Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép bỏ qua tính năng bảo mật nếu lõi Windows không thể xác định cách ứng dụng toàn vẹn thấp có thể sử dụng một số tính năng quản lý đối tượng.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-092.

Thông tin

Quan trọng

  • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS16-092 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Lưu ý Bản Cập Nhật bảo mật này chỉ bao gồm các thay đổi sổ đăng ký. Bản Cập Nhật không bao gồm bất kỳ tệp thi hành. Do đó, bài viết cơ sở kiến thức này không liệt kê bất kỳ thông tin về tệp khác với thông tin về tệp băm.

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows8.1-KB3169704-x86.msu

551A91A36EC63D47F7FBB6D5E28BA98109A32E7B

4D652B7E664E729D7ECA0F5EB56869877276809E2206004C9A25C4963E521B03

Windows8-RT-KB3169704-x64.msu

5A378506EA8086768B66C5B2E4D2948D441E579E

8BC5D710CED930BEFF898CC18E1212840BD1D2B984909855D6DF4166640279EA

Windows8.1-KB3169704-x64.msu

0362485738091DD2BA84DE03A1D222F01583735E

22EE6B0C7FA48ABF744D9DB1C054411F02A6CD17BA2BC8608ECA1C156EB0CB20


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×