Ngày 10 tháng 10 năm 2017—KB4041689 (HĐH Bản dựng 10586.1176)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

10/10/2017

HĐH Bản dựng 10586.1176

Thông báo:

Windows 10 phiên bản 1511 sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 10 năm 2017.  Những thiết bị đang chạy hệ điều hành này sẽ không còn nhận được bản cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng chứa bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất nữa. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất. 

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố trong đó Universal CRT _splitpath không xử lý đúng các chuỗi nhiều byte, việc này khiến ứng dụng không truy cập được vào các tên tệp nhiều byte.

  • Khắc phục sự cố trong đó Universal CRT làm cho trình liên kết (link.exe) ngừng hoạt động cho các dự án lớn.

  • Khắc phục sự cố trong đó bộ đếm hiệu suất MSMQ (MSMQ Queue) không thể điền các trường hợp hàng đợi khi máy chủ đóng vai trò MSMQ được phân cụm.

  • Khắc phục sự cố với chính sách Khóa Máy trạm cho thẻ thông minh mà trong một số trường hợp, hệ thống không khóa khi bạn xóa thẻ thông minh.

  • Khắc phục sự cố trong đó không thể xác thực khi sử dụng Truy nhập có Điều kiện với Azure Active Directory.

  • Khắc phục sự cố với việc gửi biểu mẫu trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố trong đó thông báo lẽ ra không phải bằng tiếng Anh lại hiển thị bằng tiếng Anh trong Internet Explorer.

  • Khắc phục sự cố trong đó USBHUB.SYS ngẫu nhiên gây ra lỗi bộ nhớ dẫn đến lỗi hệ thống ngẫu nhiên rất khó chẩn đoán.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Windows Search Component, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Cấu phần Microsoft Graphics, Internet Explorer, nhân Windows, Microsoft Edge, Windows Authentication, Windows TPM, Microsoft PowerShell, Windows Wireless Networking, Windows Storage and Filesystems, Microsoft Windows DNS, Microsoft Scripting Engine, Windows Server, Device Guard và Windows SMB Server.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Cải tiến cho Máy khách Windows Update

Microsoft sẽ phát hành trực tiếp bản cập nhật cho Máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy của Windows Update. Chúng tôi chỉ cung cấp bản cập nhật này cho các thiết bị chưa cài đặt các bản cập nhật gần đây nhất và hiện không được quản lý (ví dụ: đã tham gia miền).

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Việc cài đặt bản cập nhật này có thể khiến những ứng dụng dựa trên Microsoft JET Database Engine (Microsoft Access 2007 trở xuống hoặc các ứng dụng không phải của Microsoft) không hoạt động khi tạo hoặc mở tệp Microsoft Excel .xls. Thông báo lỗi có nội dung “Lỗi không mong muốn từ trình điều khiển cơ sở dữ liệu bên ngoài (1). (Microsoft JET Database Engine)."

Hãy tải xuống và cài đặt Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable và sau đó điều chỉnh chuỗi kết nối DB trong Microsoft Excel để sử dụng ACE làm nhà cung cấp. Ví dụ: Thay đổi Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 thành Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số người dùng đã đặt kích cỡ văn bản cho biểu tượng thành kích cỡ lớn hơn (bằng cách sử dụng Cài đặt Hiển thị trong Panel Điều khiển) có thể gặp sự cố khi khởi chạy Internet Explorer.

Hãy giảm kích cỡ văn bản cho các biểu tượng thành một giá trị nhỏ hơn hoặc sử dụng cài đặt Thay đổi kích cỡ của tất cả các mục để giảm bớt vấn đề này.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4041689.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×