Mục lục
×

Ngày Phát hành:

12/12/2017

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 16299.125

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Cập nhật khả năng hiển thị mặc định của Internet Explorer đối với nút khởi chạy Microsoft Edge.

  • Khắc phục sự cố Tính năng Điều khiển Ứng dụng và Device Guard của Bộ bảo vệ Windows không cho một số ứng dụng chạy, ngay cả trong chế độ Chỉ Kiểm tra Bắt buộc.

  • Khắc phục sự cố để đặt lại PLC bit trên các chuyển đổi U0/U3.

  • Khắc phục sự cố với thiết bị Bluetooth được cá nhân hóa không hỗ trợ liên kết.

  • Khắc phục sự cố bàn phím cảm ứng không hỗ trợ bố cục tiêu chuẩn cho 88 ngôn ngữ.

  • Khắc phục sự cố bàn phím cảm ứng cho một Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) của bên thứ ba không có phím BẬT/TẮT IME.

  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

  • Khắc phục sự cố khi sử dụng System Center Virtual Machine Manager (VMM), người dùng không thể sao chép hoặc nhân bản máy ảo (VM). Thông báo lỗi có nội dung "0x80070057- Thông số không hợp lệ". Sự cố này ảnh hưởng đến Giao diện Người dùng của VMM và tập lệnh PowerShell được sử dụng để sao chép và nhân bản VM.

  • Khắc phục sự cố dịch vụ Chia sẻ Kết nối Internet (ICS) không duy trì kết nối khi HĐH hoặc dịch vụ ICS khởi động lại. Giải pháp có thể được kích hoạt thông qua một khóa đăng ký tùy chọn "EnableRebootPersistConnection" được mô tả trong KB4055559.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge và Windows Server.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Tiến trình cài đặt bản cập nhật có thể dừng lại ở mức 99% và có thể hiển thị mức sử dụng CPU hoặc đĩa cao nếu thiết bị đã được đặt lại bằng cách sử dụng chức năng Đặt lại PC này sau khi cài đặt KB4054022.

Sự cố này được khắc phục trong KB4058702.

Lưu ý Nếu sự cố này gây ảnh hưởng đến bạn, bạn phải khởi động lại PC hoặc kết thúc quy trình của Trình cài đặt Đáng tin cậy hiện tại bằng cách chạy lệnh sau từ dấu nhắc lệnh Quản trị:

taskkill /f /im tiworker.exe

taskkill /f /im trustedinstaller.exe

Những thiết bị bị ảnh hưởng bởi sự cố này có thể có các tệp CBS.log lớn. Có thể xóa các tệp này bằng cách chạy lệnh sau từ dấu nhắc lệnh Quản trị:

del /f %windir%\logs\cbs\*.log

Lịch sử Windows Update báo cáo rằng không thể cài đặt KB4054517 do Lỗi 0x80070643.

Mặc dù bản cập nhật này đã được cài đặt thành công, nhưng Windows Update vẫn thông báo sai rằng không thể cài đặt bản cập nhật. Để xác minh việc cài đặt, hãy chọn nút Kiểm tra Bản cập nhật để xác nhận rằng không có thêm bản cập nhật nào khả dụng.

Bạn cũng có thể nhập Giới thiệu về PC  vào hộp Tìm kiếm trên thanh tác vụ để xác nhận rằng thiết bị của bạn đang sử dụng bản dựng HĐH như mong đợi.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số ứng dụng cài đặt sẵn chạy Windows 10 phiên bản 1709 có thể bị xóa lúc khởi động lại hệ thống.

Sự cố này được khắc phục trong KB4056892.

Có thể cài đặt lại theo cách thủ công các ứng dụng đã gỡ cài đặt từ Microsoft Store.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4054517.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×