Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-061. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Cài đặt điều kiện tiên quyết

Để cài đặt gói hotfix này, bạn phải có Microsoft SharePoint Server 2010 Office Web Apps gói dịch vụ 2 (SP2) được cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2687522 Danh sách có sẵn các gói SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP2

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Hỗ trợ CNTT và tài nguyên dành cho Microsoft OfficePhiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Admin.createeditwsapp.aspx

6.045 người

24-Nov-2009

06:36

Admin.ovsconfig.aspx

8,316

30-Mar-2011

02:49

Bootedit.js

841,280

12-Feb-2014

07:16

Bootview.js

692,227

01-Nov-2012

07:56

Ewa.js

760,645

09-Jan-2013

11:36

Getdata.ashx

232

30-Mar-2011

03:08

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.adjacency.thmx

53,418

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.angles.thmx

69,784

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apex.thmx

259,111

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apothecary.thmx

88,662

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.aspect.thmx

68,069

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.austin.thmx

95,803

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.blacktie.thmx

655,107

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.calligraphy.thmx

176,244

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.civic.thmx

101,393

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.clarity.thmx

67,060

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.composite.thmx

568,653

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.concourse.thmx

74,765

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.couture.thmx

2,003,652

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.crane.thmx

179,179

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.decatur.thmx

156,954

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.dragon.thmx

226,696

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.elemental.thmx

349,663

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.equity.thmx

69,473

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.essential.thmx

49,784

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.executive.thmx

55,112

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.fan.thmx

165,690

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.flow.thmx

65,704

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.foundry.thmx

63,508

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grace.thmx

315,975

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grid.thmx

53,984

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hardcover.thmx

393,281

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.horizon.thmx

245,451

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hunting.thmx

149,384

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

14.0.7123.5001

43,712

22-Apr-2014

07:34

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.kilter.thmx

86,347

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.macro.thmx

202,511

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.median.thmx

83,623

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.metro.thmx

80,625

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.module.thmx

88,122

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.mylar.thmx

270,123

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.newsprint.thmx

617,159

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.opulent.thmx

78,521

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.oriel.thmx

93,940

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.origin.thmx

87,051

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.paper.thmx

270,822

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.perspective.thmx

53,594

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.phoenix.thmx

153,672

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.pushpin.thmx

825,294

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.scrollwork.thmx

167,498

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.sketchbook.thmx

980,113

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.slipstream.thmx

67,304

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.soho.thmx

856,015

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.solstice.thmx

74,912

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.springtime.thmx

577,009

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.summer.thmx

75,155

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.technic.thmx

68,995

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.thatch.thmx

89,461

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.tradeshow.thmx

56,683

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.trek.thmx

172,604

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urban.thmx

64,624

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urbanpop.thmx

113,739

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.verve.thmx

75,264

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.waveform.thmx

181,889

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.windinthepines.thmx

568,923

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wistaria.thmx

416,280

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wrapper.thmx

156,519

30-Mar-2011

01:03

Microsoft.office.web.common.dll

14.0.7102.5000

1,145,536

23-May-2013

09:46

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll_1033

14.0.6015.1000

22,400

21-Dec-2010

11:44

Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll

14.0.6109.5000

79,744

10-Aug-2011

03:53

Microsoft.office.web.csiwrapper.dll

14.0.7126.5000

2,363,072

21-May-2014

01:32

Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

14.0.7130.5000

858,808

16-Jul-2014

03:17

Microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454,336

06-Mar-2013

04:02

Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

14.0.7005.1000

117,344

01-Nov-2012

07:49

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

14.0.7104.5000

172,224

26-Jun-2013

05:09

Microsoft.office.web.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126,576

