

599,552

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

156,672

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

32,768

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

566,784

18-Feb-2014

02:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.120

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

142,848

18-Feb-2014

02:00

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,888

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

603,136

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

159,232

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

40,448

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

611,840

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

165,888

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,376

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

595,456

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,648

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

38,400

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

600,064

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

157,696

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

23,040

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

519,680

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

7,680

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4,608

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

117,248

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

21,504

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

505,856

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,656

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

110,592

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

36,864

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

596,992

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

157,184

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

36,352

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

596,480

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,136

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,376

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

591,360

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,136

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,888

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

597,504

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

158,208

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

35,840

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

589,824

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8.704 người

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

154,112

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

34,304

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

581,120

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

148,992

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

33,792

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

581,632

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

149,504

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

16,896

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

486,400

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

100,864

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

17,408

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

488,960

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

102,400

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

34,304

18-Feb-2014

10:42

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

587,264

18-Feb-2014

10:54

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8.704 người

18-Feb-2014

10:52

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:53

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:42

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

148,992

18-Feb-2014

11:03

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

39,424

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

599,552

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

156,672

18-Feb-2014

11:11

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

32,768

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

566,784

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.120

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

142,848

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,888

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

603,136

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

159,232

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

40,448

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

611,840

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

165,888

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,376

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

595,456

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:55

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,648

18-Feb-2014

11:06

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

38,400

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

600,064

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

157,696

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

23,040

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

519,680

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

7,680

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4,608

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

117,248

18-Feb-2014

11:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

21,504

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

505,856

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,656

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

110,592

18-Feb-2014

11:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

36,864

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

596,992

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

157,184

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

36,352

18-Feb-2014

10:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

596,480

18-Feb-2014

10:54

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:51

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:52

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:41

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,136

18-Feb-2014

11:03

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,376

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

591,360

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:45

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,136

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,888

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

597,504

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

158,208

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

35,840

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

589,824

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8.704 người

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

154,112

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

34,304

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

581,120

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

148,992

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

33,792

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

581,632

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

149,504

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

16,896

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

486,400

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

100,864

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

17,408

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

488,960

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

102,400

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll

6.1.7601.17514

728,576

20-Nov-2010

12:19

x86

Gppref.dll

6.1.7601.18399

4,341,760

18-Feb-2014

02:03

x86

Gpprefbr.dll

6.1.7601.17514

627,712

20-Nov-2010

12:19

x86

Gpprefcn.dll

6.1.7601.17514

166,400

20-Nov-2010

12:19

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

225,280

20-Nov-2010

12:19

x86

Propshts.dll

6.1.7601.18399

2,549,760

18-Feb-2014

02:03

x86

Gpme.dll

6.1.7601.22605

728,576

18-Feb-2014

10:18

x86

Gppref.dll

6.1.7601.22605

4,341,248

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpprefbr.dll

6.1.7601.22605

627,712

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpprefcn.dll

6.1.7601.22605

166,400

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

