Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

10/05/2022

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 22000.675

Lưu ý: Để cải thiện thông tin được trình bày trong các trang lịch sử và KBs liên quan và làm cho chúng hữu ích hơn cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đã tạo một khảo sát ẩn danh để bạn chia sẻ nhận xét và phản hồi của bạn.  

Để biết thông tin về thuật ngữ cập nhật Windows, hãy xem bài viết về các loại bản cập nhật Windowscác loại bản cập nhật chất lượng hàng tháng. Để biết tổng quan về bản Windows 11 (bản phát hành gốc), hãy xem trang lịch sử cập nhật của bản phát hành đó.

Lưu ýLàm theo @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được phát hành lên bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để biết thêm thông tin về các mẹo trong tháng này, vui lòng xem:  

Sử dụng Trình tạo Mật khẩu để tạo mật khẩu an toàn hơn trong Microsoft Edge

Sắp xếp ý tưởng của bạn với Bộ sưu tập trong Microsoft Edge

Các điểm nổi bật 

  • Khắc phục sự cố bảo mật cho hệ điều hành Windows của bạn.      

Cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến nằm trong bản cập nhật KB5012643(phát hành ngày 25 tháng 4 năm 2022) đồng thời cũng khắc phục các sự cố sau: 

  • Khắc phục sự cố đã biết có thể khiến màn hình nhấp nháy nếu bạn khởi động thiết bị ở Chế độ An toàn. Các cấu phần dựa trên explorer.exe, chẳng hạn như File Explorer, menu Bắt đầu và thanh tác vụ, có thể bị ảnh hưởng và hiển thị không ổn định.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản cập nhật mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật, vui lòng tham khảo trang web Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật và bản cập nhật Bảo mật tháng 5 năm 2022 Cập nhật.

Windows 11 cập nhật xếp chồng dịch vụ - 22000.652

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Áp dụng cho

Triệu chứng

Giải pháp

Người quản trị CNTT

Sau khi cài đặt các bản cập nhật Windows được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 hoặc phiên bản Windows mới hơn trên một phiên bản bị ảnh hưởng của Windows, đĩa khôi phục (CD hoặc DVD) được tạo bằng cách sử dụng ứng dụng Sao lưu và Khôi phục (Windows 7) trong Bảng điều khiển có thể không khởi động được.

Đĩa khôi phục được tạo bằng cách sử dụng ứng dụng Sao lưu và Khôi phục (Windows 7) trên các thiết bị đã cài đặt các bản cập nhật Windows được phát hành trước ngày 11 tháng 1 năm 2022 không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và sẽ khởi động như mong đợi.

Lưu ý Hiện không có ứng dụng sao lưu hoặc phục hồi của bên thứ ba nào bị ảnh hưởng bởi sự cố này

Sự cố này đã được giải quyết trong KB5014019.

Người quản trị CNTT

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số ứng dụng .NET Framework 3.5 có thể gặp sự cố hoặc có thể không mở được. Các ứng dụng bị ảnh hưởng đang sử dụng một số cấu phần tùy chọn nhất định trong .NET Framework 3.5, chẳng hạn như Windows Communication Foundation (WCF) và cấu phần Windows Workflow (WWF).

Sự cố này sẽ được giải quyết tự động thông qua Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc trên các thiết bị bị ảnh hưởng không được quản lý. Nếu thiết bị của bạn được quản lý bởi bộ phận CNTT hoặc bằng công cụ quản lý doanh nghiệp, bạn có thể không tự động nhận được trình khắc phục sự cố và có thể yêu cầu giải pháp thay thế dưới đây để giải quyết sự cố. Để biết thêm thông tin về bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc này, vui Windows Update trình khắc phục sự cố để sửa chữa các cấu phần .NET Framework.

