Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

12 tháng năm 2015 Bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành lại và chứa các tệp Cập Nhật. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép tiết lộ thông tin nếu kẻ gửi một yêu cầu đặc biệt crafted web đến một máy chủ bị ảnh hưởng có thông báo lỗi tuỳ chỉnh bị vô hiệu hoá. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng bảo mật sẽ có thể xem một phần của một tập tin cấu hình trang web có thể lộ thông tin nhạy cảm.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-041. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS15-041 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật sau:

2901127 MS14-009: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 dành cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 11 tháng 4 năm 2014

2901119 MS14-009: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5 cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 11 tháng 4 năm 2014


Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,376

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,832

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

105,712

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

99,056

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

98,544

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

107,248

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,448

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

92,400

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

93,424

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

06-Jun-2014

04:25

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

41,616

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

30-May-2014

22:45

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-May-2014

22:45

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,456,520

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,376

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,832

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

105,712

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

99,056

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

98,544

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

107,248

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,448

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

92,400

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

93,424

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

06-Jun-2014

04:25

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

41,616

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

30-May-2014

22:45

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-May-2014

22:45

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,456,520

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

06-Jun-2014

04:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,376

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,832

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

105,712

06-Jun-2014

04:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

99,056

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

98,544

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

107,248

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,448

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

92,400

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

93,424

06-Jun-2014

04:25

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

06-Jun-2014

04:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

06-Jun-2014

04:25

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

41,616

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

30-May-2014

22:45

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-May-2014

22:45

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,456,520

06-Feb-2015

23:24

LDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,624

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,608

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,632

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,384

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,832

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

105,712

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

99,056

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

98,544

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

107,248

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,448

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

93,424

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

1,024,208

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

801,488

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

809,680

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

838,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

821,968

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

797,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

866,512

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

813,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

763,600

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

733,904

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

737,488

05-Jun-2014

01:10

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

41,616

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:02

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:02

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,457,544

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,624

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,608

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,632

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:52

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,384

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,832

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

105,712

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

99,056

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

98,544

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

107,248

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,448

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

93,424

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

1,024,208

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

801,488

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

809,680

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

838,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

821,968

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

797,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

866,512

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

813,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

763,600

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

733,904

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

737,488

05-Jun-2014

01:10

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

41,616

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:02

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:02

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,457,544

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,624

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,608

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,632

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,384

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,832

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

105,712

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

99,056

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

98,544

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

107,248

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,448

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

93,424

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

1,024,208

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

801,488

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

809,680

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

838,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

821,968

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

797,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

866,512

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

813,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

763,600

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

733,904

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

737,488

05-Jun-2014

01:10

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:34

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:34

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

41,616

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:02

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:02

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,457,544

06-Feb-2015

23:24

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngGDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:33