09-Jan-2013

08:45

Mimagehandler.ashx

286

26-Feb-2008

06:33

Mppt.aspx

568

25-Aug-2009

01:48

Mpptbroadcast.aspx

4,994

16-Sep-2009

03:00

Powerpoint.aspx

2,840

05-Nov-2009

11:46

Powerpointapplicationproperties.aspx

6.311

11-Aug-2009

07:06

Powerpointbroadcasthostdisco.aspx

1,364

19-Sep-2008

09:31

Powerpointbroadcasthostwsdl.aspx

6,999

30-Mar-2011

03:08

Powerpointbroadcasthost_1_0disco.aspx

1.372

20-Jan-2009

06:56

Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspx

15,609

30-Mar-2011

03:08

Powerpointframe.aspx

2.019

17-Nov-2011

08:28

Powerpointintl.js

62,880

30-Mar-2011

03:09

Powerpointintl.js_1033

62,880

30-Mar-2011

03:09

Powerpointservicemanage.aspx

6,391

30-Mar-2011

03:07

Ppt.autofademsgbg.png

195

16-Feb-2009

10:35

Ppt.autofademsgbg.png_1033

195

16-Feb-2009

10:35

Ppt.blank.png

89

16-Feb-2009

10:35

Ppt.blank.png_1033

89

16-Feb-2009

10:35

Ppt.broadcastsitetemplate.default.aspx

3,329

05-Nov-2009

11:44

Ppt.cluster.css

14,462

29-Mar-2011

11:14

Ppt.cluster.css_1033

14,462

29-Mar-2011

11:14

Ppt.conversion.cultures.office.odf

14.0.7130.5000

4,300,456

16-Jul-2014

01:52

Ppt.edit.exp_pdf_server.dll

14.0.7132.5000

131,760

13-Aug-2014

05:35

Ppt.edit.exp_xps_server.dll

14.0.7132.5000

73,400

13-Aug-2014

05:35

Ppt.edit.gfxserver.dll

14.0.7118.5000

2,538,168

12-Feb-2014

03:21

Ppt.edit.microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

14.0.7104.5000

103,080

27-Jun-2013

04:24

Ppt.edit.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454,336

06-Mar-2013

04:02

Ppt.edit.msores.dll

14.0.7109.5000

72,524,480

06-Sep-2013

01:37

Ppt.edit.msoserver.dll

14.0.7134.5000

21,338,808

17-Sep-2014

07:16

Ppt.edit.msptls.dll

14.0.7005.1000

1,199,200

31-Oct-2012

07:24

Ppt.edit.oartserver.dll

14.0.7134.5000

29,840,568

17-Sep-2014

03:52

Ppt.edit.ogl.dll

14.0.7125.5000

2,101,936

15-May-2014

12:40

Ppt.edit.ppserver.dll

14.0.7134.5000

6,832,800

17-Sep-2014

04:10

Ppt.edit.riched20.dll

14.0.7008.1000

1,871,432

15-Jan-2013

07:33

Ppt.edit.wac_usp10.dll_0002

1.0626.7601.22666 (win7sp1_ldr.140424-1532)