Nếu bạn không tự động nhận được bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc, bạn có thể giảm thiểu sự cố này bằng cách bật lại .NET Framework 3.5Windows Communication Foundation trong Các tính năng của Windows. Để biết hướng dẫn, vui lòng xem bật .NET Framework 3.5 trong Panel điều khiển. Người dùng nâng cao hoặc người quản trị CNTT có thể thực hiện việc này theo chương trình bằng cách sử dụng Dấu nhắc Lệnh mức cao (chạy với tư cách người quản trị) và chạy các lệnh sau:

dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all
dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation
dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation

Tất cả người dùng

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các thiết bị Windows sử dụng một số GPU nhất định có thể khiến các ứng dụng đóng đột ngột hoặc gây ra các sự cố không liên tục ảnh hưởng đến một số ứng dụng sử dụng Direct3D 9. Bạn cũng có thể gặp lỗi trong Nhật ký Sự kiện trong Nhật ký/Ứng dụng Windows và mô-đun lỗi là d3d9on12.dll và mã ngoại lệ là 0xc0000094.

Sự cố này đã được giải quyết trong KB5014019. Nếu bạn không thể cài đặt KB5014019, hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Sự cố này được giải quyết bằng cách sử dụng tính năng Khôi phục sự cố đã biết (KIR). Xin lưu ý rằng có thể mất tới 24 giờ để KIR tự động phát tán tới các thiết bị tiêu dùng và các thiết bị doanh nghiệp không được quản lý. Khởi động lại thiết Windows có thể giúp áp dụng KIR cho thiết bị của bạn nhanh hơn. Đối với các thiết bị do doanh nghiệp quản lý, các thiết bị đã cài đặt bản cập nhật bị ảnh hưởng và gặp phải sự cố này có thể giải quyết sự cố này bằng cách cài đặt và định cấu hình Chính sách nhóm đặc biệt được liệt kê bên dưới. Để biết thông tin về cách triển khai và định cấu hình những Chính sách Nhóm đặc biệt này, hãy xemCách sử dụng Chính sách Nhóm để triển khai Khôi phục Sự cố Đã biết.

Tải xuống Chính sách Nhóm xuống bằng tên Chính sách Nhóm:

Quan trọng Bạn phải cài đặt định cấu hình Chính sách nhóm để giải quyết sự cố này. Vui lòng xem Cách sử dụng Chính sách Nhóm để triển khai Khôi phục Sự cố Đã biết.

Người quản trị CNTT

Cập nhật ngày 27 tháng 5 năm 2022

Sau khi cài đặt các bản cập nhật được phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 trên bộ điều khiển miền của bạn, bạn có thể thấy lỗi xác thực chứng chỉ máy trên máy chủ hoặc máy khách cho các dịch vụ như Máy chủ Chính sách Mạng (NPS), Dịch vụ định tuyến và truy cập từ xa (RRAS), Bán kính, Giao thức Xác thực Mở rộng (EAP), và Giao thức Xác thực Mở rộng được Bảo vệ (PEAP). Đã phát hiện thấy một vấn đề liên quan đến cách bộ điều khiển miền xử lý ánh xạ chứng chỉ tới tài khoản miền.

Lưu ý Việc cài đặt các bản cập nhật được phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2022 trên các thiết bị Windows máy khách và máy chủ Windows Server không thuộc bộ điều khiển miền sẽ không gây ra sự cố này. Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến cài đặt ngày 10 tháng 5 năm 2022, các bản cập nhật được cài đặt trên máy chủ được sử dụng làm bộ điều khiển miền.

Đã cập nhật vào 27/05/2022

Biện pháp giảm nhẹ ưu tiên cho sự cố này là ánh xạ chứng chỉ theo cách thủ công đến tài khoản máy trong Active Directory. Để biết hướng dẫn, vui lòng xem Certificate Mapping.

