Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ tấn công truy cập hệ thống cục bộ và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-132.

Thông tin

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS15-132 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB3108371-ia64.msu

8AA29E3B09505753EE675FB95B2CE13DAEC5019B

632F4BCA1AA3D6D4807B1B952FC83A96E2A629B4878A9EAEB17C5FC81F7DF1A2

Windows6.1-KB3108371-x64.msu

B5F113175336B0FB642E82059D36CD136BA518DE

B43EEB3E18F77A3C83A79D85A921C56F1AC4CB3A61A399B6232ECB9D5189E893

Windows6.1-KB3108371-x86.msu

3AE19BF9BE2F7DC8C8543378844AE9A91D9D2976

7F194A791177F7CCAAAA66DE85A4CAFAFC1088FBD9671CC73647C1D63AC279FE

Windows6.1-KB3108371-ia64.msu

556FDFC7D144E75FA45680F2C5E687A0A583F9BE

BC722799E30ABDDCE2D16376D0F7FF34CF938B591010A86CBCB79C51A9B1EC87

Windows6.0-KB3108371-x64.msu

868795F8B9E012B2BB724B8BF30A3C05D0772C85

6AC4E40FEA603CC2F98CBCB4329E5730F85B8E5D34BF8CC2FA73D7F67EA6B59F

Windows6.0-KB3108371-x86.msu

C1D86DD8B89072FC5E2A022CEA12950C460B3FDE

6DABD71CB4C5D4A775A09700CBF961B7EF14FB1BCEB8EF3DE91617C3A0C1ADBB


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Els.dll

6.0.6002.19533

482,304

02-Nov-2015

16:27

IA-64

Els.dll

6.0.6002.23843

482,304

02-Nov-2015

16:02

IA-64

Els.dll

6.0.6002.19533

179,200

02-Nov-2015

17:04

x86

Els.dll

6.0.6002.23843

179,200

02-Nov-2015

16:31

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Els.dll

6.0.6002.19533

241,152

02-Nov-2015

16:44

x64

Els.dll

6.0.6002.23843

241,152

02-Nov-2015

16:37

x64

Els.dll

6.0.6002.19533

179,200

02-Nov-2015

17:04

x86

Els.dll

6.0.6002.23843

179,200

02-Nov-2015

16:31

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Els.dll

6.0.6002.19533

179,200

02-Nov-2015

17:04

x86

Els.dll

6.0.6002.23843

179,200

02-Nov-2015

16:31

x86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1,18xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1,23 xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Els.dll

6.1.7601.19054

241,664

03-Nov-2015

19:04

x64

Els.dll

6.1.7601.23259

241,664

03-Nov-2015

19:07

x64

Els.dll

6.1.7601.19054

179,712

03-Nov-2015

18:55

x86

Els.dll

6.1.7601.23259

179,712

03-Nov-2015

18:54

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Els.dll

6.1.7601.19054

179,712

03-Nov-2015

18:55

x86

Els.dll

6.1.7601.23259

179,712

03-Nov-2015

18:54

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Els.dll

6.1.7601.19054

483,328

03-Nov-2015

18:12

IA-64

Els.dll

6.1.7601.23259

483,328

03-Nov-2015

19:23

IA-64

Els.dll

6.1.7601.19054

179,712

03-Nov-2015

18:55

x86

Els.dll

6.1.7601.23259

179,712

03-Nov-2015

18:54

x86


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×