Chủ đề liên quan
×

Ngày Phát hành:

11/04/2017

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng bảo mật trong Scripting Engine, Hyper-V, Win32K, Adobe Type Manager Font Driver, Microsoft Outlook, cấu phần Graphics, Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ và Windows OLE.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Lưu ý Số phiên bản của tệp mrxsmb.sys trong bản cập nhật tháng 4 (KB4015548) nhỏ hơn so với mrxsmb.sys trong bản cập nhật tháng 3 (KB4012214). Đây không phải là sự cố vì nội dung nhị phân của mrxsmb.sys trong cả hai bản cập nhật này là như nhau.

Cập nhật

Phiên bản Mrxsmb.sys

Bản cập nhật tháng 3 KB4012214

6.2.9200.22082

Bản cập nhật tháng 4 KB4015548

6.2.9200.22065

Thông tin Thêm

  • Các bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê trong Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật (KB4015548) này cũng được bao gồm trong Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng KB4015551 tháng 4 năm 2017. Việc cài đặt bản cập nhật KB4015548 hoặc KB4015551 sẽ cài đặt bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê tại đây.

  • Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật này không bao gồm bản sửa lỗi bảo mật cho Internet Explorer. Để nhận được bản sửa lỗi bảo mật cho Internet Explorer, Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661 cũng phải được cài đặt. Lưu ý rằng Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng chứa bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer.

  • Nếu bạn sử dụng các quy trình quản lý bản cập nhật khác Windows Update và bạn tự động chấp thuận triển khai tất cả phân loại bản cập nhật bảo mật, thì Bản cập nhật Chất lượng dành riêng cho Bảo mật tháng 4 năm 2017 (KB4015548), Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng KB4015551 tháng 4 năm 2017 và Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661 đều sẽ được triển khai. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại quy tắc triển khai bản cập nhật để đảm bảo các bản cập nhật mong muốn đều sẽ được triển khai.

  • Không thể áp dụng Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật này cho cài đặt trên máy tính đã cài đặt Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng hoặc Xem trước Bản tổng hợp Chất lượng Hàng tháng từ tháng 4 năm 2017 (hoặc tháng sau đó). Việc này là do các bản cập nhật đó chứa tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong Bản cập nhật Chất lượng dành riêng cho Bảo mật này.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×