Mục lục
×

Ngày Phát hành:

12/12/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 15063.786

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Cập nhật khả năng hiển thị mặc định của Internet Explorer đối với nút khởi chạy Microsoft Edge.

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng Dịch vụ Báo cáo SQL Server có thể không sử dụng được thanh cuộn trong danh sách thả xuống.

 • Khắc phục sự cố khiến các thiết bị chạy Windows Pro trên Nhánh Hiện tại cho Doanh nghiệp (CBB) nâng cấp mà không có thông báo trước.

 • Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng có thể ngừng phản hồi đối với những khách hàng đã bật proxy internet hoặc web bằng cách sử dụng cấu hình tập lệnh PAC. Đây là kết quả về đình trệ tái lập trong WinHTTP.dll. Việc này có thể dẫn đến:

  • Microsoft Outlook không thể kết nối với Microsoft Office365.

  • Internet Explorer và Microsoft Edge không thể kết xuất bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả nội dung máy tính cục bộ, nội dung mạng cục bộ hoặc nội dung web).

  • Cisco Jabber ngừng phản hồi, việc này sẽ chặn tính năng nhắn tin và điện thoại.

  • Mọi ứng dụng hoặc dịch vụ dựa vào WinHTTP đều bị ảnh hưởng.

 • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

 • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge và Windows Server.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4053580.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×