824,096

14-May-2014

04:32

Ppt.gkpowerpoint.dll

14.0.7011.1000

2,792,112

09-Mar-2013

07:06

Ppt.hdot.png

125

05-Jun-2009

03:32

Ppt.hdot.png_1033

125

05-Jun-2009

03:32

Ppt.layoutthumbs.png

7,524

29-Mar-2011

11:14

Ppt.layoutthumbs.png_1033

7,524

29-Mar-2011

11:14

Ppt.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454,336

06-Mar-2013

04:02

Ppt.navtoolbarbg.png

2.828 người

16-Feb-2009

10:35

Ppt.navtoolbarbg.png_1033

2.828 người

16-Feb-2009

10:35

Ppt.office.exp_pdf_server.dll

14.0.7132.5000

131,760

13-Aug-2014

05:35

Ppt.office.exp_xps_server.dll

14.0.7132.5000

73,400

13-Aug-2014

05:35

Ppt.office.gfxserver.dll

14.0.7118.5000

2,538,168

12-Feb-2014

03:21

Ppt.office.msores.dll

14.0.7109.5000

72,524,480

06-Sep-2013

01:37

Ppt.office.msoserver.dll

14.0.7134.5000

21,338,808

17-Sep-2014

07:16

Ppt.office.msptls.dll

14.0.7005.1000

1,199,200

31-Oct-2012

07:24

Ppt.office.oartserver.dll

14.0.7134.5000

29,840,568

17-Sep-2014

03:52

Ppt.office.ogl.dll

14.0.7125.5000

2,101,936

15-May-2014

12:40

Ppt.office.riched20.dll

14.0.7008.1000

1,871,432

15-Jan-2013

07:33

Ppt.pat.png

14,172

29-Mar-2011

11:16

Ppt.pat.png_1033

14,172

29-Mar-2011

11:16

Ppt.peat.png

558,856

29-Mar-2011

11:14

Ppt.pegal.png

138,972

29-Mar-2011

11:17

Ppt.pegal.png_1033

138,972

29-Mar-2011

11:17

Ppt.per.png

80,683

29-Mar-2011

11:17

Ppt.per.png_1033

80,683

29-Mar-2011

11:17

Ppt.phpreview.png

1,311

16-Feb-2009

10:35

Ppt.phthumb.png

367

16-Feb-2009

10:35

Ppt.ppserver.dll

14.0.7134.5000

6,832,800

17-Sep-2014

04:10

Ppt.pptbgx.png

3.250

03-Aug-2009

04:27

Ppt.pptbgx.png_1033

3.250

03-Aug-2009

04:27

Ppt.ppteditorbggradient.png

6,870

29-Jun-2009

09:32

Ppt.ppteditorbggradient.png_1033

6,870

29-Jun-2009

09:32

Ppt.pptviewerbggradient.png

5,239

16-Feb-2009

10:35

Ppt.pptviewerbggradient.png_1033

5,239

16-Feb-2009

10:35

Ppt.pptviewernotesgradient.png

2.813

01-Jun-2009

03:14

Ppt.pptviewernotesgradient.png_1033

2.813

01-Jun-2009

03:14

Ppt.prt.png

46,686

29-Mar-2011

11:17

Ppt.prt.png_1033

46,686

29-Mar-2011

11:17

Ppt.rbgbbg.png

173

03-Jul-2009

03:19

Ppt.rbgbbg.png_1033

173

03-Jul-2009

03:19

Ppt.rbgrpbdr.png

172

06-Mar-2009

08:02

Ppt.rbgrpbdr.png_1033

172

06-Mar-2009

08:02

Ppt.ribbonbg.png

3.052 người

03-Jul-2009

03:19

Ppt.ribbonbg.png_1033

3.052 người

03-Jul-2009

03:19

Ppt.rmgrad16.png

116

10-Sep-2009

06:22

Ppt.rmgrad16.png_1033

116

10-Sep-2009

06:22

Ppt.rmgrad16rtl.png

114

10-Sep-2009

06:22

Ppt.rmgrad16rtl.png_1033

114

10-Sep-2009

06:22

Ppt.rsempty.gif

226

27-Jul-2009

02:59

Ppt.rsfull.gif

342

27-Jul-2009

02:59

Ppt.rshalf.gif

341

27-Jul-2009

02:59

Ppt.search.png

3,369

27-Jul-2009

02:59

Ppt.slidemenusectionnormalbg

2,815

16-Feb-2009

10:35

Ppt.slidemenusectionnormalbg_1033

2,815

16-Feb-2009

10:35

Ppt.slidemenusectionselectedbg

2.822 người

16-Feb-2009

10:35

Ppt.slidemenusectionselectedbg_1033

2.822 người

16-Feb-2009

10:35

Ppt.slideshownext

3.090

19-Mar-2009

05:03

Ppt.slideshownext_1033

3.090

19-Mar-2009

05:03

Ppt.slideshowprev

3,079

19-Mar-2009

05:03

Ppt.slideshowprev_1033

3,079

19-Mar-2009

05:03

Ppt.stylesedit.css

26,470

22-Dec-2010

01:09

Ppt.stylesedit.css_1033

26,470

22-Dec-2010

01:09

Ppt.stylesread.css

20,876

22-Dec-2010

01:09

Ppt.stylesread.css_1033

20,876

22-Dec-2010

01:09

Ppt.stylesview.css

19,715

22-Dec-2010

01:09

Ppt.stylesview.css_1033

19,715

22-Dec-2010

01:09

Ppt.tabfade.png

132

06-Mar-2009

08:02

Ppt.tabfade.png_1033

132

06-Mar-2009

08:02

Ppt.toolbarbg.png

3,078

03-Jul-2009

03:19

Ppt.toolbarbg.png_1033

3,078

03-Jul-2009

03:19

Ppt.usp10.dll

1.0626.7601.22666 (win7sp1_ldr.140424-1532)

