Ngày 12 tháng 2 năm 2019—KB4487044 (Bản dựng HĐH 17763.316)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

12/02/2019

Bản dựng HĐH 17763.316

Lưu ý

Bản phát hành này cũng chứa các bản cập nhật cho Microsoft HoloLens (Bản dựng HĐH 17763.316) phát hành vào ngày 12 tháng 2 năm 2019.

Microsoft sẽ phát hành một bản cập nhật trực tiếp đến Máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy của Windows Update trên Microsoft HoloLens đã không cập nhật lên Bản dựng HĐH mới nhất này.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố không thể thiết lập giá trị LmCompatibilityLevel chính xác. LmCompatibilityLevel chỉ định bảo mật phiên và chế độ xác thực.

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn mở các ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Jet với định dạng tệp Microsoft Access 97. Sự cố này xảy ra nếu cơ sở dữ liệu đó có các tên cột dài hơn 32 ký tự. Không thể mở cơ sở dữ liệu với lỗi “Không nhận diện được Định dạng Cơ sở dữ liệu”.

 • Khắc phục sự cố ngăn Microsoft Edge tải các trang web bằng cách sử dụng địa chỉ IP cục bộ hoặc kết nối VPN.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể đăng nhập triển khai Hybrid Key Trust của Windows Hello cho Doanh nghiệp nếu bộ kiểm soát miền (DC) Windows 2019 Server được sử dụng cho quá trình xác thực. Lỗi là "Tùy chọn đó tạm thời không khả dụng. Hiện tại, vui lòng sử dụng phương thức khác để đăng nhập". Nếu tùy chọn theo dõi hoạt động Active Directory (AD) được bật, một ngoại lệ Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) có thể xảy ra trong Windows 2019 DC khi xử lý đăng nhập của người dùng.

  Lưu ý

  Bộ Thu thập Dữ liệu AD và Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Microsoft Azure (AATP) bật tùy chọn theo dõi hoạt động Active Directory theo mặc định.

 • Khắc phục sự cố trong Microsoft HoloLens cho phép người dùng bỏ qua quá trình đăng nhập màn hình khóa ở một số quy trình làm việc.

 • Khắc phục sự cố trong Microsoft HoloLens khiến Miracast ngắt kết nối và không kết nối lại khi một ứng dụng bắt đầu sử dụng camera.

 • Cải thiện độ tin cậy của các lượt tải xuống ứng dụng từ Microsoft Store và các máy chủ MDM trong khi một thiết bị đang ở Chế độ chờ dành cho Microsoft HoloLens.

 • Cải thiện độ ổn định của ảnh nổi ba chiều khi sử dụng Holographic Remoting dành cho Microsoft HoloLens.

 • Cho phép sử dụng cấu hình chế độ Ki-ốt trên Microsoft HoloLens mà không cần chỉ định một ứng dụng khởi động.

 • Cải thiện độ tin cậy của Hỗ trợ Từ xa trong Microsoft HoloLens.

 • Cải thiện Kết nối Wi-Fi trong suốt trải nghiệm thiết lập ban đầu (OOBE) dành cho Microsoft HoloLens.

 • Khắc phục sự cố loại bỏ ô cập nhật phụ trong quá trình nâng cấp dành cho Microsoft HoloLens.

 • Cho phép bạn bỏ qua thiết lập Wi-Fi khi sử dụng một gói cung cấp để đặt cấu hình Microsoft HoloLens.

 • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, Microsoft JET Database Engine, Internet Explorer, Kết nối mạng Không dây Windows, Windows Storage và Filesystems, Windows Input và Composition, Windows Graphics cũng như Windows App Platform và Frameworks.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, máy sẽ không nhận dạng ký tự đầu tiên của tên niên hiệu Nhật Bản là chữ viết tắt và điều này có thể gây ra sự cố phân tích ngày.

Sự cố này được khắc phục trong KB4482887.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Internet Explorer có thể không tải được ảnh có dấu xuyệt ngược (\) trong đường dẫn nguồn tương ứng của chúng.

Sự cố này được khắc phục trong KB4482887.

Các ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Jet với định dạng tệp Microsoft Access 95 có thể ngẫu nhiên ngừng hoạt động.

Sự cố này được khắc phục trong KB4482887.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Internet Explorer 11 và các ứng dụng khác sử dụng WININET.DLL có thể gặp sự cố xác thực. Điều này xảy ra khi hai hoặc nhiều người sử dụng cùng một tài khoản người dùng cho nhiều phiên đăng nhập cùng lúc trên cùng một máy Windows Server, bao gồm cả Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) và các lượt đăng nhập Máy chủ Đầu cuối. Các dấu hiệu do khách hàng báo cáo bao gồm, nhưng có thể không giới hạn ở:

 • Kích cỡ bộ nhớ cache và vị trí hiển thị bằng 0 hoặc trống.

 • Phím tắt có thể không hoạt động bình thường.

 • Trang web thỉnh thoảng có thể không tải hoặc hiển thị chính xác.

 • Sự cố với lời nhắc thông tin đăng nhập.

 • Sự cố khi tải xuống tệp.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493509.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người dùng có thể gặp “Lỗi 1309” trong khi cài đặt hoặc gỡ cài đặt một số loại tệp MSI và MSP.

Sự cố này được khắc phục trong KB4489899.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, MSXML6 khiến các ứng dụng dừng phản hồi nếu hoạt động của nút trả về một ngoại lệ, chẳng hạn như appendChild(), insertBefore()moveNode().

Bộ soạn Chính sách Nhóm có thể ngừng phản hồi khi chỉnh sửa một Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO) có chứa các Tùy chọn Chính sách Nhóm (GPP) cho cài đặt Internet Explorer 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493509.

Bất kỳ ứng dụng máy chủ của tài liệu kết hợp (OLE) nào đưa đối tượng được nhúng vào Windows Metafile (WMF) bằng cách sử dụng API PatBlt đều có thể hiển thị không chính xác các đối tượng được nhúng.

Ví dụ: nếu bạn dán một đối tượng bảng tính Excel vào tài liệu Word của Microsoft, các ô có thể hiển thị bằng màu nền khác.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493509.

Các thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục trên Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không thành công với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.

 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4470788). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy truy cập Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4487044

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×