Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết nhiều lỗ hổng trong Microsoft Edge. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted vào Microsoft Edge. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-096.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update và Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" của Microsoft Security Bulletin MS16-096.

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:

  • Cập Nhật tích luỹ 3176492 Windows 10: 9 tháng 8 năm 2016

  • Cập Nhật tích luỹ 3176493 Windows 10 phiên bản 1511: 9 tháng 8 năm 2016

  • 3176495 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản Windows 10 1607: 9 tháng 8 năm 2016

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếuBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3176492-x86.msu

Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10:
Windows10.0-KB3176492-x64.msu

Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB3176493-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB3176493-x64.msu

Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3176495-x86.msu

Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3176495-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3176492
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3176493
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3176495

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×