Ngày 10 tháng 10 năm 2017—KB4041681 (Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

10/10/2017

Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB4038803 (phát hành ngày 19 tháng 9 năm 2017) đồng thời cũng khắc phục các sự cố sau:

  • Khắc phục sự cố neo và hủy neo các cửa sổ Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố với việc gửi biểu mẫu trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố với mã hóa URL trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố ngăn không cho yếu tố nhận tiêu điểm trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố kết xuất của yếu tố đồ họa trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố trong đó USBHUB.SYS ngẫu nhiên gây ra lỗi bộ nhớ dẫn đến lỗi hệ thống ngẫu nhiên rất khó chẩn đoán.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Windows Search Component, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Cấu phần Microsoft Graphics, Internet Explorer, nhân Windows, Windows Wireless Networking, Microsoft JET Database Engine và Windows SMB Server.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4041681, người dùng gói có thể thấy hộp thoại lỗi cho biết ngoại lệ ứng dụng đã xảy ra khi đóng một số ứng dụng. Việc này có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng mshtml.dll để tải nội dung web. Lỗi này chỉ xảy ra khi một quy trình đã tắt và sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của ứng dụng.

Sự cố này được khắc phục trong KB4048957.

Việc cài đặt bản cập nhật này có thể khiến những ứng dụng dựa trên Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 trở xuống hoặc các ứng dụng không phải của Microsoft) không hoạt động khi tạo hoặc mở tệp Microsoft Excel .xls. Thông báo lỗi có nội dung “Lỗi không mong muốn từ trình điều khiển cơ sở dữ liệu bên ngoài (1). (Microsoft JET Database Engine)."

Hãy tải xuống và cài đặt Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable và sau đó điều chỉnh chuỗi kết nối DB trong Microsoft Excel để sử dụng ACE làm nhà cung cấp. Ví dụ: Thay đổi Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 thành Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt KB này, người dùng Internet Explorer 11 sử dụng Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS) có thể không cuộn được qua một menu thả xuống bằng cách sử dụng thanh cuộn.

Sự cố này được khắc phục trong KB4054518.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4041681.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×