Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Này ngày 13, 2016, bảo mật và chất lượng Nhật .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 Cập Nhật cho Windows Server 2012 giải quyết lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng bảo mật tồn tại trong .NET Framework có thể cho phép kẻ tấn công để truy cập thông tin còn lại sẽ được bảo vệ bằng mật mã hoá cơ chế. Bản cập nhật này khắc phục cách khung xử lý chính, và do đó bảo vệ dữ liệu trong khi phần còn lại phù hợp. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-155. Bản cập nhật này cũng bao gồm .NET Cập Nhật bảo mật tích lũy và cải tiến trong độ tin cậy trong .NET Framework. Để biết thêm chi tiết về những cải tiến về độ tin cậy có cấu hình này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức 3195383.

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bảo mật và Cập Nhật chất lượng này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

 • 3205377 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6.2 dành cho Windows Server 2012: 13 tháng 12 năm 2016

 • 3210133 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6 và 4.6.1 dành cho Windows Server 2012: 13 tháng 12 năm 2016

 • 3210138 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows Server 2012: 13 tháng 12 năm 2016

 • 3210130 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5 cho Windows Server 2012: 13 tháng 12 năm 2016

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.6, 4.6.1 hoặc 4.6.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×