824,096

14-May-2014

04:32

Ppt.vdot.png

138

05-Jun-2009

03:32

Ppt.vdot.png_1033

138

05-Jun-2009

03:32

Ppt.webconversion.dll

14.0.7104.5000

105,640

27-Jun-2013

04:24

Presentdisco.aspx

1.332

11-Apr-2009

05:12

Presentwsdl.aspx

10,911

30-Mar-2011

03:08

Printhandler.ashx

207

30-Mar-2011

03:07

Wac.autocorrectlist.1039.js

8,184

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1069.js

3,546

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1087.js

21,351

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1094.js

4,755

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1095.js

42,432

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1097.js

10,257

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1098.js

61,965

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1099.js

28,188

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1102.js

43,095

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.1106.js

18,009

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.2068.js

7,330

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.2074.js

19,244

12-Nov-2010

11:50

Wac.autocorrectlist.2108.js

8,664

12-Nov-2010

11:50

Wac.box4.js

1,586,305

12-Feb-2014

07:06

Wac.commonui.intl.images.dialogtitle.png_1033

2,823

27-Jul-2009

02:58

Wac.commonui.intl.images.favicon_onenote.ico_1033

3,918

03-Aug-2009

04:26

Wac.commonui.intl.images.favicon_ppt.ico_1033

3,918

03-Aug-2009

04:26

Wac.commonui.intl.images.favicon_word.ico_1033

3,918

03-Aug-2009

04:26

Wac.commonui.intl.images.leftcontentside.png_1033

457

16-Feb-2009

10:35

Wac.commonui.intl.images.progress.gif_1033

644

16-Feb-2009

10:35

Wac.commonui.intl.images.progress16.gif_1033

473

16-Feb-2009

10:35

Wac.commonui.intl.images.rightcontentside.png_1033

424

16-Feb-2009

10:35

Wac.conversion.biblio.style.apa.xsl

381,256

17-May-2011

06:55

Wac.conversion.cultures.office.odf

14.0.7130.5000

4,300,456

16-Jul-2014

01:52

Wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_en.lex

14.0.7001.1000

475,648

23-Aug-2012

08:45

Wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

14.0.7005.1000

224,360

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Wac.createnewdocument.aspx

4.043 người

07-Nov-2009

10:52

Wac.external.cui.js

352,107

12-Feb-2014

03:16

Wac.intl.box4intl.js_1033

54,846

22-Dec-2010

12:56

Wac.intl.commonintl.js_1033

36,727

21-Nov-2012

05:00

Wac.intl.cui.css_1033

37,474

21-Nov-2012

01:02

Wac.intl.cuioverride.css_1033

936

21-Dec-2010

11:26

Wac.intl.cuitoolbar.css_1033

16,941

21-Nov-2012

01:02

Wac.intl.debug.css_1033

1.805 người

11-Aug-2009

06:36

Wac.intl.editsurface.css_1033

1,067

30-Mar-2011

02:49

Wac.intl.frame.css_1033

9,878

30-Mar-2011

02:33

Wac.intl.onenote.css_1033

23,040

30-Mar-2011

02:49

Wac.intl.rbgbbg.png_1033

173

03-Jul-2009

03:19

Wac.intl.rbgrpbdr.png_1033

172

06-Mar-2009

08:02

Wac.intl.ribbonbg.png_1033

3.052 người

03-Jul-2009

03:19

Wac.intl.rmgrad16.png_1033

116

10-Sep-2009

06:22

Wac.intl.rmgrad16rtl.png_1033

114

10-Sep-2009

06:22

Wac.intl.tabfade.png_1033

132

06-Mar-2009

08:02

Wac.intl.toolbarbg.png_1033

3,078

03-Jul-2009

03:19

Wac.intl.word.css_1033

9,417

30-Mar-2011

02:49

Wac.intl.wordviewerintl.js_1033

6,184

22-Dec-2010

12:57

Wac.livebooks.images.intl.activesectgradient.png_1033

164

31-Aug-2009

09:20

Wac.livebooks.images.intl.blank.png_1033

49

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.images.intl.columnselect.cur_1033

