Ngày 11 tháng 10 năm 2016 — KB3192441 (HĐH Bản dựng 10586.633)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

11/10/2016

HĐH Bản dựng 10586.633

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Cải thiện độ tin cậy của Internet Explorer 11, trình điều khiển chế độ nhân, tải xuống ứng dụng từ Microsoft Store và giao diện thiết bị đồ họa Windows (GDI).

  • Khắc phục sự cố khiến trình điều khiển máy in cài đặt không đúng cách sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3170005 .

  • Khắc phục sự cố gây ra lỗi đăng nhập nếu nhập sai mật khẩu hoặc mật khẩu mới không đáp ứng yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3167679.

  • Khắc phục sự cố đôi khi Internet Explorer 11 bị lỗi khi sử dụng trang tính có kiểu do người dùng xác định.

  • Khắc phục sự cố vị trí thanh cuộn bị đặt lại sau khi đặt thuộc tính hiển thị thành không có trong Internet Explorer 11.

  • Khắc phục sự cố tập lệnh trong tập khung lồng nhau có thể chạy không đúng cách trong Microsoft Edge.

  • Cải thiện hỗ trợ cho các trang web bằng cách cập nhật danh sách tải trước HTTP Strict Transport Security (Bảo mật thông tin truyền tải nghiêm ngặt) (HSTS).

  • Cải thiện tải lên phép đo từ xa và tải xuống cài đặt phép đo từ xa trong môi trường proxy xác thực và hỗ trợ cho Azure Active Directory (AAD).

  • Khắc phục các sự cố khác với thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày được điều chỉnh, Microsoft Edge, Internet Explorer 11 và WebDAV.

  • Bản cập nhật bảo mật dành cho trình điều khiển chế độ nhân, Internet Explorer 11, Cấu phần Microsoft Graphics, sổ đăng ký Windows và hub chẩn đoán.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách đầy đủ của các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3192441.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×