225,280

20-Nov-2010

12:19

x86

Propshts.dll

6.1.7601.22605

2,550,272

18-Feb-2014

10:18

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

34,304

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

587,264

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8.704 người

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

148,992

18-Feb-2014

03:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

39,424

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

599,552

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

156,672

18-Feb-2014

03:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

32,768

18-Feb-2014

02:17

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

566,784

18-Feb-2014

02:17

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

02:17

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.120

18-Feb-2014

02:17

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:17

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

142,848

18-Feb-2014

02:18

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,888

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

603,136

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

159,232

18-Feb-2014

03:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

40,448

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

611,840

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

165,888

18-Feb-2014

03:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,376

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

595,456

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

03:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:29

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,648

18-Feb-2014

03:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

38,400

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

600,064

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

157,696

18-Feb-2014

03:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

23,040

18-Feb-2014

03:31

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

519,680

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

7,680

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4,608

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:31

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

117,248

18-Feb-2014

03:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

21,504

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

505,856

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,656

18-Feb-2014

03:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

110,592

18-Feb-2014

03:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

36,864

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

596,992

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

157,184

18-Feb-2014

03:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

36,352

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

596,480

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,136

18-Feb-2014

03:52

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,376

18-Feb-2014

03:31

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

591,360

18-Feb-2014

03:44

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,136

18-Feb-2014

03:53

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,888

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

597,504

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

03:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:29

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

158,208

18-Feb-2014

03:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

35,840

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

589,824

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8.704 người

18-Feb-2014

03:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

154,112

18-Feb-2014

03:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

34,304

18-Feb-2014

03:31

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

581,120

18-Feb-2014

03:43

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:41

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

148,992

18-Feb-2014

03:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

33,792

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

581,632

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

03:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

149,504

18-Feb-2014

03:51

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

16,896

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

486,400

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

100,864

18-Feb-2014

03:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

17,408

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

488,960

18-Feb-2014

03:42

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:39

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

03:40

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:30

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

102,400

18-Feb-2014

03:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

34,304

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

587,264

18-Feb-2014

11:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8.704 người

18-Feb-2014

11:55

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

148,992

18-Feb-2014

12:06

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

39,424

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

599,552

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

156,672

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

32,768

18-Feb-2014

02:23

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

566,784

18-Feb-2014

02:22

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

02:22

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.120

18-Feb-2014

02:23

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

02:22

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

142,848

18-Feb-2014

02:22

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,888

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

603,136

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

159,232

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

40,448

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

611,840

18-Feb-2014

12:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

165,888

18-Feb-2014

12:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,376

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

595,456

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,648

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

38,400

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

600,064

18-Feb-2014

12:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

157,696

18-Feb-2014

12:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

23,040

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

519,680

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

7,680

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4,608

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

117,248

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

21,504

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

505,856

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,656

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

11:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

110,592

18-Feb-2014

12:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

36,864

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

596,992

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

157,184

18-Feb-2014

12:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

36,352

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

596,480

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,136

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,376

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

591,360

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,136

18-Feb-2014

12:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,888

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

597,504

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

158,208

18-Feb-2014

12:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

35,840

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

589,824

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8.704 người

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

154,112

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