2,238

14-Jul-2009

04:51

Wac.livebooks.images.intl.grabby.png_1033

112

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient.png_1033

2,808

22-Sep-2009

03:56

Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033

2,824

22-Sep-2009

03:56

Wac.livebooks.images.intl.phpreview.png_1033

1,311

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.images.intl.phthumb.png_1033

367

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.images.intl.resize.png_1033

2,895

20-Jul-2009

05:10

Wac.livebooks.images.intl.rsempty.gif_1033

226

27-Jul-2009

02:59

Wac.livebooks.images.intl.rsfull.gif_1033

342

27-Jul-2009

02:59

Wac.livebooks.images.intl.rshalf.gif_1033

341

27-Jul-2009

02:59

Wac.livebooks.images.intl.search.png_1033

3,369

27-Jul-2009

02:59

Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033

270

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexiths.png_1033

268

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.images.intl.sectiongrouphs.png_1033

488

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.images.intl.squiggly.gif_1033

55

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.100_16_n.png_1033

421

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.101_16_n.png_1033

417

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.102_16_n.png_1033

425

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.103_16_n.png_1033

428

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.104_16_n.png_1033

415

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.105_16_n.png_1033

428

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.106_16_n.png_1033

460

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.107_16_n.png_1033

638

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.108_16_n.png_1033

733

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.109_16_n.png_1033

660

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.10_16_m.png_1033

29,965

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.10_16_n.png_1033

574

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.110_16_n.png_1033

1,031

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.111_16_n.png_1033

881

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033

473

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.113_16_n.png_1033

1.016 người

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.114_16_n.png_1033

750

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.115_16_n.png_1033

781

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.116_16_n.png_1033

740

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.117_16_n.png_1033

638

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.118_16_n.png_1033

703

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.119_16_n.png_1033

636

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.11_16_m.png_1033

29,973

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.11_16_n.png_1033

563

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.120_16_n.png_1033

912

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.121_16_n.png_1033

652

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.122_16_n.png_1033

674

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.123_16_n.png_1033

723

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.124_16_n.png_1033

903

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.125_16_n.png_1033

997

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.126_16_n.png_1033

876

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.127_16_n.png_1033

722

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.128_16_n.png_1033

539

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.129_16_n.png_1033

773

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.12_16_m.png_1033

29,967

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.12_16_n.png_1033

562

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.130_16_n.png_1033

648

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.131_16_n.png_1033

732

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.132_16_n.png_1033

796

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.133_16_n.png_1033

879

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.134_16_n.png_1033

471

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.135_16_n.png_1033

906

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.136_16_n.png_1033

592

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.137_16_n.png_1033

679

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.138_16_n.png_1033

761

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.139_16_n.png_1033

806

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.13_16_n.png_1033

666

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.140_16_n.png_1033

800

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.141_16_n.png_1033

864

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.142_16_n.png_1033

850

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.143_16_n.png_1033

844

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.14_16_n.png_1033

752

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.15_16_n.png_1033

627

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.16_16_n.png_1033

614

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.17_16_n.png_1033

459

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.18_16_n.png_1033

676

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.19_16_n.png_1033

779

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.1_16_m.png_1033

29,068

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.1_16_n.png_1033

377

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.20_16_n.png_1033

828

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.21_16_n.png_1033

597

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.22_16_n.png_1033

783

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033

662

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.24_16_n.png_1033

882

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.25_16_n.png_1033

1,001

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.26_16_n.png_1033

905

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.27_16_n.png_1033

674

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.28_16_m.png_1033

29,708

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.28_16_n.png_1033

28,434

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.29_16_n.png_1033

908

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.2_16_m.png_1033

29,004

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.2_16_n.png_1033

360

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.30_16_m.png_1033

29,705

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.30_16_n.png_1033

28,439

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.31_16_n.png_1033

948

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.32_16_m.png_1033

29,705

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.32_16_n.png_1033

28,256

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.33_16_n.png_1033

954

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.34_16_n.png_1033

597

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.35_16_n.png_1033

516