Lưu ý Hướng dẫn là như nhau để ánh xạ chứng chỉ cho tài khoản người dùng hoặc máy trong Active Directory. Nếu biện pháp giảm nhẹ ưu tiên sẽ không hoạt động trong môi trường của bạn, vui lòng xem KB5014754— Thay đổi xác thực dựa trên chứng chỉ trên bộ kiểm soát miền Windows để biết các biện pháp giảm nhẹ khác có thể có trong mục khóa đăng ký SChannel.

Lưu ý Bất kỳ biện pháp giảm nhẹ nào khác ngoại trừ các biện pháp giảm nhẹ ưu tiên có thể làm giảm hoặc vô hiệu hóa biện pháp giảm thiểu bảo mật.

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản cập nhật ngoài phạm vi được phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 2022 để cài đặt trên tất cả các Bộ kiểm soát Miền trong môi trường của bạn, cũng như tất cả các máy chủ ứng dụng trung gian như Máy chủ Chính sách Mạng (NPS), RADIUS, Thẩm quyền Xác thực (CA) hoặc máy chủ web truyền chứng chỉ xác thực từ máy khách đang được xác thực đến DC xác thực. Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ giải pháp thay thế hoặc biện pháp giảm nhẹ nào cho sự cố này thì chúng sẽ không còn cần thiết nữa và chúng tôi khuyên bạn nên loại bỏ chúng. Điều này bao gồm việc loại bỏ khóa đăng ký (CertificateMappingMethods = 0x1F) được ghi trong mục khóa đăng ký SChannel của KB5014754. Không cần thực hiện hành động nào ở phía máy khách để giải quyết sự cố xác thực này.

Để tải gói độc lập cho các bản cập nhật ban đầu này, hãy tìm kiếm số KB trong Danh mục Microsoft Update. Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update. Lưu ý Các bản cập nhật dưới đây không có sẵn từ Windows Update và sẽ không được cài đặt tự động.

Các bản cập nhật tích lũy:

Lưu ý Bạn không cần áp dụng bất kỳ bản cập nhật nào trước đó trước khi cài đặt các bản cập nhật tích lũy này. Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật đã được phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, bạn không cần gỡ cài đặt các bản cập nhật bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào sau này bao gồm các bản cập nhật được liệt kê ở trên.

Người quản trị CNTT

Các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) có thể không mở trên các thiết bị đã trải qua quá trình đặt lại thiết bị Windows. Điều này bao gồm các hoạt động đã được khởi tạo bằng cách sử dụng ứng dụng Quản lý thiết bị di động (MDM), chẳng hạn như Đặt lại PC này, Đặt lại nút nhấn và Đặt lại Autopilot.

Các ứng dụng UWP bạn đã tải xuống từ Microsoft Store sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ một số ít ứng dụng bị ảnh hưởng, bao gồm:

  • Gói ứng dụng có các phụ thuộc khuôn khổ

  • Các ứng dụng được cung cấp cho thiết bị, không phải theo tài khoản người dùng.

Các ứng dụng bị ảnh hưởng sẽ không mở được mà không có thông báo lỗi hoặc các dấu hiệu khác nhìn thấy được. Chúng phải được cài đặt lại để khôi phục chức năng.

Sự cố này đã được khắc phục trong KB5015882 cho tất cả các bản phát hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 trở đi.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft kết hợp bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của bạn với bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update.

Windows Update for Business

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update theo các chính sách được đặt cấu hình.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 11

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Nếu bạn muốn loại bỏ LCU

Để loại bỏ LCU sau khi cài đặt gói SSU và LCU kết hợp, hãy sử dụng tùy chọn dòng lệnh DISM/Remove-Package với tên gói LCU làm đối số. Bạn có thể tìm thấy tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau: DISM /online /get-packages.

Chạy Windows Update Cài đặt Độc lập (wusa.exe) bằng công tắc /uninstall trên gói kết hợp sẽ không hoạt động vì gói kết hợp có chứa SSU. Bạn không thể xóa SSU khỏi hệ thống sau khi cài đặt.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 5013943

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ, hãy tải xuống thông tin tệp cho SSU - phiên bản 22000.652.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×