34,304

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

581,120

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

148,992

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

33,792

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

581,632

18-Feb-2014

11:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

11:55

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:45

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

149,504

18-Feb-2014

12:06

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

16,896

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

486,400

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

11:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

100,864

18-Feb-2014

12:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

17,408

18-Feb-2014

11:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

488,960

18-Feb-2014

11:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

11:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

102,400

18-Feb-2014

12:07

Không áp dụng

Gpme.dll

6.1.7601.17514

774,656

20-Nov-2010

13:26

x64

Gppref.dll

6.1.7601.18399

4,887,552

18-Feb-2014

02:20

x64

Gpprefbr.dll

6.1.7601.17514

901,632

20-Nov-2010

13:26

x64

Gpprefcn.dll

6.1.7601.17514

236,032

20-Nov-2010

13:26

x64

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

302,080

20-Nov-2010

13:26

x64

Propshts.dll

6.1.7601.18399

3,789,312

18-Feb-2014

02:20

x64

Gpme.dll

6.1.7601.17514

774,656

20-Nov-2010

13:26

x64

Gppref.dll

6.1.7601.22605

4,887,040

18-Feb-2014

02:26

x64

Gpprefbr.dll

6.1.7601.22605

901,632

18-Feb-2014

02:26

x64

Gpprefcn.dll

6.1.7601.22605

236,032

18-Feb-2014

02:26

x64

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

302,080

20-Nov-2010

13:26

x64

Propshts.dll

6.1.7601.22605

3,789,824

18-Feb-2014

02:26

x64

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

34,304

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

587,264

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8.704 người

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

148,992

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

39,424

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

599,552

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

156,672

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

32,768

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

566,784

18-Feb-2014

02:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.120

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

142,848

18-Feb-2014

02:00

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,888

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

603,136

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

159,232

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

40,448

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

611,840

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

165,888

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,376

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

595,456

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,648

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

38,400

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

600,064

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

157,696

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

23,040

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

519,680

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

7,680

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4,608

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

117,248

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

21,504

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

505,856

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,656

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

110,592

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

36,864

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

596,992

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

157,184

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

36,352

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

596,480

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,136

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,376

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

591,360

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

155,136

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

37,888

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

597,504

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

158,208

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

35,840

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

589,824

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8.704 người

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

154,112

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

34,304

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

581,120

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

148,992

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

33,792

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

581,632

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

149,504

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

16,896

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

486,400

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

100,864

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

17,408

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

488,960

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

102,400

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

34,304

18-Feb-2014

10:42

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

587,264

18-Feb-2014

10:54

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8.704 người

18-Feb-2014

10:52

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:53

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:42

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

148,992

18-Feb-2014

11:03

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

39,424

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

599,552

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

156,672

18-Feb-2014

11:11

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

32,768

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

566,784

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.120

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

142,848

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,888

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

603,136

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

159,232

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

40,448

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

611,840

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

165,888

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,376

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

595,456

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:55

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,648

18-Feb-2014

11:06

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

38,400

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

600,064

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

157,696

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

23,040

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

519,680

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

7,680

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4,608

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

117,248

18-Feb-2014

11:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

21,504

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

505,856

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,656

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

110,592

18-Feb-2014

11:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

36,864

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

596,992

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

157,184

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

36,352

18-Feb-2014

10:41

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

596,480

18-Feb-2014

10:54

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:51

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:52

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:41