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.36_16_n.png_1033

900

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.37_16_n.png_1033

691

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.38_16_n.png_1033

639

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.39_16_n.png_1033

963

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.3_16_m.png_1033

29,058

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.3_16_n.png_1033

373

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.40_16_n.png_1033

659

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.41_16_n.png_1033

721

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.42_16_n.png_1033

888

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.43_16_n.png_1033

704

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.44_16_n.png_1033

814

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.45_16_n.png_1033

674

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.46_16_n.png_1033

695

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.47_16_n.png_1033

598

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.48_16_m.png_1033

30,562

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.48_16_n.png_1033

28,399

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.49_16_n.png_1033

929

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.4_16_m.png_1033

28,378

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.4_16_n.png_1033

655

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.50_16_m.png_1033

29,653

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.50_16_n.png_1033

29,385

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.51_16_n.png_1033

963

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.52_16_m.png_1033

29,346

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.52_16_n.png_1033

27,412

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.53_16_n.png_1033

966

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.54_16_n.png_1033

612

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.55_16_n.png_1033

514

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.56_16_n.png_1033

903

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.57_16_n.png_1033

707

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.58_16_n.png_1033

649

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.59_16_n.png_1033

613

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.5_16_m.png_1033

29,375

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.5_16_n.png_1033

650

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.60_16_n.png_1033

959

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.61_16_n.png_1033

658

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.62_16_n.png_1033

730

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.63_16_n.png_1033

900

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.64_16_n.png_1033

692

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.65_16_n.png_1033

818

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.66_16_n.png_1033

683

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.67_16_n.png_1033

670

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.68_16_n.png_1033

560

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.69_16_m.png_1033

28,850

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.69_16_n.png_1033

27,540

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.6_16_m.png_1033

28,394

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.6_16_n.png_1033

655

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.70_16_n.png_1033

883

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.71_16_m.png_1033

28,881

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.71_16_n.png_1033

27,547

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.72_16_n.png_1033

916

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.73_16_m.png_1033

30,745

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.73_16_n.png_1033

27,537

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.74_16_n.png_1033

920

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.75_16_n.png_1033

618

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.76_16_n.png_1033

510

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.77_16_n.png_1033

865

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.78_16_n.png_1033

687

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.79_16_n.png_1033

636

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.7_16_m.png_1033

29,200

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.7_16_n.png_1033

574

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.80_16_n.png_1033

598

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.81_16_n.png_1033

923

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.82_16_n.png_1033

705

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.83_16_n.png_1033

894

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.84_16_n.png_1033

673

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.85_16_n.png_1033

796

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.86_16_n.png_1033

659

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.87_16_n.png_1033

704

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.88_16_n.png_1033

611

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.89_16_m.png_1033

436

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.89_16_n.png_1033

660

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.8_16_m.png_1033

29,676

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.8_16_n.png_1033

570

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.90_16_m.png_1033

436

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.90_16_n.png_1033

672

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.91_16_m.png_1033

436

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.91_16_n.png_1033

669

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.92_16_m.png_1033

436

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.92_16_n.png_1033

669

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.93_16_m.png_1033

436

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.93_16_n.png_1033

669

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.notetags.intl.94_16_m.png_1033

30,297

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.94_16_n.png_1033

689

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.95_16_m.png_1033

28,554

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.95_16_n.png_1033

701

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.96_16_m.png_1033

28.548

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.96_16_n.png_1033

701

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.97_16_m.png_1033

29,701

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.97_16_n.png_1033

643

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.98_16_m.png_1033

29,375

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.98_16_n.png_1033

650

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.99_16_m.png_1033

29,675

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.99_16_n.png_1033

646

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.notetags.intl.9_16_m.png_1033

