Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:
Ngày 11 tháng 10 năm 2022

Phiên bản:
.NET Framework 3.5 và 4.7.2

QUAN TRỌNG

Bản cập nhật này ban đầu được phát hành trong Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng vào ngày 20 tháng 9 năm 2022.  Bản cập nhật này được bao gồm trong Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng được phát hành ngày 11 tháng 10 năm 2022.  Không có thay đổi nào đối với bản cập nhật này trong bản phát hành này vào ngày 11 tháng 10 năm 2022.  Nếu trước đó bạn đã cài đặt bản cập nhật này thì bạn không cần thực hiện hành động nào.

Bản cập nhật ngày 20 tháng 9 năm 2022 cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019 bao gồm các cải tiến về độ tin cậy tích lũy trong .NET Framework 3.5 và 4.7.2. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản cập nhật này như một phần trong quy trình bảo trì thường xuyên của mình. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem các mục Điều kiện tiên quyết và Yêu cầu khởi động lại.

Tóm tắt

Các cải tiến về Bảo mật

Không có cải tiến bảo mật mới nào trong bản phát hành này. Bản cập nhật này mang tính tích lũy và chứa tất cả các cải tiến bảo mật đã phát hành trước đó.

Các cải tiến về Chất lượng và Độ tin cậy

Wpf1

- Khắc phục sự cố phát sinh trong TreeView (hoặc ListBox/DataGrid có bật tính năng nhóm) khi thay đổi (các) tuyển tập cơ sở trong khi cũng thu gọn hoặc bung rộng nút TreeView. Các hành động cuộn, đặc biệt là các hành động "ngắn" như LineUp hoặc MouseWheelUp, có thể dẫn đến kết quả kém: treo, gặp sự cố, cuộn không mong muốn, khoảng trống trong màn hình, v.v.

1Windows Presentation Foundation (WPF)

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5018542 Mô tả về Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5, 4.7.2 và 4.8 cho Windows 10 Phiên bản 1809 Windows Server 2019(KB5018542)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Bản phát hành bản xem trước tháng 9 năm 2022 được liệt kê trong Dịch vụ Cập nhật
Windows Server Người quản trị CNTT sử dụng Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) có thể nhận thấy rằng KB này được liệt kê trong số các bản cập nhật có sẵn từ WSUS. Danh sách này là lỗi. Bản cập nhật xem trước thường chỉ có sẵn để nhập thủ công thông qua Danh mục Microsoft Update.

Người dùng gia đình của Windows không thể gặp phải sự cố này. WSUS thường được người quản trị công nghệ sử dụng để triển khai các bản cập nhật sản phẩm của Microsoft trong các môi trường được quản lý.

Xin lưu ý: Trong môi trường mà WSUS được đặt cấu hình để tự động phê duyệt các bản cập nhật và cũng tự động từ chối nội dung thay thế, Bản cập nhật Tổng hợp Bảo mật và Chất lượng tháng 9 năm 2022 .NET Framework có thể tự động từ chối và tự động hết hạn từ chế độ xem của máy khách. Nếu điều này xảy ra, hãy xem hướng dẫn khôi phục các bản cập nhật bị từ chối. Sau đó, chạy đồng bộ hóa cập nhật trong môi trường quản lý Microsoft Endpoint Configuration Manager hoặc cập nhật quản lý. Môi trường được cấu hình để chỉ thực hiện cập nhật bảo mật không phản ánh những triệu chứng này.

Giải quyết: Sự cố này hiện đã được giải quyết.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update.

Windows Update dành cho Doanh nghiệp

Không

Không. Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tiếp theo cho kênh này. Để biết thêm thông tin Windows Update cho Doanh nghiệp, hãy đi đến trang Windows Update dành cho Doanh nghiệp.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows Server 2019

Phân loại: Phân Cập nhật

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5 hoặc 4.7.2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu mọi tệp bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×