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,136

18-Feb-2014

11:03

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,376

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

591,360

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:45

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

155,136

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

37,888

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

597,504

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

158,208

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

35,840

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

589,824

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8.704 người

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

154,112

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

34,304

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

581,120

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

148,992

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

33,792

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

581,632

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

149,504

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

16,896

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

486,400

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

100,864

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

17,408

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

488,960

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

102,400

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll

6.1.7601.17514

728,576

20-Nov-2010

12:19

x86

Gppref.dll

6.1.7601.18399

4,341,760

18-Feb-2014

02:03

x86

Gpprefbr.dll

6.1.7601.17514

627,712

20-Nov-2010

12:19

x86

Gpprefcn.dll

6.1.7601.17514

166,400

20-Nov-2010

12:19

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

225,280

20-Nov-2010

12:19

x86

Propshts.dll

6.1.7601.18399

2,549,760

18-Feb-2014

02:03

x86

Gpme.dll

6.1.7601.22605

728,576

18-Feb-2014

10:18

x86

Gppref.dll

6.1.7601.22605

4,341,248

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpprefbr.dll

6.1.7601.22605

627,712

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpprefcn.dll

6.1.7601.22605

166,400

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

225,280

20-Nov-2010

12:19

x86

Propshts.dll

6.1.7601.22605

2,550,272

18-Feb-2014

10:18

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

39,424

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

599,552

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

03:16

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

03:11

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:13

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

156,672

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

32,768

18-Feb-2014

01:34

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

566,784

18-Feb-2014

01:34

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

01:34

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.120

18-Feb-2014

01:33

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

01:34

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

142,848

18-Feb-2014

01:34

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

40,448

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

611,840

18-Feb-2014

03:16

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:11

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

03:12

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

165,888

18-Feb-2014

03:13

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

23,040

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

519,680

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

7,680

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4,608

18-Feb-2014

03:12

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:11

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

117,248

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

21,504

18-Feb-2014

03:11

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

505,856

18-Feb-2014

03:13

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,656

18-Feb-2014

03:16

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

110,592

18-Feb-2014

03:16

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

16,896

18-Feb-2014

03:13

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

486,400

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:12

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

03:11

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

100,864

18-Feb-2014

03:14

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

17,408

18-Feb-2014

03:13

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

488,960

18-Feb-2014

03:11

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

03:12

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

03:12

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

102,400

18-Feb-2014

03:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

39,424

18-Feb-2014

11:25

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

599,552

18-Feb-2014

11:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:26

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

156,672

18-Feb-2014

11:30

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

32,768

18-Feb-2014

01:29

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

566,784

18-Feb-2014

01:29

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

01:29

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.120

18-Feb-2014

01:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

01:29

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

142,848

18-Feb-2014

01:29

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

40,448

18-Feb-2014

11:26

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

611,840

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

11:29

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

11:29

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

165,888

18-Feb-2014

11:24

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

23,040

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

519,680

18-Feb-2014

11:28

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

7,680

18-Feb-2014

11:28

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4,608

18-Feb-2014

11:28

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:25

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

117,248

18-Feb-2014

11:29

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

21,504

18-Feb-2014

11:29

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

505,856

18-Feb-2014

11:24

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,656

18-Feb-2014

11:30

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:28

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

110,592

18-Feb-2014

11:31

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

16,896

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

486,400

18-Feb-2014

11:28

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

11:29

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:25

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

100,864

18-Feb-2014

11:28

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

17,408

18-Feb-2014

11:24

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

488,960

18-Feb-2014

11:26

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

11:29

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

11:27

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

11:26

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

102,400

18-Feb-2014

11:26

Không áp dụng

Gpme.dll

6.1.7601.17514

1,063,424

20-Nov-2010

10:26

IA-64

Gppref.dll

6.1.7601.18399

6,572,544

18-Feb-2014

01:37

IA-64

Gpprefbr.dll

6.1.7601.17514

1,786,880

20-Nov-2010

10:26

IA-64

Gpprefcn.dll

6.1.7601.17514

463,360

20-Nov-2010

10:26

IA-64

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

581,120

20-Nov-2010

10:26

IA-64

Propshts.dll

6.1.7601.18399

7,071,744

18-Feb-2014

01:37

IA-64

Gpme.dll

6.1.7601.17514

1,063,424

20-Nov-2010

10:26

IA-64

Gppref.dll

6.1.7601.22605

6,571,520

18-Feb-2014

01:34

IA-64

Gpprefbr.dll

6.1.7601.22605

1,786,880

18-Feb-2014

01:34

IA-64

Gpprefcn.dll

6.1.7601.22605

463,360

18-Feb-2014

01:34

IA-64

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

581,120

20-Nov-2010

10:26

IA-64

Propshts.dll

6.1.7601.22605

7,073,792

18-Feb-2014

01:34