29,957

29-Jun-2009

09:32

Wac.livebooks.notetags.intl.9_16_n.png_1033

572

09-Mar-2009

10:02

Wac.livebooks.ribbon.cui.css_1033

37,474

21-Nov-2012

01:02

Wac.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033

936

21-Dec-2010

11:26

Wac.livebooks.ribbon.one.png_1033

105,491

29-Mar-2011

11:16

Wac.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033

3,161

03-Aug-2009

04:26

Wac.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033

7,637

29-Mar-2011

11:14

Wac.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033

173

03-Jul-2009

03:19

Wac.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033

172

06-Mar-2009

08:02

Wac.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033

3.052 người

03-Jul-2009

03:19

Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033

116

10-Sep-2009

06:22

Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

114

10-Sep-2009

06:22

Wac.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033

195

16-Feb-2009

10:35

Wac.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033

132

06-Mar-2009

08:02

Wac.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033

3,078

03-Jul-2009

03:19

Wac.livebooks.ribbon.we.png_1033

85,501

29-Mar-2011

11:18

Wac.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033

5,536

29-Mar-2011

11:14

Wac.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033

3,438

03-Aug-2009

04:27

Wac.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454,336

06-Mar-2013

04:02

Wac.office.exp_pdf_server.dll

14.0.7132.5000

131,760

13-Aug-2014

05:35

Wac.office.exp_xps_server.dll

14.0.7132.5000

73,400

13-Aug-2014

05:35

Wac.office.gfxserver.dll

14.0.7118.5000

2,538,168

12-Feb-2014

03:21

Wac.office.msores.dll

14.0.7109.5000

72,524,480

06-Sep-2013

01:37

Wac.office.msoserver.dll

14.0.7134.5000

21,338,808

17-Sep-2014

07:16

Wac.office.msptls.dll

14.0.7005.1000

1,199,200

31-Oct-2012

07:24

Wac.office.oartserver.dll

14.0.7134.5000

29,840,568

17-Sep-2014

03:52

Wac.office.ogl.dll

14.0.7125.5000

2,101,936

15-May-2014

12:40

Wac.office.onenoteserverutil.dll

14.0.7132.5000

2,448,576

13-Aug-2014

01:14

Wac.office.riched20.dll

14.0.7008.1000

1,871,432

15-Jan-2013

07:33

Wac.officemobile.wordwacflthost.dll

14.0.6107.5000

88,936

30-Jun-2011

05:57

Wac.onenote.aspx

2.181

07-Nov-2009

10:52

Wac.onenoteframe.aspx

1,133

30-Mar-2011

02:49

Wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

14.0.7130.5000

4,300,456

16-Jul-2014

01:52

Wac.rsx_1033

15,766

22-Dec-2010

12:53

Wac.webservice.wacofficeonlineproxy.ashx

199

30-Mar-2011

02:33

Wac.word.gkword.dll

14.0.7011.1000

3,196,080

09-Mar-2013

07:06

Wac.word.sword.dll

14.0.7134.5000

7,550,632

17-Sep-2014

04:07

Wac.word.wacword.dll

14.0.6112.5000

60,288

06-Oct-2011

05:14

Wac.wordeditor.aspx

2,177

07-Nov-2009

10:52

Wac.wordeditorframe.aspx

1,153

30-Mar-2011

02:49

Wac.wordviewer.images.intl.bggradient.png_1033

6,137

13-Jul-2009

08:38

Wac.wordviewer.images.intl.toolbarbg.png_1033

3,078

03-Jul-2009

03:19

Wac.wordviewer.ribbon.cuioverride.css_1033

936

21-Dec-2010

11:26

Wac.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.css_1033

16,941

21-Nov-2012

01:02

Wac.wordviewer.ribbon.ribbonbg.png_1033

3.052 người

03-Jul-2009

03:19

Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16.png_1033

116

10-Sep-2009

06:22

Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

114

10-Sep-2009

06:22

Wac.wordviewer.ribbon.selectedbg.png_1033

195

16-Feb-2009

10:35

Wac.wordviewer.ribbon.wordbgx.png_1033

3,438

03-Aug-2009

04:27

Wac.wordviewer.ribbon.wv.png_1033

45,455

29-Mar-2011

11:18

Wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster.css_1033

2.610 người

29-Mar-2011

11:14

Waccore.resx_1033

15,766

22-Dec-2010

12:53

Wac_usp10.dll_0002

1.0626.7601.22666 (win7sp1_ldr.140424-1532)

824,096

14-May-2014

04:32

Wordviewer.mobilewordviewer.aspx

497

25-Aug-2009

01:33

Wordviewer.wordviewer.aspx

2,375

07-Nov-2009

10:52

Wordviewer.wordviewer.css_1033

7,314

07-Nov-2009

10:52

Wordviewer.wordviewer.js

492,295

16-May-2012

05:55

Wordviewer.wordviewerframe.aspx

1.139

30-Mar-2011

02:49


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×