Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

19/09/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4038777(phát hành ngày 12 tháng 9 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố trong đó dữ liệu WMI không di chuyển đúng trong quá trình nâng cấp tại chỗ lên Windows 10 trên những máy đang chạy Windows 7 SP1 có cài đặt WMF 5.1.

  • Khắc phục sự cố trong đó Trình quản lý Cụm Chuyển đổi dự phòng báo cáo sai rằng mạng sao nhân bản bị rớt mạng trong khi thực tế các mạng đó vẫn trực tuyến sau khi cài đặt KB3125574 hoặc KB2937350.

  • Khắc phục sự cố trong đó RDP không hoạt động khi đã bật FIPS và tắt Triple DES (3DES) Cipher. Trong trường hợp đó, bạn phải bậtchính sách Thuật toán FIPS cấp hệ thống thì RDP mới hoạt động.

  • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng đã bật các tùy chọn đuổi theo giới thiệu LDAP sử dụng kết nối cổng động TCP không đóng cho đến khi ứng dụng đóng hoặc HĐH gọi khởi động lại. Khi có đủ thời gian và dung lượng, những ứng dụng này có thể sử dụng hết tất cả các cổng động TCP. Nếu điều đó xảy ra, giao tiếp mạng sẽ không thành công đối với bất kỳ giao thức hoặc hoạt động nào có sử dụng cổng động. Sự cố này đã được giới thiệu trong bản cập nhật tích lũy tháng 7 và tháng 8 năm 2017 bắt đầu với KB4025337 và KB4025341.

  • Cải thiện độ tin cậy của tính năng phát lại video MP4 trên Internet Explorer 11.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4038803.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×