Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

12/04/2016

Phiên bản:

HĐH bản dựng 10586.218

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng và các bản sửa lỗi bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Cải thiện độ tin cậy cho Internet Explorer 11, .NET Framework, LAN không dây, Microsoft Edge, Windows Update, đăng nhập, Bluetooth, kết nối mạng, các ứng dụng bản đồ, phát lại video, Cortana, USB, Windows Explorer và Trình tường thuật.

  • Khắc phục sự cố về kết nối thiết bị USB cho đến khi khởi động lại HĐH.

  • Cải thiện khả năng phát hiện máy in khi thiết bị hoạt động trở lại từ chế độ ngủ.

  • Khắc phục sự cố với màn hình khóa.

  • Hỗ trợ cho thư thoại trực quan trên điện thoại hai SIM.

  • Khắc phục sự cố với thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày được điều chỉnh.

  • Khắc phục các sự cố khác về độ trễ tắt máy, Trình tường thuật, Cortana, sử dụng dữ liệu khi chuyển vùng, mua ứng dụng trong Microsoft Store, phát lại video, nhận dạng khuôn mặt, ghép nối Bluetooth, Microsoft Edge, đăng nhập, Internet Explorer  11, bản cập nhật Ô cập nhật Động, .NET Framework và Microsoft Installer (MSI).

  • Tăng cường bảo mật cho CSRSS để giải quyết vấn đề cấp phép truy cập tính năng bảo mật.

  • Khắc phục sự cố bảo mật khác với Giao thức Từ xa của Trình quản lý Tài khoản Bảo mật, HTTP.sys, đăng nhập thứ cấp, cấu phần Microsoft Graphics, .NET Framework, CSRSS, Microsoft Edge và Internet Explorer  11.

Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này và danh sách đầy đủ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB314761.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×