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

45,200

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:21

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:21

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

47,752

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

869,544

24-Jul-2014

03:33

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

621,200

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

26,760

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,450,376

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

06-Jun-2014

06:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

06-Jun-2014

06:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,824

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

06-Jun-2014

05:28

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

06-Jun-2014

05:28

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

06:23

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

06:23

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

105,712

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

99,056

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

98,544

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

107,248

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,448

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

92,400

06-Jun-2014

05:28

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

93,424

06-Jun-2014

05:28

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

06-Jun-2014

06:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

06-Jun-2014

06:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

06-Jun-2014

05:28

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

06-Jun-2014

05:28

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

41,616

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

30-May-2014

22:45

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-May-2014

22:45

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,456,520

06-Feb-2015

23:24

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:33

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

45,200

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:21

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:21

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

47,752

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

869,544

24-Jul-2014

03:33

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

621,200

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

26,760

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,450,376

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

06-Jun-2014

06:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

06-Jun-2014

06:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,824

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

06-Jun-2014

05:28

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

06-Jun-2014

05:28

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

06:23

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

06:23

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

105,712

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

99,056

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

98,544

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

107,248

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,448

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

92,400

06-Jun-2014

05:28

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

93,424

06-Jun-2014

05:28

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

06-Jun-2014

06:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

06-Jun-2014

06:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

06-Jun-2014

05:28

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

06-Jun-2014

05:28

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

41,616

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

30-May-2014

22:45

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-May-2014

22:45

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,456,520

06-Feb-2015

23:24

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:33

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

45,200

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:21

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:21

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

47,752

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

869,544

24-Jul-2014

03:33

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

621,200

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

26,760

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,450,376

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

06-Jun-2014

06:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

06-Jun-2014

06:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

06-Jun-2014

04:38

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,824

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

06-Jun-2014

05:28

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

06-Jun-2014

05:28

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

06:23

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,080

06-Jun-2014

06:23

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

105,712

06-Jun-2014

04:38

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

99,056

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,520

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

98,544

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

107,248

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

100,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,448

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

103,152

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

92,400

06-Jun-2014

05:28

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.34209

93,424

06-Jun-2014

05:28

system.web.mobile.dll

4.0.30319.34248

839,856

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

06-Jun-2014

06:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

06-Jun-2014

06:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

06-Jun-2014

04:38

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

06-Jun-2014

05:28

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

06-Jun-2014

05:28

aspnet_perf.dll

4.0.30319.34248

41,616

06-Feb-2015

23:24

aspnet_state_perf.h

318

30-May-2014

22:45

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-May-2014

22:45

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34248

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.34248

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.34248

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,456,520

06-Feb-2015

23:24

LDR chi nhánh dịch vụ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:33

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

45,200

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

22-Jul-2013

22:15

aspnet_state_perf.ini

42,996

22-Jul-2013

22:15

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

47,760

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

869,544

11-Jul-2014

23:18

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

621,192

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

26,760

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,450,896

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,624

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,608

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,632

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,824

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

29-Oct-2014

18:40

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

29-Oct-2014

18:42

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

29-Oct-2014

18:41

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

29-Oct-2014

18:42

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

29-Oct-2014

18:41

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

105,712

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

99,056

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

29-Oct-2014

18:40

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

29-Oct-2014

18:42

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

98,544

29-Oct-2014

18:41

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

107,248

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

29-Oct-2014

18:42

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,448

29-Oct-2014

18:41

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

103,152

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

93,424

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

1,024,208

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

801,488

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

809,680

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

838,864

29-Oct-2014

18:40

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

821,968

29-Oct-2014

18:42

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

797,392

29-Oct-2014

18:41

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

866,512

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

813,264

29-Oct-2014

18:42

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

763,600

29-Oct-2014

18:41

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

790,736

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

958,160

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,352

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

784,592

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

733,904

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

737,488

05-Jun-2014

01:30

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

41,616

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:02

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:02

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,457,544

06-Feb-2015

23:24

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:33

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

45,200

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

22-Jul-2013

22:15

aspnet_state_perf.ini

42,996

22-Jul-2013

22:15

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

47,760

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

869,544

11-Jul-2014

23:18

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

621,192

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

26,760

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,450,896

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,624

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,608

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,632

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:53

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,824

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

29-Oct-2014

18:40

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

29-Oct-2014

18:42

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

29-Oct-2014

18:41

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

29-Oct-2014

18:42

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

29-Oct-2014

18:41

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

105,712

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

99,056

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

29-Oct-2014

18:40

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

29-Oct-2014

18:42

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

98,544

29-Oct-2014

18:41

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

107,248

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

29-Oct-2014

18:42

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,448

29-Oct-2014

18:41

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

103,152

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

93,424

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

1,024,208

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

801,488

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

809,680

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

838,864

29-Oct-2014

18:40

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

821,968

29-Oct-2014

18:42

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

797,392

29-Oct-2014

18:41

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

866,512

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

813,264

29-Oct-2014

18:42

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

763,600

29-Oct-2014

18:41

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

790,736

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

958,160

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,352

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

784,592

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

733,904

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

737,488

05-Jun-2014

01:30

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

41,616

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:02

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:02

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,457,544

06-Feb-2015

23:24

aspnet_perf.h

7,177

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2.ini

995,534

02-Jun-2012

14:32

aspnet_perf2_d.ini

31

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.h

318

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf.ini

42,996

02-Jun-2012

14:33

aspnet_state_perf_d.ini

36

02-Jun-2012

14:33

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

45,200

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

22-Jul-2013

22:15

aspnet_state_perf.ini

42,996

22-Jul-2013

22:15

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

47,760

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

869,544

11-Jul-2014

23:18

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

621,192

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

26,760

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,450,896

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,624

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,608

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

33,632

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36283

71,392

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

152,320

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,824

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

113,416

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