IA-64

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

39,424

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

599,552

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,216

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.632

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

156,672

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

32,768

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

566,784

18-Feb-2014

02:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

8,192

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

5.120

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

01:59

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

142,848

18-Feb-2014

02:00

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

40,448

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

611,840

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

9,728

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3.584 người

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

165,888

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

23,040

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

519,680

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

7,680

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4,608

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

117,248

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

21,504

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

505,856

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,656

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

110,592

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

16,896

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

486,400

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

100,864

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.18399

17,408

18-Feb-2014

02:28

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.18399

488,960

18-Feb-2014

02:41

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.18399

6,144

18-Feb-2014

02:38

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.18399

4.096

18-Feb-2014

02:39

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.18399

3,072

18-Feb-2014

02:27

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.18399

102,400

18-Feb-2014

02:50

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

39,424

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

599,552

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,216

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.632

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

156,672

18-Feb-2014

11:11

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

32,768

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

566,784

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

8,192

18-Feb-2014

10:14

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

5.120

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

142,848

18-Feb-2014

10:15

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

40,448

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

611,840

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

9,728

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3.584 người

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

165,888

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

23,040

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

519,680

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

7,680

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4,608

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

117,248

18-Feb-2014

11:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

21,504

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

505,856

18-Feb-2014

10:59

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,656

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

110,592

18-Feb-2014

11:08

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

16,896

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

486,400

18-Feb-2014

11:00

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:47

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

100,864

18-Feb-2014

11:09

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.1.7601.22605

17,408

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.1.7601.22605

488,960

18-Feb-2014

10:58

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.1.7601.22605

6,144

18-Feb-2014

10:56

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.1.7601.22605

4.096

18-Feb-2014

10:57

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.1.7601.22605

3,072

18-Feb-2014

10:46

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.1.7601.22605

102,400

18-Feb-2014

11:07

Không áp dụng

Gpme.dll

6.1.7601.17514

728,576

20-Nov-2010

12:19

x86

Gppref.dll

6.1.7601.18399

4,341,760

18-Feb-2014

02:03

x86

Gpprefbr.dll

6.1.7601.17514

627,712

20-Nov-2010

12:19

x86

Gpprefcn.dll

6.1.7601.17514

166,400

20-Nov-2010

12:19

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

225,280

20-Nov-2010

12:19

x86

Propshts.dll

6.1.7601.18399

2,549,760

18-Feb-2014

02:03

x86

Gpme.dll

6.1.7601.22605

728,576

18-Feb-2014

10:18

x86

Gppref.dll

6.1.7601.22605

4,341,248

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpprefbr.dll

6.1.7601.22605

627,712

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpprefcn.dll

6.1.7601.22605

166,400

18-Feb-2014

10:18

x86

Gpregistrybrowser.dll

6.1.7601.17514

225,280

20-Nov-2010

12:19

x86

Propshts.dll

6.1.7601.22605

2,550,272

18-Feb-2014

10:18

x86


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Gpme.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.2.9200.16859

649,216

01-Mar-2014

10:13

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.2.9200.16384

9,216

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.2.9200.16384

5.632

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.2.9200.16384

3,072

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.2.9200.16859

148,992

01-Mar-2014

10:11

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.2.9200.16384

39,424

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.2.9200.16859

663,040

01-Mar-2014

08:23

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.2.9200.16384

9,728

26-Jul-2012

04:53

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.2.9200.16384

5.632

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.2.9200.16384

3.584 người

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.2.9200.16859

156,672

01-Mar-2014

08:21

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.2.9200.16384

33,280

26-Jul-2012

03:46

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.2.9200.16859

622,080

01-Mar-2014

08:27

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.2.9200.16384

8.704 người

26-Jul-2012

03:44

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.2.9200.16384

5.120

26-Jul-2012

03:47

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.2.9200.16384

3,072

26-Jul-2012

03:45

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.2.9200.16859

142,848

01-Mar-2014

08:21

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.2.9200.16384

37,888

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.2.9200.16859

668,672

01-Mar-2014

08:24

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.2.9200.16384

9,728

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.2.9200.16384

5.632

26-Jul-2012

05:01

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.2.9200.16384

3.584 người

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.2.9200.16859

159,232

01-Mar-2014

08:21

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.2.9200.16384

40,448

26-Jul-2012

05:02

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.2.9200.16859

678,400

01-Mar-2014

08:23

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.2.9200.16384

10.240 người

26-Jul-2012

05:01

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.2.9200.16384

6,144

26-Jul-2012

05:02

Không áp dụng

Gpregistrybrowser.dll.mui

6.2.9200.16384

3.584 người

26-Jul-2012

05:01

Không áp dụng

Propshts.dll.mui

6.2.9200.16859

165,888

01-Mar-2014

08:21

Không áp dụng

Gpme.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Gppref.dll.mui

6.2.9200.16859

659,456

01-Mar-2014

11:09

Không áp dụng

Gpprefbr.dll.mui

6.2.9200.16384

9,728

26-Jul-2012

06:44

Không áp dụng

Gpprefcn.dll.mui

6.2.9200.16384

5.632

26-Jul-2012

06:46