Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

10/10/2023

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 10240.20232

20/12/20
Để biết thông tin về thuật ngữ cập nhật Windows, hãy xem bài viết về các loại bản cập nhật Windowscác loại bản cập nhật chất lượng hàng tháng. Để biết tổng quan về bản Windows 10, phiên bản 1507, hãy xem trang lịch sử cập nhật.  

Các điểm nổi bật

 • Bản cập nhật này hỗ trợ thay đổi giờ mùa hè (DST) ở Greenland. 

 • Bản cập nhật này khắc phục sự cố bảo mật cho hệ điều hành Windows của bạn. 

Cải tiến 

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Khi bạn cài đặt KB này: 

 • Bản cập nhật này thay đổi cách viết thủ đô của Ukraina từ Kiev sang Kyiv.

 • Bản cập nhật này khắc phục sự cố ảnh hưởng đến gắn kết bên ngoài. Không thành công. Điều này xảy ra sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật Windows ngày tháng 5 năm 2023 trở lên. Vì vậy, có những vấn đề ảnh hưởng đến truy vấn LDAP và xác thực.

 • Để bảo vệ chống lại CVE-2023-44487, bạn nên cài đặt bản cập nhật Windows mới nhất. Dựa trên trường hợp sử dụng của mình, bạn cũng có thể đặt giới hạn số RST_STREAMS/phút bằng cách sử dụng khóa đăng ký mới trong bản cập nhật này. 

  Bạn có thể tạo các giá trị đăng ký DWORD trong bảng bên dưới khóa đăng ký sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters

  Theo mặc định, các phím này không xuất hiện khi bạn cài đặt KB này. Bạn có thể tạo chúng theo yêu cầu để đặt các giá trị mới cho môi trường của bạn.

  Khóa đăng ký

  Giá trị mặc định

  Phạm vi giá trị hợp lệ

  Chức năng khóa đăng ký

  Http2MaxClientResetsPerMinute

  500

  0–65535

  Đặt số phút cho phép đặt lại (RST_STREAMS) cho một kết nối. Khi bạn đạt đến giới hạn này, kết nối sẽ kết thúc.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản cập nhật mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật, vui lòng tham khảo trang web Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật mới và Bản cập nhật Bảo mật tháng 10 năm 2023 Cập nhật.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng các bản cập nhật bảo mật của Microsoft.  Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ KB5031466 (SSU) mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update.

Windows Update for Business

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update theo các chính sách được đặt cấu hình.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 5031377

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×