119,552

29-Oct-2014

18:40

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

120,072

29-Oct-2014

18:42

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

29-Oct-2014

18:41

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

123,656

05-Jun-2014

01:12

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

116,480

29-Oct-2014

18:42

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

105,728

29-Oct-2014

18:41

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

114,440

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,360

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

112,392

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

142,592

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

108,296

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

110,336

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

102,152

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

101,632

05-Jun-2014

01:30

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,080

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

105,712

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

99,056

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

29-Oct-2014

18:40

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,520

29-Oct-2014

18:42

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

98,544

29-Oct-2014

18:41

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

107,248

05-Jun-2014

01:12

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

100,592

29-Oct-2014

18:42

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,448

29-Oct-2014

18:41

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

97,008

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,984

05-Jun-2014

01:10

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

103,152

05-Jun-2014

01:11

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

94,960

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

95,472

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

92,400

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.resources.dll

4.0.30319.36213

93,424

05-Jun-2014

01:30

system.web.mobile.dll

4.0.30319.36283

839,848

06-Feb-2015

23:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

1,024,208

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

801,488

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,864

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

809,680

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

838,864

29-Oct-2014

18:40

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

821,968

29-Oct-2014

18:42

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

797,392

29-Oct-2014

18:41

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

866,512

05-Jun-2014

01:12

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

813,264

29-Oct-2014

18:42

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

763,600

29-Oct-2014

18:41

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

814,288

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

798,416

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

790,736

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

795,856

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

958,160

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

774,352

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

784,592

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

733,904

05-Jun-2014

01:30

system.web.resources.dll

4.0.30319.36213

737,488

05-Jun-2014

01:30

aspnet_perf.dll

4.0.30319.36290

41,616

20-Mar-2015

22:07

aspnet_state_perf.h

318

06-Jul-2012

20:02

aspnet_state_perf.ini

42,996

06-Jul-2012

20:02

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36283

43,144

06-Feb-2015

23:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

system.web.extensions.dll

4.0.30319.36283

1,859,240

06-Feb-2015

23:24

webengine4.dll

4.0.30319.36283

509,576

06-Feb-2015

23:24

webengine.dll

4.0.30319.36283

24,712

06-Feb-2015

23:24

system.web.dll

4.0.30319.36283

5,457,544

06-Feb-2015

23:24

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

129,096

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,744

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,184

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

117,328

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

154,184

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,256

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,696

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,280

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

121,432

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

121,944

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,224

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

125,528

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

118,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

107,608

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,312

12-Jun-2014

00:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

117,336

12-Jun-2014

00:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,240

12-Jun-2014

00:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,248

12-Jun-2014

00:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

144,472

12-Jun-2014

00:22

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,168

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,216

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

104,016

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

103,504

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

17-Feb-2015

23:56

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

879,136

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

794,664

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

781,344

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,632

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,026,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

803,368

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

776,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

811,560

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

840,736

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

823,848

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

799,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

868,392

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

815,136

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

765,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

816,168

12-Jun-2014

00:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

800,296

12-Jun-2014

00:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,608

12-Jun-2014

00:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,736

12-Jun-2014

00:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

960,032

12-Jun-2014

00:22

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

776,232

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

786,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

735,784

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

739,360

06-Jun-2014

04:25

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

634,336

24-Jul-2014

03:32

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

17-Feb-2015

23:56

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,457,864

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

129,096

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,744

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,184

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

117,328

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

154,184

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,256

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,696

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,280

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

121,432

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

121,944

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,224

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

125,528

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

118,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

107,608

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,312

12-Jun-2014

00:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

117,336

12-Jun-2014

00:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,240

12-Jun-2014

00:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,248

12-Jun-2014

00:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

144,472

12-Jun-2014

00:22

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,168

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,216

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

104,016

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

103,504

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

17-Feb-2015

23:56

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

879,136

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

794,664

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

781,344

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,632

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,026,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

803,368

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

776,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

811,560

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

840,736

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

823,848

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

799,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

868,392

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

815,136

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

765,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

816,168

12-Jun-2014

00:23

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

634,336

24-Jul-2014

03:32

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

17-Feb-2015

23:56

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,457,864

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:54

system.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34248

71,384

06-Feb-2015

23:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

129,096

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,744

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,184

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

117,328

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

154,184

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,256

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,696

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,280

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

121,432

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

121,944

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,224

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

125,528

05-Jun-2014

01:11

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

118,360

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

107,608

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,312

12-Jun-2014

00:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

117,336

12-Jun-2014

00:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,240

12-Jun-2014

00:23

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,248

12-Jun-2014

00:24

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

144,472

12-Jun-2014

00:22

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,168

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,216

05-Jun-2014

01:10

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

104,016

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

103,504

06-Jun-2014

04:25

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

17-Feb-2015

23:56

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

879,136

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

794,664

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

781,344

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,632

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,026,080

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

803,368

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

776,736

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

811,560

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

840,736

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

823,848

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

799,264

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

868,392

05-Jun-2014

01:11

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

815,136

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

765,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

816,168

12-Jun-2014

00:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

800,296

12-Jun-2014

00:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,608

12-Jun-2014

00:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,736

12-Jun-2014

00:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

960,032

12-Jun-2014

00:22

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

776,232

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

786,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

735,784

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

739,360

06-Jun-2014

04:25

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

634,336

24-Jul-2014

03:32

system.web.extensions.dll

4.0.30319.34248

1,859,232

17-Feb-2015

23:56

system.web.dll

4.0.30319.34248

5,457,864

06-Feb-2015

23:24

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

29-Apr-2015

17:55

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

800,296

12-Jun-2014

00:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,608

12-Jun-2014

00:23

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,736

12-Jun-2014

00:24

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

960,032

12-Jun-2014

00:22

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

776,232

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

786,472

05-Jun-2014

01:10

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

735,784

06-Jun-2014

04:25

system.web.resources.dll

4.0.30319.34209

739,360

06-Jun-2014

04:25

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

29-Apr-2015

17:55

system.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

29-Apr-2015

17:55Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×